All language subtitles for STILLLEBEN 2012

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic Download
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English Download
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian Download
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:15,000 --> 00:00:19,449 �elim da do�e� u moj krevet i da se zavu�e� ispod pokriva�a. 2 00:00:19,600 --> 00:00:24,686 Treba da bude mrak, kao u pravoj spava�oj sobi, i moramo da budemo tihi. 3 00:00:24,840 --> 00:00:28,526 Mo�e� da zagreje� svoje hladne noge na meni, i da mi dodiruje� telo. 4 00:00:28,920 --> 00:00:31,730 Tvoje milovanje treba da bude ne�no i stidljivo. 5 00:00:32,520 --> 00:00:36,081 I ja �u biti vrlo ne�an prema tebi, i pa�ljiv. 6 00:00:36,320 --> 00:00:41,087 �elim da ga uzme� u usta. Ne�e dugo da traje. 7 00:00:41,760 --> 00:00:45,651 �elim da legne� pored mene, i da se uspava� dok slu�amo muziku. 8 00:00:45,800 --> 00:00:48,121 Ja �u ostati budan, i gleda�u te. 9 00:00:48,560 --> 00:00:52,929 �elim da zaboravi� na moj prethodni �ivot. Kao da postojimo samo ja i ti. 10 00:00:54,280 --> 00:00:59,002 Onda �elim da mi se zakune�. U sve �ega se seti�. 11 00:00:59,200 --> 00:01:04,525 Mo�e� da bude� zla koliko god po�eli�. Onda me zagrli i ute�i me. 12 00:01:05,240 --> 00:01:09,723 Na kraju, imam jo� dve �elje. Nadam se da �e� mi ih ispuniti. 13 00:01:10,160 --> 00:01:14,210 Ovo �elim: ho�u da te gledam dok se tu�ira�. 14 00:01:14,800 --> 00:01:18,407 Dok si jo� mokra, sedni mi u krilo. 15 00:01:19,240 --> 00:01:20,685 Ja �u te obrisati. 16 00:01:32,040 --> 00:01:36,409 ...�elim da te gledam dok se tu�ira�. 17 00:01:37,840 --> 00:01:42,164 Dok si jo� mokra, sedni mi u krilo. 18 00:01:43,720 --> 00:01:46,485 Ja �u te obrisati. 19 00:01:48,880 --> 00:01:53,442 �elim da milujem tvoje telo. 20 00:02:02,760 --> 00:02:06,890 Dok to radim, �elim da te zovem Lydia. 21 00:02:34,800 --> 00:02:38,930 Mrtva priroda 22 00:05:11,320 --> 00:05:12,606 U redu. 23 00:05:14,320 --> 00:05:15,810 �ao. - Vidimo se. 24 00:05:16,240 --> 00:05:18,368 Oprezno vozi. - Da. 25 00:05:20,000 --> 00:05:22,321 Vidimo se za vikend. - OK. 26 00:05:23,120 --> 00:05:25,361 Pozdravi mamu. - Ho�u. 27 00:05:25,760 --> 00:05:26,682 Vidimo se. 28 00:08:04,000 --> 00:08:07,447 Zdravo, izvolite? - Mineralnu vodu, molim. 29 00:09:18,440 --> 00:09:20,169 Zdravo. - Zdravo. 30 00:09:23,040 --> 00:09:25,486 Ja sam Carmen. - Bernhard. 31 00:09:32,000 --> 00:09:35,447 Da naru�im ne�to da popijemo? - Naravno. 32 00:10:36,440 --> 00:10:38,124 Odmah dolazim. 33 00:11:08,960 --> 00:11:11,531 �ta to radi�? Jesi li poludeo? 34 00:11:14,600 --> 00:11:17,490 �ta je ovo? �ta se de�ava? 35 00:11:19,320 --> 00:11:21,322 Za�to ti je ovo napisao? 36 00:11:24,280 --> 00:11:26,681 Za�to te u pismu zove Lydia? 37 00:11:28,160 --> 00:11:30,686 Za�to Lydia! - U �emu je problem? 38 00:11:31,160 --> 00:11:34,084 Je l' te zvao Lydia? - Da, pa? 39 00:11:38,560 --> 00:11:39,607 Idiote! 40 00:12:07,680 --> 00:12:11,571 Zdravo, mama. Da, vide�u da do�em ranije. 41 00:12:13,360 --> 00:12:14,407 OK, super. 42 00:12:15,280 --> 00:12:17,726 Dobro, hvala. Zdravo. 43 00:12:22,160 --> 00:12:25,528 Jesi li gladna? - Valjda jesam. 44 00:12:28,840 --> 00:12:31,889 Dugo si radila sino�? - Uobi�ajeno. 45 00:12:33,920 --> 00:12:39,290 �itala sam da �e tra�iti nove radnike u servisu obezbe�enja u bolnici. 46 00:12:39,480 --> 00:12:42,245 Mo�da jo� bolje, nadzornike. 47 00:12:44,120 --> 00:12:48,011 Mo�e� li da isecka� pe�urke? U fri�ideru su. 48 00:12:53,640 --> 00:12:58,601 Pa, �ta �emo da radimo sutra? Sede�emo u krug, i pri�a�emo? 49 00:13:00,000 --> 00:13:00,967 Oh, bo�e. 50 00:13:01,960 --> 00:13:07,000 Nisam trebala ni�ta da ka�em, jel' tako? - Ne. Samo tata mora da te slu�a. 51 00:13:07,400 --> 00:13:12,566 Za�to? Zar ne brine� za njega? - Alexander je opet po�eo. 52 00:13:12,880 --> 00:13:18,011 Molim? Meierhofer Alexander? - Da, i to svi znaju. 53 00:13:18,680 --> 00:13:20,603 Nisam znala da pije. 54 00:13:20,960 --> 00:13:24,885 To je tako o�igledno. Brigitte je o�ajna. 55 00:13:25,960 --> 00:13:29,089 Mislim da ne bih mogla da opet pro�em kroz sve to. 56 00:13:32,400 --> 00:13:36,724 Da li dolazi Bernhard? - Rekao je da ho�e, ali nije mogao da ti se javi. 57 00:13:36,880 --> 00:13:39,451 Je l' to �uo od tebe? - Od mene? Ne. 58 00:13:49,880 --> 00:13:53,646 Mo�e� li da ode� do tate? Mislim da je u radionici. 59 00:14:25,240 --> 00:14:26,605 Tata! 60 00:14:29,040 --> 00:14:30,565 Zdravo. - �ao. 61 00:14:32,360 --> 00:14:35,409 Kako si? - Dobro. 62 00:14:36,840 --> 00:14:40,208 �ta to pravi�? - Pervaze. 63 00:14:40,640 --> 00:14:42,847 �ta je to? - Pervaz? 64 00:14:44,440 --> 00:14:49,685 To vekovima ide oko vrata. 65 00:14:49,840 --> 00:14:53,765 Za dnevnu sobu? - Ne, za Bernhardovu sobu. 66 00:14:54,520 --> 00:14:58,969 Poma�em mu oko vrata. - Opet ne�to renovira�? 67 00:15:12,480 --> 00:15:14,244 Vreme ja za ru�ak! 68 00:15:15,880 --> 00:15:17,769 Izvini? - Vreme je za jelo. 69 00:15:18,320 --> 00:15:20,402 Odmah dolazim. 70 00:15:28,560 --> 00:15:29,607 Izvini. 71 00:15:44,560 --> 00:15:49,726 Tati. Budi jak! 72 00:16:01,800 --> 00:16:05,327 Bernhard Ingruber, ostavite poruku posle signala. 73 00:16:21,560 --> 00:16:24,211 Jesi li opet probao? - Ne. 74 00:16:33,920 --> 00:16:35,081 Hvala. 75 00:18:45,520 --> 00:18:47,284 Lydia; 76 00:18:48,120 --> 00:18:52,808 Lydia, idemo! - Bernhard Ingruber, ostavite poruku posle signala. 77 00:18:52,960 --> 00:18:57,602 Zdravo, tvoja majka je. Kako si? 78 00:18:57,960 --> 00:19:01,521 Poku�avamo da te �ujemo, ali ti nikad ne odgovara�. 79 00:19:01,760 --> 00:19:04,969 Ne razumem. Sad odlazimo. 80 00:19:05,320 --> 00:19:09,086 Lydia je ovde. Rekao si da �e� do�i. 81 00:19:10,200 --> 00:19:13,966 Tatu jako boli �to nisi do�ao. Stvarno. 82 00:19:14,880 --> 00:19:17,804 U redu, zdravo. Vidimo se. 83 00:19:19,320 --> 00:19:21,800 Stani, zaboravila sam ne�to. 84 00:20:00,800 --> 00:20:02,404 OK, sad mo�emo da krenemo. 85 00:20:03,120 --> 00:20:07,682 U stvari, njegov je posao da pro�eta psa. Samo to i radi. 86 00:20:08,360 --> 00:20:12,729 Provodi sate u �umi. Pre neki dan sam se vratila u 9 87 00:20:16,120 --> 00:20:21,730 a pas je bio na vratima. Nije napravio samo gomilu, ve� i lokvu. 88 00:20:23,120 --> 00:20:25,930 Zamislite! A njega nije ni briga. 89 00:20:28,280 --> 00:20:32,888 Jadna �ivotinja se je posrala na otira�, zato �to vi�e nije mogao da izdr�i. 90 00:20:34,400 --> 00:20:39,645 Ose�ate se lo�e posle toga. Tako je poni�avaju�e kad to morate da �istite. 91 00:20:40,840 --> 00:20:44,481 I uvek sam ja kriva. Samo ja. 92 00:20:45,440 --> 00:20:48,364 �ak i kad je kod ku�e, na kau�u. 93 00:20:48,880 --> 00:20:53,807 Volela bih da mogu da shvatim za�to pije. 94 00:20:56,200 --> 00:20:59,090 Da bi to razumela, moramo da pri�amo jedno s drugim. 95 00:20:59,560 --> 00:21:04,602 Jednom je rekao da �e zauvek zavr�iti sa tim. Stvarno sam bila tu�na. 96 00:21:06,120 --> 00:21:11,968 Ovo je veliki izazov za tebe. A ve� si toliko postigla. 97 00:21:12,400 --> 00:21:17,770 Kom�iluk me je spasio. Jednom, kad mi je bilo jako lo�e, 98 00:21:17,920 --> 00:21:22,528 do�la je i rekla mi je da moramo da uradimo ne�to sa mojim mu�em. 99 00:22:27,160 --> 00:22:30,721 Vi�e ne dr�im cirku u ku�i. 100 00:22:33,320 --> 00:22:37,086 Bolje je za oboje. Ali, �ta ako... 101 00:22:37,680 --> 00:22:43,201 Po�eo sam da je proveravam, a ona ka�e da je nju�kam. 102 00:22:45,520 --> 00:22:48,569 A onda po�nemo da se sva�amo. 103 00:22:56,840 --> 00:23:01,927 Ka�e da je nju�kam. Ali, ono �to me brine 104 00:23:03,440 --> 00:23:07,411 jeste da kad ona iza�e, ja ostanem sam u krevetu. 105 00:23:07,720 --> 00:23:13,330 A kad se napokon vrati, ne znam da li se je ne�to desilo. 106 00:23:14,600 --> 00:23:18,571 A ne mogu da joj ka�em: 'Gde si bila?' 107 00:23:19,280 --> 00:23:23,922 Zato �to opet krenemo da se sva�amo, i to traje po celu no�. 108 00:23:25,200 --> 00:23:27,089 Jesi li pijan? 109 00:23:27,840 --> 00:23:33,325 Pravim se da spavam, ali, ona ne zna da se brinem. 110 00:23:35,640 --> 00:23:38,086 Logi�no je �to brine�. 111 00:23:38,400 --> 00:23:44,089 U ovom slu�aju, trebate da poku�ate da popri�ate iskreno i otvoreno. 112 00:23:47,000 --> 00:23:49,082 Mnogo ti hvala. 113 00:23:58,640 --> 00:24:01,211 Ho�e� malo kafe? - Da, molim te. 114 00:24:02,880 --> 00:24:05,201 I za tebe? - Ne. 115 00:24:08,200 --> 00:24:10,487 Jesi li zavr�io sa vratima? 116 00:24:12,400 --> 00:24:17,361 Treba� to odmah da uradi�, tako �e� ih za�tititi. 117 00:24:18,920 --> 00:24:22,891 Do�i �u ja slede�eg vikenda, uradi�u to umesto tebe. 118 00:25:19,560 --> 00:25:22,245 Imaju sve� kola� od kajsije. 119 00:25:26,560 --> 00:25:28,528 Ho�e� da proba�, Gerhard? 120 00:25:44,600 --> 00:25:46,489 Ne gledaj me. 121 00:25:53,400 --> 00:25:54,970 �ta je to? 122 00:26:15,200 --> 00:26:17,202 �ta je ovo, Bernhard? 123 00:26:20,400 --> 00:26:22,084 To je tata. 124 00:26:23,880 --> 00:26:25,291 Na�ao sam. 125 00:26:26,320 --> 00:26:30,644 Gde? - Kad sam bio u Be�u. 126 00:26:35,240 --> 00:26:37,481 Lydia, tata je oti�ao. - Gde je oti�ao? 127 00:26:37,640 --> 00:26:39,529 Ne znam, samo je oti�ao. 128 00:26:40,960 --> 00:26:43,645 Bernhard, tata je oti�ao. 129 00:26:44,600 --> 00:26:48,969 �ta se de�ava? Ne�to nije u redu? 130 00:26:49,360 --> 00:26:54,002 Klju�evi od auta. Verovatno je oti�ao ku�i. - Je l' ne�to nije u redu? 131 00:26:54,160 --> 00:26:56,527 Evo. - �ta je to? 132 00:26:57,120 --> 00:26:59,282 Samo pro�itaj. - �ta je to? 133 00:27:01,720 --> 00:27:04,087 To je napisao kurvi. 134 00:28:48,120 --> 00:28:49,360 Tata? 135 00:30:25,120 --> 00:30:26,281 Bernhard? 136 00:30:34,960 --> 00:30:36,962 Nije bio ovde... 137 00:30:41,720 --> 00:30:43,245 U ku�i? 138 00:30:56,240 --> 00:30:58,163 �ta se de�ava ovde? 139 00:31:03,040 --> 00:31:04,724 Ne znam. 140 00:31:07,840 --> 00:31:10,491 �ta je to? - �ta? 141 00:35:39,840 --> 00:35:42,844 Za�to mi nisi pokazao ove slike? 142 00:35:45,880 --> 00:35:48,406 Ne znam, bojao sam se. 143 00:35:58,640 --> 00:36:01,530 Misli� da ih je on stavio u albume? 144 00:36:05,880 --> 00:36:07,689 Samo me ostavi na miru. 145 00:36:12,000 --> 00:36:13,365 Molim te. 146 00:36:57,920 --> 00:36:59,410 Lydia... 147 00:38:05,160 --> 00:38:06,366 Gerhard? 148 00:39:03,440 --> 00:39:04,680 Renate? 149 00:39:08,320 --> 00:39:09,765 Zdravo. 150 00:39:11,200 --> 00:39:16,809 Zdravo. Imam jo� neki rasad, ne �elim da propadne. 151 00:39:16,960 --> 00:39:21,170 Ba� lepo od tebe, hvala. Je l' to ono �to... 152 00:39:21,480 --> 00:39:23,642 Jeste. - Hvala. 153 00:39:23,880 --> 00:39:25,962 Jesi li dobro? - Naravno. 154 00:39:26,280 --> 00:39:29,762 Samo sam u gu�vi, deca su ovde, zna�. 155 00:39:31,320 --> 00:39:34,290 Da, znam. - Ho�e� da u�e�? 156 00:39:34,560 --> 00:39:37,404 Ne, hvala. Idem da tr�im. 157 00:39:38,560 --> 00:39:41,769 OK, hvala. - Sipaj im malo vode... 158 00:40:29,520 --> 00:40:31,329 Zdravo. - Zdravo. 159 00:40:47,320 --> 00:40:48,765 �ime da te poslu�im? 160 00:40:51,320 --> 00:40:53,766 Imate li meni? - Da. 161 00:40:58,440 --> 00:40:59,771 Izvoli. 162 00:41:20,360 --> 00:41:23,091 Pa? - Rakiju, molim. 163 00:41:23,600 --> 00:41:27,685 Vo�nu, kajsiju, kru�ku? - Kru�ku. 164 00:41:39,840 --> 00:41:41,569 Izvoli. 165 00:42:53,480 --> 00:42:54,970 �ta ho�e�? 166 00:42:58,520 --> 00:43:00,124 Ima� li desetku? 167 00:43:02,680 --> 00:43:03,841 Samo... 168 00:43:08,240 --> 00:43:09,127 Evo. 169 00:43:13,240 --> 00:43:14,890 Ho�e� da pri�amo? 170 00:43:16,920 --> 00:43:20,083 Pri�a�emo preko telefona. - Prestani. 171 00:43:21,440 --> 00:43:23,966 Prestani sa tim brat-sestra sranjima. 172 00:43:30,120 --> 00:43:34,330 Takav si prevarant. Zna� kako postupa prema meni. 173 00:43:34,600 --> 00:43:38,446 Kao da ne postojim. A ti si uvek na njenoj strani. 174 00:43:39,120 --> 00:43:43,205 Nisam ja na njenoj strani. Samo poku�avam da se brinem za njega. 175 00:43:44,120 --> 00:43:45,246 Odli�an posao. 176 00:43:47,240 --> 00:43:50,961 Da li se se�a� �ta si rekao za�to se opija? 177 00:43:51,400 --> 00:43:53,528 Zbog mojih lo�ih ocena. 178 00:43:55,240 --> 00:43:56,765 Nikad to nisam rekao. 179 00:44:01,520 --> 00:44:03,124 Pa, bio si u pravu. 180 00:44:05,200 --> 00:44:07,521 Opija se zbog mene. 181 00:44:09,120 --> 00:44:12,124 Nisam znao ni�ta o tome. - Sere�. 182 00:44:12,280 --> 00:44:17,571 Luda si. Misli� da bih bio na njegovoj strani da sam znao �ta ti je uradio? 183 00:44:17,720 --> 00:44:19,802 O �emu pri�a�? 184 00:44:22,000 --> 00:44:26,449 Zna� �ta me najvi�e nervira? To �to si i dalje ovde. 185 00:44:27,240 --> 00:44:28,571 Odjednom. 186 00:44:29,960 --> 00:44:31,530 Ne treba� mi. 187 00:44:51,760 --> 00:44:53,000 Gde je Lydia? 188 00:44:56,120 --> 00:44:57,884 Bernhard, gde je Lydia? 189 00:44:59,120 --> 00:45:00,485 Oti�la je ku�i. 190 00:45:10,120 --> 00:45:11,451 Mogu li da uzmem ovo? 191 00:45:12,440 --> 00:45:15,922 �ta da uzme�? Gde �e�? - Ne znam. 192 00:45:19,160 --> 00:45:21,128 Ni�ta vi�e ne znam. 193 00:45:23,120 --> 00:45:26,522 Daj mi tvoj telefon, molim te. - Za�to? 194 00:45:27,200 --> 00:45:31,091 Ho�u da pozovem Lydiu. Ne odgovara kad vidi moj broj. 195 00:45:31,880 --> 00:45:35,885 Na moj broj sigurno ne�e da odgovori. - Ne mo�e� tek tako da odustane�. 196 00:45:36,040 --> 00:45:37,371 �ta je sa tobom? 197 00:45:38,800 --> 00:45:41,087 Ne znam �ta joj je uradio. 198 00:45:42,480 --> 00:45:45,370 Ne bih dopustila da se to desi. Nikad. 199 00:45:46,840 --> 00:45:48,126 Da, naravno. 200 00:45:54,200 --> 00:45:57,841 Ne�e da se javi. Oti�la je, mama. 201 00:46:00,120 --> 00:46:02,248 I vi�e se nikad ne�e vratiti. 202 00:48:22,960 --> 00:48:24,200 Dobro ve�e. 203 00:48:28,160 --> 00:48:29,082 Pa? 204 00:48:33,120 --> 00:48:37,250 Je l' se ne�to desilo? - Ne, ba� ni�ta. 205 00:48:38,640 --> 00:48:44,602 Jesi li do�iveo neku nesre�u? - Ne, nisam. 206 00:48:45,600 --> 00:48:47,568 Je l' se ne�to drugo desilo? 207 00:49:00,920 --> 00:49:03,764 Da li mo�emo nekako da pomognemo? 208 00:49:06,320 --> 00:49:08,527 Imate li li�nu kartu kod sebe? 209 00:49:19,920 --> 00:49:23,083 Pa, gospodine Ingruber, �ta mo�emo da uradimo za vas? 210 00:49:25,760 --> 00:49:29,162 Da li ste dobro? Da pozovemo doktora? 211 00:49:36,360 --> 00:49:40,206 Morate ne�to da nam ka�ete, ili ne mo�emo da vam pomognemo. 212 00:50:34,600 --> 00:50:38,571 Ne gledaj me tako, ne�u te ostaviti samu. 213 00:50:45,680 --> 00:50:47,569 Bio si ku�i? 214 00:50:51,120 --> 00:50:52,804 �ta radi mama? 215 00:50:54,480 --> 00:50:55,686 Nije ba� najbolje. 216 00:50:59,880 --> 00:51:03,930 Mo�da je bolje da joj se javim. - Zaboravi. 217 00:51:05,640 --> 00:51:11,409 I ona je folirant. - Daj, nisam tako mislila. 218 00:51:13,200 --> 00:51:15,680 Nisam znala da si i ti folirant. 219 00:51:17,960 --> 00:51:20,088 Znam koliko ga voli�. 220 00:51:23,120 --> 00:51:24,690 Nije tvoja gre�ka. 221 00:51:29,640 --> 00:51:31,449 Trebao sam da znam. 222 00:51:34,320 --> 00:51:35,162 �ta? 223 00:51:55,160 --> 00:51:57,128 Gde �e�? 224 00:51:57,920 --> 00:52:00,969 U policijsku stanicu. - �ta �e� tamo? 225 00:52:01,200 --> 00:52:06,161 Idem da prijavim tog pedofila. - �ta �e� im re�i? 226 00:52:07,440 --> 00:52:10,330 Da je mislio na mene kad je jebao kurve? 227 00:52:10,480 --> 00:52:15,327 Da me je slikao? - Trebao sam ovo odavno da uradim. 228 00:52:15,960 --> 00:52:19,203 Odavno? Kako to misli�? 229 00:52:20,520 --> 00:52:21,601 �ta? 230 00:52:27,120 --> 00:52:30,363 Video sam ih i ranije. - �ta si video? 231 00:52:31,440 --> 00:52:32,521 Slike. 232 00:52:36,880 --> 00:52:39,565 Na�ao sam ih u kompjuteru. 233 00:53:26,000 --> 00:53:28,162 Ne se�am se. 234 00:53:31,200 --> 00:53:33,601 Imao sam 9, ili 10. 235 00:53:35,760 --> 00:53:37,091 Nisam razumeo. 236 00:53:41,240 --> 00:53:44,483 Verujem ti. - Mislio sam samo da je �udno 237 00:53:44,720 --> 00:53:49,647 �to je skrivao slike, ali nisam hteo da ti ka�em. 238 00:53:51,400 --> 00:53:55,450 Bio sam razo�aran �to ih je isekao. 239 00:54:01,200 --> 00:54:03,851 Ovo je tako glupo. - Znam. 240 00:54:09,760 --> 00:54:12,331 Nisam mogao da spre�im. 241 00:54:13,640 --> 00:54:15,244 �ta da spre�i�? 242 00:54:18,560 --> 00:54:22,281 Za�to me samo nisi pitao �ta se je desilo? 243 00:54:24,440 --> 00:54:26,124 Ni�ta se nije desilo. 244 00:54:29,640 --> 00:54:31,529 Nikad me nije ni dodirnuo. 245 00:54:52,240 --> 00:54:53,765 Oti�ao mi je voz. 246 00:58:43,640 --> 00:58:44,687 �ta je? 247 00:58:45,360 --> 00:58:50,002 Nisi stvarno bio pijan na onom sastanku alkoholi�ara, zar ne? 248 00:58:53,760 --> 00:58:57,765 Mislim da te nikad nisam videla pijanog. - �ali� se. 249 00:58:58,680 --> 00:58:59,966 Kad? 250 00:59:06,480 --> 00:59:08,289 Je l' mogu? 251 00:59:17,920 --> 00:59:22,881 Ali, u pravu si. Bio sam dobro dete. Do tad. 252 00:59:24,200 --> 00:59:25,565 Pa, onda... 253 00:59:52,120 --> 00:59:54,248 Kakav je ovo usrana stanica? 254 01:07:37,480 --> 01:07:38,720 Halo? 255 01:07:42,880 --> 01:07:44,484 �ta? Gde si? 256 01:07:49,000 --> 01:07:51,924 U redu, smiri se. Odmah dolazimo. 257 01:07:52,360 --> 01:07:54,601 Da, i ona je ovde. OK. 258 01:07:56,320 --> 01:07:57,321 Vidimo se. 259 01:07:58,880 --> 01:08:00,211 �ta se je desilo? 260 01:08:19,960 --> 01:08:21,086 Mama? 261 01:08:22,720 --> 01:08:25,849 Uhapsili su va�eg oca. - Molim? 19151

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.