All language subtitles for Miss.Violence.2013.RERIP.SUBBED.DVDRip.x264-RedBladeMiss.Violence.2013.RERIP.SUBBED.DVDRip.x264-RedBlade

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English Download
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German Download
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew Download
hi Hindi Download
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish Download
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:11,827 --> 00:00:14,979 Mutlu y�llar sana... 2 00:00:15,407 --> 00:00:18,876 ...mutlu y�llar sana... 3 00:00:19,143 --> 00:00:22,637 ...mutlu y�llar, Angeliki,.. 4 00:00:22,846 --> 00:00:27,331 ...mutlu y�llar sana! 5 00:00:28,002 --> 00:00:30,908 - Tebrikler! - Do�um g�n�n kutlu olsun! 6 00:00:31,701 --> 00:00:34,649 Tebrik ederim, tatl�m! Do�um g�n�n kutlu olsun! 7 00:00:35,941 --> 00:00:38,293 Do�um g�n�n kutlu olsun! 8 00:00:38,833 --> 00:00:40,768 Mutlu y�llar, Angeliki! 9 00:00:42,502 --> 00:00:44,754 Philippos, buraya gel. 10 00:00:46,156 --> 00:00:47,802 Foto�raf�m�z� �ek. 11 00:00:48,378 --> 00:00:49,904 �una basacaks�n. Hadi bakal�m. 12 00:01:00,970 --> 00:01:02,977 Myrto, buraya gel! 13 00:01:30,556 --> 00:01:32,086 Anne, hamileyim. 14 00:01:35,717 --> 00:01:36,744 Emin misin? 15 00:01:59,028 --> 00:02:00,000 Do�um g�n�n kutlu olsun! 16 00:02:03,448 --> 00:02:05,284 Toplu halde �ekilelim. 17 00:02:06,765 --> 00:02:09,330 Hadi, b�rak bir saniyeli�ine. Ailecek �ekilelim. 18 00:02:17,201 --> 00:02:18,702 Alkmini, buraya gel. 19 00:02:20,272 --> 00:02:21,524 Angeliki nerede? 20 00:03:23,316 --> 00:03:25,101 Ya�ad���n�z ac�y� anl�yoruz. 21 00:03:27,086 --> 00:03:29,452 Kurumumuz deste�e ihtiyac�n�z oldu�u i�in burada. 22 00:03:30,262 --> 00:03:31,656 Te�ekk�rler. 23 00:03:36,522 --> 00:03:39,491 Okulla ilgili sorunlar� var m�yd�, biliyor musunuz? 24 00:03:39,851 --> 00:03:42,130 Okula gitmek istemez miydi? 25 00:03:42,391 --> 00:03:43,913 �yi bir ��renciydi. 26 00:03:44,723 --> 00:03:47,677 Okulda bir ��renciyle ya da bir ��retmenle sorun ya�am�� m�yd�? 27 00:03:47,762 --> 00:03:48,722 Hay�r. 28 00:03:48,751 --> 00:03:51,805 Emin misiniz yoksa sadece tahmin mi y�r�t�yorsunuz? 29 00:03:52,022 --> 00:03:53,249 Bilmiyorum. 30 00:03:59,502 --> 00:04:02,010 Dikkatinizi �eken tuhaf bir davran��� oldu mu? 31 00:04:02,216 --> 00:04:04,782 Odas�nda �ok zaman ge�irir miydi? Kimseyi g�rmek istememe falan. 32 00:04:05,123 --> 00:04:06,084 Hay�r. 35 00:04:06,139 --> 00:04:08,405 - Yok yere a�lar m�yd�? - Hay�r. 36 00:04:08,406 --> 00:04:10,117 Kabus g�r�r m�yd� ya da geceleri kalkar m�yd�? 37 00:04:10,118 --> 00:04:10,837 Hay�r. 38 00:04:10,838 --> 00:04:13,015 - Onu s�k azarlar m�yd�n�z? - Hay�r. Asla. 39 00:04:17,247 --> 00:04:18,827 Korkar�m bir ihmal olup olmad��� �zerinde duraca��z. 40 00:04:19,527 --> 00:04:21,702 - Ne demek istiyorsunuz? Anlam�yorum. - Hi�bir sorunu yoktu. 41 00:04:22,428 --> 00:04:31,376 O g�n do�um g�n�yd�, �ok mutluydu... 42 00:04:31,379 --> 00:04:36,227 ...o s�rada abisi ve karde�iyle oynuyordu. 43 00:04:38,226 --> 00:04:38,775 Balkon parmakl�klar� �ok sa�lamd�r. 44 00:04:40,642 --> 00:04:43,773 Bu gibi vakalarda Sosyal G�venlik soru�turmas� zorunlu bir i�lemdir. 45 00:04:46,648 --> 00:04:49,358 Evinize gelip her �eyin d�zg�n oldu�undan emin olaca��z. 46 00:05:53,119 --> 00:05:54,643 Eleni, gel l�tfen. 47 00:05:57,132 --> 00:05:58,001 Eleni. 48 00:05:59,752 --> 00:06:02,219 Masada hep beraber olmam�z hepimiz i�in iyi olur. 49 00:06:03,702 --> 00:06:04,494 Hadi. 50 00:06:06,537 --> 00:06:09,457 Eleni. Bana yard�mc� ol l�tfen. 51 00:06:10,897 --> 00:06:11,853 Gel hadi. 52 00:07:01,904 --> 00:07:04,639 Demek masada birlikte oturmak istemiyorsunuz. 53 00:07:05,728 --> 00:07:08,332 Demek birbirinize g�z kulak olmak istemiyorsunuz. 54 00:07:09,536 --> 00:07:11,336 D�n neredeydin sen? 55 00:07:12,530 --> 00:07:13,536 Ya sen? 56 00:07:14,385 --> 00:07:15,509 Ya sen? 57 00:07:16,472 --> 00:07:17,532 Ya sen? 58 00:07:17,796 --> 00:07:19,757 Hepiniz neredeydiniz? 59 00:07:20,482 --> 00:07:23,629 Hadi onlar� ge�tim. Sen neredeydin? 60 00:07:24,647 --> 00:07:27,821 Bunun olmas�na nas�l izin verirsin? S�yle bana. 61 00:08:01,422 --> 00:08:02,898 Hadi yata�a. 62 00:08:48,244 --> 00:08:51,244 Bug�n benimle o �ekilde konu�malar�na neden m�saade ettin? 63 00:09:49,022 --> 00:09:50,205 Uyumana bak. 64 00:10:29,268 --> 00:10:30,111 Girin. 65 00:10:38,446 --> 00:10:39,896 - Nas�ls�n�z? - �yi. 66 00:10:42,311 --> 00:10:43,738 Bunlar onun e�yalar�. 67 00:10:47,107 --> 00:10:49,156 Bug�n �ocuklar� getirmeseniz de olurdu. 68 00:10:50,406 --> 00:10:51,918 T�m s�n�f �ok �zg�n. 69 00:10:52,942 --> 00:10:56,643 Hakl�s�n�z, ama evden ��kman�n onlara iyi gelece�ini d���nd�m. 70 00:11:01,004 --> 00:11:03,522 Etrafta pek �ok dedikodu dola�t���n� biliyor musunuz. 71 00:11:03,726 --> 00:11:07,563 Angeliki, k�z�n�z Myrto ile kendinden b�y�k �ocuklarla tak�l�yormu�. 72 00:11:07,690 --> 00:11:11,243 �ocuklardan biri Angeliki'nin kendisi i�in intihar etti�iyle b�b�rleniyormu�. 73 00:11:12,004 --> 00:11:13,112 Sanm�yorum. 74 00:11:34,336 --> 00:11:35,791 �ocuklar i�in tehlikeli bu. 75 00:11:52,326 --> 00:11:54,010 - Bu ne? - �� i�in. 76 00:11:54,815 --> 00:11:57,840 Saat d�rde kadar onlar� arayabilece�ini s�ylediler. 77 00:11:59,956 --> 00:12:02,824 Bug�n gitmesen daha iyi. Evde kal. 78 00:12:03,625 --> 00:12:05,247 Niye tart���yordunuz? 79 00:12:06,127 --> 00:12:07,847 Okula gitmek istemiyor. 80 00:12:08,560 --> 00:12:10,492 Biliyorum. Eleni nerede? 81 00:12:11,333 --> 00:12:12,862 Polis merkezinde. 82 00:12:13,610 --> 00:12:15,904 Myrto! Buraya gel. 83 00:12:35,736 --> 00:12:36,897 Ne istediler? 84 00:12:38,090 --> 00:12:40,442 �l�m belgesini almaya gittim. 85 00:12:40,609 --> 00:12:43,500 Bug�n n�fus dairesine vermemiz gerekiyordu. 86 00:12:43,684 --> 00:12:45,704 Sosyal G�venlik yetkilileri orada m�yd�? 87 00:12:45,922 --> 00:12:46,863 Hay�r. 88 00:13:02,300 --> 00:13:03,678 Neden bu kadar uzun s�rd�? 89 00:13:09,256 --> 00:13:10,279 G�nayd�n. 90 00:13:17,412 --> 00:13:19,766 �l�m kayd�n� ilgili t�m yerlere vermeniz gerekiyor. 91 00:13:19,814 --> 00:13:20,872 Kimlik l�tfen. 92 00:13:28,160 --> 00:13:30,284 Bu ay son kez �ocuk paras� alacaks�n�z. 93 00:13:31,488 --> 00:13:33,448 �l�mden dolay� 170 Euro eksik alacaks�n�z. 94 00:13:35,181 --> 00:13:37,045 Anlad�m. Te�ekk�r ederim. 95 00:13:51,400 --> 00:13:54,456 Lena'da di�er oyuncaklardan vard�, fakat daha �nce ne Lena... 96 00:13:54,713 --> 00:13:58,116 ...ne de di�er �ocuklar b�yle bir oyuncak bebek g�rm��t�. 97 00:13:58,268 --> 00:14:02,223 Lena herkesin e�it say�da oyunca�� oldu�u bir yerde ya�ard�. 98 00:14:02,359 --> 00:14:04,116 Eleni, gel bana yard�m et. 99 00:14:08,830 --> 00:14:10,817 Siz okumaya devam edin. 100 00:14:52,507 --> 00:14:53,549 Eleni. 101 00:15:59,837 --> 00:16:01,005 Otob�s bileti. 102 00:16:02,966 --> 00:16:04,318 Arka koltu�a koy. 103 00:16:31,970 --> 00:16:35,166 Haftal�k 530 Euro �cret alacaks�n. Tam g�n. 104 00:16:35,214 --> 00:16:36,837 Art� sosyal sigorta tabii. 105 00:16:37,404 --> 00:16:40,457 Bug�n ba�layabilirsin, b�ylece senden beklenenleri g�rebilirsin. 106 00:16:40,563 --> 00:16:44,416 Tabii ki. Nas�l isterseniz. F�rsat verdi�iniz i�in te�ekk�r ederim. 107 00:16:44,499 --> 00:16:46,353 S�zle�men 4 ayl�k. 108 00:16:46,845 --> 00:16:49,181 Sosyal sigortalar gelecek y�l 50 ya� �st� i�in... 109 00:16:49,332 --> 00:16:52,424 ...devlet deste�ini s�rd�r�rse s�zle�me yenileriz. 110 00:16:52,544 --> 00:16:53,918 Te�ekk�r ederim. 111 00:17:38,840 --> 00:17:40,669 Dedeniz yeni bir i�e girdi. 112 00:17:44,502 --> 00:17:46,212 �devlerinizi bitirirseniz... 113 00:17:46,657 --> 00:17:49,627 ...parkta y�r�y��e ��kar ard�ndan arabay� y�kar�z. 114 00:17:57,737 --> 00:17:58,913 Onu ben de �zl�yorum. 115 00:17:59,917 --> 00:18:03,107 Fakat �ocuklar i�in daha fazla �aba g�stermelisin. 116 00:18:19,574 --> 00:18:22,586 - Bir ihtiyac� var m�? - Hay�r. 117 00:18:33,577 --> 00:18:36,002 Alo? Evet, bir dakika. 118 00:18:38,464 --> 00:18:39,254 Alo? 119 00:18:43,260 --> 00:18:44,510 Arkada��ma gidebilir miyim? 120 00:18:45,061 --> 00:18:46,763 Ak�am yeme�ine d�nm�� ol. 121 00:18:57,126 --> 00:18:59,508 Dede, bitirdim. �imdi ne yapay�m? 122 00:19:00,488 --> 00:19:02,609 Al��t�rma yap. 123 00:19:06,064 --> 00:19:12,057 Bir a�a�, iki a�a�, �� a�a�, d�rt a�a�, be� a�a�,.. 124 00:19:13,408 --> 00:19:16,002 ...dokuz a�a�... ...on bir a�a�. 125 00:19:16,518 --> 00:19:17,797 Dede, yoruldum. 126 00:19:19,398 --> 00:19:20,570 Devam et. 127 00:19:21,988 --> 00:19:27,470 Bir a�a�, iki a�a�, �� a�a�, d�rt a�a�,.. 128 00:19:28,214 --> 00:19:34,375 ...yedi a�a�... ...on a�a�... 129 00:19:44,106 --> 00:19:46,628 Sen bitirene kadar k�z karde�in orada dikilmeyi s�rd�recek. 130 00:19:46,660 --> 00:19:48,118 Ayn� �ekilde. 131 00:19:50,975 --> 00:19:55,235 Yirmi a�a�, yirmi bir a�a�... ...yirmi be� a�a�... 132 00:19:58,149 --> 00:20:03,049 Yirmi alt� a�a�... ...yirmi dokuz a�a�... 133 00:20:05,531 --> 00:20:12,258 - ...otuz �� a�a�... - ...otuz �� a�a�... - ...k�rk bir a�a�... - ...k�rk bir a�a�... 134 00:20:22,872 --> 00:20:24,157 ...k�rk be�... 135 00:20:38,515 --> 00:20:41,586 - Anneanne, terledim. - Ben de etek giymek istiyorum. 136 00:20:42,166 --> 00:20:44,413 Konu�may�n. Bunlar� giyeceksiniz. 137 00:21:23,195 --> 00:21:25,216 - Girebilir miyim? - Buyurun. 138 00:21:27,841 --> 00:21:30,088 Cenazeye gelemeyece�imi babana s�ylemi�tim. 139 00:21:30,738 --> 00:21:33,942 - Annem hastayd�. - Sorun de�il. 140 00:21:37,764 --> 00:21:38,579 Otursan�za. 141 00:21:38,580 --> 00:21:41,895 - �ocuklar i�in kurabiye getirdim. - Te�ekk�rler. 142 00:23:00,264 --> 00:23:03,312 Hepimiz �oktay�z. Senin i�in �ok zor olmal�. 143 00:23:04,827 --> 00:23:07,727 Benim ba��ma gelseydi akl�m� yitirirdim. 144 00:23:17,021 --> 00:23:18,800 Biraz i�in. Sakinle�irsiniz. 145 00:23:30,573 --> 00:23:33,452 G��l� ol, Eleni. Bana ihtiyac�n olursa yan�nday�m. 146 00:23:34,175 --> 00:23:35,382 Te�ekk�rler. 147 00:23:39,188 --> 00:23:41,115 Oturun. Kalkmay�n. 148 00:23:54,157 --> 00:23:56,847 K�z�m balkona ��kmaya korkar oldu. 149 00:23:57,418 --> 00:24:00,343 Ona s�rekli "parmakl�klar ne kadar y�ksek bak, d��mezsin." diyorum. 150 00:24:27,025 --> 00:24:28,547 Anneniz nas�l oldu? 151 00:24:30,231 --> 00:24:32,826 Gelip benimle kalmas� gerekebilir, b�ylece ona g�z kulak olurum. 152 00:24:33,003 --> 00:24:34,565 Ba� d�nmesi ya��yor. 153 00:24:34,718 --> 00:24:37,761 Yar�n tekrar test yapt�rmaya gidece�iz. 154 00:24:37,893 --> 00:24:38,957 Anlad�m. 155 00:24:39,342 --> 00:24:43,947 Bu da k�z�m�n yar�n okula gidemeyece�i anlam�na geliyor. 156 00:24:49,150 --> 00:24:52,888 Ben kalkay�m art�k. K�z�m evde yaln�z. 157 00:25:15,060 --> 00:25:17,171 �yi misin? ��eri gireyim mi? 158 00:25:58,898 --> 00:26:00,377 Oyun oyna hadi. 159 00:26:02,864 --> 00:26:03,757 Hadi. 160 00:26:04,981 --> 00:26:06,016 Philippos. 161 00:26:07,015 --> 00:26:08,633 Philippos, oyun oyna dedim. 162 00:26:34,911 --> 00:26:37,056 G�zel zaman ge�irdin mi? 163 00:26:51,427 --> 00:26:53,755 Bana �i�ek getirmemi�sin. 164 00:26:54,159 --> 00:26:56,654 �nce anneye, sonra anneanneye vermen gerekir. 165 00:27:00,004 --> 00:27:03,600 Dedemle Philippos tuvalete gittiklerinde toplam��lar. 166 00:27:04,058 --> 00:27:06,262 Sonra �i�ekleri arabada bana verdiler. 167 00:27:06,410 --> 00:27:09,544 Ama ben anneanneme verdim ��nk� �i�ekleri istemedim. 168 00:27:09,671 --> 00:27:12,032 Emin misin? Neden istemedin peki? 169 00:27:12,033 --> 00:27:13,634 ��nk� biz hediye diye vermedik. 170 00:27:15,869 --> 00:27:16,952 Nank�rl�k ediyorsun. 171 00:27:20,021 --> 00:27:22,688 Ne yapt���n� g�rd�n m�! �zd�n onu. 172 00:27:22,689 --> 00:27:24,944 Git �p hadi onu. 173 00:27:41,207 --> 00:27:42,793 Deneyebilir miyim? 174 00:27:54,022 --> 00:27:56,646 �yle yapmayacaks�n dede, kaybediyorsun. 175 00:27:58,351 --> 00:28:01,148 Dede, sana bir �ey s�yleyebilir miyim? 176 00:28:01,626 --> 00:28:02,877 Yemekten sonra. 177 00:28:03,633 --> 00:28:05,506 Bu gece yaln�z yatacaks�n. 178 00:28:38,107 --> 00:28:39,840 Myrto nerede yatacak peki? 179 00:32:00,971 --> 00:32:03,759 G�nayd�n. �ocuklar� okula g�t�r�yorum. 180 00:32:03,969 --> 00:32:06,953 Eleni, annenizi testlerini yapt�rmaya g�t�rece�inizi s�yledi. 181 00:32:07,118 --> 00:32:10,986 Okula gitmemesi k�z�n�z�n kayb�na neden olur diye d���nd�m. 182 00:32:17,686 --> 00:32:20,310 D���nd���n�z i�in te�ekk�r ederim. Ama babas� gelip ald� onu d�n. 183 00:32:20,354 --> 00:32:23,779 Umar�m ge� kalman�za sebep olmam���md�r. 184 00:32:23,907 --> 00:32:26,884 Ziyaretimize geldi�iniz i�in de te�ekk�r etmek istiyorum. 185 00:32:27,035 --> 00:32:30,336 Bir zorluk ��kmam��t�r umar�m. Eleni pek iyi de�il biliyorsunuz. 186 00:32:30,756 --> 00:32:32,945 Merak etmeyin. Anl�yorum. 187 00:32:32,946 --> 00:32:35,494 Dikkatinizi �eken bir �ey olduysa ��renmek isterim. 188 00:32:35,790 --> 00:32:38,235 Korkar�m Eleni her �eyi i�ine at�yor. 189 00:32:38,329 --> 00:32:40,336 Gayet do�al. Daha �ok erken. 190 00:32:40,457 --> 00:32:43,824 �yle. Acele etmeliyim, yoksa �ocuklar ge� kalacak. 191 00:32:43,991 --> 00:32:45,909 Tekrar te�ekk�rler. �yi g�nler. 192 00:32:46,059 --> 00:32:47,320 �yi g�nler. 193 00:33:07,033 --> 00:33:08,165 Ge� kald�n. 194 00:33:09,070 --> 00:33:10,702 Bir daha tekrarlamas�n. 195 00:33:11,061 --> 00:33:12,675 �ok �z�r dilerim. 196 00:33:27,660 --> 00:33:31,218 �ocuklar� ben alamayaca��m. Senin alman gerek. 197 00:33:31,974 --> 00:33:35,085 �lk �ekmeceye senin i�in bilet b�rakm��t�m. ��k�� saatlerini unutma. 198 00:33:35,856 --> 00:33:39,139 Zil 14:00'da �al�yor. 13:40'da orada olmal�s�n. 199 00:33:39,842 --> 00:33:42,432 14:30'da seni evden arayaca��m. 200 00:33:42,522 --> 00:33:43,735 Beni �zme. 201 00:34:02,796 --> 00:34:04,002 Aferin. 202 00:34:06,317 --> 00:34:08,753 E�it olmas�na dikkat edeceksin. 203 00:34:17,516 --> 00:34:19,709 Baban arayacak. 204 00:34:39,358 --> 00:34:40,784 Git odanda oyna. 205 00:34:49,858 --> 00:34:51,018 Kap�y� a�sana. 206 00:34:53,342 --> 00:34:55,014 Evden ��kman yasak. 207 00:34:55,164 --> 00:34:56,806 Bari telefonu kullanay�m. 208 00:34:58,905 --> 00:34:59,777 Anne! 209 00:35:00,612 --> 00:35:01,669 Hay�r. 210 00:35:01,670 --> 00:35:02,685 A�! 211 00:35:14,365 --> 00:35:16,747 �imdi ne yapacaks�n? �lmeme izin mi vereceksin? 212 00:35:18,762 --> 00:35:20,085 Yere b�rak �unu. 213 00:35:41,974 --> 00:35:43,278 Efendim. 214 00:35:45,011 --> 00:35:47,782 Buraday�z. Yeti�emedim sadece. 215 00:36:08,801 --> 00:36:10,053 Ne oldu? 216 00:36:13,238 --> 00:36:14,881 Bir �ey oldu�u yok. 217 00:37:13,460 --> 00:37:15,821 - G�n�n nas�ld�? - �yi. 218 00:37:22,890 --> 00:37:25,011 - Her �ey yolunda m�? - Evet. Evet. 219 00:37:36,418 --> 00:37:38,302 �ocuklar y�kand�lar m�? 220 00:37:38,532 --> 00:37:40,900 �imdi giriyorlard�. 221 00:37:48,146 --> 00:37:50,425 Bu evde saklayacak bir �eyimiz yok. 222 00:38:02,884 --> 00:38:04,817 Banyo zaman�. Hadi bakal�m. 223 00:38:17,541 --> 00:38:18,762 Tamamd�r. 224 00:38:21,593 --> 00:38:22,950 Sende s�ra, Philippos. 225 00:39:01,184 --> 00:39:02,965 Bir tane alabilir miyim? 226 00:39:06,772 --> 00:39:07,848 Buyurun. 227 00:39:09,410 --> 00:39:10,816 Bir tane daha. 228 00:39:20,627 --> 00:39:22,048 Niye buradas�n? 229 00:39:22,682 --> 00:39:24,203 Jinekolo�uma geldim. 230 00:39:24,684 --> 00:39:25,775 Kocanla m�? 231 00:39:26,114 --> 00:39:27,160 Hay�r, babamla. 232 00:39:38,423 --> 00:39:39,675 S�ra sende san�r�m. 233 00:39:44,307 --> 00:39:45,688 Kap�y� tutmak i�in... 234 00:39:47,086 --> 00:39:51,746 ...benim de i�eri gelmemi ister misin? B�ylece kimse giremez. 235 00:39:52,260 --> 00:39:53,074 Hadi. 236 00:39:54,999 --> 00:39:56,432 Eleni, gel hadi. 237 00:40:20,954 --> 00:40:22,288 Her �ey yolunda m�, doktor? 238 00:40:22,416 --> 00:40:24,884 Her �ey g�zel. 239 00:40:25,331 --> 00:40:27,269 Kar�n�z kan �ekerine dikkat etmek zorunda. 240 00:40:27,777 --> 00:40:30,462 Daha �nce hamilelik ya�ad���ndan yap�lacaklar� biliyor olmal�s�n�z. 241 00:40:30,578 --> 00:40:33,563 Ben babas�y�m. Bebe�in babas� bizi terk etti. 242 00:40:34,566 --> 00:40:35,760 �z�ld�m. 243 00:40:36,495 --> 00:40:39,309 Neden do�um kontrol hap� kullanm�yorsunuz? 244 00:40:45,552 --> 00:40:48,421 Sosyal G�venlik yetkilileri, Angeliki ile ilgili soru�turma yapacak. 245 00:40:48,562 --> 00:40:50,348 �ocuklar�n� senden alabilirler. 246 00:40:51,732 --> 00:40:54,400 �ocuktan sorumlu olan ki�i annedir diyecekler. 247 00:40:55,023 --> 00:40:56,838 Sen de onlar� ikna etmelisin. 248 00:40:57,242 --> 00:40:58,961 Onlar� ikna edece�ime yemin ederim. 249 00:41:38,127 --> 00:41:40,122 - Kap�y� m� a�t�n? - Hay�r! 250 00:41:41,540 --> 00:41:44,692 - Hadi oyun oynayal�m. - Oyun mu? Bu gece mi? 251 00:41:44,855 --> 00:41:46,234 Evet, bu gece. 252 00:42:17,337 --> 00:42:21,875 G�nayd�n. �zg�n�m ama bug�n i�e gelemeyece�im. 253 00:42:22,672 --> 00:42:25,883 Bunun sorun olaca��n�n fark�nday�m fakat bug�n okulun son g�n�... 254 00:42:26,029 --> 00:42:29,386 ...ve okula gidip �ocuklar�n karnelerini almal�y�m. 255 00:42:29,522 --> 00:42:31,422 Anneleri h�l� rahats�z. 256 00:42:32,318 --> 00:42:34,894 Telafi edece�ime s�z veririm. 257 00:42:35,701 --> 00:42:38,605 Ama anlam�yor musunuz? Elimden bir �ey gelmiyor. 258 00:42:38,682 --> 00:42:40,491 L�tfen, efendim. 259 00:42:41,923 --> 00:42:43,892 Sizin aileniz yok mu? 260 00:42:44,779 --> 00:42:46,821 Elbette konumunuz farkl�. 261 00:42:47,026 --> 00:42:48,726 Demek istedi�im- 262 00:42:50,254 --> 00:42:53,149 Peki tamam. Nas�l isterseniz. Bir daha gelmem. 263 00:42:53,497 --> 00:42:55,533 �ok te�ekk�r ederim. �yi g�nler. 264 00:42:58,061 --> 00:43:00,456 Dede, anneannem daha kalkmad� m�? 265 00:43:01,071 --> 00:43:04,643 Anneannen uyuyor. Hasta. Yine migreni tuttu. 266 00:43:05,197 --> 00:43:07,540 Az�c�k ses a�r�ya neden oluyor. 267 00:43:08,520 --> 00:43:11,578 Bu y�zden kap� kapal� odas�nda yatmak zorunda kal�yor. 268 00:43:12,477 --> 00:43:14,579 Kimse onu rahats�z etmemeli. 269 00:43:22,669 --> 00:43:24,811 �imdi gitmem gerekiyor. 270 00:43:26,379 --> 00:43:29,502 Anneanneye siz bakacaks�n�z. Art�k yeterince b�y�d�n�z. 271 00:43:30,785 --> 00:43:34,063 Onunla ilgilenip evde ona yard�m etmenizi istiyorum. 272 00:43:34,412 --> 00:43:36,599 Dede, oynad���m�z oyun y�z�nden b�yle olduysa... 273 00:43:36,655 --> 00:43:39,343 ...bir daha ondan maymun taklidi yapmas�n� istemeyece�im. 274 00:43:39,344 --> 00:43:42,553 Bu senin hatan de�il. Anneannen bu hastal��� y�llard�r �ekiyor. 275 00:43:54,947 --> 00:43:56,307 G�nayd�n. 276 00:43:59,813 --> 00:44:01,766 Eleni kendini iyi hissetmiyordu. 277 00:44:01,917 --> 00:44:03,786 Tek gelmemin sak�ncas� var m�? 278 00:44:03,892 --> 00:44:06,082 Sorun de�il. O nas�l? 279 00:44:06,185 --> 00:44:08,943 Onun i�in �ok zor. Kimseyi g�rmek istemiyor. 280 00:44:09,029 --> 00:44:11,108 Ona �ocuklar�n notlar�n�n m�kemmel oldu�unu s�yleyebilirsiniz. 281 00:44:11,627 --> 00:44:12,540 Sevindim. 282 00:44:13,125 --> 00:44:16,415 Bu Philippos'un, bu da Alkmini'nin. 283 00:44:20,293 --> 00:44:22,390 Bu bizim i�in �ok �nemliydi. 284 00:44:23,283 --> 00:44:27,577 Kazadan dolay� etkilenmemi� olmalar�na �a��r�yorum. 285 00:44:27,674 --> 00:44:30,462 Sadece Philippos eskiye g�re biraz asile�ti. 286 00:44:30,976 --> 00:44:32,202 Nas�l yani? 287 00:44:32,894 --> 00:44:37,088 S�n�fta birka� kere huzursuzluk ��kard�. Bazen agresif olabiliyor. 288 00:44:38,200 --> 00:44:39,590 Agresif mi? 289 00:44:40,010 --> 00:44:41,822 Evet. Fakat endi�e etmeyin. 290 00:44:42,068 --> 00:44:44,210 Ya�anan olaydan sonra gayet do�al. 291 00:44:44,312 --> 00:44:46,571 �a��rd�m. Evde son derece sessiz. 292 00:44:50,334 --> 00:44:53,709 Fakat size s�z veriyorum bu konuda onunla konu�aca��m. 293 00:45:03,707 --> 00:45:05,166 Buraya gelin. 294 00:45:09,738 --> 00:45:13,696 �yi �ocuklar oldu�unuzda neler ba�ard���n�z� g�r�yor musunuz? 295 00:45:13,843 --> 00:45:16,974 S�z�m� dinlerseniz hep m�kemmel notlar al�rs�n�z. 296 00:45:17,174 --> 00:45:20,700 Bakal�m gelecek y�l dersler zorla�t���nda neler yapacaks�n�z. 297 00:45:21,219 --> 00:45:23,724 ��nk� her s�z�m� dinliyormu�sunuz gibi gelmiyor... 298 00:45:23,795 --> 00:45:26,012 ...bu da beni fazlas�yla �z�yor. 299 00:45:26,161 --> 00:45:27,412 Hen�z bitirmedim. 300 00:45:29,974 --> 00:45:31,480 Yerinize ge�in. 301 00:45:32,532 --> 00:45:33,737 Sen kal, Philippos. 302 00:45:36,366 --> 00:45:39,129 Sert erkeksin demek? Sesin ��km�yor? 303 00:45:40,808 --> 00:45:42,273 Alkmini, buraya gel. 304 00:45:51,640 --> 00:45:53,561 Tokatla onu! Ac�ma. 305 00:46:11,977 --> 00:46:13,816 Ho�una gitti mi? 306 00:46:26,902 --> 00:46:30,352 K�zlar�n sana vurmas�na izin veriyorsun, ne bi�im bir erkeksin sen? 307 00:46:59,026 --> 00:47:01,292 Seninle konu�mak istiyorum. 308 00:47:38,531 --> 00:47:40,673 T�m g�n�n� kanepede ge�ireceksin. 309 00:47:42,319 --> 00:47:43,798 Masa sadece aile i�in. 310 00:47:47,428 --> 00:47:49,344 ��leden sonra sahile gidece�iz. 311 00:47:49,511 --> 00:47:51,204 Te�ekk�rler, dede. 312 00:47:51,463 --> 00:47:53,285 Fakat �nce evi temizleyeceksiniz. 313 00:47:56,642 --> 00:47:58,159 Annene yeme�ini g�t�r. 314 00:49:10,400 --> 00:49:12,657 Seni arad�m ama a�mad�n. 315 00:49:13,815 --> 00:49:15,409 Nas�l oldu�unu merak etmi�tim. 316 00:49:15,714 --> 00:49:17,936 Beni bilirsin. Konu�may� pek sevmem. 317 00:49:19,556 --> 00:49:22,385 Evde benim i�in durumlar zor. 318 00:49:23,628 --> 00:49:25,528 Bir sorunum var. 319 00:49:25,634 --> 00:49:27,256 Yard�m�na ihtiyac�m var. 320 00:49:29,129 --> 00:49:31,575 Aram�zda gizli sakl� olmaz. Rahat�a konu�abilirsin. 321 00:49:32,965 --> 00:49:34,364 Eleni hamile. 322 00:49:35,471 --> 00:49:36,699 Yine mi? 323 00:49:37,180 --> 00:49:38,478 Do�urmak istiyor. 324 00:49:39,954 --> 00:49:42,114 Fakat baban�n kim oldu�unu yine s�ylemiyor. 325 00:49:42,434 --> 00:49:45,775 Sosyal G�venlik ile sorun ya�ayaca��m�zdan korkuyorum. 326 00:49:46,000 --> 00:49:48,563 Sen yard�m edebilirsin diye d���nd�m. 327 00:49:49,827 --> 00:49:52,433 - Nas�l? - Tek yapman gereken imza atmak. 328 00:49:55,937 --> 00:50:00,310 Kahveniz. Kurabiye getireyim. 329 00:50:06,428 --> 00:50:09,624 - Kolay de�il, biliyorsun. - Biraz para verebilirim. 330 00:50:10,982 --> 00:50:13,319 Sana hi� sorun ��karmayaca��m. Emin olabilirsin. 331 00:50:13,453 --> 00:50:14,914 Bundan hi� ��phem yok. 332 00:50:15,349 --> 00:50:17,211 Endi�e edecek bir durum yok. 333 00:50:17,273 --> 00:50:19,115 Her istedi�ini yapar�m. 334 00:50:19,403 --> 00:50:20,982 S�z�m�n eriyimdir. 335 00:50:22,635 --> 00:50:24,463 Daha �ok zaman var de�il mi? 336 00:50:24,748 --> 00:50:26,300 Evet, evet, tabii. 337 00:50:48,653 --> 00:50:50,613 Biraz d��ar� ��kabilir miyim? 338 00:50:53,336 --> 00:50:54,364 Nereye? 339 00:50:54,824 --> 00:50:55,803 Arkada��ma. 340 00:50:58,917 --> 00:51:01,442 - Tamam git. - 5 Euro verir misin? 341 00:51:03,179 --> 00:51:06,593 Paray� ne i�in istiyorsun? Alt taraf� arkada��na gidiyorsun. 342 00:51:07,069 --> 00:51:08,047 Kals�n. 343 00:51:08,719 --> 00:51:11,679 Sahile gidece�iz. Gelmek istemiyor musun? 344 00:51:14,270 --> 00:51:15,824 �det d�nemim. 345 00:51:16,652 --> 00:51:18,893 �yle mi? Ne zaman ba�lad�? 346 00:51:19,366 --> 00:51:20,232 Yeni. 347 00:51:35,949 --> 00:51:38,188 Dede! Sahile gidiyor muyuz? 348 00:51:38,256 --> 00:51:39,571 �ok ge� oldu. 349 00:51:39,647 --> 00:51:41,032 Ama s�z vermi�tin. 350 00:51:41,033 --> 00:51:43,122 Yeni mayolar�n�zla yar�n gideriz. 351 00:52:07,226 --> 00:52:08,280 Onu a�ma. 352 00:52:08,998 --> 00:52:10,306 Yar�n sahilde yersin. 353 00:52:10,994 --> 00:52:12,045 Benimle gel. 354 00:54:17,087 --> 00:54:21,703 Anne, derslerim iyi oldu�u i�in dedem bana yeni elbise alaca��n� s�yledi. 355 00:54:22,971 --> 00:54:25,277 Annenle beraber alaca��z. Annene te�ekk�r et. 356 00:54:25,397 --> 00:54:26,794 Te�ekk�r ederim, anne. 357 00:54:27,000 --> 00:54:28,229 Yata�a art�k hadi. 358 00:54:28,398 --> 00:54:30,239 Sen de haz�rlan. Ge� kalmak istemiyorum. 359 00:54:35,008 --> 00:54:35,828 Philippos. 360 00:54:44,911 --> 00:54:47,223 Bir daha seni onunla g�recek olursam eve geleyim deme. 361 00:55:46,728 --> 00:55:48,358 - Merhaba. - �yi ak�amlar. 362 00:55:57,053 --> 00:55:58,373 G�steri ba�l�yor. 363 00:56:33,079 --> 00:56:34,335 ��ki i�elim. 364 00:56:40,006 --> 00:56:40,909 Te�ekk�rler. 365 00:56:43,653 --> 00:56:44,583 Al. 366 00:57:16,009 --> 00:57:17,462 Hadi Eleni, dans et. 367 00:57:18,816 --> 00:57:20,235 Evet, evet. 368 00:58:14,024 --> 00:58:15,285 Ben yapar�m. 369 00:58:16,472 --> 00:58:17,684 Bo� ver. 370 00:58:19,016 --> 00:58:22,138 �z�r dilerim. Gitsek iyi olacak. 371 00:58:24,022 --> 00:58:26,183 Gerek yok. �imdi olsun. 372 00:58:57,086 --> 00:58:58,362 �ok te�ekk�r ederim. 373 00:58:59,013 --> 00:59:00,538 Te�ekk�rler. 374 00:59:02,003 --> 00:59:03,343 Bu da �ocuklar i�in. 375 00:59:04,071 --> 00:59:05,913 Gelecek sefere daha �ok e�leniriz. 376 01:00:40,017 --> 01:00:42,080 Neden uyumad�n? 377 01:00:44,950 --> 01:00:47,421 - Ona yalan s�yledim. Ben- - Bilmek istemiyorum. 378 01:00:48,063 --> 01:00:50,922 Hi�bir �ey bilmek istemiyorsun. 379 01:00:52,171 --> 01:00:54,589 Okulda Angeliki i�in ne diyorlar biliyor musun? 380 01:00:55,366 --> 01:00:56,961 Bunu g�r�yor musun? 381 01:00:59,061 --> 01:01:00,549 Ya bunu? 382 01:01:01,865 --> 01:01:03,137 O y�zden konu�ma. 383 01:01:03,645 --> 01:01:06,119 Senin hatan. Hepsi senin hatan! 384 01:01:11,382 --> 01:01:12,994 Onun biras�n� i�iyorsun. 385 01:01:22,238 --> 01:01:23,939 Ben i�tim diyeceksin. 386 01:01:39,184 --> 01:01:41,195 Dede, al��veri�e gitmiyor muyuz? 387 01:01:42,111 --> 01:01:43,696 Birazdan, Alkmini. 388 01:01:44,283 --> 01:01:46,019 Dikkat et. Elbiseni kirletme. 389 01:01:54,009 --> 01:01:55,682 - G�nayd�n. - Ho� geldiniz. 390 01:01:55,859 --> 01:01:56,817 G�nayd�n. 391 01:02:03,146 --> 01:02:05,358 Daha �nce iki kere geldik fakat yoktunuz. 392 01:02:05,527 --> 01:02:06,688 D��ar�dayd�k herhalde. 393 01:02:08,000 --> 01:02:10,045 - G�nayd�n. - G�nayd�n. 394 01:02:10,337 --> 01:02:11,843 - G�nayd�n. - G�nayd�n. 395 01:02:12,039 --> 01:02:13,356 - Ad�n ne? - Alkmini. 396 01:02:13,357 --> 01:02:16,124 - Senin? - Philippos. 397 01:02:16,476 --> 01:02:18,968 - L�tfen formu doldurun. - Tabii. 398 01:02:48,056 --> 01:02:49,863 Kar��s� �ocuklar�n odas�. 399 01:03:07,747 --> 01:03:08,978 Angeliki nerede yat�yordu? 400 01:03:09,060 --> 01:03:10,386 Di�er odada. 401 01:03:38,729 --> 01:03:41,043 Burada yatard�. K���k k�z�m Myrto ile birlikte. 402 01:03:43,838 --> 01:03:46,020 14 ya��nda olan kim? 403 01:03:47,096 --> 01:03:48,295 O nerede �imdi? 404 01:03:48,296 --> 01:03:51,677 Okulda. Maalesef burada olamayacak. S�nav� var. 405 01:03:52,467 --> 01:03:54,210 - Bunlar Angeliki'nin e�yalar� m�? - Onlar� kald�rd�m. 406 01:03:54,211 --> 01:03:56,787 �ocuklar�n g�rmek zorunda kalmalar�n� istemedim. 407 01:03:57,000 --> 01:03:58,338 �z�l�yorlard�. 408 01:05:35,047 --> 01:05:36,801 Oturun l�tfen. 409 01:05:39,002 --> 01:05:41,064 - Te�ekk�rler. - Te�ekk�rler. 410 01:05:47,008 --> 01:05:49,073 - Bitirdiniz mi? - Evet. 411 01:05:54,004 --> 01:05:57,125 �ocuklar, siz odan�za gidebilir misiniz l�tfen? 412 01:06:00,006 --> 01:06:01,013 Oturun. 413 01:06:17,027 --> 01:06:18,773 Ayl�k gelirinizi yazmam��s�n�z. 414 01:06:24,043 --> 01:06:25,584 Ailede kimler �al���yor? 415 01:06:25,785 --> 01:06:29,196 �u an tek ben. Muhasebeciyim. Birka� defter tutuyorum. 416 01:06:29,305 --> 01:06:33,263 Eleni de i� bak�yor. Elimizden geleni yap�yoruz anlayaca��n�z. 417 01:06:34,073 --> 01:06:35,909 Burada yazana g�re Angeliki dahil buradaki �ocuklar�n... 418 01:06:36,023 --> 01:06:37,470 ...babalar� yok. 419 01:06:38,266 --> 01:06:40,149 Babalar� ayn� ki�i mi? 420 01:06:45,000 --> 01:06:47,103 Yani hi�bir baban�n ad�n� bilmedi�inizi mi s�yl�yorsunuz? 421 01:06:47,206 --> 01:06:51,106 Eleni �ocuklar�n babas�yla olmak i�in evden ka�t�. 422 01:06:52,000 --> 01:06:53,547 Baba �ocuklar�n� hi� g�rmedi. 423 01:06:54,327 --> 01:06:55,973 Eleni biraz �ekingendir. 424 01:06:56,273 --> 01:06:57,519 Neden ka�t�n�z? 425 01:06:58,379 --> 01:07:00,206 Aileniz gayet anlay��l� g�r�n�yor. 426 01:07:02,026 --> 01:07:05,048 �ok gen�tim. Ve a��kt�m. Ne yapt���m� bilmiyordum. 427 01:07:06,073 --> 01:07:09,121 Babam beni affeder affetmez geri d�nd�m. 428 01:07:09,266 --> 01:07:12,366 Annem de. Bana gizliden gizliye yard�m ediyordu. 429 01:07:13,051 --> 01:07:15,445 �ocuklar konusunda h�l� yard�mc� olur. 430 01:07:15,907 --> 01:07:17,006 Tabii babam da. 431 01:07:17,122 --> 01:07:19,938 Onlar� her g�n okula g�t�r�p getirir. 432 01:07:20,044 --> 01:07:21,810 Onlarla �ok ilgilidir. 433 01:07:22,023 --> 01:07:23,831 �ocuklar onu �ok sever. 434 01:07:24,001 --> 01:07:25,330 G�n�n�z� nas�l ge�iriyorsunuz? 435 01:07:25,331 --> 01:07:27,142 Bir �ey ikram edebilir miyiz? 436 01:07:27,945 --> 01:07:28,882 Te�ekk�rler. 437 01:07:34,012 --> 01:07:35,707 D�n mesela, neler yapt�n�z? 438 01:07:36,325 --> 01:07:39,154 Sa��m� kestirmeye gittim, sonra da biraz y�r�d�m. 439 01:07:39,226 --> 01:07:40,228 Babam�n �srar�yla. 440 01:07:40,333 --> 01:07:41,860 Bir �nceki g�n? 441 01:07:42,057 --> 01:07:45,426 En yak�n arkada��m ziyaretime geldi. Kom�umuz olur. 442 01:07:46,134 --> 01:07:49,511 K���k bir k�z� var, Alkmini'nin ya��t�, ad� Marina. 443 01:08:19,066 --> 01:08:21,292 Siz d��ar�da bekleyin l�tfen. 444 01:08:55,023 --> 01:08:56,402 Hamile misiniz? 445 01:09:06,004 --> 01:09:07,084 Bebe�in babas� kim? 446 01:09:08,422 --> 01:09:09,650 Dimitris Georgiou. 447 01:09:10,349 --> 01:09:12,106 Size sormad�m, efendim. 448 01:09:16,009 --> 01:09:18,223 - Neden s�ylemediniz? - �zg�n�m. 449 01:09:18,224 --> 01:09:19,496 Bizi aptal yerine mi koyuyorsunuz? 450 01:09:19,592 --> 01:09:21,158 Pardon! 451 01:09:21,207 --> 01:09:23,299 Neye varmaya �al���yorsunuz? 452 01:09:23,349 --> 01:09:25,946 Bunca y�l sonra k�z�m sonunda ciddi bir ili�ki ya��yor. 453 01:09:26,112 --> 01:09:29,648 Kaza oldu�unda hemen hemen 3 ayl�k hamileydi. 454 01:09:30,097 --> 01:09:33,571 Buna son verin l�tfen. Ne kadar �zg�n oldu�unu g�rm�yor musunuz? 455 01:09:33,572 --> 01:09:36,141 Buna gerek yok, bayan. Biz sadece i�imizi yap�yoruz. 456 01:09:36,164 --> 01:09:37,554 K�z�n�z�n bir �ocuk daha yeti�tirebilece�inden emin olmak zorunday�z. 457 01:09:38,198 --> 01:09:43,530 - Baban�n ismini tekrar s�yleyin l�tfen. - Dimitris Georgiou. 458 01:09:46,084 --> 01:09:48,656 - Adresi? - Xenokratous 27. 459 01:09:50,162 --> 01:09:51,892 Telefon numaras�? 460 01:09:52,218 --> 01:09:55,478 6932221256. 461 01:09:59,054 --> 01:10:01,030 Kendisiyle irtibata ge�ece�iz. 462 01:10:06,005 --> 01:10:08,006 - �ok te�ekk�rler. - Te�ekk�rler. 463 01:10:17,007 --> 01:10:19,515 �ocuklara babalar�n�n yoklu�unu hissettirmedi�iniz belli. 464 01:10:20,171 --> 01:10:22,151 Te�ekk�r ederim. Elimden geleni yap�yorum. 465 01:10:22,272 --> 01:10:26,192 Tuhaf ama. Hi�bir �ey ya�anmam�� gibi g�r�n�yor her �ey. 466 01:10:26,321 --> 01:10:28,648 Bunu ba�armak i�in �ok �abal�yorum. 467 01:10:48,017 --> 01:10:49,783 - S�navlar�n nas�l ge�ti? - �yi. 468 01:11:24,999 --> 01:11:25,887 Evet! 469 01:12:48,034 --> 01:12:49,224 Buraya gel. 470 01:13:07,307 --> 01:13:08,812 �ok tahrik edicisin. 471 01:15:00,151 --> 01:15:02,131 Gelecek sefere y�z� biraz g�len birini getir. 472 01:15:02,848 --> 01:15:05,059 Biraz e�leniriz diye getirdim k�z�. Kals�n paran�z. 473 01:15:05,291 --> 01:15:06,816 Tamam, hadi al. 474 01:15:07,081 --> 01:15:08,253 Ben k�z� �ok be�endim. 475 01:15:09,880 --> 01:15:10,713 �yi geceler. 476 01:15:10,806 --> 01:15:11,701 G�r���r�z. 477 01:16:55,868 --> 01:16:57,457 Gelecek sefere g�l biraz. 478 01:16:59,004 --> 01:17:10,846 Yoksa seni 30 Euro'ya bile becermeyecekler. 479 01:17:13,771 --> 01:17:13,944 Sen �demedin. 480 01:17:15,568 --> 01:17:17,309 Ona her �eyi anlatt�m. O y�zden atlad�. 481 01:17:20,622 --> 01:17:21,723 11 ya��nda ba�l�yor. 482 01:17:23,914 --> 01:17:24,828 De�il mi, baba? 483 01:17:29,200 --> 01:17:30,372 Ke�ke ben de atlayabilseydim. 484 01:18:02,996 --> 01:18:05,591 Dede, biraz �ikolata da alabilir miyim? 485 01:18:06,228 --> 01:18:08,391 Evet, tatl�m, alabilirsin. 486 01:19:14,004 --> 01:19:16,135 Alo? Benim. 487 01:19:19,194 --> 01:19:20,323 Anl�yorum. 488 01:19:21,076 --> 01:19:23,212 Evet, tabii anlad�m. 489 01:19:24,355 --> 01:19:25,305 Hemen geliyorum. 490 01:19:28,011 --> 01:19:29,546 Sen d��ar�da bekle l�tfen. 491 01:19:33,044 --> 01:19:34,700 Hemen geldi�iniz i�in te�ekk�rler. 492 01:19:36,110 --> 01:19:37,253 Ne oldu? 493 01:19:40,019 --> 01:19:43,875 Myrto'yu elinde 20 Euro'yla k�zg�n bir �ekilde a�larken g�rd�m. 494 01:19:45,545 --> 01:19:48,034 Ne oldu�uyla ilgili s�k��t�r�nca... 495 01:19:48,281 --> 01:19:50,723 ...evde i�lerin yolunda gitmedi�ini s�yledi. 496 01:19:51,092 --> 01:19:52,211 Ne demek istiyorsunuz? 497 01:19:55,216 --> 01:19:57,191 �iddet uyguluyormu�sunuz. 498 01:19:59,007 --> 01:20:00,619 �iddet mi? �aka yap�yor olmal�s�n�z. 499 01:20:02,094 --> 01:20:07,321 Do�rusu neye inanaca��m� bilmiyorum. 500 01:20:09,028 --> 01:20:11,590 �ocuklar�n e�itimiyle �ok ilgili... 501 01:20:11,800 --> 01:20:13,929 ...oldu�unuzu g�rebiliyorum. 502 01:20:14,042 --> 01:20:18,439 Ya�anan kazadan sonra evdeki durumun zor oldu�unu biliyorsunuz. 503 01:20:18,637 --> 01:20:20,583 Myrto ile Angeliki �ok yak�nlard�. 504 01:20:21,005 --> 01:20:23,851 B�t�n bunlar� niye s�yledi�ini anlayam�yorum. 505 01:20:24,012 --> 01:20:28,077 Erkek arkada��yla g�r��mesini yasaklad�m, ondand�r belki. 506 01:20:28,220 --> 01:20:30,690 Sigara i�erlerken yakalad�m. 507 01:20:32,609 --> 01:20:34,985 Okulda baz� �ocuklarla da sorunlar ya�ad�. 508 01:20:37,261 --> 01:20:40,058 A��r� tepki vererek yanl�� yapm�� da olabilirim. 509 01:20:40,992 --> 01:20:41,970 B�ylesi bask� alt�nda oldu�unu bilmiyordum. 510 01:20:42,775 --> 01:20:47,240 S�rekli evde de�ilim. Ailemiz kalabal�k ve �ok fazla gelirimiz yok. 511 01:20:47,602 --> 01:20:49,120 Ama sigara ciddi bir sorun. 512 01:20:51,142 --> 01:20:52,887 �iddetin mazereti yoktur. 513 01:20:55,811 --> 01:21:00,713 Bundan b�yle onunla s�rekli konu�aca��m� bilmelisiniz. 514 01:21:02,716 --> 01:21:06,020 Bir kez daha �ikayet edecek olursa... 515 01:21:06,254 --> 01:21:08,847 ...Sosyal G�venlik yetkililerine bildirmek zorunda kal�r�m. 516 01:21:09,569 --> 01:21:10,726 B�yle durumlar kar��s�nda �ocuklar�n biz b�y�klerin yard�m�na ihtiyac� olur. 517 01:21:11,922 --> 01:21:16,101 Tabii. Tabii, hakl�s�n�z. 518 01:21:17,692 --> 01:21:21,880 Size sayg� duyuyor ve d���ncelerinize de�er veriyor. 519 01:21:22,010 --> 01:21:25,307 Onu okuldan uzakla�t�racak bir �ey yapmayal�m. 520 01:21:25,999 --> 01:21:28,801 Asl�nda yapt��� yanl���n fark�ndad�r. 521 01:22:48,129 --> 01:22:49,001 Gelin, gelin. 522 01:22:51,249 --> 01:22:52,429 A� kalman�z� istemedim. 523 01:22:53,623 --> 01:22:56,199 Benim i�in �ok �z�c�yd� ama art�k her �eyi unutaca��z. 524 01:22:57,064 --> 01:22:59,580 Hadi. Gelin yiyin hadi. 525 01:23:36,791 --> 01:23:38,554 Dondurma yemeye de gidelim mi? 526 01:23:59,181 --> 01:24:01,385 - G�zel bir ev de�il mi Alkmini? - Evet. 527 01:24:06,136 --> 01:24:07,357 Al bakal�m. 528 01:24:52,689 --> 01:24:54,865 Bay Dimitris �ok iyi bir arkada��md�r. 529 01:25:06,996 --> 01:25:11,077 Benim Alkmini'm �ok g�zel dans eder. De�il mi Alkmini? 530 01:25:11,228 --> 01:25:11,613 Evet. 531 01:25:11,961 --> 01:25:13,211 Dans etmek ister misin? 532 01:25:16,165 --> 01:25:17,524 Hadi, utanma. 533 01:25:18,563 --> 01:25:20,224 Ne kadar g�zel dans etti�ini g�ster bize. 534 01:26:43,350 --> 01:26:44,189 Anneci�im. 535 01:26:49,099 --> 01:26:50,020 Anneci�im. 536 01:26:53,419 --> 01:26:54,285 Anneci�im. 537 01:27:19,147 --> 01:27:20,360 Yat sen. 538 01:27:23,811 --> 01:27:24,833 Yat hadi. 539 01:27:31,874 --> 01:27:33,148 Duydun mu beni? 540 01:28:28,471 --> 01:28:29,253 Al. 541 01:28:58,288 --> 01:28:59,713 Sabah sahile gidece�iz. 542 01:29:03,690 --> 01:29:04,521 �yi. 543 01:29:30,718 --> 01:29:31,728 Ben yat�yorum. 544 01:29:38,378 --> 01:29:39,599 Geliyor musun? 545 01:29:40,716 --> 01:29:42,859 Birazdan. �unlar� bir bitireyim. 546 01:30:52,182 --> 01:30:53,113 Babac���m. 547 01:30:57,163 --> 01:30:58,135 Babac���m? 548 01:32:40,706 --> 01:32:51,312 Kap�y� kilitle, Eleni.41563

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.