All language subtitles for Pyrates (1991) DVDRIP AC3-Serbe

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English Download
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French Download
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish Download
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:56,289 --> 00:00:59,604 Ovog semestra nau�ili smo mnogo pri�a o na�em gradu. 2 00:00:59,729 --> 00:01:05,009 Jo� vi�e je pisano o velikom �ika�kom po�aru iz 1871. 3 00:01:05,169 --> 00:01:09,569 Istori�ari pretpostavljaju da je po�ar izazvala krava gospo�e O'Liri, prevrnuv�i fenjer. 4 00:01:09,729 --> 00:01:14,049 5 00:01:16,769 --> 00:01:20,289 Ja, pak, imam drugu teoriju. 6 00:01:21,329 --> 00:01:24,209 PIROMANI 7 00:03:54,889 --> 00:03:57,644 Ako je istina Lepota i ako je Lepota istina, 8 00:03:57,769 --> 00:04:01,304 onda sam upravo video najlep�u �enu koju sam ikada video. 9 00:04:01,429 --> 00:04:03,484 Ovo je Ljubav. Ovo je po�uda. 10 00:04:03,609 --> 00:04:07,004 Ovo je inspiracija koja �e me dr�ati tokom devedesetih! 11 00:04:07,129 --> 00:04:10,963 ARI - Onda prestani filozofirati i �asti je pi�em. 12 00:04:11,088 --> 00:04:14,364 Ili je dovedi u horizontalan polo�aj iz kojeg nastaju 13 00:04:14,489 --> 00:04:17,609 poezija, deca i najbolji rokenrol. 14 00:04:17,849 --> 00:04:22,889 Ako ne uhvati� no�, neko drugi �e to u�initi i... 15 00:04:24,729 --> 00:04:27,544 Izvini. Jesam li upoznao tebe i tvoje grudi? 16 00:04:27,669 --> 00:04:29,687 LIAM 17 00:04:29,812 --> 00:04:33,449 Kakav �armantan par! Bo�e! Mnogo su lepe! 18 00:04:57,609 --> 00:05:01,244 Ide prema meni, sa dva pi�a! 19 00:05:01,369 --> 00:05:04,729 Najvreliji primerak mu�karca koji sam videla u �ikagu 20 00:05:04,889 --> 00:05:08,409 od kako se Volter Pejton penzionisao. 21 00:05:08,649 --> 00:05:12,924 Bo�e! Vidi tu ko�nu jaknu! Pogledaj tu kosu! 22 00:05:13,049 --> 00:05:17,289 Volela bih da pozajmim te jagodi�ne kosti na nedelju dana. 23 00:05:22,729 --> 00:05:27,164 U katoli�koj �koli sam imala vizije ovakvog momka, 24 00:05:27,289 --> 00:05:30,644 obu�enog kao sve�tenik, sa kacigom "Bearsa", 25 00:05:30,769 --> 00:05:32,924 kako me tu�e po guzi. 26 00:05:33,049 --> 00:05:35,299 SEM 27 00:05:37,889 --> 00:05:41,364 Mogu li posuditi karmin? - Da li se mi poznajemo? 28 00:05:41,489 --> 00:05:44,449 Zdravo! Da li si za... - Jebanje? 29 00:05:45,969 --> 00:05:50,609 Pi�e. - Da. Volela bih popiti jebeno pi�e. 30 00:05:52,129 --> 00:05:55,729 Spretno. - Da li se poznajemo? 31 00:06:07,089 --> 00:06:10,244 Sjajna �urka. - Znam. - �eli� li da ode� odavde? 32 00:06:10,369 --> 00:06:13,249 Naravno. �ekaj! Tek sam do�la. 33 00:06:16,609 --> 00:06:20,209 �eli� li da pro�etamo? - Po skladi�tu? 34 00:06:22,289 --> 00:06:26,129 �eli� li da igramo? - Suvi�e je vru�e. 35 00:06:28,049 --> 00:06:32,289 �eli� li da vodimo ljubav na po�arnim stepenicama? - Mo�e. 36 00:06:37,889 --> 00:06:42,689 �ta ti je opredeljenje? - Sada? Poku�a�u bilo �ta! 37 00:06:42,929 --> 00:06:47,409 Mislim, �ime se bavi�? - Ja sam fotograf. Studiram... 38 00:06:50,289 --> 00:06:55,204 Na univerzitetu umetnosti. A ti? - Muzi�ar. �elo. 39 00:06:55,329 --> 00:07:00,084 Violina. Klavir. Ne�to malo... Flauta! - Volim muziku. 40 00:07:00,209 --> 00:07:03,809 Moj cimer je muzi�ar. - Bo�e! 41 00:07:04,129 --> 00:07:08,529 Boli te? - Ne. Upravo sam imala viziju. 42 00:07:09,009 --> 00:07:12,049 Ima� li kacigu "Bearsa"? - Ka�ket "Kabsa". 43 00:07:12,209 --> 00:07:15,569 Vizije ti "le�e"? - Samo le�im. 44 00:08:01,929 --> 00:08:05,129 Ljubavi, probaj pravu stvar. 45 00:08:12,249 --> 00:08:16,444 Ari, jesi li dobro? - Nikad bolje. 46 00:08:16,569 --> 00:08:20,089 Vidi na �ta li�i�! Kako si si�ao tako brzo? 47 00:08:20,249 --> 00:08:23,289 I�ao sam po�arnim stepenicama. 48 00:08:30,069 --> 00:08:33,484 Da li ti se ovog vikenda dogodilo ne�to zanimljivo? 49 00:08:33,609 --> 00:08:36,008 SEMIN PSIHIJATAR 50 00:08:42,809 --> 00:08:47,644 Zar posle svega niste mogli popu�iti po cigaru, kao svi? 51 00:08:47,769 --> 00:08:52,089 Ne pri�aj direktno u mikrofon. Ovo su osetljive opekotine. 52 00:08:52,409 --> 00:08:55,809 Ako dobije� dete, ubi�u te. 53 00:08:56,369 --> 00:09:01,409 Znate kako je kada upoznate savr�enog ljubavnika? 54 00:09:02,129 --> 00:09:06,289 Momak je divan, ali i opasan. 55 00:09:08,689 --> 00:09:13,649 Potpuno pogre�an, autodestruktivan, ali seks... 56 00:09:15,329 --> 00:09:17,579 Samo... 57 00:09:18,929 --> 00:09:21,409 Samo svr�avate. 58 00:09:22,449 --> 00:09:26,564 Mali Ari je �iv i dobro je. Pri�a� o dobrom seksu? 59 00:09:26,689 --> 00:09:31,009 Liame, imala je vizije. - Vizije? 60 00:09:32,369 --> 00:09:36,609 Koga si tucao? Jovanku Orleanku? 61 00:09:36,769 --> 00:09:41,409 Onda svr�ite ponovo i ponovo. 62 00:09:43,889 --> 00:09:48,084 Iznova i iznova, dok ne pomislite da je to sve 63 00:09:48,209 --> 00:09:53,569 da u �ivotu vi�e ne�ete svr�iti... I svr�ite ponovo. 64 00:09:54,289 --> 00:09:57,204 Ne, to nije bilo tucanje. 65 00:09:57,329 --> 00:10:02,689 Bila je to transcendentna fizi�ka oronulost. 66 00:10:04,289 --> 00:10:07,204 Zubi po�nu da vam �kljocaju. 67 00:10:07,329 --> 00:10:11,364 Kao da je re� o nekom prastarom plemenskom ritualu 68 00:10:11,489 --> 00:10:14,849 gde device op�te sa bogovima. 69 00:10:15,969 --> 00:10:21,764 Iskre lete! Ognjene loma�e! Olujni oblaci! Munja! 70 00:10:21,889 --> 00:10:24,209 Primarni krici! 71 00:10:29,489 --> 00:10:32,649 Meni to zvu�i kao tucanje. 72 00:10:33,929 --> 00:10:38,684 Onda se zavr�i. Padnete u zasi�eni san 73 00:10:38,809 --> 00:10:42,764 kakav niste imali od kako ste bili beba, 74 00:10:42,889 --> 00:10:48,329 uljuljkani u maj�inom stomaku. Da li vam se to ikada desilo? 75 00:10:52,889 --> 00:10:55,139 Kako se zove? 76 00:10:58,649 --> 00:11:01,529 Pitao si je kako se zove? 77 00:11:09,769 --> 00:11:12,649 Ne zna� kako se zove? 78 00:11:14,809 --> 00:11:18,444 Sem, znam ime i krvnu grupu svih momaka 79 00:11:18,569 --> 00:11:22,524 koje sam �elela da poljubim! - Lak�e je kada ima� 15 godina. 80 00:11:22,649 --> 00:11:26,044 Manje momaka. Manje pri�a nego kad si u dvadesetim. 81 00:11:26,169 --> 00:11:31,289 Stvarno? Koliko? Za�to se kriti u anonimnosti? 82 00:11:32,169 --> 00:11:38,489 Kako o�ekuje� da te po�tuje kada ti ne po�tuje� sebe? 83 00:11:39,449 --> 00:11:41,699 PIA 84 00:11:42,409 --> 00:11:47,529 Drago mi je �to imam tebe da pri�amo. - Tu sam. 85 00:11:48,809 --> 00:11:51,209 LEGENDA JE RO�ENA MIT STVOREN 86 00:11:51,769 --> 00:11:58,524 Nije mu zapamtila ime, a nije marila ni kako izgleda. 87 00:11:58,649 --> 00:12:02,844 Bio sam na merdevinama. Tajler je zatezao opremu. 88 00:12:02,969 --> 00:12:08,284 Na po�arnim stepenicama sam ugledao dva bela guza, 89 00:12:08,409 --> 00:12:12,164 koji se podi�u ka nebu, kao Mesec! 90 00:12:12,289 --> 00:12:19,489 Mora da ih je tamo bilo troje. Dva momka na devojci. Grupnjak. 91 00:12:20,769 --> 00:12:24,289 Kako se zvao onaj film koji smo uzeli iz video kluba? 92 00:12:24,449 --> 00:12:28,244 "Letnji ljubavnici". - Ne onaj sa Deril Hanom! 93 00:12:28,369 --> 00:12:31,969 Francuski sa dva momka... 94 00:12:32,689 --> 00:12:36,369 Tako je! "D�uls i D�im"! 95 00:12:38,049 --> 00:12:42,484 Bilo je odvratno, ali bih voleo da sam imao fotoaparat. 96 00:12:42,609 --> 00:12:46,849 �arli, ti voli� takve slike. Zar ne, �arli? 97 00:12:47,249 --> 00:12:51,924 Kombinovana kineti�ka energija njihove seksualne vreline 98 00:12:52,049 --> 00:12:57,009 eksponencijalno se poja�ala tokom njihovog vo�enja ljubavi, 99 00:13:03,249 --> 00:13:08,164 da su zapalili vazduh, do�lo je do spontanog sagorevanja 100 00:13:08,289 --> 00:13:15,969 zbog koga je izgoreo �itav blok. De�ava se. 101 00:13:22,769 --> 00:13:26,929 Legenda se �irila. Urbani mit je bio van kontrole. 102 00:13:27,089 --> 00:13:30,484 Po jednoj verziji, visio sam kao slepi mi� sa stepenica 103 00:13:30,609 --> 00:13:34,049 i pevu�io borbenu pesmu "�ikago bearsa" uz njene... 104 00:13:34,849 --> 00:13:37,729 Ne mogu ni da �itam u kolima. 105 00:13:38,049 --> 00:13:42,769 Gradski ve�nici su predlo�ili zabranu lampi. Besmislica! 106 00:13:43,809 --> 00:13:47,644 Ne znam da li �u je videti ponovo. Ne znam da li �elim. 107 00:13:47,769 --> 00:13:49,884 Ne �elim napu�tati ku�u, 108 00:13:50,009 --> 00:13:54,009 ali su mi uvalili da slikam Bar micva mog ro�aka �eldona. 109 00:14:10,089 --> 00:14:15,609 Stanite malo bli�e. Nasme�ite se i recite... Bankrot! 110 00:14:26,969 --> 00:14:30,729 Malo dalje ako mo�e�. Tako, odli�no! 111 00:14:31,609 --> 00:14:34,009 Trebalo je da stavim film. 112 00:14:50,489 --> 00:14:52,809 �ta radi� ovde? 113 00:14:53,609 --> 00:14:58,204 Tu sam sa grupom. A ti? - Grupa! Hvala Bogu! 114 00:14:58,329 --> 00:15:02,569 Pomislio sam da si �lan porodice. - Ti si Jevrejin? 115 00:15:02,889 --> 00:15:05,139 Pa, znala sam. 116 00:15:07,049 --> 00:15:10,124 Moja majka je Jevrejka. Otac je �ve�anin. 117 00:15:10,249 --> 00:15:13,369 Imao sam vikin�ki Bar micva. 118 00:15:14,649 --> 00:15:16,899 Ari. - Sem. 119 00:15:17,209 --> 00:15:21,804 Sem? - Jesam. - �unku sa jajima �u uzeti. 120 00:15:21,929 --> 00:15:25,804 Skra�eno od Samanta. Uvek sam mrzela to ime zbog "Op�injene". 121 00:15:25,929 --> 00:15:28,179 Meni se svi�a. 122 00:15:29,089 --> 00:15:33,009 Pa... - Jesi li za malo finog vina? 123 00:15:34,529 --> 00:15:37,969 Malo pijem. - �eli� da igramo "horu"? 124 00:15:38,529 --> 00:15:42,529 Dok sviram? - �eli� li da... - Mo�e. 125 00:15:46,369 --> 00:15:51,809 Ne, Bet. U Engleskoj i Irskoj �etrnaest godina se smatra 126 00:15:51,969 --> 00:15:57,329 idealnim, zrelim godi�tem za �enu. Po�to sam gitarista... 127 00:15:57,489 --> 00:16:02,449 Ti si gitarista? Iz Irske? - Delom sam Irac, da. 128 00:16:03,009 --> 00:16:07,649 Moj brat, Bono, polubrat... - Bono je tvoj brat? 129 00:16:08,369 --> 00:16:14,929 Da. Sme�no je to �to je grupu hteo da nazove "B1". 130 00:16:16,209 --> 00:16:21,249 Rekao sam mu: "Ne. 'U2' je prava stvar." 131 00:16:24,129 --> 00:16:27,329 Ose�a� li da ne�to gori? 132 00:16:30,209 --> 00:16:32,459 Ne. 133 00:16:34,609 --> 00:16:38,609 Izvini, Bet. Mo�e� li mi doneti jo� "Morgan Dejvida"? 134 00:16:38,769 --> 00:16:43,089 i jo� onih kik... - Kihelsa? 135 00:16:44,369 --> 00:16:46,769 Da. Odmah se vra�am. 136 00:16:51,089 --> 00:16:53,569 Ari! Ari! 137 00:16:57,089 --> 00:17:03,208 �ove�e, ovo je hram! Budite pristojni, bar se pokrijte! 138 00:17:15,609 --> 00:17:18,249 Dva puta. Dva po�ara. �udno. 139 00:17:18,409 --> 00:17:21,369 Sve�e su pale sa zida zbog na�ih pokreta. 140 00:17:21,529 --> 00:17:24,249 Za�to ih ima onoliko? - Jortzit sle�e. 141 00:17:24,409 --> 00:17:26,924 Pale ih u se�anje na umrle. Ne znam za�to. 142 00:17:27,049 --> 00:17:31,004 To bi trebalo da rade dok su �ivi. Ro�tilj, fondu... 143 00:17:31,129 --> 00:17:36,729 Lep stan. - Ostavi�u stvari, pa �u da ti poka�em. 144 00:17:42,489 --> 00:17:45,804 Ko su momci sa fotografija? 145 00:17:45,929 --> 00:17:48,124 SEMINA GALERIJA BIV�IH MOMAKA 146 00:17:48,249 --> 00:17:50,889 Prijatelji. Stari prijatelji. 147 00:17:52,729 --> 00:17:57,289 Jesi li izlazila sa nekima? - Sa nekima. - Duga�ak hodnik. 148 00:17:58,489 --> 00:18:01,849 Pravim kola�e od stvari va�nih za tu osobu. 149 00:18:02,009 --> 00:18:06,489 Par�i�i ode�e, kosa. - Kratka kosa. 150 00:18:08,889 --> 00:18:13,244 Oti�li su u svoja jadna, gadna, neispunjena postojanja, 151 00:18:13,369 --> 00:18:16,249 u ono u �ta se mu�karci degeneri�u 152 00:18:16,409 --> 00:18:19,369 kada shvate koliko su me u�asno poni�avali. 153 00:18:19,529 --> 00:18:23,049 Ali, uvek �u imati delove njih, se�anje. 154 00:18:23,369 --> 00:18:27,689 Uz to, imam materijal za crnomagijski vudu. - Lepo. 155 00:18:38,649 --> 00:18:41,209 Kada �ovek dospe na zid? 156 00:18:42,649 --> 00:18:45,809 Kada pobegne iz moje spava�e sobe. 157 00:19:00,129 --> 00:19:03,809 Da li je ovo izazivanje sudbine? - Da. 158 00:19:28,209 --> 00:19:30,459 ASPEKTI LJUBAVI 159 00:19:34,369 --> 00:19:38,609 Imamo veoma ozbiljan problem. Potreba. Vatra. 160 00:19:38,769 --> 00:19:44,564 Ovakva �ivotinjska privla�nost vodi ka zavisnosti. Opasno je! 161 00:19:44,689 --> 00:19:48,484 Mislim da bismo trebali preduzeti mere opreza. 162 00:19:48,609 --> 00:19:50,859 U pravu si. 163 00:20:03,089 --> 00:20:07,089 Volim da budem sa tobom vi�e od "Frango" peperminta, 164 00:20:07,249 --> 00:20:11,329 i prva dva albuma grupe "REM". 165 00:20:13,329 --> 00:20:18,929 Toliko volim biti s tobom, da bih se povukao iz sveta. 166 00:20:22,209 --> 00:20:24,459 Ne mora�. 167 00:20:41,529 --> 00:20:44,089 �IKA�KA DOSTAVA 168 00:20:46,649 --> 00:20:52,329 Iskreno re�eno, ja tra�im inteligenciju i du�u. 169 00:20:52,809 --> 00:20:55,324 Do osamnaeste ili devetnaeste, 170 00:20:55,449 --> 00:20:59,324 radio sam sve �to se u seksu mo�e uraditi. 171 00:20:59,449 --> 00:21:04,329 Sada tra�im neku koja je privla�na, ali ima pamet... 172 00:21:06,969 --> 00:21:12,489 Jesi li radio ono sa rudarskim �lemom i zakr�ljalim vo�em? 173 00:21:13,289 --> 00:21:17,004 Postoji ljubav izme�u �ena i zakr�ljalog vo�a. 174 00:21:17,129 --> 00:21:20,489 Ne shvatam to, ali po�tujem. 175 00:21:22,489 --> 00:21:27,929 Rudarski �lem i zakr�ljalo vo�e? Naravno, radio sam. 176 00:21:29,769 --> 00:21:32,019 Jesam! 177 00:21:32,969 --> 00:21:38,364 Kada uzme� vo�e, a na glavi ima� �lem? - Da. 178 00:21:38,489 --> 00:21:40,969 �EGA BI SE RADIJE ODREKAO? 179 00:21:42,969 --> 00:21:46,809 Usta ili penisa? - Izaberi. 180 00:21:47,849 --> 00:21:53,289 Misli�, razgovora ili seksa? - U su�tini. 181 00:21:55,289 --> 00:21:59,409 Mogu li da biram izme�u palca i penisa? 182 00:22:05,969 --> 00:22:08,219 Dole! 183 00:22:08,449 --> 00:22:13,649 Na tri! Na tri! Na tri! Moj pas je ve�i od tvog psa! 184 00:22:15,169 --> 00:22:17,419 Ispu�tena lopta! 185 00:22:19,009 --> 00:22:21,259 Uhva�ena! 186 00:22:21,489 --> 00:22:23,889 ODGOVOR NA NJUTNOVU FIZIKU 187 00:22:25,649 --> 00:22:29,729 1694 godine, na glavu Isaka Njutna pao je "crveni deli�es", 188 00:22:29,889 --> 00:22:32,404 pa je on smislio teoriju gravitacije, 189 00:22:32,529 --> 00:22:36,609 kako svi predmeti padaju istim ubrzanjem. Pogre�io je. 190 00:22:36,769 --> 00:22:39,444 Ja sam pao pred Sem kao tona cigala. 191 00:22:39,569 --> 00:22:43,489 Moje teorije o �enama vi�e ne�e biti iste. 192 00:22:47,009 --> 00:22:53,249 Uzgred, taj Isak je izmislio i ra�un. Mrzimo li ga? 193 00:22:55,009 --> 00:22:57,259 Vatra. - Mu�karac. 194 00:22:57,569 --> 00:23:00,084 Toplota. - Traganje. - Ko�a. - Dubina. 195 00:23:00,209 --> 00:23:02,459 Dodir. - Dole! 196 00:23:13,969 --> 00:23:20,929 Odvratno. Stalno su zajedno. Jedu zajedno, spavaju zajedno. 197 00:23:21,569 --> 00:23:24,929 Pi�ke zajedno. Da, istovremeno. 198 00:23:25,809 --> 00:23:31,649 To nije moj cilj. Postoji i ta bizarna stvar u vezi seksa... 199 00:23:33,089 --> 00:23:36,369 Jesi li �itala "Potpaljiva�icu"? 200 00:23:40,729 --> 00:23:45,129 Ako to primimo sa rezervom, oni su kao sijamski blizanci. 201 00:23:53,289 --> 00:23:58,569 Da. Spojeni su kod prepona. Samo gledaju jedno u drugo. 202 00:24:07,289 --> 00:24:14,249 Sem jesi li dobro? Sem, otvori! Ima skoro tri sata! 203 00:24:18,409 --> 00:24:21,519 Ko si ti? Vodoinstalater. - Nema� alat. 204 00:24:21,644 --> 00:24:23,929 Nemoj biti tako sigurna. 205 00:24:51,209 --> 00:24:55,609 Magrit, De�amp, Bruter i ostali iz �estog poglavlja... 206 00:24:56,249 --> 00:25:00,329 Ari! Posetiocima je dozvoljeno da slu�aju predavanje, 207 00:25:00,489 --> 00:25:04,329 ali da li je to neophodno? - Neophodno? 208 00:25:04,489 --> 00:25:11,689 Da li je umetnost neophodna? Da li je vazduh neophodan? 209 00:25:13,209 --> 00:25:16,249 Da li je ljubav neophodna? 210 00:25:23,489 --> 00:25:27,924 Mislim da smo kona�no prona�li idealno okru�enje za seks. 211 00:25:28,049 --> 00:25:32,164 Pod vodom. - Bezbedni kao u maj�inoj utrobi. 212 00:25:32,289 --> 00:25:35,564 Stvara� novo zna�enje izraza "gumeni patak". 213 00:25:35,689 --> 00:25:38,404 Kuda �e�? - Fotografije su se skoro osu�ile. 214 00:25:38,529 --> 00:25:41,931 Moram da razvijem novi film. - Razmisli ponovo, Mobi Di�e! 215 00:25:42,056 --> 00:25:47,259 Pazi, Sem! Nakvasi�e� fotografiju! Udavi�e� me! - Zadr�i dah. 216 00:25:52,209 --> 00:25:56,529 Ja sam cimer. - Ja sam prisna prijateljica. 217 00:25:56,769 --> 00:26:00,929 Da nisi malo mlada za poveravanje? 218 00:26:01,089 --> 00:26:05,124 Da nisi malo star da deli� stan sa drugim mu�karcem? 219 00:26:05,249 --> 00:26:07,499 SASTANAK UMOVA 220 00:26:09,809 --> 00:26:12,059 To je veliki atelje. 221 00:26:12,209 --> 00:26:16,484 Bilo bi mnogo mesta da gospa Sem stalno ne upada unutra. 222 00:26:16,609 --> 00:26:20,884 Ari ne spava, ne radi. Pada u �koli umetnosti. 223 00:26:21,009 --> 00:26:24,144 Zna� li koliko je te�ko pasti u �koli umetnosti? 224 00:26:24,269 --> 00:26:26,344 Hitler je zavr�io tu �kolu. 225 00:26:26,469 --> 00:26:28,684 Sem je emocionalna tempirana bomba. 226 00:26:28,809 --> 00:26:31,924 Kad Ari nije tu, luta hodnicima kao gospo�a Havi�am. 227 00:26:32,049 --> 00:26:36,084 Kljuka se slatki�ima. - Zatim, to sa kupatilom... 228 00:26:36,209 --> 00:26:39,524 Pri�aj mi o tome! Sem se ne tu�ira, ona pravi poplave. 229 00:26:39,649 --> 00:26:43,124 Zaboravila sam pokucati. Tvoj cimer je prvi mu�karac, 230 00:26:43,249 --> 00:26:47,569 ako izuzmem mog oca, koga sam videla potpuno golog. 231 00:26:48,129 --> 00:26:53,449 �ao mi je. - Pre�ive�u. Ovako se ne�u upisati na D�ulijard. 232 00:26:54,529 --> 00:26:56,744 �ta da radimo? 233 00:26:56,869 --> 00:26:59,484 PRAVILO SAMOUNI�TENJA NAKON TRIDESET DANA 234 00:26:59,609 --> 00:27:02,764 Ni�ta. - Pravilo samouni�tenja nakon trideset dana? 235 00:27:02,889 --> 00:27:08,204 Jednostavno. Ve�ina veza traje oko trideset dana, 236 00:27:08,329 --> 00:27:12,809 dok ne�to ne za�kripi. - Ja nisam pro�la ni dvadeseti. 237 00:27:12,969 --> 00:27:16,524 Ima� sre�e. Razmisli o velikim istorijskim ljubavnicima. 238 00:27:16,649 --> 00:27:23,369 Antonije i Kleopatra. - Soni i �er. - Romeo i Julija. 239 00:27:24,489 --> 00:27:29,929 Sid i Nensi. Shvata� kako to ide? Nema sretnog zavr�etka. 240 00:27:30,089 --> 00:27:35,609 Mo�e� poku�ati, ali neizbe�no dolazi do loma. 241 00:27:36,889 --> 00:27:41,049 Izuzetno si dobro obrazovan za jednog pop muzi�ara. 242 00:27:47,769 --> 00:27:50,019 Mogu li? 243 00:28:01,929 --> 00:28:06,729 �ajkovski? - Hendriks. Ameri�ki kompozitor. 244 00:28:13,689 --> 00:28:16,169 SEM SE OKRE�E POEZIJI 245 00:28:16,729 --> 00:28:21,529 Jesmo li... Jesmo! �ta? 246 00:28:22,569 --> 00:28:25,049 �ta smo? �ta? 247 00:28:26,569 --> 00:28:28,819 �ta? 248 00:28:37,409 --> 00:28:42,689 Ludak, ljubavnik, pesnik. Od ma�te je sve sastavljeno? 249 00:28:43,329 --> 00:28:45,579 �ekspir. 250 00:28:48,449 --> 00:28:51,889 Hvala. Hvala. 251 00:28:57,169 --> 00:28:59,419 ARI SE OKRE�E FLA�I 252 00:29:05,649 --> 00:29:07,899 Liame! 253 00:29:08,289 --> 00:29:11,044 Ovo je najgora pi�a�ka koju si ikada kupio! 254 00:29:11,169 --> 00:29:13,399 Slede�i put potro�i koji dolar vi�e 255 00:29:13,524 --> 00:29:15,774 i kupi ne�to sa gro��em! 256 00:29:32,529 --> 00:29:36,609 Ovo nije vino. Ovo je razvija�. 257 00:29:38,209 --> 00:29:44,369 Ti samo fotografi�e� Sem i pije� razvija�. - Znam. 258 00:29:46,289 --> 00:29:51,729 Znam. Zna� �ta? U�ini�u to ponovo! 259 00:29:56,209 --> 00:29:58,459 Razvija�? 260 00:30:01,169 --> 00:30:04,449 Vinogradi Ernesta i D�ulija Drana. 261 00:30:04,609 --> 00:30:07,239 Javljaju se pukotine. -28 dana. - I brojimo. 262 00:30:07,364 --> 00:30:09,614 Ko broji? - Ja. 263 00:30:19,449 --> 00:30:24,649 Mo�da su u pravu. Mo�da me ova veza malo obuzima. 264 00:30:26,249 --> 00:30:29,929 Pio sam razvija�, i svideo mi se. 265 00:30:33,529 --> 00:30:37,929 Popu�tam u �koli. Propu�tam snimanja. 266 00:30:38,249 --> 00:30:41,004 Oslanjam se na ven�anja u mojoj porodici 267 00:30:41,129 --> 00:30:43,324 kao na jedini izvor prihoda, 268 00:30:43,449 --> 00:30:46,684 a moja najstarija ro�aka ima �etrnaest godina. 269 00:30:46,809 --> 00:30:49,929 Ovo je �ikago, nisu Apala�i. 270 00:30:50,249 --> 00:30:54,489 Ako ne upozna D�erija Li Luisa, propao sam. 271 00:30:55,209 --> 00:31:01,135 Mo�da je vreme da sednem sa Sem 272 00:31:01,260 --> 00:31:06,304 i da porazgovaramo. 273 00:31:08,460 --> 00:31:12,700 Izgubila sam san. Izgubila sam neke u�enike. 274 00:31:13,060 --> 00:31:15,215 Pia je lojalna, 275 00:31:15,340 --> 00:31:18,815 ali mislim da je takva zato �to je platila unapred. 276 00:31:18,940 --> 00:31:21,135 Ari �eli da razgovaramo. 277 00:31:21,260 --> 00:31:24,975 Ne verujem u gluposti o ga�enju plamena. 278 00:31:25,100 --> 00:31:30,220 Ljubav nije mogu�e odr�avati? Erekciju nije mogu�e odr�ati. 279 00:31:31,820 --> 00:31:36,620 "Hajde da razgovaramo. Pustimo stvari da se ohlade." 280 00:31:37,400 --> 00:31:39,455 Ne�u da vodim... 281 00:31:39,580 --> 00:31:41,830 RAZGOVOR 282 00:31:42,300 --> 00:31:46,140 �ta sam rekao? - Onda je bacila �a�u? 283 00:31:46,300 --> 00:31:50,655 Ne. Prvo sam predlo�io da malo ohladimo, da spustimo loptu. 284 00:31:50,780 --> 00:31:54,540 Onda je pomenula neko apsurdno pravilo 30 dana, 285 00:31:54,700 --> 00:32:00,300 kao da veze imaju rok trajanja. - Nije valjda? Koje�ta! 286 00:32:00,540 --> 00:32:04,415 Znam. Onda je po�ela da nabraja istorijske presedane. 287 00:32:04,540 --> 00:32:07,775 Antonije i Kleopatra, Sid i Nensi. 288 00:32:07,900 --> 00:32:14,780 Nensi i Slago. Zamisli! - Ari, znam da je ovo va�no. 289 00:32:15,740 --> 00:32:20,055 Da. - Mogu li sada da se istu�iram? 290 00:32:20,180 --> 00:32:25,300 Neka pro�e vreme! Razmislimo o svemu! 291 00:32:26,980 --> 00:32:31,495 Neka se stvari ohlade! Neka! Neka! Neka! 292 00:32:31,620 --> 00:32:36,215 Bilo bi mi lak�e poverovati da on i Liam imaju neku 293 00:32:36,340 --> 00:32:40,695 bizarnu homo drugarsku vezu, nego da progutam takvu glupost! 294 00:32:40,820 --> 00:32:45,015 Za �aljenje. - Nisi �ula ono najgore. 295 00:32:45,140 --> 00:32:47,735 Posle svega �to je re�eno i u�injeno, 296 00:32:47,860 --> 00:32:50,775 stajao je tamo i vadio stakli�e iz kose 297 00:32:50,900 --> 00:32:56,260 i imao je drskosti predlo�iti kona�nu opciju! 298 00:32:57,780 --> 00:33:00,580 Ne misli� valjda... 299 00:33:00,740 --> 00:33:03,620 ARI I SEM POKU�AVAJU IZLAZITI SA DRUGIMA 300 00:33:04,420 --> 00:33:09,700 Liam ka�e da si manekenka. - Da. Ne izgledam li tako? 301 00:33:10,900 --> 00:33:13,540 Zar ne izgledamo svi? 302 00:33:14,340 --> 00:33:19,220 Hajde, Sem! Ostalo ti je jo� samo jedno polje! 303 00:33:20,420 --> 00:33:23,495 Ubi�e te pitanjem o muzici. 304 00:33:23,620 --> 00:33:26,900 Ho�e� li ne�to da popije�? - Ja ne pijem. 305 00:33:28,180 --> 00:33:32,660 Kafu? Kolu? - Ne. Ja ne pijem. 306 00:33:33,700 --> 00:33:35,950 Te�nosti. 307 00:33:36,820 --> 00:33:39,070 Sjajno! 308 00:33:41,620 --> 00:33:46,522 Razmisli pa�ljivo. Francuski "kralj sunce". 309 00:33:53,540 --> 00:33:56,500 Luj? - Ima jo�. 310 00:34:01,500 --> 00:34:03,750 Kralj Luj? 311 00:34:03,980 --> 00:34:08,015 Najvi�e se bavim fotografijom, ali me zanima multimedija. 312 00:34:08,140 --> 00:34:12,380 Zna�, ja slikam bojama. - �ta? Boji� li ku�e, kola? 313 00:34:12,780 --> 00:34:16,705 Kraljevski Luj? - Ne. 314 00:34:17,980 --> 00:34:21,820 Luj, Luj... �ta? �ta? 315 00:34:23,580 --> 00:34:25,830 Luj Luj? 316 00:34:30,700 --> 00:34:33,340 Obo�avam njihove stvari! A ti? 317 00:35:09,980 --> 00:35:12,300 Jebi se! Jebi se! 318 00:35:22,940 --> 00:35:25,190 Ku�ko! 319 00:35:42,580 --> 00:35:44,830 �ak i ne li�i na mene! 320 00:35:47,380 --> 00:35:50,615 Zar ti ne kuca�? - Mislio sam... Neka... 321 00:35:50,740 --> 00:35:53,575 Neka? Neka? 322 00:35:53,700 --> 00:35:57,255 Mislim da smo se dogovorili da ne sme� izgovoriti tu re�! 323 00:35:57,380 --> 00:36:00,020 Jesmo li? - Ne �elim vi�e da �ujem tu re�! 324 00:36:00,180 --> 00:36:03,015 Tu si re� upotrebio dok smo vodili... 325 00:36:03,140 --> 00:36:05,390 "RAZGOVOR" 326 00:36:05,860 --> 00:36:09,860 Izvini. Mogu li? Mogu li? 327 00:36:12,100 --> 00:36:14,350 Mogu li? 328 00:36:16,980 --> 00:36:21,095 Bolje da ovo bude isklju�eno. Izvini, Sem. Prolazio sam, 329 00:36:21,220 --> 00:36:24,215 video sam dim i pomislio... - Bio si ljubomoran! 330 00:36:24,340 --> 00:36:27,915 Ljubomoran? - Video si dim. Gde ima dima, ima i vatre. 331 00:36:28,040 --> 00:36:31,815 Mislio si da sam ovde sa nekim ko ima na�u demonsku hemiju. 332 00:36:31,940 --> 00:36:34,135 To je suludo! Niko nema na�u hemiju! 333 00:36:34,260 --> 00:36:38,455 Priznaj, mislio si da ovde usavr�avam gadosti, 334 00:36:38,580 --> 00:36:45,780 da redefini�em divlji seks dok se krevet pretvara u loma�u. 335 00:36:46,580 --> 00:36:51,460 Vara� se, Sem! �ensko si i vara� se! 336 00:36:52,260 --> 00:36:54,510 PUSTI! 337 00:37:04,900 --> 00:37:07,210 Lep je ose�aj kada ste ponovo zajedno. 338 00:37:07,335 --> 00:37:09,585 Naravno, Liamu se zgadilo. 339 00:37:18,940 --> 00:37:23,420 Ovoga puta, strast napaja na� rad, inspirisani smo. 340 00:37:23,660 --> 00:37:26,575 Sem je postala zamena u gradskom orkestru. 341 00:37:26,700 --> 00:37:28,815 Ja sam zaradio za kameru. 342 00:37:28,940 --> 00:37:32,060 Po�eo sam eksperimentisati sa videom. 343 00:37:34,060 --> 00:37:36,310 Akcija! 344 00:37:40,060 --> 00:37:45,308 Najgore je pro�lo. Sada �e sve biti dobro. 345 00:37:45,900 --> 00:37:50,220 Odlu�ni smo da nam uspe, odlu�ni smo da re�imo... 346 00:37:50,380 --> 00:37:52,630 NA� MALI PROBLEM 347 00:37:52,940 --> 00:37:57,260 Svaki put kada vodite ljubav izbije po�ar? - Uglavnom. 348 00:37:58,460 --> 00:38:03,580 Imamo eksplozivnu hemiju. - Izgleda da je tako. 349 00:38:04,940 --> 00:38:11,435 Ti po�ari imaju prirodne uzroke? - Da, ali... 350 00:38:11,560 --> 00:38:15,115 Ko je mogao pomisliti da �e izbiti u servisu za pranje? 351 00:38:15,240 --> 00:38:17,255 Ili one "jortzit" sve�e... 352 00:38:17,380 --> 00:38:20,655 Trudimo se da preduzmemo mere predostro�nosti, ali... 353 00:38:20,780 --> 00:38:23,030 Ima� za�titu? Odli�no! 354 00:38:23,340 --> 00:38:25,660 Uvek zavr�emo gas. 355 00:38:26,620 --> 00:38:32,380 Mo�da su ti po�ari samo vizije? - Imamo alarm za dim. 356 00:38:36,940 --> 00:38:41,215 Kada je Mojsije poveo decu Izrailja iz Egipta, 357 00:38:41,340 --> 00:38:45,215 Gospod mu se prikazao prvo kao plameni stub, 358 00:38:45,340 --> 00:38:51,260 a onda kao goru�i �bun. Jesi li ikada video Boga, Ari? 359 00:38:53,020 --> 00:38:57,060 Ne, mada sam gledao Majkla D�ordana kako igra. 360 00:39:07,940 --> 00:39:11,975 Jesi li ti sigurna? - Liam ka�e da mu je on blagoslovio gitaru. 361 00:39:12,100 --> 00:39:14,350 Ovaj �ovek je legenda. 362 00:39:15,620 --> 00:39:21,060 Mo�da njegov "mod�o" vi�e nije delotvoran. 363 00:39:21,860 --> 00:39:24,135 �ime nas ovo poliva? 364 00:39:24,260 --> 00:39:27,655 Belim lukom. - Dosta je bilo! On ne skida prokletstvo! 365 00:39:27,780 --> 00:39:30,030 On pravi marinadu! 366 00:39:31,060 --> 00:39:37,095 �asni sude, moji klijenti dobro znaju da je paljenje zastave 367 00:39:37,220 --> 00:39:42,500 unutar granica lepog grada �ikaga krivi�no delo. 368 00:39:44,180 --> 00:39:48,660 Ali, isti�emo da to nije bio politi�ki �in. 369 00:39:49,460 --> 00:39:52,900 Vi�e se ne�emo zezati na izletima. 370 00:39:53,140 --> 00:39:57,780 Radije bismo �eleli da ovo bo�ije delo 371 00:39:58,820 --> 00:40:03,140 bude opravdano pod... pod... 372 00:40:04,420 --> 00:40:06,615 Jebi ga! Samo platite kaznu! 373 00:40:06,740 --> 00:40:10,535 Vi�e ne�emo unajmiti advokata koji se reklamira po autobusima. 374 00:40:10,660 --> 00:40:14,135 Izvini. Va�no je to �to priznajemo da imamo problem. 375 00:40:14,260 --> 00:40:16,996 Kao da smo alkoholi�ari. - Ili anonimusi. 376 00:40:17,121 --> 00:40:20,535 Sem predla�e da nam podr�ka budu moje biv�e devojke. 377 00:40:20,660 --> 00:40:23,155 Da, ali je on izjavio da ne postoji mesto 378 00:40:23,280 --> 00:40:27,575 dovoljno veliko da ih sve primi. "Sold�er fild" ima samo 75.000 mesta. 379 00:40:27,700 --> 00:40:30,886 Uz to, sve �e morati da prati roditelj ili staratelj. 380 00:40:31,011 --> 00:40:33,532 Jedna maloletnica i odmah sam R. Polanski? 381 00:40:33,657 --> 00:40:36,343 A ona iz bolnice? - Previ�e gleda "Taksistu". 382 00:40:36,468 --> 00:40:38,753 ARI PRISTAJE DO�I NA SEMINU SEANSU 383 00:40:38,878 --> 00:40:42,326 Ja mislim da su ti ljudi prevaranti. I preskupi su! 384 00:40:42,451 --> 00:40:44,914 Da �elim duboko usa�eno ose�anje krivice, 385 00:40:45,039 --> 00:40:49,672 porodi�ni razgovor i sekiraciju, pozvao bih majku. 386 00:40:51,260 --> 00:40:56,460 Ari, kako se ose�a�? - Zar ti ne treba da ka�e� meni? 387 00:40:58,300 --> 00:41:00,781 POKU�AJMO PONOVO 388 00:41:01,341 --> 00:41:05,776 �ta ose�a� prema Sem? - Lud sam za njom. 389 00:41:05,901 --> 00:41:08,656 Izuzetna je. Uzbu�uje me. 390 00:41:08,781 --> 00:41:12,909 Da li se ina�e lako uzbu�uje�? - Pa... 391 00:41:13,034 --> 00:41:18,461 Ari je umetnik, kao i ja. Skloni smo... 392 00:41:19,101 --> 00:41:23,341 Promenama raspolo�enja? Nastupima besa? 393 00:41:24,381 --> 00:41:28,181 Ari ponekad umisli da je Benito Musolini. 394 00:41:32,581 --> 00:41:35,976 Mislim da sam to "pokupio" iz Felinijevog filma. 395 00:41:36,101 --> 00:41:38,351 Ne znam �ta to zna�i. 396 00:41:40,421 --> 00:41:42,671 RECI MI �TA VIDI� 397 00:41:43,215 --> 00:41:45,465 Pa... 398 00:41:46,015 --> 00:41:50,255 Li�i na pala�inke koje je Sem jednom upropastila. 399 00:41:50,415 --> 00:41:52,665 Dobro, dobro. 400 00:41:55,775 --> 00:42:00,255 �ta si ti videla? - Sem je ve� napisala svoj odgovor. 401 00:42:01,615 --> 00:42:04,735 Dobro. Vidim... 402 00:42:08,335 --> 00:42:11,650 Vidim italijansku govedinu iz "Ala" na ulici Tejlor. 403 00:42:11,775 --> 00:42:14,735 Da li ste bili tamo? Dobra govedina. 404 00:42:14,895 --> 00:42:17,145 To je sve? 405 00:42:18,415 --> 00:42:24,255 Ne. Dobro. Vidim italijansku govedinu sa paprikom. 406 00:42:26,015 --> 00:42:30,255 Ljutom paprikom. Ne sa slatkom, nego sa zaista ljutom. 407 00:42:30,575 --> 00:42:32,825 To vidi�? - Da. 408 00:42:36,175 --> 00:42:38,425 Ne. 409 00:42:38,575 --> 00:42:44,610 Vidim govedinu sa paprikom, ali sa hleba curi, 410 00:42:44,735 --> 00:42:47,510 kao da je devojka suvi�e umakala u saft. 411 00:42:47,635 --> 00:42:49,650 Sada si �edan. 412 00:42:49,775 --> 00:42:53,010 Mora� da pre�e� ulicu do "Mama Leone" 413 00:42:53,135 --> 00:42:56,130 na sladoled od limuna. Da li ste bili tamo? 414 00:42:56,255 --> 00:42:58,505 Dobar sladoled. 415 00:43:00,975 --> 00:43:03,855 �ta je? �ta si ti videla? 416 00:43:04,335 --> 00:43:07,850 Videla sam nas dvoje kako guramo kolica sa bebom 417 00:43:07,975 --> 00:43:12,215 blizu kaveza sa slonovima u zoolo�kom vrtu. 418 00:43:16,055 --> 00:43:19,335 Naravno. I ja sam mogao to da vidim. 419 00:43:32,055 --> 00:43:37,130 U redu, doktore. Znate one tihe intimne trenutke 420 00:43:37,255 --> 00:43:43,050 kada ne�no vodite ljubav, jedno drugom pri�ate sve 421 00:43:43,175 --> 00:43:47,415 i postajete bliskiji kao par? - Da. 422 00:43:49,535 --> 00:43:51,690 Nemamo takve trenutke. 423 00:43:51,815 --> 00:43:54,065 PUT 424 00:44:33,335 --> 00:44:35,370 Zdravo, prikani! 425 00:44:35,495 --> 00:44:40,775 Ja sam Viskonsin Del i dobro do�li u "Viskonsin Del". 426 00:44:43,415 --> 00:44:48,655 �ta mogu u�initi za vas? - �elimo sobu preko vikenda. 427 00:44:49,295 --> 00:44:54,895 Va�i! Imamo sobne sobe, mislim ku�ice. 428 00:44:55,135 --> 00:45:00,290 Imamo i prirodne sobe, zna�i �atore, sa punom opremom, 429 00:45:00,415 --> 00:45:07,535 postavljene u prirodnoj borovoj �umi "Viskonsin Dela". 430 00:45:16,975 --> 00:45:23,615 Veoma romanti�no. Dakle, prikani? Ku�ica ili �uma? 431 00:45:29,375 --> 00:45:31,625 Ku�ica. 432 00:45:37,695 --> 00:45:41,375 Zaboravi, dragi. Ne uspeva. - U pravu si. 433 00:45:46,735 --> 00:45:48,985 Hajde da spavamo. 434 00:46:00,975 --> 00:46:03,855 Laku no�, Ari! - Laku no�, Sem! 435 00:46:04,735 --> 00:46:08,450 Ispovra�ao nas je Indijanac. - Vidi ovo! 436 00:46:08,575 --> 00:46:12,130 Ho�u da te slikam sa D�ejom Srebrnom Petom. 437 00:46:12,255 --> 00:46:17,855 Hajde, molim te! Zagrli ga. Voli ga. Voli ga. Voli ga! 438 00:46:20,415 --> 00:46:22,450 Lepo. 439 00:46:22,575 --> 00:46:26,370 Mnogo sam napaljena! - Igraj se sa mokasinama. 440 00:46:26,495 --> 00:46:31,575 Hajde, Sem! Hajde! Zna� da je ovo dobro za nas. 441 00:46:32,775 --> 00:46:35,450 Iza�li smo iz grada, iz spava�e sobe, 442 00:46:35,575 --> 00:46:38,410 razgovaramo sa prirodom, imamo �iste misli. 443 00:46:38,535 --> 00:46:41,255 Nemam ga�ice na sebi. - Ne? 444 00:46:43,655 --> 00:46:48,455 Samo dve tanke tra�ice jelenske ko�e. I perle. 445 00:46:49,495 --> 00:46:51,895 Kao da sam uro�enica. 446 00:46:55,175 --> 00:46:57,425 Stvarno? 447 00:47:15,495 --> 00:47:19,735 Rekao bih da je na� put bio manje nego uspe�an. 448 00:47:22,435 --> 00:47:25,850 Unazadili smo ameri�ko indijanske odnose za sto godina, 449 00:47:25,975 --> 00:47:29,015 mada mislim da onaj tip nije pravi Indijanac. 450 00:47:29,175 --> 00:47:33,335 Sigurno nije, jer ima advokata u Milvokiju. - Ovo je Viskonsin. 451 00:47:33,575 --> 00:47:36,650 Ostatak vikenda dr�ali smo se bezbednih aktivnosti. 452 00:47:36,775 --> 00:47:39,450 Plivanje, vodeni �ou Tomija Bartleta. 453 00:47:39,575 --> 00:47:43,370 U povratku je sve vreme slikao mrtve �ivotinje pored puta. 454 00:47:43,495 --> 00:47:47,335 Nismo stigli ni do "Zamka marsovskog sira". 455 00:47:49,575 --> 00:47:52,135 Tema ovih radova? 456 00:47:56,455 --> 00:48:00,250 Kasterovo poslednje upori�te. Poslednji Mohikanac. 457 00:48:00,375 --> 00:48:03,255 Ponovna prodaja Amerike. 458 00:48:05,615 --> 00:48:07,865 Objasni! 459 00:48:09,855 --> 00:48:13,330 Ukrali smo Menhetn za... Koliko? 24 dolara i sitni�. 460 00:48:13,455 --> 00:48:15,890 �ikago je bio raj za trgovce, 461 00:48:16,015 --> 00:48:21,330 pun bufala, jelena i Indijanki dok nismo zeznuli stvar 462 00:48:21,455 --> 00:48:23,810 i pustili "Kabse" da igraju ovde. 463 00:48:23,935 --> 00:48:28,015 Sada �eznemo za tom zaboravljenom pro�lo��u 464 00:48:28,175 --> 00:48:32,370 i prisiljeni smo da pla�amo br�anima iz Viskonsina, 465 00:48:32,495 --> 00:48:35,605 koji se ina�e opasno ukr�taju me�usobno, 466 00:48:35,730 --> 00:48:38,850 kao i parnice mudrim poglavicama da... da... 467 00:48:38,975 --> 00:48:46,095 da ponovo stvore tu dioramu Amerike. Predivnu kopiju. 468 00:48:46,975 --> 00:48:51,775 Ali, slike? Ove, zga�ene �ivotinje? 469 00:48:55,935 --> 00:49:01,090 Izginule su na putu. �ao mi je. Znam da su bez veze... 470 00:49:01,215 --> 00:49:05,890 Mogu da objasnim. - Kako si postigao ove kiselkaste tonove? 471 00:49:06,015 --> 00:49:11,055 Ove pruge? - Sredstvo za skidanje laka za nokte. 472 00:49:12,255 --> 00:49:17,090 Sredstvo za skidanje laka? - Bio sam u kadi, 473 00:49:17,215 --> 00:49:21,970 u kupatilu su bile i slike... - Stavljao si kozmetiku? 474 00:49:22,095 --> 00:49:26,690 Moja devojka je tako�e bila tu, dok sam se tu�... 475 00:49:26,815 --> 00:49:31,455 Tu�irao si se dok su se fotografije su�ile? - Ne. 476 00:49:32,575 --> 00:49:36,975 Sranje! Tako je, srao sam. Srao sam. 477 00:49:38,815 --> 00:49:45,370 Sre�om. Mislim da je ovo najbolje sranje 478 00:49:45,495 --> 00:49:47,975 koje si ikada fotografisao. 479 00:49:55,895 --> 00:49:58,145 To! 480 00:50:01,575 --> 00:50:03,825 ARI I LIAM DELE PIVO 481 00:50:05,815 --> 00:50:08,065 ILI DVA 482 00:50:10,935 --> 00:50:13,185 ILI TRI 483 00:50:42,215 --> 00:50:50,135 Ti si prokleti genije! - Ne, ti... - Ti! 484 00:50:52,455 --> 00:50:57,895 Poslednji od prokletih Mohikanaca i hram usuda. 485 00:50:58,135 --> 00:51:00,810 �ta god... I on je to "progutao"! - Prodao. 486 00:51:00,935 --> 00:51:03,575 Preporu�io me je za fakultet. 487 00:51:04,055 --> 00:51:08,010 Zato �to si "sedlao morskog konji�a" sa Sem u klozetu? 488 00:51:08,135 --> 00:51:11,130 Nisam "sedlao morskog konji�a"! - Nisi? 489 00:51:11,255 --> 00:51:13,450 Ronio sam za biserima. 490 00:51:13,575 --> 00:51:15,825 PODRIG! 491 00:51:25,055 --> 00:51:28,095 Nisam ti rekao ono najgore. 492 00:51:30,335 --> 00:51:34,735 Posla�e moje radove na izlo�bu u galeriji Kasa Hofmana. 493 00:51:37,215 --> 00:51:42,175 Izlo�ba u galeriji? Galerija u kojoj sam povra�ao? 494 00:51:44,975 --> 00:51:50,415 Ti si najuzvi�eniji zli genije 495 00:51:52,815 --> 00:52:00,575 posle Frenka Gor�ina u ulozi Ridlera! 496 00:52:02,335 --> 00:52:04,585 Ne! - Insistiram! 497 00:52:49,715 --> 00:52:51,810 Halo? 498 00:52:51,935 --> 00:52:56,015 Koje knjige se nalaze na sto�i�u pored tvog kreveta? 499 00:52:56,175 --> 00:53:00,330 Zar ve� treba da ih vratim? Bibliotekarska policija? 500 00:53:00,455 --> 00:53:03,975 Ozbiljna sam. - Spavam. 501 00:53:08,775 --> 00:53:11,025 Dobro. 502 00:53:14,375 --> 00:53:19,095 Filip Rot, najnovija epizoda "Fantasti�ne �etvorke", 503 00:53:20,535 --> 00:53:25,575 "Raspevani detektiv", "Potpuni filmad�ija" D�erija Luisa, 504 00:53:26,695 --> 00:53:31,895 Ti Es Eliot, "Stara oposumova knjiga prakti�nih ma�aka". 505 00:53:35,335 --> 00:53:40,615 �elela sam da znam zato �to se nismo videli cele nedelje. 506 00:53:41,975 --> 00:53:47,175 Bio sam zauzet. Ti si imala probe. - Znam, samo... 507 00:53:47,815 --> 00:53:50,855 �elela sam da znam, da bismo bili u vezi, 508 00:53:51,015 --> 00:53:53,265 da bismo sanjali iste snove. 509 00:53:54,775 --> 00:53:58,890 To je lepo, ali ti ne �eli� moje snove. Bolesni su. 510 00:53:59,015 --> 00:54:03,175 Koliko bolesni? - U re�iji Dejvida Lin�a. 511 00:54:04,215 --> 00:54:08,730 Kraj filma "Boni i Klajd" pome�an sa "Nezasitom". 512 00:54:08,855 --> 00:54:12,570 U pore�enju sa njima, "Plavi somot" izgleda somotski. 513 00:54:12,695 --> 00:54:16,775 �ta da ti ka�em? - Mo�e li "laku no�"? 514 00:54:17,895 --> 00:54:20,590 DESILO SE NE�TO �UDNO - Desilo se ne�to �udno. 515 00:54:20,715 --> 00:54:24,450 Njihove karijere su istovremeno po�ele vrtoglavo da napreduju. 516 00:54:24,575 --> 00:54:27,610 Ari je radio naslovnu stranu za �asopis "�italac". 517 00:54:27,735 --> 00:54:30,730 Liam je �irio njegovu popularnost lepe�i po gradu 518 00:54:30,855 --> 00:54:34,810 fotografije sa putovanja. Znate ono sa Indijancima. 519 00:54:34,935 --> 00:54:38,570 Zga�ene �ivotinje. Bile su na zidovima toaleta, stanicama, 520 00:54:38,695 --> 00:54:41,010 obrtnim vratima u centru grada. 521 00:54:41,135 --> 00:54:44,690 �ivotinjice su se kretale kao u crtanom filmu. Kul! 522 00:54:44,815 --> 00:54:49,775 Te nedelje, ruku je slomio drugi �elista gradskog orkestra. 523 00:54:49,935 --> 00:54:52,255 Stra�no! 524 00:54:52,735 --> 00:54:55,570 Sem je bila ucveljena, ali je kao zrela osoba 525 00:54:55,695 --> 00:54:58,575 prihvatila odgovornost, nove du�nosti. 526 00:54:59,615 --> 00:55:01,865 To! 527 00:55:03,695 --> 00:55:05,730 Zagonetka je bila u tome �to je, 528 00:55:05,855 --> 00:55:10,150 dok su njihove umetnosti cvetale, njihova ljubavna intimnost slabila. 529 00:55:10,275 --> 00:55:12,610 Zdravo! - Ovoga puta nema� opravdanje? 530 00:55:12,735 --> 00:55:15,950 Izvini �to kasnim. Nisam znao da �e toliko trajati. 531 00:55:16,075 --> 00:55:18,710 Na izlo�bi su u�estvovala jo� tri umetnika. 532 00:55:18,835 --> 00:55:22,850 To ti je va�nije nego da se vidi� sa mnom, prvi put ove nedelje! 533 00:55:22,975 --> 00:55:25,890 Otkazala sam �as zbog ovog glupog filma! - Glupog? 534 00:55:26,015 --> 00:55:28,050 Ne voli� Erika Romera? - Ne. 535 00:55:28,175 --> 00:55:30,850 Ono �to ih je inspirisalo do takvih visina, 536 00:55:30,975 --> 00:55:33,650 sada je bilo odba�eno. - Slede�i put odlu�i... 537 00:55:33,775 --> 00:55:36,749 Mo�da ne�e biti slede�eg puta. I ja imam obaveze. 538 00:55:36,874 --> 00:55:40,255 Istisnu�e ga pompa i zahtevi novoste�enog uspeha. 539 00:55:40,415 --> 00:55:44,090 Ari, �eli� li da bude� sa mnom? Onda se tako pona�aj! 540 00:55:44,215 --> 00:55:47,676 Postoji razlika izme�u toga kako se pona�am i �ta ose�am! 541 00:55:47,801 --> 00:55:51,006 Ako se ne pona�am kao da �elim da budem u ovoj vezi, 542 00:55:51,131 --> 00:55:53,381 to je zato �to ne moram! 543 00:55:54,255 --> 00:55:56,975 A? - Apsurdno. 544 00:55:57,295 --> 00:56:00,450 Ari je provodio beskrajne sate u mra�noj komori, 545 00:56:00,575 --> 00:56:03,730 planiraju�i svoju izlo�bu. Sem se spremala za debi, 546 00:56:03,855 --> 00:56:07,615 i tokom tih priprema postala je dobra, veoma dobra. 547 00:56:54,535 --> 00:56:56,785 Sem! Sem! 548 00:56:57,095 --> 00:56:59,415 Gotovo je. 549 00:57:06,055 --> 00:57:08,305 Bravo! 550 00:57:15,375 --> 00:57:17,570 Sem, bila si veli�anstvena! 551 00:57:17,695 --> 00:57:20,650 Slatka si kao no� i zna� kada treba da zavr�i�. 552 00:57:20,775 --> 00:57:25,895 Bravisimo! - Hvala. - Divno. Burno, ali divno. 553 00:57:47,295 --> 00:57:51,455 Izvini �to kasnim. Snimanje... - Shvatam. 554 00:57:53,855 --> 00:57:57,215 Nisam imao vremena da ti kupim cvet. 555 00:57:58,655 --> 00:58:01,455 Zato sam ti kupio ceo buket. 556 00:58:35,695 --> 00:58:37,945 TVOJE SLIKE OVCA 557 00:58:38,895 --> 00:58:45,375 Divna si! Prelepa! - Pri�a� li meni ili slici? 558 00:58:46,655 --> 00:58:50,174 Ne mogu da se odlu�im. - Laska� mi. 559 00:58:50,415 --> 00:58:55,535 Za izlo�bu. Ne mogu da se odlu�im. Previ�e ih je. 560 00:59:00,735 --> 00:59:04,655 Nemoj vi�e toliko da me fotografi�e�. 561 00:59:05,535 --> 00:59:08,815 Vi�e nisi moj jedini predmet. 562 00:59:09,455 --> 00:59:12,370 Ali, jo� uvek sam tvoj omiljeni predmet. - Nisi. 563 00:59:12,495 --> 00:59:16,094 Anatomija je moj omiljeni predmet. Dobro, dobro. 564 00:59:16,255 --> 00:59:19,089 Moj omiljeni predmet je bio �panski jezik. 565 00:59:19,214 --> 00:59:22,789 Stvarno? Koju si ocenu imao? - Iza�ao sam na razredni ispit. 566 00:59:22,914 --> 00:59:25,089 Pro�ao sam, ali jedva. 567 00:59:25,214 --> 00:59:30,415 Morao sam to da uradim, bila je to opscena pinjata. 568 00:59:31,295 --> 00:59:34,735 Sada si rekao pravu stvar! - Sem! 569 00:59:36,014 --> 00:59:40,490 Budi oprezna. Film je veoma zapaljiv, a tu je i tvoja smola. 570 00:59:40,615 --> 00:59:44,089 Ovo mesto je za nas bure baruta. - Ne mogu da verujem! 571 00:59:44,214 --> 00:59:48,615 Odbio si seks! Prvi put u �ivotu? 572 00:59:49,175 --> 00:59:53,030 Sem! Ovo mi je prva samostalna izlo�ba. 573 00:59:53,155 --> 00:59:56,690 Mo�da i poslednja. �eli� li da ostanem mrtav, bez kinte? 574 00:59:56,815 --> 00:59:59,850 Pa da Mendi Pantinkin igra mene u nekom mjuziklu 575 00:59:59,975 --> 01:00:02,225 o mom �ivotu? - Nije va�no. 576 01:00:07,415 --> 01:00:11,575 Ne vodimo ljubav. Ne fotografi�em te. 577 01:00:14,855 --> 01:00:20,055 Mogu da saznam kako izgledam, kako zaista izgledam, 578 01:00:20,375 --> 01:00:23,495 samo preko tvojih fotografija. 579 01:00:23,975 --> 01:00:29,530 Na �ta misli�? - Kao kada slu�a� sebe na kasetofonu. 580 01:00:29,655 --> 01:00:34,775 Tako zvu�i�. Ose�am isto kada gledam tvoje fotografije. 581 01:00:38,535 --> 01:00:40,785 Sem... 582 01:00:52,535 --> 01:00:55,495 Divno! Jo� uvek si... 583 01:01:00,535 --> 01:01:05,210 Burna, ali divna. - Karlton je vo�a moje sekcije. 584 01:01:05,335 --> 01:01:07,810 Naglas je rekao "burna". 585 01:01:07,935 --> 01:01:11,230 Ja tu re� nisam upotrebio ni kod re�avanja ukr�tenice. 586 01:01:11,355 --> 01:01:14,690 Ljubomoran si. - Suvi�e sam zauzet da bih bio ljubomoran. 587 01:01:14,815 --> 01:01:18,015 Zbog toga me vi�e ne fotografi�e�. - Nije istina! 588 01:01:20,575 --> 01:01:22,825 Svinje. 589 01:01:23,295 --> 01:01:25,545 Pili�i. 590 01:01:26,735 --> 01:01:28,985 Fotografije ovce. 591 01:01:32,606 --> 01:01:36,046 Zlobne prepirke! Ne shvatam poentu. 592 01:01:36,446 --> 01:01:40,686 Marsi i ja se sva�amo, ali to je zato �to... 593 01:01:42,926 --> 01:01:45,486 Da, Marti. 594 01:01:47,166 --> 01:01:53,086 Sva�amo se, ali to je bit ge�talta borbe me�u polovima. 595 01:01:54,286 --> 01:01:59,166 Sva�amo se. Zatim strasno vodimo ljubav. 596 01:01:59,726 --> 01:02:05,286 Onda se ponovo sva�amo. Tucanje, sva�a, tucanje, sva�a... 597 01:02:07,206 --> 01:02:10,726 To je kul. Sla�e� li se? 598 01:02:12,646 --> 01:02:18,966 Ve�eras smo se upoznali. - Ali, zvu�i ispravno, zar ne? 599 01:02:20,646 --> 01:02:23,926 Mogu li da dobijem jo�? 600 01:02:29,206 --> 01:02:33,926 Drago mi je da je sve u redu sa Arijem. - Za�to ne bi bilo? 601 01:02:36,006 --> 01:02:40,921 Izvini �to guram nos, ali ako je sve u redu sa Arijem, 602 01:02:41,046 --> 01:02:45,081 za�to u subotu uve�e sedi� sa mnom i gleda� "Olivera"? 603 01:02:45,206 --> 01:02:49,556 Zato �to sam ja to izabrala. Ari i ja se �esto vi�amo. 604 01:02:49,681 --> 01:02:54,086 Ne kao ranije. - Nije vazduh i voda. Nije mi neophodan. 605 01:02:57,046 --> 01:03:00,601 �ta bi vi�e volela? - Re�i �u ti ovako. 606 01:03:00,726 --> 01:03:04,041 Moj odnos prema Ariju je sli�an mom odnosu prema Bogu. 607 01:03:04,166 --> 01:03:08,166 Ne vi�am ga �esto, ali imam veru da �e uvek biti tu. 608 01:03:13,206 --> 01:03:17,446 Ako vam se �ini da sam uvek sa drugom �enom, 609 01:03:17,766 --> 01:03:19,881 to je zato �to jesam. 610 01:03:20,006 --> 01:03:22,256 SEMINA POEZIJA POSTAJE SVE BOLJA 611 01:03:22,486 --> 01:03:25,446 Neka budu uli�ice, neka bude hodnik, 612 01:03:25,606 --> 01:03:28,601 neka budu stepenice u kutiji od iverice. 613 01:03:28,726 --> 01:03:31,841 Gde si me bacio, ogrebao me poljupcem, 614 01:03:31,966 --> 01:03:35,566 gde si me izbrusio. Oslobodio me nakon toga. 615 01:03:35,966 --> 01:03:39,646 �uplja ljubaznost osmehom je oterala potrese. 616 01:03:41,486 --> 01:03:45,166 Gvendolin Bruks. Ja jo� uvek nemam pojma. 617 01:03:47,406 --> 01:03:49,806 25 POGLAVLJ E U KOME ARI KA�E 618 01:03:51,246 --> 01:03:56,366 Da li sam zaljubljen? Ne znam. Sve �u jednom da probam. 619 01:03:58,366 --> 01:04:01,246 �ENSKI IZBOR 620 01:04:03,406 --> 01:04:05,656 Da? - Izvinite. 621 01:04:11,086 --> 01:04:13,566 Kako si znao? 622 01:04:15,326 --> 01:04:19,166 Video sam kako Pia Belmontom vozi o�evu "Miatu". 623 01:04:19,326 --> 01:04:24,846 Li�ila je na svetitelja. - Neko mora da do�e po tebe. 624 01:04:31,086 --> 01:04:33,336 Tu sam. 625 01:04:34,926 --> 01:04:40,046 Mislim da se desilo u Viskonsinu, u vigvamu. 626 01:04:41,486 --> 01:04:44,766 Zaboravila sam da uzmem tabletu. 627 01:04:46,606 --> 01:04:52,446 Za�to mi nisi rekla? - Zato �to sam donela odluku. 628 01:04:59,246 --> 01:05:02,526 �ta je? Ho�e� da ka�e� da bi se pona�ao druga�ije? 629 01:05:02,686 --> 01:05:06,241 Ne vi�amo se dovoljno da bismo mogli po�eti razgovor. 630 01:05:06,366 --> 01:05:12,366 Znam. Udaljavamo se. - Gre�i�. 631 01:05:15,406 --> 01:05:19,966 Ne udaljavamo se, udaljili smo se. 632 01:05:35,206 --> 01:05:37,456 PIRATI 633 01:06:01,666 --> 01:06:03,721 Kada sam bio u petom razredu, 634 01:06:03,846 --> 01:06:06,521 serija "Koreni" postigla je veliki uspeh. 635 01:06:06,646 --> 01:06:10,132 U�iteljica nam je zadala da nacrtamo porodi�na stabla. 636 01:06:10,257 --> 01:06:14,921 Pitao sam mamu i baku. Nisu znale ni za koga pre Njujorka. 637 01:06:15,046 --> 01:06:18,646 Bilo mi je neprijatno. Zato sam lagao. 638 01:06:18,806 --> 01:06:21,801 Rekao sam da poti�emo od ruske carske porodice 639 01:06:21,926 --> 01:06:25,801 �to je mogu�e, ako se neko od njih lo�e o�enio. 640 01:06:25,926 --> 01:06:29,161 Liam, ako je na programu repriza "Monti Pajtona" 641 01:06:29,286 --> 01:06:34,361 ili ako je pijan, priznaje da poti�e iz piratske porodice, 642 01:06:34,486 --> 01:06:38,041 od odva�nih i �vrstih morskih vukova, 643 01:06:38,166 --> 01:06:43,526 poznatih po bogatom apetitu i lo�em uspehu u �koli. 644 01:06:45,366 --> 01:06:49,081 On tvrdi da su krenuli sa najboljim namerama, 645 01:06:49,206 --> 01:06:51,521 da su se borili protiv tiranske krune. 646 01:06:51,646 --> 01:06:55,001 Onda su se okolnosti promenile, pa su se oni izgubili. 647 01:06:55,126 --> 01:07:01,121 Postali su odmetnici, zavedeni, poludeli od me�avine po�ude 648 01:07:01,246 --> 01:07:04,961 i beskrajnih meseci na moru bez �enskog dru�tva. 649 01:07:05,086 --> 01:07:07,406 Silovali su. Palili su i �arili. 650 01:07:07,566 --> 01:07:10,846 Uzimali su stvari koje nisu njihove. 651 01:07:11,006 --> 01:07:15,646 To je bukvalna definicija piraterije dana�njice. 652 01:07:17,166 --> 01:07:22,366 Muzi�ki pirati, video pirati, ljubavni pirati. 653 01:07:25,006 --> 01:07:28,081 Mo�da smo zbog toga ja i Sem raskinuli. 654 01:07:28,206 --> 01:07:31,121 Mo�da je me�u nama postojao samo seks. 655 01:07:31,246 --> 01:07:34,161 Mo�da smo dozvolili da nam karijere to odnesu. 656 01:07:34,286 --> 01:07:36,721 �ta god da je bilo, nismo to �uvali 657 01:07:36,846 --> 01:07:39,041 i ako nije istinski bilo na�e, 658 01:07:39,166 --> 01:07:42,366 nismo imali prava da se zezamo sa time. 659 01:07:42,766 --> 01:07:45,681 Sem i ja smo imali mnogo zajedni�kog 660 01:07:45,806 --> 01:07:50,686 sa Liamovim piratima: �udnju, raskala�nost, 661 01:07:52,366 --> 01:07:56,526 tendenciju da spaljujemo sve �to je oko nas. 662 01:08:01,566 --> 01:08:04,846 Mislim da se vi�e nikada ne�u zaljubiti. 663 01:08:37,406 --> 01:08:39,656 Gleda� moje dupe? 664 01:08:43,846 --> 01:08:46,886 Da. - Onda smo kvit. 665 01:08:47,526 --> 01:08:49,776 RIVKA ROTSTIN 666 01:08:50,566 --> 01:08:53,481 Da li je istina da je indijanski poglavica 667 01:08:53,606 --> 01:08:56,121 poku�ao da te kastrira? - Proma�io je. 668 01:08:56,246 --> 01:08:59,366 Ne znam kako, ali sam mu zahvalan. 669 01:08:59,846 --> 01:09:03,686 Tvoji radovi su �udni. �udni na dobar na�in. 670 01:09:04,086 --> 01:09:06,161 Obrada kiselinom. 671 01:09:06,286 --> 01:09:09,881 Za fotografiju �ini� ono �to je "stounvo�" uradio za d�ins. 672 01:09:10,006 --> 01:09:12,726 Podi�em cenu. - Nada� se. 673 01:09:15,366 --> 01:09:20,326 Primetila sam etiketu. Nosimo isti broj. - �ta? 674 01:09:21,046 --> 01:09:25,881 Mogli bismo da se menjamo. - Jo� bolje, posle seksa, 675 01:09:26,006 --> 01:09:29,206 mo�emo sa poda da uzmemo bilo koji par. 676 01:09:34,026 --> 01:09:37,561 Ako nameravate da me ponovo pitate za�to je otac bio obu�en 677 01:09:37,686 --> 01:09:43,126 kao d�inovski moljac, nemojte! - Radije bi pri�ala o Ariju? 678 01:09:44,966 --> 01:09:51,126 Sedam slova, Odisejev jednooki pastir? �ove�e! 679 01:09:51,606 --> 01:09:53,856 Polifem. 680 01:09:55,126 --> 01:09:59,366 �ula sam da se vi�a sa nekom, ali ne znam da li je ozbiljno. 681 01:10:00,646 --> 01:10:03,046 Evo ti olovka. 682 01:10:05,686 --> 01:10:08,166 Da li ti vi�a� nekoga? 683 01:10:10,406 --> 01:10:12,656 Vi�am ljude. 684 01:10:19,566 --> 01:10:21,816 �ta misli�? 685 01:10:22,686 --> 01:10:27,646 Karltone, celu no� slu�am kako svira�. - I? 686 01:10:27,966 --> 01:10:31,166 Mogu li da budem otvorena? - Naravno. 687 01:10:31,846 --> 01:10:34,081 Mislim da si ti japijevski �ljam. 688 01:10:34,206 --> 01:10:38,001 Sebi�ni materijalista, sujetni neo konzervativni gad 689 01:10:38,126 --> 01:10:40,421 koji predstavlja sve ono �to ja nisam 690 01:10:40,546 --> 01:10:43,081 i koji moju generaciju dovodi na zao glas. 691 01:10:43,206 --> 01:10:46,281 Mislim da si sjajan muzi�ar, ali si lo� u krevetu. 692 01:10:46,406 --> 01:10:49,761 Ako ne prestane� trljati te masne prste o moju butinu, 693 01:10:49,886 --> 01:10:52,881 polomi�u ti ih, jedan po jedan, 694 01:10:53,006 --> 01:10:57,646 i nabi�u ti ih toliko duboko u dupe, 695 01:10:57,806 --> 01:11:00,481 da �e� mo�i golicati svoj si�u�ni mozak 696 01:11:00,606 --> 01:11:05,806 i �a�kati nos iznutra. To je moje mi�ljenje! 697 01:11:08,286 --> 01:11:10,766 Ti si prava petarda! 698 01:11:16,846 --> 01:11:21,086 Da li ta stvar�ica radi? - Pretpostavljam. 699 01:11:24,686 --> 01:11:26,936 Onda, hajdemo! 700 01:11:37,406 --> 01:11:39,656 SAVR�ENSTVO RIVKE ROTSTIN 701 01:11:40,446 --> 01:11:43,641 Niko nije savr�en. - Nije istina. Rivka jeste. 702 01:11:43,766 --> 01:11:45,921 Kako je savr�ena? - Potpuno savr�ena! 703 01:11:46,046 --> 01:11:48,321 Nije mogu�e biti delimi�no savr�en. 704 01:11:48,446 --> 01:11:51,246 To je kao da si delimi�no republikanac. 705 01:11:51,406 --> 01:11:55,046 Kao pro�le nedelje, na dobrotvornoj akciji. 706 01:11:55,206 --> 01:11:57,961 Trebalo je da je vidi�. Fantasti�na je. 707 01:11:58,086 --> 01:12:02,761 Niko nije kao Rivka Rotstin. Imena, lica. Pri�e o imenima. 708 01:12:02,886 --> 01:12:06,006 Pri�e po mesecima i godinama. 709 01:12:11,606 --> 01:12:15,846 Zdravo, Hauarde! Kako si? - Sjajno! 710 01:12:16,246 --> 01:12:20,646 Izgleda� sjajno. Drago mi je �to te vidim. Odli�no. 711 01:12:22,886 --> 01:12:27,366 Aronson, Hauard. Prinston, '56, sa mojim ocem. 712 01:12:27,526 --> 01:12:31,206 Ortodont ortodontista. - Na �ta misli�? 713 01:12:31,366 --> 01:12:35,126 Tako�e je advokat, bavi se porezom. 714 01:12:36,646 --> 01:12:40,086 '86 je polo�io dr�avni ispit. 715 01:12:40,406 --> 01:12:43,181 Te jeseni je kupio dva Mapltorpa. Ne... 716 01:12:43,306 --> 01:12:45,401 Da, avgusta '86. 717 01:12:45,526 --> 01:12:49,766 Tada nije znao �ta ima, a sada vise u njegovoj jazbini. 718 01:12:55,526 --> 01:13:00,006 Mogao bi da bude kupac. Mnogo mi duguje. 719 01:13:00,646 --> 01:13:02,841 Jedne ve�eri je previ�e popio 720 01:13:02,966 --> 01:13:05,881 i po�eo da me bari na tatinom �amcu. 721 01:13:06,006 --> 01:13:12,646 Mleta�ko ve�e '86. Da, '86. Se�a� li se vru�ine te godine? 722 01:13:12,966 --> 01:13:17,641 Ne pamtim ni�ta izme�u 1985. i 1988. Ozbiljno. 723 01:13:17,766 --> 01:13:21,766 Blokirao sam se�anja na godine kada su "Kabsi" igrali lo�e. 724 01:13:21,926 --> 01:13:24,646 Zato je ve�i deo mog detinjstva mutan. 725 01:13:24,806 --> 01:13:28,761 Lestere! Zdravo! - Rivka Rotstin! 726 01:13:28,886 --> 01:13:31,641 Javi se! - Ve� okre�em broj! 727 01:13:31,766 --> 01:13:35,841 On je pe�ko, ali je o�enjen. Sakuplja litografske crte�e. 728 01:13:35,966 --> 01:13:38,961 Sigurno se se�a� '86. Kupali smo se u znoju. 729 01:13:39,086 --> 01:13:42,481 Stivi Rej Von na "Bluz festivalu". Bilo je tako vru�e! 730 01:13:42,606 --> 01:13:46,766 �elela sam da pocepam ode�u i tucam se na travi. Bo�e! 731 01:13:49,646 --> 01:13:54,926 Se�a� li se toga? - Ne se�am se ni gde su mi klju�evi. 732 01:13:57,166 --> 01:13:59,361 Izvoli. 733 01:13:59,486 --> 01:14:03,121 Nisam ti ispri�ao o salati. - O salati? 734 01:14:03,246 --> 01:14:05,496 Moje srce te prati. 735 01:14:06,366 --> 01:14:11,886 Ubio bih za kinesku hranu. - Kineska pile�a salata! 736 01:14:15,006 --> 01:14:19,041 Pozva�u "Kineskinju", proveri�u da li jo� rade. 737 01:14:19,166 --> 01:14:23,566 Nije va�no. Napravi�u. - U fri�ideru nema ni�ega. 738 01:14:26,126 --> 01:14:28,376 Nema zelene salate. 739 01:14:29,006 --> 01:14:33,481 Nema piletine. �ta �e� da uradi�? Oti�i �e� u lov? 740 01:14:33,606 --> 01:14:36,461 Uzela je piletinu iz ostataka Popajeve hrane? 741 01:14:36,586 --> 01:14:39,741 Da, a zelenu salatu iz tvojih nepojedenih "takosa". 742 01:14:39,866 --> 01:14:42,961 A bademi? - Hrana iz aviona koju je prona�la u ta�ni. 743 01:14:43,086 --> 01:14:46,161 Preliv je bio me�avina onih medenjaka za �umbirom 744 01:14:46,286 --> 01:14:48,481 koje imamo jo� od afere Votergejt 745 01:14:48,606 --> 01:14:51,939 i onog sir�eta koje je neko ostavio ispod sudopere. 746 01:14:52,206 --> 01:14:54,456 �ta misli�? 747 01:15:00,846 --> 01:15:03,096 Savr�eno. 748 01:15:05,566 --> 01:15:08,126 SIGURNO POSTOJI LAK�I NA�IN DA SE U�E 749 01:15:11,606 --> 01:15:13,856 Zdravo! 750 01:15:15,526 --> 01:15:19,881 Kako si? - Odli�no. �ula sam da je izlo�ba dobro pro�la. 751 01:15:20,006 --> 01:15:23,401 Da. Prodali smo nekoliko eksponata. Ostalo ide u Boston. 752 01:15:23,526 --> 01:15:26,521 Ima�emo izlo�bu u galeriji "Staks". - Stvarno? 753 01:15:26,646 --> 01:15:30,281 Sjajno! - Snimio sam spot. - Stvarno? - Sjajno! 754 01:15:30,406 --> 01:15:32,761 Liamova grupa je potpisala za "IRS". 755 01:15:32,886 --> 01:15:35,081 Snimili su hip-hop obradu pesme 756 01:15:35,206 --> 01:15:37,241 "Sviraj tu fanki muziku, bel�e". 757 01:15:37,366 --> 01:15:41,161 Volela sam "Divlju tre�nju". - I ja. Dosta o mojim sranjima. 758 01:15:41,286 --> 01:15:44,141 �ta ti... - Sada sam u gradskom orkestru. 759 01:15:44,266 --> 01:15:47,116 Slede�eg meseca idemo na turneju po Nema�koj. 760 01:15:47,241 --> 01:15:49,766 Zatim idemo u Be�. Razgovaraju i o SSSR. 761 01:15:49,926 --> 01:15:52,176 Fantasti�no! Probaj "bor��". 762 01:15:58,166 --> 01:16:01,526 Lepo izgleda�. - Za�to ne bih? 763 01:16:01,926 --> 01:16:05,201 Mislim, ti tako�e. Izgleda� kao da tuca� ne�to. 764 01:16:05,326 --> 01:16:08,541 Na taj na�in pita� da li se vi�am sa nekom? - Ne pitam. 765 01:16:08,666 --> 01:16:10,741 Onda bih tebe mogao pitati isto. 766 01:16:10,866 --> 01:16:13,881 Mogao bi da se javi�, ali obi�no nisam kod ku�e. 767 01:16:14,006 --> 01:16:17,404 Zato �to vi�a� nekoga? - Moram li da ti ka�em svaki put 768 01:16:17,529 --> 01:16:21,255 kada se povalim s nekim? - Ti si pitala mene! Dobro. Zna� �ta? 769 01:16:21,380 --> 01:16:23,414 Kada se tucamo sa nekim, 770 01:16:23,539 --> 01:16:27,249 hajde da po�aljemo Betmenov signal iznad Henkok zgrade. 771 01:16:27,374 --> 01:16:30,841 Dobro. - Drago mi je �to smo se videli. - Jebi se i ti! 772 01:16:31,126 --> 01:16:34,246 SE�ANJA NE MOGU �EKATI 773 01:16:35,366 --> 01:16:40,726 Bilo je �udno videti Arija ovog popodneva. Te�ko. 774 01:16:42,166 --> 01:16:45,606 Videti nekoga i osetiti istoriju. 775 01:16:46,166 --> 01:16:50,926 Shvatiti da se�anja nisu samo va�a nego ih delite sa nekim 776 01:16:51,886 --> 01:16:56,206 ko sada spava i deli ih sa nekom drugom osobom. 777 01:16:58,046 --> 01:17:02,366 Ono za �ta ste mislili da je isklju�ivo va�e 778 01:17:02,606 --> 01:17:06,846 sada je premontirano i uzima ga bezbroj drugih osoba. 779 01:17:07,246 --> 01:17:12,721 Pritisak kolektivne svesti i ocenjivanje va�e uloge 780 01:17:12,846 --> 01:17:17,966 kao na MTV premijeri spota "Razbij ili polupaj". 781 01:17:21,246 --> 01:17:25,566 Ponekad pomislim da je Ari bio razbijanje. 782 01:17:28,526 --> 01:17:32,286 Ponekad uop�te ne razmi�ljam. 783 01:17:51,806 --> 01:17:55,681 Sve �to imamo su ostaci kineske pile�e salate. 784 01:17:55,806 --> 01:17:58,056 Osim ako ne voli� pituljice. 785 01:17:58,286 --> 01:18:03,566 Lepa je ova Semina slika. - Slikao sam i bolje. 786 01:18:04,926 --> 01:18:08,766 Nisam morao koristiti foto-aparat. - Za�to? 787 01:18:08,926 --> 01:18:13,646 Unajmio si detektiva? - Zaista �eli� da �uje�? 788 01:18:14,766 --> 01:18:17,016 Da. �elim. 789 01:18:27,926 --> 01:18:31,241 Izvini. Znam da je ovo jakna tvoga oca 790 01:18:31,366 --> 01:18:35,526 i da se nijedna �ena nije usudila da je obu�e... 791 01:18:36,646 --> 01:18:39,366 Ari, �ta nije u redu? 792 01:18:43,846 --> 01:18:48,086 To je ne�to najeroti�nije �to sam u �ivotu video. 793 01:18:49,206 --> 01:18:51,561 �ta? - Ti. 794 01:18:51,686 --> 01:18:55,446 Tek si se probudila. U mojoj si ko�noj jakni. 795 01:18:55,606 --> 01:18:59,686 Moram da te fotografi�em. - Ari, ti si lud. - Sranje! 796 01:19:03,846 --> 01:19:06,096 Ne mi�i se! 797 01:19:26,566 --> 01:19:29,341 Sranje! Nema filma! Liam je pojeo film! 798 01:19:29,466 --> 01:19:31,481 Ari, zaboravi. Mo�emo sutra. 799 01:19:31,606 --> 01:19:34,246 Zamolio sam te da se ne pomera�. 800 01:19:34,566 --> 01:19:37,366 �ekaj! Znam savr�eno mesto. 801 01:19:41,606 --> 01:19:45,001 Molim te, samo jednu �oljicu kafe. - Sem, veruj mi! 802 01:19:45,126 --> 01:19:47,961 �elim da bude� pospana, kao kada sam u�etao. 803 01:19:48,086 --> 01:19:50,336 Da, pospana. 804 01:19:51,526 --> 01:19:56,761 Ne pu�taj muziku! Vidi! Budi� se! - Smrzavam se! 805 01:19:56,886 --> 01:20:00,281 Molim te, nemoj se probuditi. Molim te, molim te, nemoj! 806 01:20:00,406 --> 01:20:03,561 Kako da ostane� pospana? Peva�u Meka Dejvisa. 807 01:20:03,686 --> 01:20:08,846 Nemoj, molim te! 808 01:20:28,766 --> 01:20:31,016 Zamisli, znam re�i! 809 01:20:36,686 --> 01:20:38,936 Pospana si! Pospana si! 810 01:21:01,326 --> 01:21:03,576 Ari! 811 01:21:17,086 --> 01:21:19,806 Ari, trebalo bi da u�e�! 812 01:21:20,046 --> 01:21:25,006 Gde da sednem? Sem! - Mislim da se budim! 813 01:21:29,646 --> 01:21:33,441 Mislim da je to bilo dobro �ak i za Vorhola. 814 01:21:33,566 --> 01:21:39,046 Uslikana je njena du�a. Nije lo�e za nekoliko dolara. 815 01:21:54,806 --> 01:21:57,056 POKVARENA LJUBAV 816 01:21:59,846 --> 01:22:04,966 Molim te, Sem, spusti "ginsu"! - Zna� li �ta si rekao? 817 01:22:05,126 --> 01:22:09,286 Pitao sam koliko ima sati, a onda si ti rekla... - Posle! 818 01:22:09,446 --> 01:22:12,406 Rekla si: "Laku no�, Karltone!" 819 01:22:12,966 --> 01:22:18,086 Onda si rekao: "Laku no�? Nismo ni vodili ljubav!" 820 01:22:19,286 --> 01:22:21,536 Pa, nismo. 821 01:22:24,726 --> 01:22:26,976 Ta�no! 822 01:23:34,286 --> 01:23:37,761 Moramo prestati da se vi�amo ovako. - Ari ne zna. 823 01:23:37,886 --> 01:23:42,686 Ako Sem sazna da smo prijatelji, ubi�e me. - Nasilna �enska. 824 01:23:42,926 --> 01:23:46,401 Nikada ih nisam razumela. Samo su se sva�ali, 825 01:23:46,526 --> 01:23:50,081 a onda bi se pomirili tako�e epskim ispadima �udesnog, 826 01:23:50,206 --> 01:23:53,726 bukvalno zapaljivog seksa. - Da, znam. 827 01:23:55,166 --> 01:23:57,646 Gde je le�ao njihov problem? 828 01:24:05,806 --> 01:24:10,206 Roda, odvaljena sam. Idi pitaj Filis. 829 01:24:15,726 --> 01:24:17,976 Roda? 830 01:24:33,646 --> 01:24:37,646 �ta to radi�? - Pevam ti serenadu! 831 01:24:38,126 --> 01:24:40,376 Puste �elje! 832 01:24:40,606 --> 01:24:42,856 Sem! 833 01:24:44,206 --> 01:24:46,401 Hvala ti. 834 01:24:46,526 --> 01:24:50,126 Zna� li ti koliko ko�ta ovaj prozor? 835 01:25:33,126 --> 01:25:37,366 �ta ide slede�e? - "Ti odnosi� moje suze"! - Hvala. 836 01:25:56,806 --> 01:25:59,366 TEORIJE I ZAKLJU�CI 837 01:26:02,006 --> 01:26:04,681 �ta se dogodilo sa Ari i Sem? 838 01:26:04,806 --> 01:26:08,321 To prepu�tam vama, po�to kru�e mnoge popularne teorije. 839 01:26:08,446 --> 01:26:11,641 Tako temperamentna �enska na kraju postane lezbejka. 840 01:26:11,766 --> 01:26:15,766 Sumnjam u lezbejske sklonosti prema onoj devoj�ici. 841 01:26:15,926 --> 01:26:17,961 Molim te! 842 01:26:18,086 --> 01:26:22,006 Kada su zajedno, grad je kao bure baruta. 843 01:26:23,046 --> 01:26:27,286 Dok su odvojeno. Mo�da �ete svi pre�iveti. 844 01:26:27,526 --> 01:26:33,921 Mislim da je on pripadnik vanzemaljske rase 845 01:26:34,046 --> 01:26:36,961 koju odlikuju ogromni penisi. - Koga briga? 846 01:26:37,086 --> 01:26:39,201 Samo da nisu na ulicama! 847 01:26:39,326 --> 01:26:41,841 Ulaze u va� mozak dok pijete te�nost, 848 01:26:41,966 --> 01:26:44,401 ta�nije re�eno, dijetalnu "Koka kolu". 849 01:26:44,526 --> 01:26:47,441 Ranije je bila "'Freska", ali sada... - Kola? 850 01:26:47,566 --> 01:26:52,206 Svakoga dana nau�ite ne�to novo. Ko bi tucao kolu? 851 01:26:52,366 --> 01:26:56,116 Da se odreknete karijere zbog eksplozivnog seksa? 852 01:26:56,241 --> 01:26:58,491 Izvinite. 853 01:26:58,686 --> 01:27:03,726 Kre�emo, momci! Alarm na Velingtonu, blizu Belmonta! 854 01:27:03,886 --> 01:27:06,001 Znate adresu! - Oh, ne! 855 01:27:06,126 --> 01:27:08,376 Nije ba� vredno toga. 856 01:27:08,766 --> 01:27:11,016 Jeste li? 857 01:27:14,286 --> 01:27:16,961 Mislim da je D�ejms Braun to najbolje rekao. 858 01:27:17,086 --> 01:27:21,166 Kada su ga pitali za�to mu je �ena zapalila garderobu... 859 01:27:21,966 --> 01:27:24,686 "Ljubav je �udna stvar." 860 01:27:44,046 --> 01:27:46,296 KRAJ 861 01:27:47,482 --> 01:27:52,690 Obradio: loggikg 69926

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.