All language subtitles for 3_Vietnamese

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic Download
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch Download
en English
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese Download
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:50,041 --> 00:00:56,041 [nhạc yên bình] 2 00:00:56,625 --> 00:00:59,666 Rồi! Dậy rồi! Dậy rồi, dậy rồi! 3 00:01:02,291 --> 00:01:04,625 [Thu] Tara! Mấy giờ rồi? 4 00:01:04,708 --> 00:01:06,333 [giọng máy tính] Bây giờ là 7 giờ. 5 00:01:08,833 --> 00:01:10,125 Dậy được rồi. Đi! 6 00:01:39,791 --> 00:01:40,666 Ben! 7 00:01:41,041 --> 00:01:41,916 Ben! 8 00:01:42,000 --> 00:01:44,750 [nhạc yên bình] 9 00:01:49,000 --> 00:01:52,333 [tiếng xe máy] 10 00:01:59,875 --> 00:02:01,000 [tiếng đồ chơi kêu] 11 00:02:24,250 --> 00:02:28,375 [tiếng xe qua lại] 12 00:02:42,041 --> 00:02:44,375 [tiếng nói chuyện] 13 00:02:55,291 --> 00:02:59,625 [tiếng đạn] 14 00:03:02,166 --> 00:03:03,583 Chào em Vũ Hoài Thu. 15 00:03:04,375 --> 00:03:05,375 Em khỏe không? 16 00:03:06,125 --> 00:03:07,333 Dạ, em vẫn khỏe. 17 00:03:07,916 --> 00:03:09,333 Tình hình lúc này của em sao rồi? 18 00:03:09,416 --> 00:03:10,291 Dạ thưa thầy… 19 00:03:10,791 --> 00:03:12,750 Ba năm qua em tích cực học chữ nổi. 20 00:03:12,833 --> 00:03:14,583 Em có thể đọc, viết, 21 00:03:14,666 --> 00:03:16,041 sử dụng máy tính thành thạo. 22 00:03:16,500 --> 00:03:18,041 Em vẫn tập võ đều đặn. 23 00:03:18,625 --> 00:03:20,083 Nếu như mà đi ra ngoài 24 00:03:20,166 --> 00:03:22,000 thì em có con Ben, với cây gậy. 25 00:03:24,500 --> 00:03:26,041 Thực sự là bây giờ 26 00:03:26,375 --> 00:03:28,291 em không thấy bất tiện gì mấy. 27 00:03:30,416 --> 00:03:31,250 Thầy… 28 00:03:33,916 --> 00:03:35,916 Thầy cho em trở lại trường học nha thầy? 29 00:03:50,416 --> 00:03:57,416 [nhạc căng thẳng] 30 00:04:13,625 --> 00:04:18,750 [nhạc căng thẳng] 31 00:04:27,125 --> 00:04:28,708 [nhạc dồn dập] 32 00:04:30,791 --> 00:04:31,791 [tội phạm hét lên] 33 00:04:31,875 --> 00:04:32,708 [tiếng đạn] 34 00:04:32,916 --> 00:04:33,750 [tiếng đạn] 35 00:04:48,291 --> 00:04:49,500 [cảnh sát nam] Làm tốt lắm, Thu! 36 00:04:50,750 --> 00:04:51,750 [tiếng vỗ tay] 37 00:04:58,125 --> 00:05:02,541 [nhạc sôi động] 38 00:05:03,458 --> 00:05:04,416 Stand up! 39 00:05:07,333 --> 00:05:09,333 [Ty] ♪ Nhưng mà sao lại phải nhức đầu? ♪ 40 00:05:09,416 --> 00:05:11,500 ♪ Mù đỏ mắt vì những chuyện Có ai gỡ được nút thắt ♪ 41 00:05:11,583 --> 00:05:13,541 ♪ Và tại sao chẳng dám nói khát khao ♪ 42 00:05:13,625 --> 00:05:15,833 ♪ Tự do chẳng đến Khi ta trốn tránh việc đứng thẳng ♪ 43 00:05:16,541 --> 00:05:19,750 ♪ Ta âu lo đi trên Những bước chân tìm tự do ♪ 44 00:05:19,833 --> 00:05:24,166 ♪ Cần bàn tay đưa về phía đây Cho ta không nản lòng ♪ 45 00:05:24,625 --> 00:05:29,041 ♪ So whatever they say All these things are one ♪ 46 00:05:29,125 --> 00:05:32,875 ♪ Everybody stand up! ♪ 47 00:05:32,958 --> 00:05:34,500 [nhạc tắt] 48 00:05:36,916 --> 00:05:37,791 Đi về. 49 00:05:38,250 --> 00:05:40,375 Người ta mời em tới đây biểu diễn có trả tiền đàng hoàng chứ bộ. 50 00:05:40,458 --> 00:05:41,708 Không có tiền bạc gì hết trơn. Về. 51 00:05:41,791 --> 00:05:43,791 Bỏ học cả tháng nay, mày có biết là 52 00:05:43,875 --> 00:05:45,458 - trường sắp đuổi mày luôn không? - Bỏ em ra. 53 00:05:46,916 --> 00:05:48,583 - Đi. - Em cố tình nghỉ cho trường đuổi luôn đó. 54 00:05:48,666 --> 00:05:49,791 Em chán học rồi. 55 00:05:50,541 --> 00:05:52,416 Chừng nào lớn đi rồi muốn làm gì làm nha. 56 00:05:52,500 --> 00:05:54,208 - [Ty] Em lớn rồi mà. - [Thu] Cái thằng này… 57 00:05:55,208 --> 00:05:56,083 Đau… 58 00:05:58,625 --> 00:06:00,500 - [Ty] Người ta nhìn kìa. - Muốn bạo lực đúng không hả? 59 00:06:00,583 --> 00:06:01,708 [Ty] Người ta nhìn kìa. 60 00:06:01,791 --> 00:06:03,500 [Thu] Không ai nhìn gì hết trơn. Đi về. 61 00:06:03,583 --> 00:06:05,875 Để em diễn xong đi rồi chị muốn làm gì chị làm. 62 00:06:06,833 --> 00:06:08,416 Em diễn xong đã. Em… 63 00:06:09,291 --> 00:06:10,750 Còn chút xíu nữa thôi à. 64 00:06:10,833 --> 00:06:12,500 Rất là nhiều lần rồi. Không! 65 00:06:12,875 --> 00:06:13,708 Chị! 66 00:06:30,375 --> 00:06:31,250 Thả tui ra. 67 00:06:33,458 --> 00:06:36,416 Ba mẹ mà còn là ăn đòn nhừ xương chứ ở đó mà thả thả. 68 00:06:37,166 --> 00:06:38,333 Bà ăn thì có. 69 00:06:38,416 --> 00:06:40,333 Suốt ngày cứ phải canh mày quậy ở đâu rồi lôi cổ mày về. 70 00:06:40,416 --> 00:06:41,375 Bộ mày tưởng tao khoái lắm hả? 71 00:06:41,458 --> 00:06:43,083 Bà không thích thì bà đừng có làm. 72 00:06:43,166 --> 00:06:44,250 Bà rảnh quá mà. 73 00:06:44,333 --> 00:06:45,791 Đồ độc đoán, bảo thủ. 74 00:06:45,875 --> 00:06:46,875 [còi ô tô] 75 00:06:46,958 --> 00:06:48,166 Mày nói gì mày nói lại coi. 76 00:06:48,250 --> 00:06:50,250 Tui nói bà là cái thứ độc đoán, bảo thủ. 77 00:06:50,333 --> 00:06:52,291 Hỗn, hỗn nè! 78 00:06:52,375 --> 00:06:54,166 Bà thả tui ra không? Thả không? 79 00:06:54,250 --> 00:06:56,333 - Thả! - Nguy hiểm cái thằng này! 80 00:06:56,416 --> 00:06:57,916 - Bà thả tui ra.Thả ra! - Ty! 81 00:06:58,000 --> 00:06:59,208 Bà thả tui ra! Thả ra! 82 00:06:59,291 --> 00:07:01,916 - Nguy hiểm, Ty! Ty, nguy hiểm! - Thả! Thả không? Thả tui ra! 83 00:07:02,000 --> 00:07:03,750 - Chị nói nguy hiểm nghe chưa? - Ê, coi chừng kìa! 84 00:07:06,000 --> 00:07:09,666 [Ty hét] 85 00:07:09,750 --> 00:07:11,333 [tiếng va chạm] 86 00:07:11,416 --> 00:07:14,041 [tiếng ù] 87 00:07:14,125 --> 00:07:16,583 [tiếng Ty mơ hồ] Chị! Dậy đi! 88 00:07:16,666 --> 00:07:18,000 [Ty] Cứu em với! 89 00:07:20,083 --> 00:07:21,041 [Ty] Chị ơi! 90 00:07:21,125 --> 00:07:22,500 [tiếng ù] 91 00:07:22,583 --> 00:07:24,791 [Ty] Nhanh lên! Em ở đây nè! 92 00:07:25,500 --> 00:07:26,708 [Ty] Cứu em, chị ơi! 93 00:07:28,541 --> 00:07:29,500 Chị dậy đi! 94 00:07:29,583 --> 00:07:32,250 [nhạc căng thẳng] 95 00:07:32,333 --> 00:07:33,458 Nhanh lên! 96 00:07:33,541 --> 00:07:37,041 [nhạc căng thẳng] 97 00:07:38,625 --> 00:07:39,750 [Ty] Lẹ lên! 98 00:07:41,000 --> 00:07:43,083 [nức nở] 99 00:07:43,166 --> 00:07:44,000 Cứu em! 100 00:07:45,250 --> 00:07:46,083 [Ty] Chị ơi! 101 00:07:46,166 --> 00:07:50,125 [tiếng nhạc nhanh dần] 102 00:07:52,708 --> 00:07:53,666 [Ty] Lẹ lên! 103 00:07:54,125 --> 00:07:55,250 Chị ơi! 104 00:08:04,541 --> 00:08:05,416 [thều thào] Ty! 105 00:08:18,791 --> 00:08:24,000 [còi xe cấp cứu] 106 00:08:24,083 --> 00:08:28,208 [nhạc thê lương] 107 00:08:32,583 --> 00:08:36,791 [nhạc thê lương] 108 00:08:48,375 --> 00:08:51,500 [đài] Vừa rồi là những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết. 109 00:08:51,583 --> 00:08:54,416 Còn bây giờ, chúng tôi xin chuyển sang một số những nội dung 110 00:08:54,500 --> 00:08:56,458 liên quan đến tình hình an ninh trật tự. 111 00:08:57,041 --> 00:09:00,458 Cảnh sát khuyến cáo các cô gái nên hạn chế ra ngoài một mình vào ban đêm, 112 00:09:00,958 --> 00:09:02,958 để đảm bảo an toàn cho bản thân. 113 00:09:03,041 --> 00:09:05,333 Hiện cảnh sát đang tiến hành mở rộng điều tra 114 00:09:05,416 --> 00:09:08,541 vụ án các cô gái trẻ mất tích một cách bí ẩn gần đây. 115 00:09:09,208 --> 00:09:12,208 Nạn nhân mới nhất là Trịnh Thị Đan, 19 tuổi, 116 00:09:12,541 --> 00:09:15,833 sinh viên năm hai khoa Tiếng Pháp trường Đại học Ngoại ngữ Thành phố. 117 00:09:16,291 --> 00:09:18,625 Cô được báo mất tích cách đây hai tuần. 118 00:09:18,708 --> 00:09:20,916 Được biết, sau buổi tối đi làm thêm, 119 00:09:21,000 --> 00:09:23,083 gia đình không thấy cô quay trở về. 120 00:09:23,166 --> 00:09:24,291 Ai có thông tin, 121 00:09:24,375 --> 00:09:26,833 vui lòng liên hệ với cơ quan công an gần nhất. 122 00:09:28,416 --> 00:09:29,416 [tiếng phụ nữ rên] 123 00:09:29,500 --> 00:09:32,041 [nhạc rùng rợn] 124 00:09:32,125 --> 00:09:32,958 [nức nở] 125 00:09:33,041 --> 00:09:37,041 [nhạc rùng rợn] 126 00:09:42,041 --> 00:09:43,000 [tiếng giày] 127 00:09:45,458 --> 00:09:48,208 [cô gái hoảng sợ] 128 00:09:48,291 --> 00:09:55,291 [cô gái khóc lóc, la hét] 129 00:09:55,375 --> 00:10:00,083 [cô gái khóc lóc, la hét] 130 00:10:00,166 --> 00:10:03,166 [cô gái khóc lóc, la hét] 131 00:10:03,250 --> 00:10:08,000 [nhạc rùng rợn] 132 00:10:31,458 --> 00:10:36,083 [tiếng nước chảy] 133 00:10:36,208 --> 00:10:40,916 [tiếng nước chảy] 134 00:10:41,000 --> 00:10:44,125 [nhạc rùng rợn] 135 00:10:44,208 --> 00:10:48,750 [nhạc rùng rợn] 136 00:10:55,250 --> 00:10:56,458 [tiếng mồi lửa bếp dầu hỏa] 137 00:11:08,666 --> 00:11:13,791 [nhạc rùng rợn] 138 00:11:29,750 --> 00:11:31,208 [Thu thở dài] 139 00:11:47,916 --> 00:11:53,666 [nhạc buồn] 140 00:12:12,583 --> 00:12:14,000 [Thu] Dậy ăn cháo đi. 141 00:12:21,583 --> 00:12:23,208 [Thu] Ty nhớ ba mẹ hả? 142 00:12:24,000 --> 00:12:25,333 Ừm. 143 00:12:33,833 --> 00:12:40,541 [nhạc buồn] 144 00:13:02,208 --> 00:13:04,166 Cũng đã ba năm trôi qua rồi, 145 00:13:04,916 --> 00:13:07,208 đừng có tự dằn vặt mình như vậy nữa. 146 00:13:08,750 --> 00:13:09,708 Dì… 147 00:13:12,208 --> 00:13:13,791 Dì đã có visa rồi. 148 00:13:16,458 --> 00:13:17,500 Vậy ạ? 149 00:13:26,166 --> 00:13:27,125 Cẩn thận nghe con. 150 00:13:39,000 --> 00:13:39,958 Thu à… 151 00:13:41,083 --> 00:13:43,416 Dì thấy nhà này rộng rãi quá, 152 00:13:43,500 --> 00:13:45,208 với lại không có ai ở nữa. 153 00:13:45,708 --> 00:13:48,000 Con thì một năm dăm ba bữa mới về một lần. 154 00:13:48,833 --> 00:13:50,250 Hay là mình rao bán? 155 00:13:51,375 --> 00:13:52,750 Con không bán đâu dì. 156 00:13:53,625 --> 00:13:56,750 Con với thằng Ty đều sinh ra rồi lớn lên ở đây. 157 00:13:57,791 --> 00:14:01,000 Căn nhà này cũng tự tay ba mẹ con chăm sóc từng góc một. 158 00:14:01,958 --> 00:14:03,166 Con không bán đâu, Út. 159 00:14:04,625 --> 00:14:08,208 Dì chỉ muốn sắp xếp tất cả mọi chuyện ổn thỏa trước khi dì đi thôi. 160 00:14:08,291 --> 00:14:09,541 Con cám ơn dì. 161 00:14:09,625 --> 00:14:11,500 Nhưng dì cứ lo việc của dì đi. 162 00:14:11,958 --> 00:14:13,166 Con sẽ ổn mà. 163 00:14:16,791 --> 00:14:18,208 Chắc là nhóm bạn của thằng Ty đó. 164 00:14:18,750 --> 00:14:22,125 [dì] Tụi nó hẹn năm nay tụ tập ở đây đông đủ để thắp nhang cho thằng Ty. 165 00:14:22,291 --> 00:14:24,083 - Dạ. - Để dì ra coi sao. 166 00:14:33,458 --> 00:14:34,333 [tiếng cửa mở] 167 00:14:39,750 --> 00:14:40,583 [tiếng cửa mở] 168 00:14:41,708 --> 00:14:42,541 [tiếng va chạm mạnh] 169 00:14:42,625 --> 00:14:44,375 [dì] Mấy thằng nhỏ hàng xóm này thiệt tình à. 170 00:14:44,625 --> 00:14:45,875 Quậy phá lung tung không à. 171 00:14:46,791 --> 00:14:47,666 Nè! 172 00:14:48,125 --> 00:14:49,166 Con tính về hả? 173 00:14:49,625 --> 00:14:50,916 Ở lại ăn cái đã. 174 00:14:51,666 --> 00:14:53,416 Nhang còn chưa kịp tàn mà. 175 00:14:54,125 --> 00:14:56,250 Dạ thôi, chắc con về luôn. 176 00:14:58,333 --> 00:14:59,583 Trời cũng sắp tối rồi. 177 00:14:59,666 --> 00:15:00,916 Để dì đưa con về nha. 178 00:15:02,750 --> 00:15:05,625 Sáng hay tối có khác gì với con đâu dì. 179 00:15:09,083 --> 00:15:09,958 Ừm. 180 00:15:10,541 --> 00:15:12,208 - Để dì kêu xe. - Dì. 181 00:15:13,958 --> 00:15:15,375 Con tự làm được mà. 182 00:15:17,666 --> 00:15:18,541 [dì] Ừ. 183 00:15:26,083 --> 00:15:28,333 [giọng nữ qua điện thoại] Dạ chị ơi, em có thấy chị đặt xe rồi, 184 00:15:28,416 --> 00:15:29,833 nhưng mà mưa với kẹt xe quá, 185 00:15:29,916 --> 00:15:31,708 nên chị chờ tụi em chút nữa nha. 186 00:15:31,791 --> 00:15:32,666 Cảm ơn chị. 187 00:15:34,625 --> 00:15:37,916 [tiếng sấm] 188 00:15:38,000 --> 00:15:41,958 [tiếng trò chuyện] 189 00:15:45,416 --> 00:15:50,125 [tiếng trò chuyện] 190 00:15:57,833 --> 00:16:02,708 [tiếng bấm điện thoại] 191 00:16:07,291 --> 00:16:10,416 - [nam] Ê, xe tới rồi. - [nữ] Mừng quá! 192 00:16:21,250 --> 00:16:23,541 [giọng nữ] Xe tới rồi, mình đi thôi anh. 193 00:16:30,333 --> 00:16:33,333 [tiếng bấm điện thoại] 194 00:16:33,416 --> 00:16:35,291 [tiếng thông báo điện thoại] 195 00:16:37,708 --> 00:16:38,541 [giọng nữ] Alô? 196 00:16:41,666 --> 00:16:43,458 [giọng nữ] Là sao? Rốt cuộc anh có tới không? 197 00:16:44,125 --> 00:16:45,666 [giọng nữ] Anh trễ cả tiếng đồng hồ rồi đó. 198 00:16:56,583 --> 00:16:58,041 [giọng nữ] Má, mấy thằng qua app tào lao. 199 00:17:15,875 --> 00:17:17,833 [giọng điện thoại] Bây giờ là 9:00 tối. 200 00:17:31,416 --> 00:17:34,833 [tiếng sấm] 201 00:17:43,000 --> 00:17:44,250 [lái xe] Lên xe đi, em ơi. 202 00:17:59,166 --> 00:18:01,541 Xin lỗi. Tôi làm xe của anh ướt hết rồi. 203 00:18:01,708 --> 00:18:04,375 [lái xe] Có sao đâu. Tại tôi đến rước trễ mà. 204 00:18:06,333 --> 00:18:09,000 Mưa như vầy anh tới được là tốt lắm rồi. 205 00:18:09,750 --> 00:18:10,875 Bây giờ cô muốn đi đâu? 206 00:18:11,958 --> 00:18:14,291 Cho tôi về 27 Bình An, quận 2 nha. 207 00:18:23,041 --> 00:18:24,916 Cô có lạnh không? Tôi tăng nhiệt độ nhé? 208 00:18:25,791 --> 00:18:26,791 Cám ơn anh. 209 00:18:39,000 --> 00:18:40,916 Khách trước của anh làm ở bệnh viện hả? 210 00:18:41,000 --> 00:18:41,833 [lái xe] Cô nói gì? 211 00:18:42,500 --> 00:18:44,541 [Thu] Xe của anh có mùi như ở bệnh viện á. 212 00:18:45,000 --> 00:18:45,875 À. 213 00:18:46,541 --> 00:18:48,375 Tại hồi chiều tôi đem xe đi bảo dưỡng, 214 00:18:48,833 --> 00:18:50,458 chắc là mùi tẩy rửa vẫn còn. 215 00:18:50,791 --> 00:18:52,166 Vậy tôi mở kính xe nha. 216 00:18:53,250 --> 00:18:54,750 Nè, đừng có mở. Nước mưa tạt vô đó. 217 00:18:57,166 --> 00:18:58,958 Xin lỗi, tôi quên mất. 218 00:19:09,000 --> 00:19:10,291 Mắt của cô là do bẩm sinh hả? 219 00:19:10,875 --> 00:19:13,333 Không. Tôi bị tai nạn. 220 00:19:14,375 --> 00:19:15,250 Ồ. 221 00:19:16,333 --> 00:19:17,208 Tôi xin lỗi. 222 00:19:21,916 --> 00:19:22,750 Cô uống nước đi. 223 00:19:25,291 --> 00:19:26,166 Nè. 224 00:19:30,666 --> 00:19:31,541 Cám ơn anh. 225 00:19:38,416 --> 00:19:39,291 Cô uống nước đi. 226 00:19:41,166 --> 00:19:43,375 Tôi chưa khát. Lát nữa tôi uống. 227 00:19:43,833 --> 00:19:44,791 Đưa đây tôi mở cho. 228 00:19:45,958 --> 00:19:48,166 À, thôi được rồi. Cám ơn anh. 229 00:19:48,250 --> 00:19:49,416 Để tôi uống tôi tự mở. 230 00:19:49,500 --> 00:19:51,458 - Đưa đây tôi mở cho. - Tôi tự làm được. Cảm ơn anh. 231 00:19:51,541 --> 00:19:53,041 - Đừng có ngại. Để tôi mở cho. - [Thu] Tôi… 232 00:19:53,125 --> 00:19:54,750 - [lái xe] Đưa đây. - Tôi đã nói là tôi tự làm được mà. 233 00:19:54,833 --> 00:19:55,708 Đưa tôi mở cho. 234 00:19:57,291 --> 00:19:58,500 [tiếng xe phanh gấp] 235 00:20:27,708 --> 00:20:31,583 [nhạc căng thẳng] 236 00:20:46,208 --> 00:20:47,458 Đụng trúng ai rồi hả? 237 00:20:47,750 --> 00:20:48,625 [lái xe] Không. 238 00:20:48,958 --> 00:20:51,416 Tông trúng con chó thôi. Lên xe đi, ướt hết bây giờ. 239 00:20:52,166 --> 00:20:53,958 Không phải. Người ta có sao không? 240 00:20:54,208 --> 00:20:55,791 Sao cái gì? Tôi nói rồi, 241 00:20:55,875 --> 00:20:58,291 tông trúng con chó thôi. Lên xe đi, ướt hết rồi kìa. 242 00:20:58,375 --> 00:21:00,666 [tiếng người thở dốc, rên rỉ] 243 00:21:03,625 --> 00:21:04,916 [lái xe] Làm gì vậy? Gọi cảnh sát hả? 244 00:21:05,000 --> 00:21:05,833 [tiếng điện thoại rơi] 245 00:21:05,916 --> 00:21:07,125 - [Thu] Anh làm cái gì vậy? - [lái xe] Lên xe. 246 00:21:08,750 --> 00:21:09,958 [Thu] Bớ người ta! 247 00:21:10,583 --> 00:21:11,500 Có ai không? 248 00:21:11,833 --> 00:21:13,250 Bớ người ta! 249 00:21:14,541 --> 00:21:16,958 [Thu rên rỉ đau đớn] 250 00:21:21,083 --> 00:21:27,708 [nhạc căng thẳng] 251 00:21:33,791 --> 00:21:36,625 Từ nãy giờ có mấy câu mà anh hỏi đi hỏi lại hoài à. 252 00:21:36,708 --> 00:21:39,208 Người ta đang gặp nguy hiểm, anh không lo đi điều tra, 253 00:21:39,291 --> 00:21:40,500 mà cứ ngồi ở đây hỏi. 254 00:21:40,583 --> 00:21:43,125 Nè, chị cũng vừa mới nghe tôi gọi bên giao thông rồi. 255 00:21:43,416 --> 00:21:45,958 Không có thông tin nào về vụ tai nạn ở địa điểm mà chị nói hết. 256 00:21:46,208 --> 00:21:48,458 Vậy chứ bây giờ tôi đang làm gì trước mặt của anh đây? 257 00:21:48,625 --> 00:21:51,208 [Thu] Tôi chắc chắn nó không phải là một con chó. 258 00:21:52,416 --> 00:21:54,875 Tôi thề, tôi nghe tiếng kêu của phụ nữ. 259 00:21:56,791 --> 00:21:58,416 Okay. Lúc đó là mấy giờ? 260 00:22:00,333 --> 00:22:01,791 Khoảng chín giờ mười hai phút. 261 00:22:04,291 --> 00:22:05,166 Cái gì? 262 00:22:05,500 --> 00:22:07,416 Sao chị biết? Chị đâu có thấy… 263 00:22:07,500 --> 00:22:09,083 Thì tôi lên xe là chín giờ ba phút. 264 00:22:09,166 --> 00:22:12,041 Anh đừng vì thấy tôi mù mà xem thường lời khai của tôi. 265 00:22:12,458 --> 00:22:14,833 Tính mạng của một con người đang nằm trong tay của anh đó. 266 00:22:15,791 --> 00:22:18,000 - Chị cứ bình tĩnh. - Bình tĩnh làm sao được? 267 00:22:18,083 --> 00:22:19,916 Từ nãy đến giờ tôi khai anh có ghi chép gì không? 268 00:22:20,083 --> 00:22:23,041 Không. Anh cứ lặp đi lặp lại vài câu cho có lệ, 269 00:22:23,125 --> 00:22:25,250 giống như là đang câu giờ cho cái tên kia bỏ chạy vậy đó. 270 00:22:25,333 --> 00:22:27,333 Nè, chị nói cái gì vậy? 271 00:22:27,416 --> 00:22:29,125 Tôi muốn gặp cấp trên của anh. 272 00:22:33,083 --> 00:22:34,541 [cảnh sát] Anh kia, đứng lại! 273 00:22:34,625 --> 00:22:36,166 [tiếng bước chân] 274 00:22:50,291 --> 00:22:51,333 Lên mạng hoài. 275 00:22:51,875 --> 00:22:52,916 Sao không lo làm việc đi? 276 00:22:53,666 --> 00:22:54,500 Dạ, đâu có. 277 00:22:54,833 --> 00:22:56,541 Em tính lấy điện thoại gọi cho chị đó. 278 00:22:57,125 --> 00:22:58,625 Cái cô này cổ không muốn nói chuyện với em. 279 00:22:58,791 --> 00:22:59,750 Cổ muốn gặp chị. 280 00:23:00,000 --> 00:23:01,458 - Gặp tôi? - Dạ. 281 00:23:04,833 --> 00:23:05,750 Chào em. 282 00:23:06,541 --> 00:23:07,416 [Thu] Chào chị. 283 00:23:13,791 --> 00:23:14,625 [Vinh] Sếp. 284 00:23:15,041 --> 00:23:16,875 [Vinh] Đây là hồ sơ vụ án nữ sinh mất tích. 285 00:23:19,875 --> 00:23:21,875 Cậu hãy tổng hợp hồ sơ của những tên tội phạm 286 00:23:21,958 --> 00:23:24,666 có tiền án tiền sự liên quan đến phụ nữ trong vòng năm năm qua cho tôi nha. 287 00:23:24,750 --> 00:23:25,625 [Vinh] Rõ, sếp. 288 00:23:26,833 --> 00:23:27,791 Xin lỗi Thu nha. 289 00:23:27,875 --> 00:23:29,416 Cậu Vinh tiếp đón em không tốt. 290 00:23:29,500 --> 00:23:31,625 Bây giờ cũng trễ rồi. Thôi như vầy nha. 291 00:23:31,708 --> 00:23:33,166 Em cứ về nghỉ ngơi trước. 292 00:23:33,250 --> 00:23:35,125 Chúng tôi sẽ bố trí người điều tra vụ này. 293 00:23:35,375 --> 00:23:37,333 Có cần gì chúng tôi sẽ liên hệ em sau. 294 00:23:38,250 --> 00:23:39,083 [Thu] Chị Hòa, 295 00:23:39,416 --> 00:23:41,041 chị nhất định phải điều tra vụ này, 296 00:23:41,125 --> 00:23:43,000 liên quan đến một mạng người đó, chị Hòa. 297 00:23:44,416 --> 00:23:45,458 Sao em biết tên chị? 298 00:23:46,500 --> 00:23:48,375 Thì em nhận ra giọng nói của chị mà. 299 00:23:48,458 --> 00:23:50,750 Hồi ở Học viện, chị là thần tượng của em đó. 300 00:23:51,000 --> 00:23:53,625 Em vẫn còn nhớ bài phát biểu của chị ở lễ tốt nghiệp năm đó. 301 00:23:53,791 --> 00:23:54,708 Nhiệt huyết lắm. 302 00:23:56,375 --> 00:23:57,250 Cám ơn em. 303 00:23:57,791 --> 00:23:59,416 - Nhớ liên lạc với em. - Ừ. 304 00:23:59,666 --> 00:24:01,958 Vinh, cậu đưa cổ về nha. Trễ rồi. 305 00:24:02,125 --> 00:24:04,666 Không phiền anh chị đâu. Gọi giúp em cái xe nha. 306 00:24:04,750 --> 00:24:06,708 Không có gì đâu em. Cậu Vinh nhiệt tình lắm. 307 00:24:09,666 --> 00:24:10,541 Dạ, sếp. 308 00:24:13,541 --> 00:24:16,083 Chân của chị không khỏe, chị cũng nên cẩn thận nha. 309 00:24:16,333 --> 00:24:17,250 [Thu] Em về đây. 310 00:24:30,958 --> 00:24:37,708 [nhạc giao hưởng] 311 00:24:46,250 --> 00:24:47,500 [nhạc giao hưởng] 312 00:24:47,750 --> 00:24:49,125 [rên] 313 00:24:49,541 --> 00:24:53,416 [hoảng hốt] 314 00:24:54,416 --> 00:24:57,125 [hung thủ] Suỵt. 315 00:24:57,541 --> 00:24:58,666 Xin lỗi cưng. 316 00:24:59,000 --> 00:25:00,833 Đáng lý ra anh né được cưng rồi. 317 00:25:01,833 --> 00:25:03,708 Tất cả là tại con mù đó. 318 00:25:04,541 --> 00:25:10,291 [nhạc giao hưởng] 319 00:25:14,375 --> 00:25:15,208 [tiếng đồ vật rơi] 320 00:25:16,708 --> 00:25:17,541 [tiếng đồ vật rơi] 321 00:25:18,791 --> 00:25:24,000 [nhạc giao hưởng] 322 00:25:29,208 --> 00:25:30,041 [tiếng đồ vật rơi] 323 00:25:39,958 --> 00:25:43,583 [tiếng đàn ông thở dốc] 324 00:25:50,250 --> 00:25:54,583 [tiếng nhạc giao hưởng pha rùng rợn] 325 00:25:54,666 --> 00:25:57,541 [nhạc rùng rợn] 326 00:25:57,625 --> 00:26:02,041 [tiếng máy tính] Các phương thức đàm phán với tội phạm 327 00:26:02,291 --> 00:26:03,333 trong trường hợp… 328 00:26:08,833 --> 00:26:12,291 con tin bị thương nghiêm trọng. [tiếng chuông] 329 00:26:13,083 --> 00:26:16,166 [nhạc rùng rợn] 330 00:26:20,500 --> 00:26:21,500 Ai đó? 331 00:26:23,291 --> 00:26:25,916 - Chào Thu. Chị Hòa nè. - Còn tôi là Vinh. 332 00:26:33,666 --> 00:26:34,541 [Hòa] Cám ơn em. 333 00:26:48,958 --> 00:26:49,833 Thu nè. 334 00:26:50,333 --> 00:26:52,083 Tụi chị đã cho người đi điều tra rồi. 335 00:26:52,458 --> 00:26:53,333 Em nói đúng đó. 336 00:26:54,000 --> 00:26:55,791 Không có dấu tích một con chó nào hết. 337 00:26:56,458 --> 00:26:59,250 Không phải là chó thì làm sao chị tìm cho ra được. 338 00:27:00,041 --> 00:27:00,916 Chị nghĩ đi. 339 00:27:01,041 --> 00:27:02,875 Chó thường thấp hơn người, 340 00:27:03,041 --> 00:27:04,083 nên khi tông trúng 341 00:27:04,166 --> 00:27:05,875 va chạm chủ yếu sẽ nằm ở bên dưới. 342 00:27:06,041 --> 00:27:07,875 Và nếu như có văng vào trong kính xe 343 00:27:07,958 --> 00:27:10,291 thì diện tích tiếp kính cũng sẽ ít hơn. 344 00:27:10,833 --> 00:27:11,875 Em có nhớ 345 00:27:11,958 --> 00:27:13,916 tên tài xế đó hay cái xe đó 346 00:27:14,083 --> 00:27:15,458 có đặc điểm gì khác thường không? 347 00:27:21,500 --> 00:27:22,750 [lái xe] Lên xe đi, em ơi. 348 00:27:28,416 --> 00:27:30,333 Xe thì em không biết là loại gì đâu. 349 00:27:30,875 --> 00:27:32,000 Nhưng mà là taxi xịn. 350 00:27:33,875 --> 00:27:34,750 Xe cao, 351 00:27:35,291 --> 00:27:36,333 bảy chỗ, 352 00:27:36,875 --> 00:27:38,541 tài xế thì cao khoảng tầm… 353 00:27:38,916 --> 00:27:41,250 1m75 đến 1m77. 354 00:27:42,041 --> 00:27:45,166 [Thu] À, hắn nói giọng Sài Gòn pha chút miền Trung. 355 00:27:58,500 --> 00:27:59,958 Hai người vẫn không tin em, 356 00:28:00,041 --> 00:28:01,666 thì hai người tới tận đây để làm gì? 357 00:28:01,750 --> 00:28:03,875 Không phải, Thu, ý chị không phải vậy. 358 00:28:03,958 --> 00:28:05,166 - Nhưng mà… - [Thu] Cậu Vinh. 359 00:28:05,250 --> 00:28:06,791 Cậu khoảng 24 tuổi, 360 00:28:06,958 --> 00:28:09,500 cao tầm 1m75 đến 1m77, 361 00:28:10,125 --> 00:28:11,833 cân nặng thì tầm… 362 00:28:12,291 --> 00:28:13,750 70 ký. Phải không? 363 00:28:15,208 --> 00:28:16,291 - Đúng không? - Ừm. 364 00:28:18,166 --> 00:28:19,000 Sao chị biết? 365 00:28:19,083 --> 00:28:21,041 Chiều cao của một người có thể dựa vào cao độ, 366 00:28:21,125 --> 00:28:23,166 và điểm xuất phát của giọng nói mà phán đoán. 367 00:28:23,250 --> 00:28:25,791 [Thu] Còn cân nặng thì dựa vào bước chân nặng, nhẹ, 368 00:28:25,958 --> 00:28:27,000 kèm theo trực giác. 369 00:28:27,166 --> 00:28:29,958 Có rất nhiều thứ mình không cần nhìn vẫn có thể biết được mà. 370 00:28:30,875 --> 00:28:33,166 Em nghĩ là tên tài xế đó biết em không thấy gì, 371 00:28:33,250 --> 00:28:35,500 nên là nói dối để dễ bề bỏ chạy. 372 00:28:36,291 --> 00:28:37,333 Với lực va đập mạnh, 373 00:28:37,958 --> 00:28:38,958 tiếng cơ thể rớt xuống, 374 00:28:39,958 --> 00:28:41,500 không thể nào là một con chó được. 375 00:28:41,583 --> 00:28:42,458 Và hơn hết… 376 00:28:42,541 --> 00:28:43,500 [tiếng phụ nữ rên] 377 00:28:43,583 --> 00:28:45,333 …em đã nghe được tiếng rên của phụ nữ 378 00:28:45,416 --> 00:28:46,541 phát ra từ trong cốp xe. 379 00:28:46,750 --> 00:28:48,375 Tiếng rên của phụ nữ hả? 380 00:28:48,833 --> 00:28:49,833 [Thu] Chính xác, chị. 381 00:28:51,875 --> 00:28:53,291 Em còn nhớ chi tiết gì nữa không? 382 00:28:56,375 --> 00:28:57,333 Hắn thuận tay trái, 383 00:28:57,708 --> 00:28:59,416 vì hắn đeo đồng hồ bên tay phải. 384 00:28:59,625 --> 00:29:02,291 [Thu] Người ta thường sẽ đeo đồng hồ bên cái tay không thuận, 385 00:29:02,375 --> 00:29:03,750 để tiện làm việc hơn. 386 00:29:04,666 --> 00:29:06,250 [Hòa] Em nhớ thật kỹ giúp chị. 387 00:29:06,333 --> 00:29:07,791 Trước lúc tai nạn xảy ra, 388 00:29:08,375 --> 00:29:10,000 có điều gì bất thường trên xe của hắn không? 389 00:29:11,208 --> 00:29:12,291 Hôm đó… 390 00:29:12,916 --> 00:29:14,625 - [lái xe] Cô uống nước đi. - [Thu] Lát nữa tôi uống. 391 00:29:14,708 --> 00:29:16,166 - [lái xe] Đưa đây tôi mở cho. - À, không cần đâu. 392 00:29:16,250 --> 00:29:17,375 - [lái xe] Đưa đây tôi mở cho! - Tôi tự… 393 00:29:17,458 --> 00:29:18,916 - [lái xe] Đưa đây. - Tôi tự làm được. Cảm ơn anh. 394 00:29:19,000 --> 00:29:19,833 [lái xe] Đưa tôi mở cho. 395 00:29:20,000 --> 00:29:21,208 Ép uống nước hả? 396 00:29:21,291 --> 00:29:25,041 Tại vì hắn cứ nằng nặc đòi mở giùm em mà trong khi em nói là em không muốn. 397 00:29:27,333 --> 00:29:28,666 Hây! 398 00:29:29,125 --> 00:29:31,208 [Vinh chậc lưỡi gọi chú chó] 399 00:29:32,375 --> 00:29:34,625 Thôi được rồi. Hôm nay mình tới đây thôi. 400 00:29:34,875 --> 00:29:35,958 Cảm ơn em nha. 401 00:29:36,208 --> 00:29:37,416 [Thu] Em mở cửa cho. 402 00:29:40,791 --> 00:29:41,666 [Hòa] À. 403 00:29:41,875 --> 00:29:43,291 Có cái này chị hỏi cái. 404 00:29:45,583 --> 00:29:47,041 Sao em biết chị đau chân vậy? 405 00:29:47,375 --> 00:29:49,625 Thì bước chân của chị bên nặng bên nhẹ mà. 406 00:29:49,958 --> 00:29:53,000 Với lại mùi thuốc bôi khớp nồng lắm. 407 00:29:53,541 --> 00:29:56,375 [Hòa khẽ cười] 408 00:29:57,250 --> 00:30:00,750 [nhạc sôi động] 409 00:30:14,250 --> 00:30:20,708 [chuông điện thoại] 410 00:30:22,500 --> 00:30:24,583 - Con nghe nè dì. - Thằng kia, chừng nào trả tiền cho tao? 411 00:30:24,666 --> 00:30:25,541 Mày nhây hoài vậy hả? 412 00:30:28,750 --> 00:30:31,041 Dạ, có gì sang tuần con gửi dì nha. 413 00:30:31,125 --> 00:30:33,416 Mày mà không trả là tao quăng đồ ra đường đó, biết chưa? 414 00:30:35,666 --> 00:30:36,541 Ê. 415 00:30:37,166 --> 00:30:38,041 [bạn của Hải] Gì? 416 00:30:40,541 --> 00:30:41,916 [tiếng ván trượt] 417 00:30:42,083 --> 00:30:44,208 Có tiền không? Cho tao mượn hai củ đi. 418 00:30:44,291 --> 00:30:47,250 Gì ba? Hai xị thì có chứ hai củ đâu ra. 419 00:30:53,250 --> 00:30:54,458 [tiếng ván trượt] 420 00:31:03,916 --> 00:31:04,791 Anh. 421 00:31:05,250 --> 00:31:06,125 Ừm. 422 00:31:10,000 --> 00:31:10,833 Nói đi. 423 00:31:11,916 --> 00:31:12,875 Tính mượn tiền hả? 424 00:31:13,375 --> 00:31:14,333 Dạ, không có. 425 00:31:15,208 --> 00:31:16,208 À… 426 00:31:16,958 --> 00:31:18,291 Anh cho em xin ứng lương nha. 427 00:31:18,666 --> 00:31:19,791 Giờ mới tháng 3 428 00:31:19,958 --> 00:31:21,500 mà mày ứng lương đến tháng 8 rồi đó cu. 429 00:31:22,041 --> 00:31:22,916 Thôi nhá. 430 00:31:24,333 --> 00:31:26,625 [iPad] Phiên bản mới sẽ được ra mắt vào cuối năm sau… 431 00:31:28,291 --> 00:31:31,333 [iPad] Thêm một cô gái bị mất tích. Trần Thị Thảo, 23 tuổi. 432 00:31:31,708 --> 00:31:35,041 [iPad] Cô là nhân viên văn phòng và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. 433 00:31:35,125 --> 00:31:36,916 - [iPad] Người thân của Thảo cho biết… - Size 38, anh ơi. 434 00:31:37,000 --> 00:31:39,125 [mẹ Thảo] Hôm 8 tháng 3, nó nói nó đi gặp bạn 435 00:31:39,208 --> 00:31:41,666 - mà cả nhà tui đợi hoài không thấy nó về. - Vớ nữa. 436 00:31:41,750 --> 00:31:43,541 - Bên này nha. - [mẹ Thảo] Hỏi thăm hết bạn bè nó 437 00:31:43,625 --> 00:31:45,125 cũng không thấy tăm hơi đâu. 438 00:31:45,291 --> 00:31:47,250 [mẹ Thảo] Giờ làm sao để biết tung tích nó, 439 00:31:47,333 --> 00:31:49,375 tốn nhiêu gia đình tôi cũng chịu. 440 00:31:51,791 --> 00:31:52,791 [Hòa] Từ hôm qua tới giờ, 441 00:31:52,875 --> 00:31:55,500 có cái xe nào tới sửa kính chắn gió hoặc là nắp ca pô không anh? 442 00:31:55,583 --> 00:31:57,541 - Không. - Giống như có va chạm mạnh vậy đó. 443 00:31:57,708 --> 00:32:00,208 Hôm qua giờ chỉ có xe thay lốp với lại kính chiếu hậu thôi, 444 00:32:00,291 --> 00:32:01,708 không có xe nào bị tai nạn hết. 445 00:32:01,875 --> 00:32:03,083 Dạ, em cám ơn. 446 00:32:05,250 --> 00:32:06,291 - [Vinh] Chị Hòa. - Hả? 447 00:32:07,750 --> 00:32:09,875 Đây là danh sách tất cả các tài xế taxi hạng sang, 448 00:32:09,958 --> 00:32:11,708 grab, taxi nhượng quyền trong thành phố. 449 00:32:12,000 --> 00:32:13,208 Hơn 3.000 người đó chị. 450 00:32:13,500 --> 00:32:15,541 Chị nói điều tra hết tất cả những người thuận tay trái, 451 00:32:15,625 --> 00:32:17,375 - nói giọng miền Trung. - Ừ. 452 00:32:20,541 --> 00:32:21,375 Alô? 453 00:32:23,041 --> 00:32:24,166 Có nhân chứng mới hả? 454 00:32:30,500 --> 00:32:31,375 Mù thiệt hả? 455 00:32:31,708 --> 00:32:33,125 - Không phải giả bộ hen? - Ê! 456 00:32:34,500 --> 00:32:36,041 Cậu ăn nói cho cẩn thận nha. 457 00:32:38,250 --> 00:32:39,291 Có chắc không đó? 458 00:32:40,458 --> 00:32:42,000 Em chắc 200 phần trăm luôn đó. 459 00:32:42,166 --> 00:32:43,625 Mắt của em 20/20 nè chị. 460 00:32:44,083 --> 00:32:45,416 Taxi Vinasun hay Mai Linh 461 00:32:45,500 --> 00:32:47,166 là xe Toyota hoặc là Hyundai, 462 00:32:47,250 --> 00:32:48,541 chứ làm gì có chiếc Audi nào. 463 00:32:49,583 --> 00:32:50,541 Coi bộ rành quá ha. 464 00:32:51,333 --> 00:32:53,625 [chậc lưỡi] Ai cũng nói số em sau này rất là giàu. 465 00:32:53,708 --> 00:32:55,958 Mấy chiếc xe này em tìm hiểu dần là vừa rồi. 466 00:32:56,041 --> 00:32:58,041 [Hòa] Nhưng còn mấy cái xe gọi qua app nữa chi? 467 00:32:58,583 --> 00:33:00,166 Em trùm đi Grab luôn nè. 468 00:33:00,333 --> 00:33:02,208 Chưa bao giờ thấy chiếc xe nào là xe Audi hết. 469 00:33:02,291 --> 00:33:03,791 Cậu chưa đi đâu phải là không có. 470 00:33:03,875 --> 00:33:06,208 Nhưng mà em chắc chắn đó là một chiếc xe Audi Q7. 471 00:33:07,125 --> 00:33:08,000 [Thu] Chị Hòa. 472 00:33:08,083 --> 00:33:11,458 Hôm đó em gọi xe taxi. Hắn ta còn xin lỗi vì hắn ta đến trễ mà. 473 00:33:16,125 --> 00:33:17,333 Cái chị mù thính tai kia. 474 00:33:18,625 --> 00:33:20,625 Chị cứ nói như là thầy bói xem voi á. 475 00:33:24,833 --> 00:33:25,833 Em thề có trời có đất. 476 00:33:25,916 --> 00:33:28,250 Nếu như em nói xạo thì Thiên Lôi xuống cắt lưỡi em đi. 477 00:33:37,083 --> 00:33:38,208 Ai bán điện thoại cho chị vậy? 478 00:33:39,208 --> 00:33:40,166 Chị có biết xài không? 479 00:33:42,958 --> 00:33:44,458 [tiếng chụp ảnh] 480 00:33:55,000 --> 00:33:55,833 Ừ. 481 00:33:57,291 --> 00:33:58,250 Đẹp trai. 482 00:33:58,958 --> 00:34:00,083 Còn biển số xe thì sao? 483 00:34:00,250 --> 00:34:01,458 Cậu có thấy không? 484 00:34:02,333 --> 00:34:04,375 Lúc đó trời tối thui, mưa nữa. 485 00:34:04,625 --> 00:34:06,291 Họa có bốn mắt sáng như đèn pha 486 00:34:06,375 --> 00:34:07,708 còn không thấy nữa huống chi là em. 487 00:34:07,791 --> 00:34:09,166 Nếu như mà cậu đã chứng kiến, 488 00:34:09,250 --> 00:34:11,291 tại sao tối hôm đó không đi báo cảnh sát luôn? 489 00:34:11,375 --> 00:34:12,500 Thì tại vì tui bận. 490 00:34:12,583 --> 00:34:14,583 Với lại thấy hắn đem người bị thương lên xe rồi. 491 00:34:14,666 --> 00:34:16,541 Cứ tưởng là đem đi bệnh viện, chứ ai biết. 492 00:34:16,875 --> 00:34:17,958 Vậy tôi hỏi cậu, 493 00:34:18,208 --> 00:34:21,375 tài xế đem người bị đụng để ở ghế sau hay là ghế trước? 494 00:34:22,750 --> 00:34:24,125 - Ghế sau. - Sai. 495 00:34:24,375 --> 00:34:26,375 [Thu] Tài xế đem người bị đụng bỏ vào trong cốp xe. 496 00:34:26,833 --> 00:34:27,666 [Thu] Nè. 497 00:34:28,166 --> 00:34:30,000 Có phải cậu tới báo để nhận thưởng không vậy? 498 00:34:30,583 --> 00:34:31,708 Nè cái bà chị kia. 499 00:34:32,291 --> 00:34:34,208 [Hải] Có thể là tôi đã không thấy hết tất cả mọi thứ. 500 00:34:34,583 --> 00:34:36,333 Nhưng mà tôi đã kể hết những gì tôi thấy rồi. 501 00:34:36,416 --> 00:34:38,625 Tôi chỉ muốn làm nghĩa vụ của một người công dân tốt thôi. 502 00:34:38,833 --> 00:34:39,958 Mà thường làm tốt… 503 00:34:47,041 --> 00:34:48,333 thì được thưởng. 504 00:34:50,208 --> 00:34:51,541 Còn tính nhận thưởng hả? 505 00:34:52,291 --> 00:34:53,416 Thì em nói rồi đó. 506 00:34:53,500 --> 00:34:55,583 Sau này có hối hận á, đừng có mà kiếm em, nghe chưa? 507 00:34:55,958 --> 00:34:56,833 [Hòa] Cái thằng này! 508 00:35:00,125 --> 00:35:01,250 [Hải] Mù mà cứ cãi! 509 00:35:05,291 --> 00:35:06,958 [tiếng khởi động xe máy] 510 00:35:14,041 --> 00:35:14,916 Thu. 511 00:35:15,000 --> 00:35:17,458 [Hòa] Em nói là tài xế nói giọng Sài Gòn pha miền Trung đúng không? 512 00:35:17,750 --> 00:35:20,083 - Dạ. - Vậy nếu chị cho em nghe file âm thanh, 513 00:35:20,166 --> 00:35:21,291 em nhận ra được không? 514 00:35:21,875 --> 00:35:22,708 Được chị. 515 00:35:22,791 --> 00:35:27,208 [nhạc hồi hộp] 516 00:35:55,625 --> 00:35:56,708 [tiếng thông báo điện thoại] 517 00:36:13,458 --> 00:36:15,916 - [lái xe] 419? - AE3CE? 518 00:36:16,125 --> 00:36:17,000 [lái xe] Lên xe. 519 00:36:24,375 --> 00:36:25,208 [tiếng đóng cửa xe] 520 00:36:25,291 --> 00:36:29,041 [tiếng chuông điện thoại] 521 00:36:30,291 --> 00:36:31,333 Dạ, em nghe nè sếp. 522 00:36:31,583 --> 00:36:32,666 [Hòa] Bên cậu sao rồi? 523 00:36:33,125 --> 00:36:34,500 Dạ, cũng được kha khá. 524 00:36:35,125 --> 00:36:37,208 Nè. Cậu làm đơn đưa sếp Hùng ký, 525 00:36:37,291 --> 00:36:40,000 để mình qua Cục đăng kiểm xin danh sách tất cả các chiếc Audi màu bạc, 526 00:36:40,083 --> 00:36:41,833 trong thành phố và các tỉnh lân cận nha. 527 00:36:41,916 --> 00:36:43,333 [Vinh] Ủa, em tưởng… 528 00:36:44,041 --> 00:36:46,000 Nhớ là lúc nào cũng phải có phương án dự phòng. 529 00:36:46,166 --> 00:36:47,208 [Vinh] Dạ rõ, sếp. 530 00:37:06,958 --> 00:37:09,416 [giọng máy tính] Trong các trường hợp đã nghiên cứu, 531 00:37:12,791 --> 00:37:16,250 hành vi phạm tội dù bí ẩn đến mấy cũng có quy luật. 532 00:37:16,333 --> 00:37:18,958 Tội phạm bạo lực có thể chia thành hai loại. 533 00:37:19,041 --> 00:37:22,166 Một loại là tội phạm hành động có kịch bản rõ ràng, 534 00:37:22,250 --> 00:37:24,875 bố trí kế hoạch thực hiện cụ thể và chi tiết. 535 00:37:24,958 --> 00:37:27,500 Hung thủ có đầu óc tỉnh táo, ra tay 536 00:37:27,583 --> 00:37:29,208 - rất lợi hại. - [chuông điện thoại] 537 00:37:30,125 --> 00:37:35,375 [chuông điện thoại] 538 00:37:37,625 --> 00:37:38,458 Alô? 539 00:37:41,958 --> 00:37:42,791 Alô? 540 00:37:46,125 --> 00:37:47,541 Alô, xin lỗi ai vậy? 541 00:37:47,625 --> 00:37:54,416 [tiếng thở trong điện thoại] 542 00:37:54,500 --> 00:37:56,250 [nhạc căng thẳng] 543 00:37:56,583 --> 00:37:57,458 [Thu] Alô? 544 00:38:12,541 --> 00:38:19,458 [nhạc căng thẳng] 545 00:38:19,708 --> 00:38:21,375 [giọng nam miền Trung 1] Dạ, em thi rớt đại học, 546 00:38:21,458 --> 00:38:23,708 nên em vào đây làm lái xe thuê cho người ta. 547 00:38:25,250 --> 00:38:27,875 Giờ đời sống khó khăn, khách du lịch thì vắng. 548 00:38:27,958 --> 00:38:29,833 Taxi bây giờ ế lắm, anh ơi. 549 00:38:31,333 --> 00:38:34,291 [giọng nam miền Trung 2] Alô, dạ, ở mô anh ơi? 550 00:38:34,625 --> 00:38:38,208 Nghĩa địa hả? Rồi, rồi, rồi. Tới liền, tới liền. Dạ, dạ, dạ, dạ. 551 00:38:38,791 --> 00:38:41,750 [giọng nam Trung bộ 1] Trước đây thì em cũng có buôn bán cá ngoài chợ rồi. 552 00:38:41,833 --> 00:38:43,666 Thời buổi giờ buôn bán ế ẩm, 553 00:38:43,750 --> 00:38:45,500 em chuyển nghề qua lái taxi. 554 00:38:45,666 --> 00:38:49,000 [giọng nam Trung bộ 2] Trời ơi, mới sáng sớm mở mắt ra thôi là chơi cú taxi 555 00:38:49,083 --> 00:38:50,458 toàn tiền lẻ không. 556 00:38:50,791 --> 00:38:52,291 Mắc nản luôn à. 557 00:38:52,541 --> 00:38:55,333 [giọng nam miền Trung 3] Ngày xưa lúc học lớp 1 chỉ có abc là xề bánh đúc, 558 00:38:55,583 --> 00:38:57,125 a xê úc là cục mắm tôm. 559 00:38:57,333 --> 00:38:59,125 Hai ba người mới có một cuốn tập đọc. 560 00:38:59,208 --> 00:39:00,250 Vậy mà cũng nên người hết. 561 00:39:00,583 --> 00:39:02,291 Giờ suốt ngày cãi nọ cãi kia. 562 00:39:02,375 --> 00:39:03,916 Cãi chi mà cãi lắm rứa. 563 00:39:04,625 --> 00:39:05,875 Hết luôn rồi đó hả chị? 564 00:39:08,208 --> 00:39:09,083 Hết rồi. 565 00:39:11,458 --> 00:39:13,708 Giọng của hắn trầm, và ít chất Trung hơn. 566 00:39:18,375 --> 00:39:20,041 [bà chủ nhà] Đi đi mày. Bực mình hà. 567 00:39:20,958 --> 00:39:23,041 [Hải] Thiếu sáu tháng tiền nhà thôi mà làm gì ghê quá vậy? 568 00:39:23,125 --> 00:39:24,500 [bà chủ nhà] Mày không có tiền ra đường ở nghen mày. 569 00:39:25,583 --> 00:39:26,458 [cửa đóng sầm] 570 00:39:42,791 --> 00:39:44,041 - Chị Hòa. - Hả? 571 00:39:44,291 --> 00:39:46,333 Em thấy phụ nữ trong đội đánh án rất là ít. 572 00:39:47,500 --> 00:39:48,958 Sao chị chọn công việc này vậy? 573 00:39:49,708 --> 00:39:50,833 Thích đánh lộn á. 574 00:39:53,000 --> 00:39:55,041 Nói chứ…chị thích điều tra. 575 00:39:55,208 --> 00:39:56,208 Thích phá án. 576 00:39:56,541 --> 00:39:59,541 Chị thích cái cảm giác tự mình xử lý mấy tên rắc rối. 577 00:40:00,333 --> 00:40:02,208 Cái gì càng khó mình càng khoái làm mà. 578 00:40:03,333 --> 00:40:05,458 - Chân của chị sao rồi? - [Hòa] Hử? 579 00:40:05,791 --> 00:40:07,625 Sao chị không uống thuốc bổ khớp đi? 580 00:40:07,708 --> 00:40:10,833 À đâu, cái này là tai nạn nghề nghiệp thôi. 581 00:40:11,291 --> 00:40:13,500 Đợt đó chị bị thương cái đầu gối, 582 00:40:13,791 --> 00:40:16,166 nhưng mà bù lại bắt được thằng trùm ma túy. 583 00:40:16,666 --> 00:40:17,541 Xứng đáng mà. 584 00:40:19,625 --> 00:40:20,833 Nhưng mà đâu sao đâu. 585 00:40:21,458 --> 00:40:22,583 Còn khỏe chán luôn á. 586 00:40:23,416 --> 00:40:25,375 Với lại chị phải cảm ơn nó đó. 587 00:40:25,583 --> 00:40:27,583 Bởi vì mỗi ngày, nó nhắc chị 588 00:40:27,666 --> 00:40:29,666 phải biết quý trọng những phần cơ thể còn lại. 589 00:40:32,791 --> 00:40:36,875 [nhạc buồn] 590 00:40:37,125 --> 00:40:38,291 Chị nói hay quá à. 591 00:40:38,875 --> 00:40:40,541 Vậy mà từ đó đến giờ 592 00:40:40,708 --> 00:40:42,041 em không nghĩ được vậy. 593 00:40:43,541 --> 00:40:45,750 Có thể là em không thấy gì, 594 00:40:46,250 --> 00:40:47,541 nhưng chị nghĩ em rất giỏi. 595 00:40:48,583 --> 00:40:51,541 [Hòa] Đâu phải lúc nào cảnh sát cũng thấy được mặt tội phạm đâu em. 596 00:40:52,125 --> 00:40:54,958 Mà nếu như vậy, lúc đó, tụi chị đâu khác gì em đâu. 597 00:40:56,166 --> 00:40:59,041 Có những khi mình chỉ có thể tin vô trực giác của mình thôi à. 598 00:41:25,333 --> 00:41:26,666 - Chị Hòa. - Hả? 599 00:41:27,333 --> 00:41:28,958 Chị thử đóng cốp lại giùm em nha. 600 00:41:29,208 --> 00:41:30,041 [Hòa] Sao em? 601 00:41:30,125 --> 00:41:32,291 Lần này chị thử đóng cốp nhẹ lại giùm em nha. 602 00:41:32,583 --> 00:41:33,750 Ờ. Chờ chị chút. 603 00:41:42,208 --> 00:41:44,000 Chị đóng nhẹ tay nhất có thể rồi đó hả? 604 00:41:44,458 --> 00:41:45,750 Chị đóng nhẹ nhất rồi đó. 605 00:41:45,958 --> 00:41:47,666 Chứ không thì không đóng kín được đâu. 606 00:41:48,083 --> 00:41:48,916 Sao vậy? 607 00:41:49,250 --> 00:41:50,916 Còn cách nào nhẹ hơn nữa không chị? 608 00:41:53,250 --> 00:41:54,166 Không có đâu. 609 00:41:54,625 --> 00:41:57,708 À, mấy cái xe dòng cao cấp có chức năng đóng cốp tự động 610 00:41:57,791 --> 00:41:59,083 thì may ra mới nhẹ hơn được. 611 00:42:03,833 --> 00:42:05,708 Vậy xe của tên kia là xe đóng cốp tự động. 612 00:42:05,875 --> 00:42:07,333 Không ấn mạnh như vậy đâu chị. 613 00:42:22,208 --> 00:42:25,916 [nhạc u ám] 614 00:42:32,791 --> 00:42:39,041 [nhạc u ám] 615 00:42:47,583 --> 00:42:50,333 [nhạc căng thẳng] 616 00:42:50,416 --> 00:42:51,375 [thở mạnh] 617 00:42:53,541 --> 00:42:58,958 [nhạc căng thẳng] 618 00:42:59,041 --> 00:43:02,333 [thở mạnh] 619 00:43:04,833 --> 00:43:10,458 [nhạc căng thẳng] 620 00:43:10,541 --> 00:43:16,541 [nhạc rùng rợn] 621 00:43:16,625 --> 00:43:23,625 [nhạc căng thẳng] 622 00:43:27,041 --> 00:43:30,458 [nhạc căng thẳng] 623 00:43:35,291 --> 00:43:39,166 [nhạc căng thẳng] 624 00:43:39,250 --> 00:43:40,208 Chị nghe, Vinh. 625 00:43:40,291 --> 00:43:42,833 [Vinh] Báo cáo sếp. Em kiểm tra hết mấy chiếc taxi với grab 626 00:43:42,916 --> 00:43:44,916 đón khách ở trạm đó vào khung giờ Thu nói. 627 00:43:45,000 --> 00:43:47,416 Em xác nhận được tất cả các khách và tài xế rồi nha chị. 628 00:43:47,916 --> 00:43:49,375 Không thấy ai có dấu hiệu khả nghi. 629 00:43:50,208 --> 00:43:51,333 Ừ. Biết rồi. 630 00:43:52,541 --> 00:43:54,000 Mình vô ma trận rồi em. 631 00:43:54,083 --> 00:43:56,083 Để chị gọi nhóc Hải hẹn lại coi sao nha. 632 00:43:56,250 --> 00:43:57,083 Dạ. 633 00:43:58,666 --> 00:43:59,791 [âm báo không gọi thành công] 634 00:43:59,875 --> 00:44:01,000 Trời, cái thằng này. 635 00:44:01,166 --> 00:44:02,208 Nó chặn số chị. 636 00:44:02,541 --> 00:44:05,416 [nhạc căng thẳng] 637 00:44:05,500 --> 00:44:12,458 [nhạc căng thẳng] 638 00:44:20,125 --> 00:44:22,125 [tiếng nhạc nhỏ dần] 639 00:44:22,208 --> 00:44:26,208 [tiếng thở dốc] 640 00:44:26,291 --> 00:44:30,333 [tiếng thở dốc] 641 00:44:30,416 --> 00:44:32,416 [nhạc căng thẳng] 642 00:44:32,500 --> 00:44:36,833 [tiếng thở dốc] 643 00:44:36,916 --> 00:44:43,125 [tiếng thở dốc] 644 00:44:43,208 --> 00:44:49,416 [tiếng thở dốc] 645 00:44:49,500 --> 00:44:54,250 [nhạc căng thẳng] 646 00:44:54,333 --> 00:45:01,291 [nhạc dồn dập dần lên] 647 00:45:01,375 --> 00:45:08,333 [nhạc dồn dập dần lên] 648 00:45:08,416 --> 00:45:14,416 [nhạc dồn dập] 649 00:45:14,500 --> 00:45:18,708 [nhạc nhỏ dần rồi tắt] 650 00:45:19,916 --> 00:45:21,041 [chuông điện thoại] 651 00:45:21,125 --> 00:45:22,166 [nhạc căng thẳng] 652 00:45:24,833 --> 00:45:28,375 [chuông điện thoại] 653 00:45:29,125 --> 00:45:31,750 [chuông điện thoại] 654 00:45:32,416 --> 00:45:35,958 [chuông điện thoại] 655 00:45:40,916 --> 00:45:43,041 [Thu] Alô? Hải hả? Chị Thu nè. 656 00:45:45,083 --> 00:45:45,958 Alô? 657 00:45:48,083 --> 00:45:49,291 Em nghe chị không? 658 00:45:51,375 --> 00:45:52,208 Alô? 659 00:45:54,375 --> 00:45:55,250 Hải? 660 00:45:56,750 --> 00:45:57,583 Alô? 661 00:45:59,458 --> 00:46:00,333 Alô? 662 00:46:00,916 --> 00:46:02,458 [người qua đường] Anh ơi! Anh! 663 00:46:02,541 --> 00:46:04,083 Tỉnh lại đi! Có ai không? 664 00:46:04,166 --> 00:46:05,375 - Cái gì vậy? - Chị Hòa, chị Hòa. 665 00:46:05,458 --> 00:46:06,583 [người qua đường] Giúp tui với! 666 00:46:06,916 --> 00:46:08,041 Cứu người nè! 667 00:46:08,125 --> 00:46:09,625 [người qua đường] Có người bị thương nè! 668 00:46:09,708 --> 00:46:11,208 - Trời đất. - [người qua đường] Cứu với! 669 00:46:18,083 --> 00:46:20,500 [tiếng thang máy đi lên] 670 00:46:20,708 --> 00:46:21,583 [thang máy mở cửa] 671 00:46:25,625 --> 00:46:26,750 Mạng cậu này lớn thật. 672 00:46:27,083 --> 00:46:28,041 Chị xem nè. 673 00:46:28,625 --> 00:46:29,750 Đầu không bị gì cả. 674 00:46:31,666 --> 00:46:32,791 Vậy may quá. 675 00:46:33,500 --> 00:46:35,500 Còn mấy chỗ khác có bị sao không, bác sĩ? 676 00:46:36,583 --> 00:46:37,875 [bác sĩ] Chỉ bị bầm nhẹ thôi. 677 00:46:38,333 --> 00:46:41,666 Nhưng mà để chắc ăn thì đêm nay chúng tôi sẽ giữ cậu ấy để theo dõi. 678 00:46:48,000 --> 00:46:49,125 Em uống nước nè. 679 00:46:50,375 --> 00:46:51,500 Cám ơn chị. 680 00:46:56,916 --> 00:46:58,875 Có điều này chị nghĩ hoài không ra. 681 00:46:59,625 --> 00:47:01,500 Nếu như cái xe hôm đó không phải là taxi, 682 00:47:01,583 --> 00:47:03,125 thì hắn cho em lên xe làm cái gì? 683 00:47:03,333 --> 00:47:04,166 [Thu hít mạnh vào] 684 00:47:10,333 --> 00:47:12,375 [tiếng xe đẩy] 685 00:47:16,500 --> 00:47:17,791 Chị có nghe mùi này không? 686 00:47:19,166 --> 00:47:21,041 - Mùi cà phê hả? - Không, không. 687 00:47:21,375 --> 00:47:22,666 Ý em là mùi này nè. 688 00:47:24,166 --> 00:47:25,000 [Thu hít mạnh vào] 689 00:47:25,541 --> 00:47:26,541 Mùi khử trùng hả? 690 00:47:31,250 --> 00:47:32,625 [thì thầm] Thuốc gây mê. 691 00:47:34,125 --> 00:47:35,291 Chính là thuốc mê. 692 00:47:36,041 --> 00:47:38,083 Lúc ở trên xe của hắn, em đã nghe mùi này. 693 00:47:39,333 --> 00:47:41,333 Lúc đó hắn nói với em là mùi nước rửa xe. 694 00:47:41,500 --> 00:47:43,083 Nên em cũng không suy nghĩ gì hết. 695 00:47:44,666 --> 00:47:47,500 Chị, chắc chắn là hắn đã bỏ thuốc mê vô trong chai nước, 696 00:47:47,583 --> 00:47:49,125 nên mới nhất quyết mở cho em uống. 697 00:47:52,625 --> 00:47:54,333 [Hòa] Thuốc gây mê đâu phải tự mua là được, 698 00:47:54,583 --> 00:47:55,958 hay là hắn làm ngành Y? 699 00:47:56,041 --> 00:47:57,458 Bất kể tên này là ai 700 00:47:57,541 --> 00:47:59,250 thì cũng không có gì tốt lành hết đó. 701 00:48:01,083 --> 00:48:02,208 [tiếng thông báo điện thoại] 702 00:48:02,291 --> 00:48:04,708 Nè, tôi không có rảnh vậy đâu nha. 703 00:48:04,791 --> 00:48:06,666 Từ giờ trở đi đừng có liên lạc gì hết. 704 00:48:06,833 --> 00:48:07,708 Đúng rồi. 705 00:48:08,791 --> 00:48:11,666 Hắn tưởng em là cô gái hắn hẹn gặp qua ứng dụng hẹn hò đó. 706 00:48:11,750 --> 00:48:13,291 Ứng dụng hẹn hò hả? 707 00:48:15,375 --> 00:48:17,041 Không lẽ nào trùng hợp như vậy ta? 708 00:48:19,041 --> 00:48:21,250 Gần đây tụi chị đang điều tra vụ án 709 00:48:21,333 --> 00:48:23,458 về sự mất tích hàng loạt của các cô gái. 710 00:48:23,625 --> 00:48:25,833 Mà điều trùng hợp là tất cả các cô gái này 711 00:48:25,916 --> 00:48:27,291 đều sử dụng ứng dụng hẹn hò. 712 00:48:30,416 --> 00:48:31,500 Em quên mất. 713 00:48:31,791 --> 00:48:36,791 [nhạc u ám] 714 00:48:37,333 --> 00:48:38,208 Đây, đây. 715 00:48:38,416 --> 00:48:40,416 Tối qua có cái số lạ này gọi cho em nè. 716 00:48:40,666 --> 00:48:42,750 Em bắt máy nhưng mà bên kia không nói gì hết. 717 00:48:42,916 --> 00:48:43,958 Chị tra thử coi. 718 00:48:48,625 --> 00:48:51,375 Vinh, cậu điều tra số điện thoại mà tôi vừa gởi nha. 719 00:48:52,500 --> 00:48:53,375 Ừm. 720 00:48:53,458 --> 00:48:56,083 [tiếng xe máy] 721 00:48:56,166 --> 00:49:01,125 [tiếng bán hàng rong] 722 00:49:05,458 --> 00:49:07,875 [nhạc căng thẳng] 723 00:49:13,916 --> 00:49:18,541 [nhạc căng thẳng] 724 00:49:20,208 --> 00:49:24,500 [nhạc căng thẳng] 725 00:49:33,625 --> 00:49:40,250 [nhạc căng thẳng] 726 00:49:46,125 --> 00:49:51,875 [nhạc căng thẳng] 727 00:49:55,708 --> 00:49:59,458 [Hải rên] 728 00:50:08,250 --> 00:50:09,291 Em dậy rồi hả? 729 00:50:09,625 --> 00:50:11,000 Em thấy trong người sao rồi? 730 00:50:11,166 --> 00:50:12,541 Có còn đau chỗ nào không? 731 00:50:17,458 --> 00:50:18,500 Sao chị lại ở đây nữa? 732 00:50:18,958 --> 00:50:19,833 Muốn gì? 733 00:50:21,625 --> 00:50:22,500 Thì… 734 00:50:22,583 --> 00:50:23,958 Hôm qua là chị gọi tui đúng không? 735 00:50:24,833 --> 00:50:26,458 Nếu như mà chị không gọi tui 736 00:50:26,708 --> 00:50:27,958 là tui thoát được rồi. 737 00:50:28,333 --> 00:50:30,083 Không chừng còn bắt được thằng cha kia nữa. 738 00:50:32,625 --> 00:50:34,791 Người gì suốt ngày đem xui xẻo đến cho người khác. 739 00:50:36,375 --> 00:50:38,250 [Hòa] Cậu đúng là thằng không biết điều luôn đó. 740 00:50:41,833 --> 00:50:43,916 Cậu biết hôm qua ai chăm sóc cậu cả đêm không? 741 00:50:44,875 --> 00:50:46,166 Chị Thu đó. 742 00:50:46,250 --> 00:50:47,125 Ai mượn? 743 00:50:47,916 --> 00:50:49,458 Tui có họ hàng gì với chỉ đâu. 744 00:50:49,541 --> 00:50:50,541 Chị chị em em cái gì? 745 00:50:51,166 --> 00:50:52,458 [Hải] Lúc đầu ai nói tui xạo? 746 00:50:52,541 --> 00:50:53,875 Còn kêu tui lừa đảo nữa. 747 00:50:55,625 --> 00:50:57,250 Bây giờ làm bộ làm tịch. 748 00:50:58,375 --> 00:50:59,416 Làm người tốt hả? 749 00:50:59,750 --> 00:51:01,583 Bị đập bất tỉnh chứ vẫn không biết điều nha. 750 00:51:01,666 --> 00:51:03,541 - Ê, cái bà chị kia. - [Hòa] Cái gì? 751 00:51:03,625 --> 00:51:05,333 Chị làm cảnh sát điều tra mà còn có thời gian 752 00:51:05,416 --> 00:51:06,916 rao giảng đạo đức cho tôi nữa hả? 753 00:51:07,875 --> 00:51:09,375 Chị tìm được gã đánh tui chưa? 754 00:51:09,458 --> 00:51:10,541 Cậu đừng có mà hỗn. 755 00:51:10,916 --> 00:51:12,208 Cái chuyện đó chuyện của tui. 756 00:51:12,416 --> 00:51:13,833 Cậu không phải dạy tui. 757 00:51:13,916 --> 00:51:15,875 Chị, đừng có trách nó. 758 00:51:16,458 --> 00:51:17,416 [Thu] Con nít mà. 759 00:51:17,833 --> 00:51:19,041 Hải nói cũng phải. 760 00:51:19,291 --> 00:51:20,916 Tại em cứ khăng khăng mình đúng. 761 00:51:21,000 --> 00:51:22,000 Nên là Hải bị oan. 762 00:51:22,416 --> 00:51:24,291 - Thấy chưa? - Hải. 763 00:51:25,541 --> 00:51:26,666 Chị xin lỗi em. 764 00:51:32,583 --> 00:51:33,916 Ít nhất phải vậy chứ. 765 00:51:34,500 --> 00:51:35,458 Á! 766 00:51:36,458 --> 00:51:37,500 Em có sao không vậy? 767 00:51:37,666 --> 00:51:39,041 Có cần chị gọi bác sĩ không? 768 00:51:44,166 --> 00:51:45,000 [rên] 769 00:51:45,416 --> 00:51:48,125 [Hải xuýt xoa vì đau] 770 00:51:48,875 --> 00:51:49,916 Khát nước quá. 771 00:51:50,458 --> 00:51:52,166 [Hải chép miệng, ho khan] 772 00:51:54,583 --> 00:51:56,000 [Thu] Tại em mà Hải bị như vậy. 773 00:51:56,750 --> 00:51:58,458 Em còn cung cấp thông tin sai, 774 00:51:58,541 --> 00:52:00,250 làm cho chị khó điều tra. 775 00:52:01,416 --> 00:52:03,541 Bị mù như em mà còn đòi làm nhân chứng. 776 00:52:04,583 --> 00:52:06,000 Em nghĩ tốt nhất là 777 00:52:06,166 --> 00:52:07,875 em không nên can dự vô chuyện này nữa. 778 00:52:08,125 --> 00:52:09,000 Không phải vậy đâu. 779 00:52:09,083 --> 00:52:11,208 À, em đợi chị chút. [chuông điện thoại] 780 00:52:13,875 --> 00:52:14,750 Alô? 781 00:52:19,166 --> 00:52:20,083 Tôi biết rồi. 782 00:52:21,333 --> 00:52:22,250 Đã có kết quả rồi. 783 00:52:23,083 --> 00:52:25,083 Chủ nhân của số điện thoại mà em cung cấp cho chị 784 00:52:25,166 --> 00:52:27,000 tên là Hoàng Mai Anh, năm nay 20 tuổi. 785 00:52:27,083 --> 00:52:29,708 Cổ chính là một trong những nạn nhân bị mất tích đó. 786 00:52:29,791 --> 00:52:31,791 Nếu như không nhờ những thông tin mà em cung cấp, 787 00:52:31,875 --> 00:52:34,291 làm sao chị có thể liên kết chúng nhanh như vậy được chứ? 788 00:52:45,750 --> 00:52:46,583 Ben. 789 00:53:02,625 --> 00:53:05,416 [Ben sủa] 790 00:53:05,500 --> 00:53:08,125 [nhạc căng thẳng] 791 00:53:08,208 --> 00:53:10,041 [Ben sủa] 792 00:53:10,125 --> 00:53:11,000 [Thu] Ben! 793 00:53:12,083 --> 00:53:13,500 Cái gì mà ồn vậy? 794 00:53:15,375 --> 00:53:16,833 [Ben sủa] 795 00:53:19,458 --> 00:53:20,333 [Thu] Ben. 796 00:53:21,166 --> 00:53:22,000 Ben. 797 00:53:22,708 --> 00:53:24,166 Sao vậy, hả? 798 00:53:24,500 --> 00:53:25,625 Chuyện gì vậy con? 799 00:53:29,541 --> 00:53:33,083 [nhạc căng thẳng] 800 00:53:35,000 --> 00:53:42,000 [chuông điện thoại] 801 00:53:42,333 --> 00:53:48,458 [chuông điện thoại] 802 00:53:52,791 --> 00:53:53,625 Alô? 803 00:53:58,166 --> 00:53:59,041 [đanh giọng] Alô. 804 00:54:07,833 --> 00:54:09,375 Tôi biết ông là ai rồi. 805 00:54:09,583 --> 00:54:10,708 [hung thủ] Không hề. 806 00:54:12,375 --> 00:54:14,166 Em không hề biết anh là ai hết. 807 00:54:16,000 --> 00:54:17,750 Nhưng anh thì biết em rất rõ. 808 00:54:19,541 --> 00:54:20,708 Sẵn tiện đây, 809 00:54:21,416 --> 00:54:22,958 anh có lời khen cho em luôn. 810 00:54:23,833 --> 00:54:24,958 Nhà em rất đẹp. 811 00:54:25,041 --> 00:54:25,916 [Thu hoảng hốt] 812 00:54:26,333 --> 00:54:27,208 Ngăn nắp. 813 00:54:28,208 --> 00:54:29,166 Sạch sẽ. 814 00:54:33,333 --> 00:54:34,625 Và em cũng rất đẹp. 815 00:54:36,125 --> 00:54:37,458 Da em rất mịn màng. 816 00:54:38,750 --> 00:54:39,875 Mướt mát. 817 00:54:39,958 --> 00:54:46,291 [nhạc căng thẳng] 818 00:54:48,291 --> 00:54:50,416 [hung thủ] Em không cần phải căng thẳng như vậy đâu. 819 00:54:54,625 --> 00:54:56,041 Mà khi em căng thẳng như vậy 820 00:54:57,875 --> 00:54:58,833 trông em đẹp lắm. 821 00:55:01,250 --> 00:55:03,375 [Thu] Tốt nhất là ông nên đi ra đầu thú đi. 822 00:55:04,083 --> 00:55:05,458 Sẽ được giảm nhẹ tội. 823 00:55:06,250 --> 00:55:08,708 Thằng nhóc đó khiến em nhớ tới em trai của mình đúng không? 824 00:55:12,791 --> 00:55:13,750 [hung thủ] Ba năm trước, 825 00:55:15,583 --> 00:55:18,041 sinh viên Học viện Cảnh sát Vũ Hoài Thu 826 00:55:19,208 --> 00:55:20,083 bỏ trực, 827 00:55:20,583 --> 00:55:22,791 đến quán bar để tìm em trai của mình, 828 00:55:25,208 --> 00:55:27,666 một rapper trẻ triển vọng. 829 00:55:27,833 --> 00:55:31,291 [nhạc căng thẳng] 830 00:55:32,125 --> 00:55:33,666 [hung thủ] Nhưng mà anh nói cho em nghe, 831 00:55:35,541 --> 00:55:36,833 thằng nhóc đó đáng chết. 832 00:55:39,083 --> 00:55:40,500 Những kẻ vô ơn… 833 00:55:41,625 --> 00:55:43,625 không nghe lời đều đáng chết. 834 00:55:43,708 --> 00:55:44,833 [Thu] Ông câm miệng đi! 835 00:55:47,208 --> 00:55:48,250 Một kẻ bệnh hoạn, 836 00:55:48,958 --> 00:55:50,125 thối tha như ông, 837 00:55:50,750 --> 00:55:52,375 chạy đường trời cũng không thoát đâu. 838 00:55:53,250 --> 00:55:54,791 Cô gái của anh mạnh mẽ quá. 839 00:55:56,041 --> 00:55:57,583 Anh bắt đầu thích em rồi đó. 840 00:56:00,250 --> 00:56:01,208 [Thu] Rốt cuộc 841 00:56:01,958 --> 00:56:02,833 ông muốn gì? 842 00:56:07,875 --> 00:56:11,875 [nhạc căng thẳng] 843 00:56:12,083 --> 00:56:12,916 Muốn gì à? 844 00:56:22,708 --> 00:56:24,041 [hung thủ] Anh muốn em biết một điều, 845 00:56:25,833 --> 00:56:28,458 nếu em tiếp tục nhúng mũi vào chuyện người khác, 846 00:56:29,458 --> 00:56:30,750 anh sẽ không đảm bảo 847 00:56:31,375 --> 00:56:33,250 sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu. 848 00:56:33,500 --> 00:56:36,000 [nhạc căng thẳng] 849 00:56:36,083 --> 00:56:37,791 [âm báo kết thúc cuộc gọi] 850 00:56:37,875 --> 00:56:44,708 [nhạc căng thẳng] 851 00:57:12,791 --> 00:57:19,333 [nhạc căng thẳng] 852 00:57:27,375 --> 00:57:30,333 [tiếng điện thoại rung] 853 00:57:30,416 --> 00:57:32,250 Người gì mà dai như đỉa vậy trời? 854 00:57:32,333 --> 00:57:33,208 [Thu] Hải. 855 00:57:34,666 --> 00:57:35,541 [Thu] Hải. 856 00:57:37,458 --> 00:57:38,500 Em đâu rồi? 857 00:57:45,458 --> 00:57:46,583 Nghe chị nói đã. 858 00:57:48,208 --> 00:57:49,250 Chị muốn gì nữa đây? 859 00:57:49,916 --> 00:57:52,458 Giờ em phải ở lại đây, đợi chị Hòa tới cho an toàn nha. 860 00:57:53,416 --> 00:57:54,458 Mắc mớ gì phải đợi bả chứ? 861 00:57:55,125 --> 00:57:57,250 Tên tài xế tông xe hôm trước nhận ra em rồi. 862 00:57:57,333 --> 00:57:59,666 Chắc chắc hắn là kẻ đã tấn công em. 863 00:57:59,750 --> 00:58:01,291 Giờ hắn đang rình rập chị em mình. 864 00:58:01,375 --> 00:58:02,916 Em mà đi ra ngoài là gặp nguy hiểm liền. 865 00:58:04,708 --> 00:58:06,458 Công nhận chị hay ghê, thiệt luôn á. 866 00:58:06,541 --> 00:58:08,916 Chị không nhìn thấy gì, mà gì cũng biết hết trơn. 867 00:58:09,000 --> 00:58:10,083 Em nghe lời chị đi. 868 00:58:10,166 --> 00:58:11,916 Tên đó không phải là dạng vừa đâu. 869 00:58:12,000 --> 00:58:13,750 Hắn rất là thích vờn người khác. 870 00:58:14,375 --> 00:58:16,666 Bởi vậy, em mà đi ra ngoài bây giờ là gặp nguy hiểm. 871 00:58:16,750 --> 00:58:17,708 Em phải ở đây. 872 00:58:18,708 --> 00:58:20,666 Nếu như mà em lo về chuyện viện phí, 873 00:58:20,750 --> 00:58:23,083 thì chị trả thay cho em nha. 874 00:58:23,416 --> 00:58:25,291 [Thu] Còn không thì em về nhà chị ở ngoại ô 875 00:58:25,375 --> 00:58:26,500 lánh tạm vài hôm đi. 876 00:58:26,583 --> 00:58:27,916 Đợi cho đến khi cảnh sát bắt được hắn rồi hãy tính. 877 00:58:28,000 --> 00:58:29,708 Em không cần chị giúp bất cứ điều gì hết. 878 00:58:31,750 --> 00:58:32,958 Chị để em yên đi. 879 00:58:33,333 --> 00:58:34,208 Được chưa? 880 00:58:37,416 --> 00:58:38,875 [Hải] Chị nhìn lại bản thân của mình đi. 881 00:58:39,583 --> 00:58:40,916 Chị tưởng mình là ai vậy? 882 00:58:41,375 --> 00:58:43,583 Ốc không mang nổi mình ốc mà còn đòi. 883 00:58:47,166 --> 00:58:48,083 Thả em ra. 884 00:58:48,583 --> 00:58:50,250 Nghe lời chị. Ở lại đây. 885 00:58:54,125 --> 00:58:55,000 Hải. 886 00:58:55,791 --> 00:58:56,625 Hải. 887 00:58:58,041 --> 00:58:58,875 Mấy đứa. 888 00:59:00,125 --> 00:59:00,958 [Thu] Mấy đứa. 889 00:59:01,750 --> 00:59:02,625 Hải. 890 00:59:02,708 --> 00:59:04,291 Nghe chị đi mà. Đừng đi. 891 00:59:06,625 --> 00:59:08,166 Mấy đứa. Mấy đứa nói Hải đừng đi. 892 00:59:08,458 --> 00:59:09,333 Đi tụi bay. 893 00:59:09,791 --> 00:59:10,625 Hải. 894 00:59:11,083 --> 00:59:13,416 Cái tháng này là tháng gì mà sao xui dữ vậy trời? 895 00:59:13,500 --> 00:59:14,375 Thôi. 896 00:59:14,625 --> 00:59:16,166 Tháng này xui thì tháng sau hên. 897 00:59:16,250 --> 00:59:18,541 - Đứng đây đi. Tao với nó đi lấy xe. - Ừ, đi. 898 00:59:23,375 --> 00:59:26,583 [tiếng xe buýt] 899 00:59:26,666 --> 00:59:29,666 [tiếng xe buýt] 900 00:59:29,750 --> 00:59:36,500 [tiếng xe buýt] 901 00:59:37,875 --> 00:59:39,500 [nhạc căng thẳng] 902 00:59:39,583 --> 00:59:40,458 Hở? 903 00:59:40,541 --> 00:59:43,083 [tiếng xe buýt] 904 00:59:43,250 --> 00:59:46,541 [tiếng xe buýt] 905 00:59:46,791 --> 00:59:47,666 [Hải] Dừng lại! 906 00:59:48,583 --> 00:59:49,416 Dừng lại! 907 00:59:50,791 --> 00:59:51,625 [Hải] Chị Thu. 908 00:59:53,250 --> 00:59:54,125 Chị Thu. 909 00:59:55,500 --> 00:59:56,416 [Hải] Chị Thu. 910 01:00:05,458 --> 01:00:08,916 [chuông điện thoại] 911 01:00:11,375 --> 01:00:12,250 Alô? 912 01:00:12,333 --> 01:00:14,375 Bây giờ chị nghe tôi nói thôi nha, chị đừng nói bất cứ cái gì hết. 913 01:00:15,625 --> 01:00:17,375 - Hải hả? - [Hải] Đã nói là đừng nói gì rồi. 914 01:00:17,458 --> 01:00:18,583 Chị có đem tai nghe đó không? 915 01:00:18,750 --> 01:00:21,041 Chị đeo vô đi. Tôi gọi video cho chị nè. 916 01:00:21,125 --> 01:00:22,833 - Có chuyện gì vậy? - [Hải] Làm lẹ đi. 917 01:00:26,416 --> 01:00:27,250 Nhanh lên. 918 01:00:29,958 --> 01:00:32,250 Thằng cha đánh tui hôm trước đang ngồi trên xe cùng chị đó. 919 01:00:33,208 --> 01:00:35,125 [Hải] Chị bình tĩnh nha, chị đừng có nói gì hết. 920 01:00:35,791 --> 01:00:37,250 Chị lấy điện thoại quay xung quanh đi. 921 01:00:38,625 --> 01:00:39,458 Bên trái. 922 01:00:40,625 --> 01:00:42,083 Bên phải, bên phải, bên phải. 923 01:00:42,750 --> 01:00:43,625 Sang phải chút xíu nữa. 924 01:00:48,208 --> 01:00:49,041 [Hải] Nữa! 925 01:00:49,625 --> 01:00:51,833 Hắn đang ngồi bên phải của chị đó. Xuống trạm kế tiếp. 926 01:00:51,916 --> 01:00:53,875 Ở đó đông người lắm, hắn không dám làm gì chị đâu. 927 01:00:55,208 --> 01:00:56,208 [Hải] Em đang đuổi theo nè. 928 01:00:56,291 --> 01:00:57,208 Chị bình tĩnh nha. 929 01:00:57,291 --> 01:00:58,250 Nhớ đừng có tắt máy đó. 930 01:01:00,208 --> 01:01:03,041 [tiếng xe buýt] 931 01:01:09,333 --> 01:01:10,291 [chuông bấm xuống trạm] 932 01:01:14,500 --> 01:01:18,708 [nhạc căng thẳng] 933 01:01:18,791 --> 01:01:24,416 [nhạc dồn dập hơn] 934 01:01:24,500 --> 01:01:31,250 [nhạc dồn dập hơn] 935 01:01:31,416 --> 01:01:32,250 Đứng yên. 936 01:01:32,666 --> 01:01:33,791 Cứ bình thường. 937 01:01:38,125 --> 01:01:39,000 Im lặng. 938 01:01:39,625 --> 01:01:41,625 [nhạc căng thẳng] 939 01:01:45,875 --> 01:01:50,000 [nhạc căng thẳng] 940 01:01:55,291 --> 01:01:56,416 Em tới rồi, chị đâu rồi? 941 01:02:01,250 --> 01:02:02,125 - Chú ơi… - [nữ] Chú! 942 01:02:02,208 --> 01:02:04,541 Chở tui qua cầu Bông, tui có việc gấp lắm. Nhanh lên chú! 943 01:02:04,625 --> 01:02:05,583 [bạn của Hải] Ê Hải! 944 01:02:06,291 --> 01:02:07,125 Ê. 945 01:02:08,208 --> 01:02:09,750 - Dí theo chiếc xe buýt kia. - Lên xe, lên xe. 946 01:02:09,833 --> 01:02:12,958 [nhạc căng thẳng] 947 01:02:16,791 --> 01:02:18,208 [nhạc căng thẳng] 948 01:02:20,291 --> 01:02:24,916 [nhạc căng thẳng] 949 01:02:27,083 --> 01:02:28,041 Em đây, chị đâu rồi? 950 01:02:35,333 --> 01:02:36,166 [Thu hoảng hốt] 951 01:02:36,541 --> 01:02:37,583 [hung thủ] Đứng lên. 952 01:02:37,666 --> 01:02:39,041 [nhạc căng thẳng] 953 01:02:40,541 --> 01:02:41,500 [hung thủ rên] 954 01:02:41,583 --> 01:02:43,708 Cứu! Cứu! 955 01:02:44,666 --> 01:02:46,333 Hướng nào? Hướng nào? 956 01:02:46,416 --> 01:02:47,416 [Thu] Hướng nào? 957 01:02:47,583 --> 01:02:49,916 Phía trước có đường lớn. Tới đó kêu người ta cứu nha. 958 01:02:50,875 --> 01:02:51,708 Cứu! 959 01:02:51,833 --> 01:02:52,708 [nhạc căng thẳng] 960 01:02:52,791 --> 01:02:53,958 [tiếng chó sủa] 961 01:02:55,750 --> 01:02:57,208 - Thẳng hả? - [Hải] Đúng rồi! 962 01:02:58,166 --> 01:02:59,416 - [Thu] Đâu? - [Hải] Chạy thẳng! 963 01:03:00,958 --> 01:03:06,291 [nhạc căng thẳng] 964 01:03:09,875 --> 01:03:12,000 Em lộn rồi. Bên tay phải có dãy nhà sáng kìa. 965 01:03:12,083 --> 01:03:14,875 [nhạc dồn dập] 966 01:03:20,750 --> 01:03:21,875 Ben. Ben. 967 01:03:21,958 --> 01:03:23,000 [Hải] Nhanh lên! [tiếng chó sủa] 968 01:03:25,583 --> 01:03:27,708 - Bây giờ hướng nào? - Hướng ba giờ. 969 01:03:28,500 --> 01:03:29,625 - Bên đây hả? - [Hải] Ừ! 970 01:03:31,958 --> 01:03:34,916 [nhạc căng thẳng] 971 01:03:35,083 --> 01:03:35,916 [còi ô tô] 972 01:03:38,000 --> 01:03:39,250 - Ben. - [Ben sủa] 973 01:03:40,666 --> 01:03:41,791 - Ben. - [Ben sủa] 974 01:03:43,125 --> 01:03:44,458 [còi ô tô] 975 01:03:45,208 --> 01:03:46,416 - Ben. - [Ben sủa] 976 01:03:49,375 --> 01:03:50,250 [Ben sủa] 977 01:03:51,875 --> 01:03:52,750 [Ben sủa] 978 01:03:57,625 --> 01:03:59,375 Ráng lên. Phía trước có hầm xe kìa. 979 01:04:00,625 --> 01:04:01,916 - [Ben sủa] - Đâu? 980 01:04:02,500 --> 01:04:04,125 - Hướng này hả? - [Hải] Đúng rồi. 981 01:04:04,958 --> 01:04:05,833 [Hải] Chạy lẹ đi. 982 01:04:09,500 --> 01:04:11,250 [Hải] Không có chướng ngại vật đâu. Chạy thẳng đi. 983 01:04:11,375 --> 01:04:13,583 [nhạc dồn dập] 984 01:04:15,791 --> 01:04:16,666 [Ben sủa] 985 01:04:17,291 --> 01:04:18,166 [Hải] Chạy thẳng nữa. 986 01:04:18,250 --> 01:04:22,166 [nhạc dồn dập hơn] 987 01:04:22,416 --> 01:04:23,416 Phía trước có thang máy. 988 01:04:25,250 --> 01:04:26,125 [Thu] Bên trái? 989 01:04:26,625 --> 01:04:27,500 Đây hả? 990 01:04:27,583 --> 01:04:29,416 [nhạc căng thẳng] 991 01:04:29,500 --> 01:04:30,833 [Ben sủa] 992 01:04:31,250 --> 01:04:32,083 [Thu] Ben. 993 01:04:32,958 --> 01:04:33,791 [Thu] Ben! 994 01:04:34,083 --> 01:04:34,916 [Hải] Coi chừng! 995 01:04:35,000 --> 01:04:36,458 - [Ben sủa] - [Thu] Ben! 996 01:04:36,541 --> 01:04:41,458 [nhạc căng thẳng] 997 01:04:43,041 --> 01:04:44,958 Chết cha! Hết pin rồi. Chạy lẹ lên, chạy lẹ lên. 998 01:04:45,041 --> 01:04:46,041 [Thu] Hải? 999 01:04:46,500 --> 01:04:47,375 [tiếng thang máy mở] 1000 01:04:47,458 --> 01:04:48,291 [Thu] Hải? 1001 01:04:48,375 --> 01:04:51,166 [nhạc dồn dập hơn] 1002 01:04:55,541 --> 01:04:57,250 [nhạc dừng lại] 1003 01:04:59,166 --> 01:05:00,666 [Thu hoảng hốt] 1004 01:05:03,041 --> 01:05:04,875 [nhạc căng thẳng] 1005 01:05:06,666 --> 01:05:07,958 [Thu rên vì đau] 1006 01:05:08,791 --> 01:05:13,541 [nhạc u ám] 1007 01:05:16,750 --> 01:05:19,000 [Ben sủa] 1008 01:05:19,083 --> 01:05:22,833 [Ben sủa, gầm gừ] 1009 01:05:22,916 --> 01:05:27,916 [Ben sủa, gào rít] 1010 01:05:28,000 --> 01:05:34,208 [Ben rên rỉ] 1011 01:05:34,375 --> 01:05:37,791 [nhạc thê lương] 1012 01:05:52,416 --> 01:05:55,458 [hung thủ thở dốc] 1013 01:05:56,000 --> 01:05:56,833 [tiếng va đập] 1014 01:05:56,916 --> 01:05:58,250 [tiếng thang máy] 1015 01:06:00,208 --> 01:06:01,916 - [nữ] Người ta bị cái gì kìa. - [nam] Trời ơi! Chị. 1016 01:06:02,125 --> 01:06:03,208 - [nam] Chị! - [nữ] Để em gọi bảo vệ. 1017 01:06:03,291 --> 01:06:07,291 [nhạc rùng rợn] 1018 01:06:42,125 --> 01:06:45,875 [nhạc rùng rợn] 1019 01:06:54,250 --> 01:06:59,958 [hung thủ thở dốc] 1020 01:07:00,041 --> 01:07:01,916 [nhạc rùng rợn] 1021 01:07:13,541 --> 01:07:17,958 [nhạc buồn] 1022 01:07:21,375 --> 01:07:22,208 [Thu thều thào] Ty… 1023 01:07:27,833 --> 01:07:28,666 [Hải] Chị Thu. 1024 01:07:35,000 --> 01:07:36,125 [Hải] Chị tỉnh dậy rồi hả? 1025 01:07:44,000 --> 01:07:45,458 [Hòa] Em còn đau chỗ nào không vậy? 1026 01:07:46,583 --> 01:07:47,875 Chị thấy trong người có sao không? 1027 01:07:50,208 --> 01:07:51,416 Đây là đâu vậy? 1028 01:07:52,416 --> 01:07:53,708 Ở đây là bệnh viện nè. 1029 01:07:54,416 --> 01:07:55,916 Chị còn đau chỗ nào trong người không? 1030 01:07:59,333 --> 01:08:00,208 Ben. 1031 01:08:05,000 --> 01:08:05,875 Ben. 1032 01:08:09,708 --> 01:08:10,958 Con Ben của chị đâu rồi? 1033 01:08:14,875 --> 01:08:15,750 Chị Hòa. 1034 01:08:16,875 --> 01:08:18,000 Con Ben của em đâu? 1035 01:08:19,166 --> 01:08:22,291 [nhạc buồn] 1036 01:08:27,208 --> 01:08:28,041 [nghẹn ngào] Chị. 1037 01:08:28,791 --> 01:08:30,000 Con Ben của em đâu? 1038 01:08:30,083 --> 01:08:31,208 [tiếng xích chó] 1039 01:08:31,625 --> 01:08:32,500 Ben. 1040 01:08:32,583 --> 01:08:34,458 [tiếng xích chó] 1041 01:08:36,000 --> 01:08:36,875 Ben. 1042 01:08:36,958 --> 01:08:38,500 [tiếng xích chó] 1043 01:08:40,666 --> 01:08:42,208 [tiếng xích chó] 1044 01:08:51,958 --> 01:08:53,666 [tiếng xích chó] 1045 01:08:55,625 --> 01:09:01,166 [nhạc buồn] 1046 01:09:10,500 --> 01:09:11,375 Ben. 1047 01:09:33,958 --> 01:09:34,791 [Hải] Chị Thu kìa. 1048 01:09:36,916 --> 01:09:37,958 Chính là hắn, chính là hắn. 1049 01:09:40,208 --> 01:09:41,916 - Tất cả chỉ có vậy à? - Dạ. 1050 01:09:42,000 --> 01:09:43,708 Tôi sẽ gọi thêm người hỗ trợ. 1051 01:09:43,791 --> 01:09:45,333 Tập trung tóm nhanh tên này. 1052 01:09:47,166 --> 01:09:50,125 Truy xuất camera an ninh tất cả những đoạn đường Thu đi qua. 1053 01:09:50,291 --> 01:09:52,375 - Dạ. - Kể cả camera cá nhân. 1054 01:09:52,666 --> 01:09:55,083 Tìm thêm nhân chứng ở bến xe buýt, khu dân cư. 1055 01:09:55,500 --> 01:09:56,375 - Làm ngay nhé. - Dạ. 1056 01:09:59,291 --> 01:10:00,708 - Tình hình sao rồi? - Dạ. 1057 01:10:03,458 --> 01:10:04,333 À. 1058 01:10:06,291 --> 01:10:07,375 [tiếng bấm điện thoại] 1059 01:10:09,875 --> 01:10:10,750 Alô? 1060 01:10:11,666 --> 01:10:12,541 Dạ. 1061 01:10:12,625 --> 01:10:14,291 Em có ca này nhờ anh giúp ạ. 1062 01:10:15,625 --> 01:10:17,083 Dạ, cảm ơn anh. 1063 01:10:17,750 --> 01:10:21,333 Anh cho em xin danh sách tất cả các nam nhân viên y tế thuận tay trái, 1064 01:10:21,416 --> 01:10:22,541 đi xe Audi. 1065 01:10:22,625 --> 01:10:23,958 Mang giày số 44 ạ. 1066 01:10:24,041 --> 01:10:25,791 À, mang giày số 44 ạ. 1067 01:10:26,791 --> 01:10:27,666 Vâng, vâng. 1068 01:10:27,750 --> 01:10:29,208 Em sẽ gửi công văn qua ngay. 1069 01:10:30,166 --> 01:10:31,041 Cảm ơn anh. 1070 01:11:00,375 --> 01:11:06,458 [nhạc rùng rợn] 1071 01:11:06,583 --> 01:11:10,583 [nhạc rùng rợn lớn dần] 1072 01:11:16,833 --> 01:11:18,458 Chị đã cho người kiểm tra nhà em rồi đó, Thu. 1073 01:11:19,041 --> 01:11:21,291 Lấy mấy cái máy quay và thay ổ khóa luôn rồi. 1074 01:11:22,708 --> 01:11:24,750 Chị có thấy dấu giày của hắn ở trong nhà em. 1075 01:11:25,583 --> 01:11:26,708 Tên này quỷ quyệt thiệt. 1076 01:11:27,125 --> 01:11:28,500 Hắn không để lại dấu vết gì hết. 1077 01:11:28,583 --> 01:11:29,500 Không một sơ hở. 1078 01:11:29,583 --> 01:11:30,708 Không một dấu vân tay luôn. 1079 01:11:34,708 --> 01:11:36,458 AE3CE? 1080 01:11:37,750 --> 01:11:39,500 Anh em ba chị em? 1081 01:11:40,125 --> 01:11:41,083 Là gì trời? 1082 01:11:45,583 --> 01:11:46,416 [cảnh sát nam] Sếp. 1083 01:11:46,916 --> 01:11:48,208 Anh Thịnh vừa gởi cho em cái này. 1084 01:11:48,875 --> 01:11:50,583 Đây là hai nick mà nghi can dùng để liên lạc 1085 01:11:50,666 --> 01:11:53,041 với hai nạn nhân bị mất tích gần đây nhất trên ứng dụng hẹn hò. 1086 01:11:53,208 --> 01:11:55,541 ABC145 và AE3CE. 1087 01:11:56,416 --> 01:11:57,291 Ừm. 1088 01:11:57,375 --> 01:11:58,916 - Gọi ngay cho Hòa. - Dạ. 1089 01:12:02,291 --> 01:12:03,708 Ừm, tôi biết rồi. 1090 01:12:06,666 --> 01:12:08,916 Hai đứa nhớ bật định vị 24/24 nha. 1091 01:12:09,000 --> 01:12:11,125 - Có gì cần là gọi chị liền đó. - [Hải] Dạ. 1092 01:12:11,958 --> 01:12:13,500 Sẽ bắt được thằng này nhanh thôi. 1093 01:12:16,333 --> 01:12:17,291 Chị Hòa. 1094 01:12:17,375 --> 01:12:18,500 Chị nhớ cẩn thận nha. 1095 01:12:18,958 --> 01:12:20,166 Ử. Chị biết rồi. 1096 01:12:40,791 --> 01:12:41,958 [chặc lưỡi] 1097 01:12:48,458 --> 01:12:50,083 Phòng của em chị Thu xịn quá. 1098 01:12:51,666 --> 01:12:56,000 [tiếng guitar] 1099 01:12:59,166 --> 01:13:03,250 [tiếng guitar] 1100 01:13:07,291 --> 01:13:08,833 Em biết chơi guitar nữa hả? 1101 01:13:09,708 --> 01:13:10,791 Em biết chút xíu. 1102 01:13:10,958 --> 01:13:11,875 [Hải cười] 1103 01:13:15,500 --> 01:13:16,958 Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, Hải? 1104 01:13:18,000 --> 01:13:19,291 Em năm nay 20 tuổi rồi. 1105 01:13:19,750 --> 01:13:21,833 [Hải chặc lưỡi, thở mạnh] 1106 01:13:22,750 --> 01:13:23,750 Vậy là bằng Ty. 1107 01:13:24,083 --> 01:13:25,291 Em trai của chị. 1108 01:13:42,083 --> 01:13:42,916 Chị Thu. 1109 01:13:43,416 --> 01:13:44,250 Chơi trượt ván không? 1110 01:13:44,916 --> 01:13:45,750 [Hải] Em chỉ chị chơi. 1111 01:13:46,166 --> 01:13:48,375 Cất vô đi. Đừng có phá nữa. 1112 01:13:48,541 --> 01:13:49,916 Chị đi nấu ăn bây giờ á. 1113 01:13:50,000 --> 01:13:50,833 Nấu ăn cái gì. 1114 01:13:51,000 --> 01:13:52,416 Để tí hồi nữa em phụ cho. 1115 01:13:53,208 --> 01:13:54,041 Nhanh á mà. 1116 01:13:55,125 --> 01:13:56,500 [Hải] Đi. Đi trượt ván. 1117 01:13:57,208 --> 01:13:58,500 Chị như vầy sao mà trượt? 1118 01:13:59,166 --> 01:14:01,125 - [Hải] Trượt được mà. - [Thu] Thôi. 1119 01:14:01,250 --> 01:14:02,708 [Hải] Nhiều khi vậy mà trượt mới ghê á. 1120 01:14:02,791 --> 01:14:04,000 [Hải] Đặt chân này lên đây. 1121 01:14:04,541 --> 01:14:05,416 Rồi. 1122 01:14:05,666 --> 01:14:06,875 [Hải] Lấy chân trái đẩy. 1123 01:14:06,958 --> 01:14:08,958 Đẩy khi nào có đà xong rồi bỏ chân lên luôn. 1124 01:14:09,916 --> 01:14:12,041 - [Hải] Coi chừng té. - [Thu hét lên] 1125 01:14:12,375 --> 01:14:13,500 [Hải] Không phải vậy đâu. 1126 01:14:14,958 --> 01:14:15,791 [Hải] Từ từ nha. 1127 01:14:22,958 --> 01:14:23,833 [Hải] Chị có sao không? 1128 01:14:24,958 --> 01:14:25,833 [Hải] Rồi. 1129 01:14:26,666 --> 01:14:27,750 Tiếp, tiếp, tiếp. 1130 01:14:29,041 --> 01:14:32,000 - [Thu] Á! - [Hải reo lên] 1131 01:14:32,208 --> 01:14:34,041 [Hải reo lên] 1132 01:14:37,750 --> 01:14:38,875 [Hòa] Tiếp theo là ở đâu vậy? 1133 01:14:39,416 --> 01:14:40,666 Biệt thự số A15, 1134 01:14:40,958 --> 01:14:42,375 khu đô thị Happy Life quận 2. 1135 01:14:45,583 --> 01:14:46,916 Chủ nhà là Trần Nguyên Lê, 1136 01:14:47,000 --> 01:14:48,875 bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ mắt nổi tiếng. 1137 01:14:50,833 --> 01:14:52,250 Người yêu của Lê là Nhật Anh, 1138 01:14:52,583 --> 01:14:54,458 sinh viên năm cuối của Đại học Ngoại Thương. 1139 01:14:54,875 --> 01:14:56,541 Ban đầu, cô ta là khách hàng của Lê, 1140 01:14:56,791 --> 01:14:58,458 nhưng sau đó thì hai người quen nhau. 1141 01:14:59,291 --> 01:15:01,000 Điều kỳ lạ là thời gian gần đây 1142 01:15:01,583 --> 01:15:03,375 không có bất kỳ thông tin gì về cả hai người. 1143 01:15:04,416 --> 01:15:06,041 Không có lịch sử sử dụng điện thoại. 1144 01:15:06,541 --> 01:15:08,333 Không có giao dịch nào của thẻ tín dụng. 1145 01:15:08,833 --> 01:15:11,166 [Vinh] Mọi dấu vết của cả hai đều biến mất. 1146 01:15:11,250 --> 01:15:13,583 [nhạc u ám] 1147 01:15:39,958 --> 01:15:46,958 [nhạc giao hưởng] 1148 01:15:47,041 --> 01:15:49,166 Anh sẽ chỉnh con mắt bên trái của em một chút. 1149 01:15:51,291 --> 01:15:53,875 Anh sẽ biến em trở thành người có cặp mắt độc nhất vô nhị. 1150 01:15:55,666 --> 01:15:57,000 [Anh] Em mổ rồi mà. 1151 01:15:57,333 --> 01:15:58,708 Mổ một lần là được rồi. 1152 01:16:00,291 --> 01:16:01,541 Nhưng anh muốn thấy em đẹp. 1153 01:16:02,250 --> 01:16:04,375 Em phải là người có cặp mắt hoàn hảo. 1154 01:16:05,375 --> 01:16:07,500 Sao anh không hỏi là em có muốn hay không? 1155 01:16:10,000 --> 01:16:10,875 Tin anh đi. 1156 01:16:11,416 --> 01:16:12,541 Điều này anh và em 1157 01:16:12,875 --> 01:16:13,916 cả hai đều muốn. 1158 01:16:30,458 --> 01:16:31,333 Không. 1159 01:16:34,125 --> 01:16:35,333 Chỉ anh muốn thôi. 1160 01:16:44,791 --> 01:16:46,250 Em đã gặp người khác rồi đúng không? 1161 01:16:46,333 --> 01:16:47,166 Anh nói gì đấy? 1162 01:16:50,041 --> 01:16:51,041 [Anh] Sao anh cứ thích bịa chuyện nhỉ? 1163 01:16:51,125 --> 01:16:52,333 Đừng có tưởng là tôi không biết. 1164 01:16:52,416 --> 01:16:53,291 [nhạc căng thẳng] 1165 01:16:53,375 --> 01:16:54,333 Anh bỏ tôi ra. 1166 01:16:55,583 --> 01:16:56,458 Anh buông ra đi. 1167 01:16:57,791 --> 01:16:58,666 [Anh] Buông ra. 1168 01:16:59,125 --> 01:16:59,958 Buông ra. 1169 01:17:00,958 --> 01:17:01,791 Đồ bệnh hoạn. 1170 01:17:01,875 --> 01:17:03,041 - Ai bệnh hoạn? - [Anh] Buông ra! 1171 01:17:03,125 --> 01:17:05,958 - [Lê] Ai bệnh hoạn? - [Anh] Buông ra! 1172 01:17:06,041 --> 01:17:08,250 [nhạc giao hưởng] 1173 01:17:08,333 --> 01:17:11,083 [nhạc căng thẳng] 1174 01:17:11,166 --> 01:17:17,333 [nhạc căng thẳng] 1175 01:17:18,500 --> 01:17:20,041 [nhạc dừng] 1176 01:17:22,000 --> 01:17:25,291 [tiếng ô tô] 1177 01:17:31,541 --> 01:17:32,708 [tiếng mở cửa xe] 1178 01:17:34,833 --> 01:17:35,958 [tiếng đóng cửa xe] 1179 01:17:39,625 --> 01:17:40,750 [Hòa] Giống nhà hoang vậy? 1180 01:18:08,125 --> 01:18:13,125 [nhạc u ám] 1181 01:18:17,291 --> 01:18:21,291 [nhạc u ám] 1182 01:18:23,375 --> 01:18:30,375 [nhạc giao hưởng] 1183 01:18:30,458 --> 01:18:31,458 [Vinh] Có ai không? 1184 01:18:33,375 --> 01:18:36,666 [tiếng nhạc giao hưởng] 1185 01:18:44,000 --> 01:18:45,333 [tiếng kẽo kẹt] 1186 01:18:48,166 --> 01:18:51,708 [nhạc căng thẳng] 1187 01:19:03,916 --> 01:19:09,333 [nhạc căng thẳng] 1188 01:19:34,541 --> 01:19:38,541 [nhạc căng thẳng] 1189 01:19:40,791 --> 01:19:42,666 [nhạc căng thẳng] 1190 01:19:51,708 --> 01:19:54,125 [nhạc căng thẳng] 1191 01:19:54,375 --> 01:20:00,833 [nhạc giao hưởng pha căng thẳng] 1192 01:20:01,291 --> 01:20:04,125 [nhạc giao hưởng pha căng thẳng] 1193 01:20:18,916 --> 01:20:19,875 [nhạc hồi hộp] 1194 01:20:19,958 --> 01:20:20,791 [tiếng mở cửa] 1195 01:20:21,375 --> 01:20:25,041 [tiếng đánh nhau] 1196 01:20:25,375 --> 01:20:27,208 [tiếng hét] 1197 01:20:27,458 --> 01:20:29,125 [tiếng vun vút] 1198 01:20:29,500 --> 01:20:34,625 [tiếng đánh nhau] 1199 01:20:36,708 --> 01:20:38,500 [tiếng va đập] 1200 01:20:39,250 --> 01:20:41,250 [Lê] Tao thường hay đánh những đứa xía vô chuyện người khác. 1201 01:20:41,333 --> 01:20:43,375 [Hòa] Tao thì sẵn sàng đập những đứa biến thái như mày! 1202 01:20:43,458 --> 01:20:48,208 [tiếng đánh nhau] 1203 01:20:48,541 --> 01:20:50,625 [tiếng đánh nhau] 1204 01:20:51,375 --> 01:20:53,375 [nhạc giao hưởng] 1205 01:21:01,166 --> 01:21:04,625 [nhạc căng thẳng] 1206 01:21:04,958 --> 01:21:05,833 [Vinh] Sếp Hùng. 1207 01:21:06,125 --> 01:21:08,041 Cho em xin người hỗ trợ và xe cấp cứu tới đây gấp. 1208 01:21:08,416 --> 01:21:11,833 [nhạc căng thẳng] 1209 01:21:16,791 --> 01:21:17,916 [tiếng dây xích] 1210 01:21:18,833 --> 01:21:19,708 [Hòa ngạt thở] 1211 01:21:20,958 --> 01:21:22,166 [gằn giọng] 1212 01:21:22,416 --> 01:21:24,000 [nhạc căng thẳng] 1213 01:21:24,125 --> 01:21:27,875 [tiếng đánh nhau] 1214 01:21:27,958 --> 01:21:33,750 [tiếng đánh nhau] 1215 01:21:33,833 --> 01:21:34,791 [tiếng va đập] 1216 01:21:34,875 --> 01:21:37,375 [nhạc căng thẳng] 1217 01:21:37,458 --> 01:21:39,125 [tiếng đánh nhau] 1218 01:21:39,458 --> 01:21:40,416 [tiếng hét] 1219 01:21:41,666 --> 01:21:44,666 [nhạc căng thẳng lắng xuống] 1220 01:21:47,500 --> 01:21:52,250 [nhạc căng thẳng] 1221 01:21:55,333 --> 01:21:56,208 [tiếng dao] 1222 01:21:58,125 --> 01:21:59,000 [tiếng dao] 1223 01:21:59,750 --> 01:22:01,375 [Hòa thở hắt ra] 1224 01:22:08,083 --> 01:22:11,083 [nhạc căng thẳng] 1225 01:22:16,041 --> 01:22:18,666 [tiếng ô tô khởi động] 1226 01:22:26,708 --> 01:22:28,708 Lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa ngon như vậy đó. 1227 01:22:31,791 --> 01:22:35,333 [nhạc dồn dập] 1228 01:22:41,916 --> 01:22:43,750 [Vinh] Chào anh. Anh có thấy chị Hòa đâu không? 1229 01:22:44,041 --> 01:22:44,875 [cảnh sát] Không thấy. 1230 01:22:44,958 --> 01:22:47,208 [nhạc căng thẳng] 1231 01:22:48,416 --> 01:22:50,291 Báo cáo, các nạn nhân vẫn còn sống. 1232 01:22:52,125 --> 01:22:56,125 [Hải hát] 1233 01:23:01,666 --> 01:23:02,708 [tiếng nhấn nút] 1234 01:23:04,750 --> 01:23:10,000 [nhạc giao hưởng] 1235 01:23:10,083 --> 01:23:12,708 [Hải hát] 1236 01:23:12,791 --> 01:23:14,541 [Hải reo lên] 1237 01:23:14,625 --> 01:23:16,333 [Hải hát] 1238 01:23:16,416 --> 01:23:19,333 [nhạc giao hưởng] 1239 01:23:19,541 --> 01:23:20,416 [Thu] Hải? 1240 01:23:20,500 --> 01:23:23,500 [nhạc giao hưởng] 1241 01:23:26,750 --> 01:23:28,333 [tiếng sấm] 1242 01:23:30,916 --> 01:23:31,750 [Lê] Chào cưng. 1243 01:23:32,791 --> 01:23:34,958 [nhạc hồi hộp] 1244 01:23:36,666 --> 01:23:38,833 [nhạc giao hưởng] 1245 01:23:38,916 --> 01:23:40,375 [Lê] Không có gì phải căng thẳng. 1246 01:23:44,083 --> 01:23:46,208 Anh với cưng gặp nhau do duyên trời định mà. 1247 01:23:46,291 --> 01:23:49,500 [nhạc căng thẳng lớn dần] 1248 01:23:49,791 --> 01:23:50,666 [thở dốc] 1249 01:23:52,458 --> 01:23:56,875 [nhạc u ám] 1250 01:23:57,083 --> 01:23:57,916 [cảnh sát nam] Chị Hòa. 1251 01:23:58,166 --> 01:23:59,000 Chị Hòa. 1252 01:23:59,541 --> 01:24:00,750 Tỉnh lại đi, chị Hòa. 1253 01:24:00,833 --> 01:24:02,666 [Hòa thều thào] Cứu Thu… 1254 01:24:02,916 --> 01:24:03,750 [cảnh sát nam] Dạ? 1255 01:24:04,125 --> 01:24:06,208 [Hòa thều thào] Cứu Thu với Hải. 1256 01:24:07,958 --> 01:24:10,166 - [Hòa] Cứu Thu với Hải. - [cảnh sát nam] Dạ. 1257 01:24:12,041 --> 01:24:12,875 [cảnh sát nam] Chị Hòa! 1258 01:24:13,875 --> 01:24:14,750 Chị Hòa. 1259 01:24:14,833 --> 01:24:16,833 - [Hòa nấc lên] - Chị đừng có chết mà, chị Hòa. 1260 01:24:21,083 --> 01:24:23,416 Cấp cứu! Cấp cứu! 1261 01:24:26,375 --> 01:24:30,291 [nhạc căng thẳng] 1262 01:24:38,125 --> 01:24:40,458 [Lê] Anh hiểu… [nhạc giao hưởng] 1263 01:24:40,625 --> 01:24:41,916 …không có nỗi đau nào 1264 01:24:44,625 --> 01:24:47,125 bằng nỗi đau tự tay mình giết chết người thân. 1265 01:24:47,583 --> 01:24:49,791 [nhạc giao hưởng] 1266 01:24:52,250 --> 01:24:53,166 [Thu] Ông im đi. 1267 01:24:55,208 --> 01:24:56,458 [Lê] Nó đau đớn lắm. 1268 01:25:08,750 --> 01:25:09,708 Nhưng mà không sao. 1269 01:25:23,250 --> 01:25:26,541 [tiếng sấm] 1270 01:25:27,041 --> 01:25:28,125 [Lê] Anh có thể giúp cưng. 1271 01:25:30,833 --> 01:25:32,958 Chúng ta có thể giúp nhau chấm dứt nỗi đau này. 1272 01:25:35,166 --> 01:25:37,166 [Thu thở mạnh] 1273 01:25:37,333 --> 01:25:42,583 [nhạc giao hưởng] 1274 01:25:49,250 --> 01:25:50,083 [Hải] Chị Thu. 1275 01:25:50,166 --> 01:25:51,458 [Hải hét lên] 1276 01:25:51,750 --> 01:25:53,625 - [Thu] Hải. - [Hải rên] 1277 01:25:53,708 --> 01:25:54,666 [Hải] Báo cảnh sát đi chị. 1278 01:25:54,750 --> 01:25:56,375 [nhạc căng thẳng] 1279 01:25:56,458 --> 01:25:58,875 [tiếng đánh nhau] 1280 01:26:03,416 --> 01:26:04,291 [Hải] Chạy đi, chị Thu. 1281 01:26:05,125 --> 01:26:07,333 [Hải đau đớn] 1282 01:26:07,416 --> 01:26:11,625 [tiếng đánh nhau] 1283 01:26:14,083 --> 01:26:16,291 [Hải rên] 1284 01:26:16,416 --> 01:26:20,166 [nhạc căng thẳng] 1285 01:26:21,291 --> 01:26:22,541 [Hải hét lên] 1286 01:26:22,625 --> 01:26:25,500 [nhạc dồn dập] 1287 01:26:31,750 --> 01:26:34,375 [nhạc căng thẳng] 1288 01:26:38,666 --> 01:26:40,166 [Hải hét lên] 1289 01:26:41,916 --> 01:26:45,708 [tiếng đánh nhau] 1290 01:26:51,791 --> 01:26:53,458 [Hải rên đau đớn] 1291 01:26:55,833 --> 01:27:00,458 [Hải rên đau đớn] 1292 01:27:40,583 --> 01:27:43,791 [Hải thở dốc] 1293 01:27:53,291 --> 01:27:54,541 [tiếng va đập] 1294 01:27:55,708 --> 01:27:56,541 [Hải rên] 1295 01:27:56,625 --> 01:27:57,500 [tiếng sấm] 1296 01:27:57,583 --> 01:28:00,166 [Hải rên] 1297 01:28:04,541 --> 01:28:11,375 [tiếng nước chảy] 1298 01:28:13,416 --> 01:28:16,625 [tiếng nước chảy] 1299 01:28:32,291 --> 01:28:33,708 [tiếng nước chảy] 1300 01:28:37,291 --> 01:28:40,583 [chuông điện thoại] 1301 01:28:41,875 --> 01:28:45,000 [chuông điện thoại] 1302 01:28:46,375 --> 01:28:49,500 [chuông điện thoại] 1303 01:28:56,708 --> 01:28:57,541 [tiếng đóng cửa] 1304 01:29:00,166 --> 01:29:01,041 [tiếng thở mạnh] 1305 01:29:03,875 --> 01:29:07,541 [tiếng đập cửa] 1306 01:29:07,625 --> 01:29:08,458 [chuông điện thoại] 1307 01:29:08,541 --> 01:29:10,666 [Thu] Hải! [chuông điện thoại] 1308 01:29:11,125 --> 01:29:12,666 [Thu] Hải! [chuông điện thoại] 1309 01:29:13,583 --> 01:29:14,833 [chuông điện thoại] 1310 01:29:15,583 --> 01:29:16,625 [chuông điện thoại] 1311 01:29:16,916 --> 01:29:19,000 [nhạc hồi hộp] 1312 01:29:19,083 --> 01:29:21,541 [tiếng đập cửa] 1313 01:29:21,625 --> 01:29:22,458 [chuông điện thoại] 1314 01:29:22,541 --> 01:29:23,416 [Hải rên] 1315 01:29:23,500 --> 01:29:24,750 [chuông điện thoại, tiếng Hải rên] 1316 01:29:25,583 --> 01:29:26,458 [chuông điện thoại] 1317 01:29:26,541 --> 01:29:28,083 [Thu] Hải! [chuông điện thoại] 1318 01:29:28,250 --> 01:29:29,125 Em có sao không? 1319 01:29:30,416 --> 01:29:33,250 [cảnh sát nam] Điện thoại chị Thu em gọi không được. Không ai nghe máy hết. 1320 01:29:33,333 --> 01:29:34,666 - Định vị nhà Thu, lẹ lên. - [cảnh sát nam] Dạ. 1321 01:29:34,750 --> 01:29:35,875 [tiếng đập cửa] 1322 01:29:37,000 --> 01:29:37,875 [tiếng đập cửa] 1323 01:29:37,958 --> 01:29:39,458 [Thu] Dậy nhanh lên. Nhanh lên! 1324 01:29:39,958 --> 01:29:40,791 Ráng lên! 1325 01:29:40,875 --> 01:29:41,750 [Hải rên] 1326 01:29:42,083 --> 01:29:43,291 [tiếng kính vỡ] 1327 01:29:44,791 --> 01:29:46,375 - [Hải rên] - [Thu] Ráng lên em! 1328 01:29:46,583 --> 01:29:50,958 [nhạc căng thẳng] 1329 01:29:52,541 --> 01:29:53,375 [Hải rên] 1330 01:30:05,166 --> 01:30:07,458 [tiếng phá cửa] 1331 01:30:22,791 --> 01:30:23,916 [Thu] Tránh xa tôi ra. 1332 01:30:24,250 --> 01:30:25,125 [Lê] Bỏ xuống đi! 1333 01:30:25,208 --> 01:30:26,333 Tránh xa tôi ra. 1334 01:30:27,875 --> 01:30:30,583 [Lê rên] 1335 01:30:34,541 --> 01:30:35,416 Hải. 1336 01:30:36,166 --> 01:30:37,416 [Lê hét lên] 1337 01:30:39,166 --> 01:30:41,416 [Lê rên] 1338 01:30:46,750 --> 01:30:48,083 [Thu hét lên] 1339 01:30:48,583 --> 01:30:49,625 Đàn bà tụi mày 1340 01:30:50,166 --> 01:30:51,833 thích chống đối lắm đúng không? Hả? 1341 01:30:51,916 --> 01:30:54,333 [tiếng đánh nhau] 1342 01:30:56,375 --> 01:30:57,916 [Thu] Hải! Hải! 1343 01:30:59,500 --> 01:31:01,833 [nhạc căng thẳng] 1344 01:31:05,708 --> 01:31:06,875 [tiếng đánh nhau] 1345 01:31:07,041 --> 01:31:07,916 [Thu hét lên] 1346 01:31:11,541 --> 01:31:13,791 [nhạc căng thẳng] 1347 01:31:13,875 --> 01:31:14,750 [Thu rên vì đau] 1348 01:31:28,791 --> 01:31:33,291 [Thu rên vì đau] 1349 01:31:33,416 --> 01:31:35,166 Thích xen vào chuyện người khác hả? 1350 01:31:35,708 --> 01:31:36,583 Được. 1351 01:31:36,916 --> 01:31:38,291 Anh sẽ cho cưng toại nguyện. 1352 01:31:38,375 --> 01:31:39,833 [tiếng mở thắt lưng] 1353 01:31:41,291 --> 01:31:42,750 Buông ra! 1354 01:31:43,791 --> 01:31:45,500 Buông ra. 1355 01:31:53,375 --> 01:31:55,125 [Thu rên la đau đớn] 1356 01:32:20,083 --> 01:32:23,166 [Hải hét lên] 1357 01:32:36,875 --> 01:32:39,958 [tiếng đánh nhau] 1358 01:32:59,125 --> 01:33:00,208 [Hải] Chị ơi! 1359 01:33:00,916 --> 01:33:01,875 [Hải] Chị ơi! 1360 01:33:03,541 --> 01:33:04,416 [Ty] Chị! 1361 01:33:04,500 --> 01:33:05,958 Cứu em với! 1362 01:33:08,791 --> 01:33:11,250 [Ty] Cứu em với! Nhanh lên! 1363 01:33:11,333 --> 01:33:12,458 Em ở đây nè. 1364 01:33:20,500 --> 01:33:21,458 Ty! 1365 01:33:21,541 --> 01:33:24,375 [nhạc yên bình] 1366 01:33:28,625 --> 01:33:29,583 [thì thầm không ra tiếng] 1367 01:33:31,125 --> 01:33:33,666 Tôi không giống ông! 1368 01:33:56,083 --> 01:33:58,708 [tiếng bước chân] 1369 01:34:06,041 --> 01:34:07,041 [tiếng bước chân] 1370 01:34:07,125 --> 01:34:08,083 [tiếng thở] 1371 01:34:18,458 --> 01:34:19,708 [Thu hét lên] 1372 01:34:43,791 --> 01:34:44,625 Hải! 1373 01:34:54,166 --> 01:34:55,041 [Thu] Em đâu rồi? 1374 01:35:01,125 --> 01:35:02,833 - Hải! - [tiếng Hải ho] 1375 01:35:04,458 --> 01:35:08,291 [nhạc yên bình] 1376 01:35:13,458 --> 01:35:16,666 [nhạc yên bình] 1377 01:35:20,875 --> 01:35:22,750 [Hải ho] 1378 01:35:24,416 --> 01:35:27,125 [Hải thở dốc] 1379 01:35:27,208 --> 01:35:29,625 [nhạc yên bình] 1380 01:35:36,333 --> 01:35:40,625 [Thu khóc] 96237

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.