All language subtitles for Dutch

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic Download
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch Download
en English Download
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French Download
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek Download
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic Download
ig Igbo
id Indonesian Download
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:24,416 --> 00:00:28,291 EEN NETFLIX ORIGINAL-FILM 2 00:01:22,708 --> 00:01:26,666 'Ik geef het gevecht op: 3 00:01:26,750 --> 00:01:30,958 laat er een einde zijn. 4 00:01:31,083 --> 00:01:34,500 Een privacy... 5 00:01:34,583 --> 00:01:38,958 ...een donker hoekje voor mij. 6 00:01:39,041 --> 00:01:43,250 Ik wil dat zelfs God me vergeet.' 7 00:01:43,333 --> 00:01:49,000 Robert Browning - Paracelsus (1835) 8 00:02:24,541 --> 00:02:26,166 FACEL VEGA WATERSTOF REPLICA 9 00:02:26,250 --> 00:02:28,208 GEBASEERD OP: 1962 FACEL VEGA ZELFSTUREND 10 00:02:46,125 --> 00:02:48,125 Heb je nog gescoord gisteravond? 11 00:02:48,208 --> 00:02:49,666 Natuurlijk. En jij? 12 00:02:54,875 --> 00:02:56,750 Ik ben een open raam. 13 00:02:57,125 --> 00:02:58,625 Over de oneindigheid. 14 00:03:00,541 --> 00:03:03,250 Een nieuwe wereld om je pols. 15 00:03:04,333 --> 00:03:06,083 Ik ben Giguere de Corto. 16 00:03:22,583 --> 00:03:25,291 ONBEKENDE FOUT 17 00:03:50,416 --> 00:03:52,291 E. PAZOS 23, Agent 18 00:03:52,833 --> 00:03:55,291 SAL FRIELAND 46, Rechercheur 19 00:04:12,750 --> 00:04:13,583 Mijn zoon. 20 00:04:13,666 --> 00:04:15,375 DOMINIC RAY 50, Verzekeringsagent 21 00:04:15,458 --> 00:04:17,166 Hij belt niet terug. 22 00:04:18,250 --> 00:04:19,625 Dat is niets voor hem. 23 00:04:20,916 --> 00:04:22,541 Weet je wat er gebeurd is? 24 00:04:26,166 --> 00:04:28,708 Hij is een uur geleden gespot in de Ether. 25 00:04:30,416 --> 00:04:32,125 Wil je het echt zien? 26 00:04:36,583 --> 00:04:37,416 Ja. 27 00:04:39,833 --> 00:04:40,708 Dat wil ik. 28 00:04:52,666 --> 00:04:54,250 EEN GEHEIME SITE OPENEN 29 00:04:54,333 --> 00:04:55,708 ZEER VERTROUWELIJK 30 00:04:55,791 --> 00:04:56,708 TOEGANG VERLEEND 31 00:05:19,583 --> 00:05:20,625 PAS OP 32 00:05:21,000 --> 00:05:23,458 Ga achteruit. 33 00:06:01,791 --> 00:06:05,250 EINDE BESTAND 34 00:06:22,833 --> 00:06:24,416 Ik weet waar hij lag. 35 00:06:24,500 --> 00:06:26,166 Kijk maar in mijn bestand. 36 00:06:26,250 --> 00:06:28,458 In de badkamer van het hotel. 37 00:06:41,791 --> 00:06:43,666 Ik wil de werkster zien. 38 00:06:58,875 --> 00:07:00,125 Ik kan u niet helpen. 39 00:07:00,791 --> 00:07:03,958 Dan heeft iemand anders hem gepakt. 40 00:07:04,708 --> 00:07:05,708 Helaas niet. 41 00:07:07,750 --> 00:07:08,625 We gaan. 42 00:07:17,666 --> 00:07:20,041 Je liet niet zien wat er al was gebeurd. 43 00:07:27,166 --> 00:07:31,375 En ook niet dat ze hem vier uur later verkocht om de huur te betalen. 44 00:07:32,250 --> 00:07:35,958 Ik had gewoon een pesthekel aan haar. 45 00:07:37,500 --> 00:07:39,791 Mijn cliënt vreesde voor zijn leven. 46 00:07:43,541 --> 00:07:44,416 Doe het niet. 47 00:07:44,958 --> 00:07:46,458 Ik heb niets gedaan. 48 00:07:48,500 --> 00:07:50,958 Hij had een tel om zich te verdedigen. 49 00:07:53,958 --> 00:07:55,958 EINDE BESTAND 50 00:07:57,166 --> 00:08:00,000 Hij kon nooit weten dat hij geen pistool pakte. 51 00:08:00,916 --> 00:08:06,291 ER IS EEN ONRECHTMATIGE DAAD WAARGENOMEN GEEF U ONMIDDELLIJK OVER 52 00:08:10,958 --> 00:08:16,666 De POV van het kind toont aan dat mijn cliënt volledig meewerkte. 53 00:08:20,416 --> 00:08:22,875 BIJBEL 54 00:08:27,375 --> 00:08:28,541 TORNADOREPLICA 55 00:08:28,625 --> 00:08:30,791 GEBIED AFGESLOTEN VOLG INSTRUCTIES OP 56 00:08:30,875 --> 00:08:35,500 Wat hij een uur eerder deed, is waar ik over val en een jury vast ook. 57 00:08:37,750 --> 00:08:40,875 Uw cliënt was onder invloed. 58 00:08:53,375 --> 00:08:55,416 Laten we een schikking bespreken. 59 00:08:57,416 --> 00:08:58,666 Er is... -Ik zie het. 60 00:08:59,666 --> 00:09:01,750 VERTROUWELIJK 61 00:09:01,833 --> 00:09:04,125 EINDE BESTAND GA NAAR... 62 00:09:17,250 --> 00:09:19,250 Charlie, hoe is het met de meiden? 63 00:09:19,333 --> 00:09:21,958 Die strooien nog met geld alsof ik rijk ben. 64 00:09:24,458 --> 00:09:25,625 James Cray. 65 00:09:26,208 --> 00:09:27,625 Tussen z'n ogen geraakt. 66 00:09:27,708 --> 00:09:31,000 Een dik uur geleden. -Waarom kan ik niet bij z'n bestand? 67 00:09:33,875 --> 00:09:34,708 Charlie. 68 00:09:35,291 --> 00:09:37,208 Wanneer weten we wie het was? 69 00:09:44,041 --> 00:09:45,708 Bekijk z'n einde maar eens. 70 00:09:47,708 --> 00:09:48,750 Je hebt toegang. 71 00:09:49,500 --> 00:09:50,333 VERTROUWELIJK 72 00:09:50,416 --> 00:09:51,875 TOEGANG VERLEEND 73 00:09:56,041 --> 00:09:57,041 ONTGRENDELD 74 00:09:58,791 --> 00:10:00,500 Hij loopt z'n appartement in. 75 00:10:06,000 --> 00:10:08,250 Even later bekijkt hij zijn aandelen. 76 00:10:08,333 --> 00:10:11,500 Dan wordt het interessant. -Zei ik dat het dat niet was? 77 00:10:29,625 --> 00:10:31,458 Wie ben je? 78 00:10:31,541 --> 00:10:35,083 Hij ziet wat de moordenaar ziet. -Om zichzelf te verbergen. 79 00:10:35,166 --> 00:10:38,041 De moordenaar hackt Cray's Mind's Eye. 80 00:10:38,125 --> 00:10:40,166 Cray's gezichtspunt... -Wat doe je? 81 00:10:40,250 --> 00:10:41,833 ...is de POV van de dader. 82 00:10:41,916 --> 00:10:43,416 Hij kijkt naar zichzelf. 83 00:10:44,875 --> 00:10:46,666 Voor Cray het begreep... 84 00:10:46,750 --> 00:10:48,625 Alsjeblieft, niet doen. 85 00:10:54,250 --> 00:10:56,250 EINDE BESTAND 86 00:11:00,166 --> 00:11:01,875 Wie kan een mens hacken? 87 00:11:01,958 --> 00:11:04,208 Het wordt nog beter. -Slechter zeker? 88 00:11:04,291 --> 00:11:06,375 Bekijk het tijdstip van overlijden. 89 00:11:08,708 --> 00:11:11,833 De tijdlijn stopt om 18.10 en 24 seconden. 90 00:11:14,875 --> 00:11:16,083 EINDE BESTAND 91 00:11:18,833 --> 00:11:21,708 Identiteitsdiefstal om z'n zicht te hacken... 92 00:11:21,791 --> 00:11:24,291 ...en hij was alleen toen hij werd gedood. 93 00:11:25,041 --> 00:11:26,708 Zo moet het lijken. 94 00:11:27,541 --> 00:11:29,083 Er is geen handtekening. 95 00:11:29,333 --> 00:11:30,875 Geen herkenbaar dataspoor. 96 00:11:32,000 --> 00:11:35,500 In wat voor wereld leven we als moordenaars zich verbergen? 97 00:11:38,458 --> 00:11:42,125 Wel weer eens wat anders dan alleen schuldige gekken oppakken. 98 00:11:44,708 --> 00:11:46,958 We hebben een heus mysterie te pakken. 99 00:11:47,166 --> 00:11:48,000 Twee. 100 00:11:48,708 --> 00:11:50,208 Er is nog een zaak. 101 00:11:51,708 --> 00:11:56,291 Baltimore, juli. Zijn POV werd ook gehackt door een schutter die er niet was. 102 00:12:06,625 --> 00:12:07,625 Wat gebeurt er? 103 00:12:10,416 --> 00:12:11,291 Wat is dit? 104 00:12:11,791 --> 00:12:13,125 EINDE BESTAND 105 00:12:15,125 --> 00:12:18,583 Men dacht dat het een fout was. Nu wordt de zaak heropend. 106 00:12:18,666 --> 00:12:21,916 Zijn laatste bezoek was van een vrouw. 107 00:12:22,416 --> 00:12:24,625 Wat is haar ID? -Gewist. 108 00:12:25,833 --> 00:12:27,875 Dit blijft binnenskamers. 109 00:12:27,958 --> 00:12:30,958 De pers mag speculeren, officieel is het zelfmoord. 110 00:12:31,958 --> 00:12:34,375 Charlie, vanochtend in de stad... 111 00:12:35,625 --> 00:12:36,875 ...zag ik een geest. 112 00:12:37,458 --> 00:12:38,958 Een gezicht zonder naam? 113 00:12:39,041 --> 00:12:41,541 De meid was een onbeschreven blad. 114 00:12:41,791 --> 00:12:44,916 Ik dacht aan een hapering en heb ik haar nagetrokken. 115 00:12:45,416 --> 00:12:46,500 Nog een raadsel. 116 00:12:47,125 --> 00:12:48,625 Daar zien we te veel van. 117 00:12:49,166 --> 00:12:50,333 Of we zien ze niet. 118 00:12:51,875 --> 00:12:53,875 Stuur haar op. -Gedaan. 119 00:12:54,750 --> 00:12:55,875 STUUR GEGEVENS 120 00:12:58,083 --> 00:12:59,458 ONBEKENDE FOUT 121 00:13:41,250 --> 00:13:42,708 Ben je bij mij, Sal? 122 00:13:43,833 --> 00:13:45,208 Natuurlijk, lieverd. 123 00:13:46,916 --> 00:13:48,000 ONBEKENDE FOUT 124 00:13:50,041 --> 00:13:51,000 BESTAND NIET GEVONDEN 125 00:13:51,375 --> 00:13:52,250 Verdomme. 126 00:13:56,458 --> 00:13:57,291 Ik ga. 127 00:14:00,250 --> 00:14:01,666 Wat keek je? 128 00:14:03,458 --> 00:14:07,791 Laat zien wat je net keek, anders zie je me nooit meer terug. 129 00:14:09,291 --> 00:14:10,208 Laat zien. 130 00:14:11,375 --> 00:14:12,333 Dat kan ik niet. 131 00:14:23,125 --> 00:14:23,958 Nee. 132 00:14:25,791 --> 00:14:26,666 Echt niet. 133 00:14:42,625 --> 00:14:43,458 EINDE BESTAND 134 00:14:56,458 --> 00:14:58,333 Wat weet je, Lester? 135 00:14:58,916 --> 00:15:03,000 De gegevens zijn geanalyseerd. Een week geleden was er een bewerking. 136 00:15:04,125 --> 00:15:05,958 Of eigenlijk een kopie. 137 00:15:08,041 --> 00:15:11,166 Er is geknoeid met dit materiaal. 138 00:15:11,250 --> 00:15:13,500 Als je het grondig analyseert... 139 00:15:14,833 --> 00:15:17,791 ...blijft hij te lang op bepaalde pagina's hangen. 140 00:15:20,125 --> 00:15:22,458 Andere dingen die niet kloppen... 141 00:15:23,541 --> 00:15:28,375 ...de aandelenkoers in zijn Mind's Eye is niet echt van die dag. 142 00:15:28,458 --> 00:15:30,333 Het is ook uitgerekt, maar... 143 00:15:30,416 --> 00:15:33,125 ...als je het niet zoekt, vind je het nooit. 144 00:15:33,750 --> 00:15:37,208 Dit is heel erg goed. 145 00:15:37,625 --> 00:15:40,000 Verdomd nauwkeurig werk. 146 00:15:40,083 --> 00:15:42,583 Maar het maskeert illegale activiteiten. 147 00:15:42,666 --> 00:15:45,500 Die de beurscommissie niet is opgevallen. 148 00:15:46,083 --> 00:15:50,041 Een dag later wordt hij vrijgesproken van handel met voorkennis. 149 00:15:51,416 --> 00:15:52,291 En dan dit. 150 00:15:55,708 --> 00:15:59,208 Het is moeilijk hoorbaar door de muziek in z'n hoofd, maar... 151 00:15:59,291 --> 00:16:00,125 ...dat. 152 00:16:05,500 --> 00:16:08,500 Dat is een deurbel. -Cray had een onbekende gast. 153 00:16:08,625 --> 00:16:11,541 Die z'n sporen heeft uitgewist. 154 00:16:11,625 --> 00:16:17,583 Niets wijst erop dat het slachtoffer z'n eigen gegevens kon aanpassen, dus... 155 00:16:17,666 --> 00:16:19,458 Hij heeft een hacker ingehuurd. 156 00:16:20,541 --> 00:16:23,375 Jordan Nees heeft ook aanpassingen. 157 00:16:24,083 --> 00:16:26,875 Muziekproducent, vroeger verslaafd aan heroïne. 158 00:16:26,958 --> 00:16:29,125 Liet z'n laatste terugval uitwissen. 159 00:16:29,625 --> 00:16:31,750 Zodat hij z'n baan niet verloor. 160 00:16:32,625 --> 00:16:34,041 Dit is een nachtmerrie. 161 00:16:35,541 --> 00:16:38,750 Het hypothetische is nu mogelijk. 162 00:16:39,750 --> 00:16:43,791 Ze kunnen niet alleen inbreken, ze verplaatsen alles ook nog eens. 163 00:16:44,833 --> 00:16:48,458 Charlie, die meid die ik gister zag op South William... 164 00:16:49,041 --> 00:16:53,250 ...lijkt op het signalement van degene die Nees 't laatst levend zag. 165 00:16:54,875 --> 00:16:57,708 Gisteravond is ze uit mijn geschiedenis gewist. 166 00:16:57,791 --> 00:17:01,125 Ik dacht aan een storing, maar verder is alles er. 167 00:17:01,541 --> 00:17:05,666 Ik ben bang dat iemand haar gewist heeft uit mijn bestand. 168 00:17:08,625 --> 00:17:09,791 Stuur haar terug. 169 00:17:10,291 --> 00:17:12,833 Dat wilde ik jou ook vragen. 170 00:17:14,833 --> 00:17:15,958 Die van mij is weg. 171 00:17:27,833 --> 00:17:29,208 GAMER/ BEKENDE LASTPOST 172 00:18:06,625 --> 00:18:07,916 Dat ene moment... 173 00:18:10,083 --> 00:18:11,458 ...is nu een zwart gat. 174 00:18:13,541 --> 00:18:14,958 BESTAND NIET GEVONDEN 175 00:18:15,041 --> 00:18:16,416 En niet alleen bij mij. 176 00:18:17,250 --> 00:18:20,625 Van tien anderen op straat zijn de gegevens aangepast. 177 00:18:21,208 --> 00:18:24,916 Degenen die haar aankeken, toevallige voorbijgangers. 178 00:18:26,333 --> 00:18:28,166 Ze heeft een algoritme gebouwd. 179 00:18:28,416 --> 00:18:31,458 Dat zoekt haar automatisch en wist alle sporen. 180 00:18:32,875 --> 00:18:35,083 Ze wordt gewist en laat een leegte achter. 181 00:18:37,625 --> 00:18:43,000 Niemand op straat is belangrijk genoeg om de leegte te verbergen. 182 00:18:43,083 --> 00:18:45,708 Wie wel belangrijk genoeg is, gaat dood. 183 00:18:47,625 --> 00:18:50,833 Het is moeilijk om alleen herinneringen te wissen. 184 00:18:50,916 --> 00:18:55,708 Slechts een handjevol mensen kan dat. Die zijn vaak te slim om te gaan moorden. 185 00:18:55,791 --> 00:18:58,041 Tenzij het zieke geest is. 186 00:18:58,333 --> 00:19:00,000 Hebben ze beelden doorzocht? 187 00:19:00,958 --> 00:19:02,916 Hoe? We hebben geen gezicht meer. 188 00:19:05,458 --> 00:19:08,916 We hebben geen naam of gezicht en geen idee waar ze is. 189 00:19:11,458 --> 00:19:13,125 We hebben helemaal niets. 190 00:19:18,583 --> 00:19:19,541 Wil je ook wat? 191 00:19:20,083 --> 00:19:20,958 Nee, dank je. 192 00:19:23,666 --> 00:19:25,083 U bent gearriveerd. 193 00:20:26,125 --> 00:20:28,375 KRISTEN BELLEN 194 00:20:33,791 --> 00:20:34,875 Hoi, Sal. 195 00:20:35,333 --> 00:20:36,958 Het is laat. -Weet ik. 196 00:20:38,416 --> 00:20:39,916 Morgen is z'n verjaardag. 197 00:20:40,750 --> 00:20:42,458 Denk je dat ik dat niet weet? 198 00:20:43,166 --> 00:20:44,000 Tien. 199 00:20:45,041 --> 00:20:47,166 Hou hiermee op. Hij is er niet meer. 200 00:20:48,000 --> 00:20:49,625 Hij zou tien zijn geworden. 201 00:20:51,291 --> 00:20:54,375 Je moet hiermee ophouden. Voor jezelf en voor mij. 202 00:20:55,333 --> 00:20:56,166 Waarmee? 203 00:20:56,875 --> 00:20:59,875 Ik hou z'n herinnering in ere. Wat is daar mis mee? 204 00:20:59,958 --> 00:21:03,583 De herinnering gaat nergens heen. En jij ook niet zo te zien. 205 00:21:04,708 --> 00:21:08,375 Moet hij er echt elke keer bij zijn? 206 00:21:09,500 --> 00:21:12,083 Conrad, ik hou haar niet lang op, maar... 207 00:21:12,166 --> 00:21:13,250 Weet ik. 208 00:21:13,791 --> 00:21:16,208 Maar je kunt niet altijd zo laat bellen. 209 00:21:16,291 --> 00:21:17,791 Ze is je vrouw niet meer. 210 00:21:18,791 --> 00:21:20,708 Het is z'n verjaardag, verdomme. 211 00:21:24,500 --> 00:21:25,500 Kristen. 212 00:21:27,000 --> 00:21:27,916 Ben je dronken? 213 00:21:28,916 --> 00:21:29,958 Je schommelt. 214 00:21:30,541 --> 00:21:31,666 Dronken? 215 00:21:33,458 --> 00:21:36,875 Ik ben moe, ik heb gewerkt. Ik heb dagen niet gedronken. 216 00:21:37,541 --> 00:21:39,750 Laat me de laatste tien minuten zien. 217 00:21:40,708 --> 00:21:41,916 Weet je? 218 00:21:42,708 --> 00:21:43,833 Ik moet gaan. 219 00:22:04,458 --> 00:22:05,958 VERTROUWELIJK 220 00:22:06,625 --> 00:22:08,916 EINDE BESTAND GA NAAR... 221 00:22:27,000 --> 00:22:27,833 Help. 222 00:22:33,833 --> 00:22:35,958 Dood mij, alsjeblieft. 223 00:22:36,041 --> 00:22:37,666 Doe haar niets. 224 00:22:38,833 --> 00:22:40,833 Niet doen. 225 00:22:41,958 --> 00:22:42,791 Nee. 226 00:22:43,916 --> 00:22:45,916 EINDE BESTAND 227 00:22:52,750 --> 00:22:54,625 Mind's Eye gekaapt. 228 00:22:56,541 --> 00:22:57,541 Bij allebei. 229 00:22:58,625 --> 00:23:01,000 De POV van de dader... 230 00:23:01,916 --> 00:23:04,125 ...heeft geen handtekening. 231 00:23:04,208 --> 00:23:05,583 Dat meen je niet. 232 00:23:08,000 --> 00:23:09,375 Als eerste ter plaatse? 233 00:23:10,083 --> 00:23:11,875 Ik was in de buurt. 234 00:23:12,166 --> 00:23:13,291 Waar is iedereen? 235 00:23:14,166 --> 00:23:15,000 Onderweg. 236 00:23:15,666 --> 00:23:17,083 Wie is hier nog meer? 237 00:23:17,833 --> 00:23:18,916 De bediende. 238 00:23:19,833 --> 00:23:21,000 Ze was beneden. 239 00:23:42,541 --> 00:23:45,750 NOODOPROEP 240 00:23:46,666 --> 00:23:48,166 Ze is weer in haar kamer. 241 00:23:48,250 --> 00:23:49,291 Erg overstuur. 242 00:23:50,750 --> 00:23:51,958 Ik heb haar gehoord. 243 00:23:54,125 --> 00:23:56,375 Kunt u haar beschrijven? 244 00:23:57,958 --> 00:23:59,791 Lang, bruin haar... 245 00:23:59,875 --> 00:24:00,875 Een jaar of 25? 246 00:24:00,958 --> 00:24:02,958 Ik heb haar maar even gezien. 247 00:24:03,500 --> 00:24:06,208 Is zij de enige die hier verder nog is? 248 00:24:07,666 --> 00:24:09,500 Wat een rat. 249 00:24:12,958 --> 00:24:14,958 We zijn hier met z'n vieren. 250 00:24:16,000 --> 00:24:17,791 Er zit iemand verstopt. 251 00:24:19,666 --> 00:24:20,916 Zet je zender uit. 252 00:24:21,000 --> 00:24:23,291 OBSTRUCTIEPROTOCOL AAN METATRACKING UIT 253 00:24:28,000 --> 00:24:30,166 GEEN VITALE FUNCTIES 254 00:24:34,875 --> 00:24:36,500 VERZOEK OM VERSTERKING 255 00:25:10,500 --> 00:25:12,416 TREIN VERTREKT OVER 30 SECONDEN 256 00:26:12,750 --> 00:26:14,708 Dood mij, alsjeblieft. 257 00:26:15,000 --> 00:26:17,000 Doe haar niets. 258 00:26:17,625 --> 00:26:19,625 Niet doen. 259 00:26:20,875 --> 00:26:21,750 Nee. 260 00:26:28,250 --> 00:26:29,875 EINDE BESTAND. 261 00:26:31,083 --> 00:26:32,166 Een lesbisch stel. 262 00:26:32,750 --> 00:26:33,791 Nog in de kast. 263 00:26:33,875 --> 00:26:38,833 Een dochter van een christelijke senator die herkozen wil worden. 264 00:26:38,916 --> 00:26:44,083 Afgelopen week hadden de vrouwen zichzelf uit elkaars leven verwijderd. 265 00:26:44,291 --> 00:26:45,583 Voor de buitenwereld. 266 00:26:46,166 --> 00:26:47,500 Dat is niet makkelijk. 267 00:26:48,000 --> 00:26:49,625 Ze waren al een jaar samen. 268 00:26:51,041 --> 00:26:53,458 We krijgen een beeld van onze hacker... 269 00:26:53,541 --> 00:26:55,750 ...ook al hebben we geen beeld. 270 00:26:56,666 --> 00:26:58,000 Leeft in de Ether. 271 00:26:58,875 --> 00:27:04,500 Verdient haar geld met het verdoezelen van geheimen en affaires. 272 00:27:04,583 --> 00:27:08,000 Witteboordencriminaliteit zonder slachtoffers. 273 00:27:08,916 --> 00:27:12,708 Ze is een geweldige editor die een geloofwaardig alibi maakt... 274 00:27:12,791 --> 00:27:14,833 ...voor de momenten van zonde. 275 00:27:14,916 --> 00:27:17,583 En ze wist zichzelf. 276 00:27:18,041 --> 00:27:20,125 En haar cliënten nu ook. 277 00:27:21,041 --> 00:27:22,875 Waarom gaat ze er heen? 278 00:27:23,833 --> 00:27:25,208 Het kan ook op afstand. 279 00:27:25,291 --> 00:27:29,166 Ze wil niet door veel te communiceren, een spoor achterlaten... 280 00:27:29,250 --> 00:27:30,625 ...dat onderschept wordt. 281 00:27:30,708 --> 00:27:34,666 En contant geld kan niet gehackt worden. Herinner je je dat nog? 282 00:27:35,083 --> 00:27:38,416 En ik dacht dat het haar om de persoonlijke aanpak ging. 283 00:27:38,541 --> 00:27:41,833 Kan. DNA is niet geregistreerd, maar komt overeen. 284 00:27:41,916 --> 00:27:44,583 Dat wijst op seks met de slachtoffers. 285 00:27:45,000 --> 00:27:46,375 Gaat het daarom? 286 00:27:47,208 --> 00:27:50,666 Niemand mag het kunnen navertellen? -Dat gebeurt vaker. 287 00:27:51,333 --> 00:27:54,541 Elke klant met wie ze het bed deelt, gaat dood. 288 00:27:55,250 --> 00:27:58,166 Ze kan je op meer dan één manier doden. 289 00:28:01,500 --> 00:28:03,750 Toen ik haar gister achtervolgde... 290 00:28:06,625 --> 00:28:08,625 BESTAND VERZENDEN 291 00:28:11,958 --> 00:28:13,416 Hier begint het. 292 00:28:14,041 --> 00:28:15,916 Ze verandert wat ik zie. 293 00:28:16,791 --> 00:28:17,750 De trap... 294 00:28:19,166 --> 00:28:20,166 ...wordt langer. 295 00:28:21,416 --> 00:28:22,833 Hij ziet er normaal uit. 296 00:28:24,041 --> 00:28:26,583 Voor mij niet. Het is een optische illusie. 297 00:28:26,708 --> 00:28:30,416 Die later verdwijnt uit mijn bestand. Dat is niet alles. 298 00:28:31,708 --> 00:28:32,708 Hier... 299 00:28:34,416 --> 00:28:35,458 ...zie ik... 300 00:28:36,041 --> 00:28:38,000 ...een metro staan. 301 00:28:40,875 --> 00:28:42,416 Maar die is er niet. 302 00:28:42,500 --> 00:28:44,125 Ik zweer het. 303 00:28:53,166 --> 00:28:55,291 De echte had m'n dood kunnen worden. 304 00:28:58,875 --> 00:29:00,250 Een bewegend beeld... 305 00:29:01,083 --> 00:29:03,333 ...over een bestand plaatsen... 306 00:29:05,916 --> 00:29:07,041 ...dat is mogelijk. 307 00:29:09,666 --> 00:29:12,083 Hoe stoppen we haar in godsnaam? 308 00:29:13,375 --> 00:29:16,791 We doen wat de slachtoffers deden voor ze eraan gingen. 309 00:29:17,833 --> 00:29:18,875 We huren haar in. 310 00:29:21,666 --> 00:29:23,000 Ik ben het lokaas. 311 00:29:25,541 --> 00:29:26,666 Ik ga undercover. 312 00:29:27,333 --> 00:29:29,000 Ze houdt van grote jongens. 313 00:29:29,375 --> 00:29:31,583 Ik doe alsof ik beurshandelaar ben. 314 00:29:31,666 --> 00:29:35,791 Alles is nep: vrienden, familie, m'n verloofde en profielgeschiedenis. 315 00:29:37,208 --> 00:29:42,000 Online lijk ik een succesvol leven te leiden. 316 00:29:43,666 --> 00:29:48,000 Na een maand hebben we genoeg om mijn politiecarrière te vervangen. 317 00:29:48,083 --> 00:29:49,333 werkeloze danser 318 00:29:49,416 --> 00:29:51,833 SOL GRAYSON effectenmakelaar 319 00:29:52,750 --> 00:29:53,583 Interieurstilist 320 00:29:53,666 --> 00:29:54,500 Stilist 321 00:29:57,541 --> 00:30:01,833 Mijn nieuwe leven lijkt alleen wat repetitief voor wie terugkijkt. 322 00:30:03,666 --> 00:30:05,750 Lester moet meedoen. 323 00:30:06,250 --> 00:30:09,041 Hij is een freelancer. Dat is wel veilig. 324 00:30:18,875 --> 00:30:23,083 Als ik echt lijk, doe ik iets wat de nieuwe mij wil uitwissen. 325 00:30:25,916 --> 00:30:27,833 Een elite callgirl. 326 00:30:32,083 --> 00:30:32,958 Dank je. 327 00:30:34,083 --> 00:30:35,208 Wil je wat drinken? 328 00:30:37,916 --> 00:30:38,875 Ik drink niet. 329 00:30:40,916 --> 00:30:41,958 Wat doe je wel? 330 00:31:04,625 --> 00:31:08,500 Daarna doe ik wat iedereen doet als hij zich schuldig voelt... 331 00:31:08,583 --> 00:31:10,083 ...ik bel mijn verloofde. 332 00:31:12,208 --> 00:31:15,958 ALISON ANN BELLEN 333 00:31:17,291 --> 00:31:20,666 Uit angst dat mijn vriendin mijn bestand wil bekijken... 334 00:31:20,750 --> 00:31:22,416 ...en zoek ik een hacker. 335 00:31:23,208 --> 00:31:27,166 In dezelfde donkere hoeken van de Ether als de andere slachtoffers. 336 00:31:27,750 --> 00:31:29,208 We weten haar werkwijze. 337 00:31:29,583 --> 00:31:30,875 Ze komt bij mij. 338 00:31:31,875 --> 00:31:35,500 Iedereen die niet aan de beschrijving voldoet, slaan we over. 339 00:31:40,041 --> 00:31:40,916 Sol Grayson? 340 00:31:41,000 --> 00:31:42,666 NIKITA NAGORNYY? COSMETISCHE INGREEP 341 00:31:44,125 --> 00:31:45,166 Laat toch maar. 342 00:31:46,625 --> 00:31:47,666 ANTWOORD/Sol18 343 00:32:04,375 --> 00:32:10,625 ANON: Hallo, wat heb je nodig? 344 00:32:13,125 --> 00:32:15,375 SOL: Kunnen we afspreken? 345 00:32:15,916 --> 00:32:18,250 ANON: Vanavond, 23 uur. 346 00:32:18,708 --> 00:32:21,166 SOL: Hoe vind ik je? 347 00:32:21,541 --> 00:32:25,208 ANON: Ik vind jou wel. Ergens in het openbaar. 348 00:32:26,500 --> 00:32:28,458 Ik heb een lading cash nodig. 349 00:32:29,750 --> 00:32:34,041 Ze doorziet onze metadata, dus ik wil geen agenten in mijn buurt. 350 00:32:34,333 --> 00:32:38,416 Als we communiceren, verraad ik mezelf, dus gebruiken we een signaal. 351 00:33:18,833 --> 00:33:20,125 Niet kijken. 352 00:33:21,250 --> 00:33:24,041 Wat zoek je, Sol Grayson, effectenmakelaar? 353 00:33:26,083 --> 00:33:27,916 Ik wil een affaire verhullen. 354 00:33:28,750 --> 00:33:32,333 Niet zozeer een affaire... -Maakt me niet uit. 355 00:33:33,916 --> 00:33:34,833 Alleen cash. 356 00:33:37,833 --> 00:33:40,291 Ergens waar we niet gestoord worden. 357 00:33:41,041 --> 00:33:42,166 Jouw appartement. 358 00:33:45,541 --> 00:33:50,916 Als ze er is, moet ze zo dichtbij komen dat Lester haar frequentie kan scannen. 359 00:33:51,708 --> 00:33:55,166 Dan volgen we de proxieketting tot aan de moorden. 360 00:33:56,250 --> 00:33:57,416 Dan hebben we haar. 361 00:34:23,291 --> 00:34:24,416 Wil je wat drinken? 362 00:34:27,375 --> 00:34:32,375 ONBEKENDE FOUT 363 00:35:08,458 --> 00:35:09,291 Ik zit erin. 364 00:35:10,125 --> 00:35:11,250 Zo snel? 365 00:35:11,666 --> 00:35:12,833 Daar gaan we. 366 00:35:32,833 --> 00:35:34,166 Het werkt als volgt. 367 00:35:34,250 --> 00:35:36,583 Geloof het of niet, maar ik heb regels. 368 00:35:36,708 --> 00:35:40,833 Om je privacy te respecteren, bekijk ik alleen wat je aan me vraagt. 369 00:35:40,916 --> 00:35:41,791 Verder niets. 370 00:35:42,833 --> 00:35:44,666 Tenzij je me bedondert. 371 00:35:46,291 --> 00:35:47,416 Als je dat doet... 372 00:35:47,750 --> 00:35:49,833 ...zou je willen dat je dood was. 373 00:35:52,666 --> 00:35:53,833 Klinkt redelijk. 374 00:35:55,541 --> 00:35:56,375 Nou? 375 00:35:57,791 --> 00:35:58,916 Een week geleden... 376 00:36:00,083 --> 00:36:01,000 Maandag... 377 00:36:02,625 --> 00:36:05,541 ...ongeveer om 23.10 uur. 378 00:36:09,166 --> 00:36:10,208 Ik zie haar. 379 00:36:10,666 --> 00:36:12,125 Wil je haar weg hebben? 380 00:36:19,208 --> 00:36:21,916 Aan haar kant ook? Ik kan een gat achterlaten. 381 00:36:25,166 --> 00:36:27,833 Wat als ze terugkijkt en ziet dat het weg is? 382 00:36:28,000 --> 00:36:30,291 Zo'n type meisje lijkt het me niet. 383 00:36:30,875 --> 00:36:33,875 Als het weg is, kan ze het niet tegen je gebruiken. 384 00:36:36,041 --> 00:36:37,375 BESTAND NIET GEVONDEN 385 00:36:53,083 --> 00:36:55,791 Wat moet ervoor in de plaats komen? 386 00:36:56,750 --> 00:36:58,708 Dat ik vroeger naar bed ging. 387 00:36:59,166 --> 00:37:01,916 Je hebt je vriendin gebeld nadat ze wegging. 388 00:37:03,875 --> 00:37:07,833 Dat is vast de vriendin die hier niet van mag weten. 389 00:37:08,625 --> 00:37:11,833 Ze zou kunnen zien dat het gesprek er niet is. 390 00:37:14,000 --> 00:37:15,333 Een avondje in de bar? 391 00:37:16,208 --> 00:37:19,000 Daar zijn te veel anderen. Te ingewikkeld. 392 00:37:21,333 --> 00:37:23,875 Ik doe alsof je alleen thuis was. 393 00:37:24,500 --> 00:37:27,375 Zoals een andere avond dat je alleen was. 394 00:37:29,625 --> 00:37:31,958 Gelukkig kan ik er genoeg kiezen. 395 00:37:34,583 --> 00:37:36,291 Daarom huurde je een hoer in. 396 00:37:39,333 --> 00:37:41,125 Ik laat je zien wat ik doe. 397 00:37:46,625 --> 00:37:48,875 Ik haal alles wat je consumeert weg. 398 00:37:50,250 --> 00:37:52,083 Hoe jaloers is je vriendin? 399 00:37:52,625 --> 00:37:55,875 Iemand die heel goed kijkt, vooral een andere hacker... 400 00:37:59,000 --> 00:38:01,541 ...ziet het, maar anders duurt dit 'n week. 401 00:38:02,000 --> 00:38:03,625 Is dat zo erg? 402 00:38:04,750 --> 00:38:06,166 Dat kun je niet betalen. 403 00:38:13,916 --> 00:38:15,333 Dus de zaken gaan goed. 404 00:38:16,625 --> 00:38:19,958 Je zou versteld staan wat mensen willen verbergen. 405 00:38:26,125 --> 00:38:28,041 Is er ook iets wat je niet doet? 406 00:38:31,541 --> 00:38:33,666 Een moord verhullen? 407 00:38:35,000 --> 00:38:37,125 Hangt er vanaf wie ze vermoorden. 408 00:38:42,000 --> 00:38:43,375 Tot de volgende keer. 409 00:38:51,375 --> 00:38:53,875 Ik moet mij ook uit je leven wissen. 410 00:38:55,333 --> 00:38:56,250 Deze avond. 411 00:39:11,291 --> 00:39:12,333 Waar ben je? 412 00:39:15,750 --> 00:39:17,791 Vreemd om niets bij jou te zien. 413 00:39:17,875 --> 00:39:19,041 Geen naam. 414 00:39:19,416 --> 00:39:20,833 Geen data, niets. 415 00:39:20,916 --> 00:39:22,750 Je wordt vast vaak aangestaard. 416 00:39:23,625 --> 00:39:24,875 Ik kom weinig buiten. 417 00:39:24,958 --> 00:39:26,833 En dan hou ik me gedeisd. 418 00:39:28,000 --> 00:39:29,708 Men denkt aan een fout. 419 00:39:30,416 --> 00:39:32,166 Waarom gebruik je geen alias? 420 00:39:33,708 --> 00:39:35,958 Ik wil niet bestaan als een ander. 421 00:39:37,666 --> 00:39:39,000 Ik wil niet bestaan. 422 00:39:40,750 --> 00:39:41,833 Je hebt een naam. 423 00:39:43,041 --> 00:39:43,875 Klopt. 424 00:39:52,625 --> 00:39:53,708 Is dat alles? 425 00:39:54,000 --> 00:39:56,583 Het spijt me, maar ik heb nog een klant. 426 00:39:58,750 --> 00:40:00,958 En herinneringen van mensen? 427 00:40:01,625 --> 00:40:02,541 Zoals de mijne? 428 00:40:03,625 --> 00:40:05,208 Die kun je niet wissen. 429 00:40:06,416 --> 00:40:07,833 Ik weet wel een manier. 430 00:40:10,458 --> 00:40:13,583 Ik gok dat je daar geen vergunning voor hebt. 431 00:40:14,125 --> 00:40:14,958 Keer je om. 432 00:40:18,250 --> 00:40:19,291 Kijk me niet aan. 433 00:40:22,500 --> 00:40:23,708 Maak je geen zorgen. 434 00:40:24,041 --> 00:40:28,458 Ik wis alles van mij uit je bestand tot de laatste keer dat je me aankeek. 435 00:40:31,250 --> 00:40:32,125 Nu. 436 00:40:51,083 --> 00:40:51,916 Sal? 437 00:40:55,000 --> 00:40:56,500 Ik heb haar vijfde proxy. 438 00:40:57,625 --> 00:40:59,041 Haar bestand niet. 439 00:40:59,958 --> 00:41:00,833 Nog niet. 440 00:41:08,916 --> 00:41:10,166 Waarom leef je nog? 441 00:41:10,250 --> 00:41:12,083 Sorry, dat het tegenvalt. 442 00:41:12,166 --> 00:41:14,083 O, ja. Ze heeft je niet geneukt. 443 00:41:14,375 --> 00:41:15,708 Ik ben haar type niet. 444 00:41:16,083 --> 00:41:20,458 Hoe weten we dat ze je nu niet gaat volgen en ziet dat je agent bent? 445 00:41:20,625 --> 00:41:21,666 Dat denk ik niet. 446 00:41:22,208 --> 00:41:23,083 Ze zei iets. 447 00:41:23,166 --> 00:41:26,125 Dat ze alleen kijkt naar wat ik wil. 448 00:41:26,208 --> 00:41:28,125 Een principiële seriemoordenaar. 449 00:41:28,250 --> 00:41:29,458 Ik weet niet waarom. 450 00:41:30,000 --> 00:41:31,333 Maar ik geloofde haar. 451 00:41:37,375 --> 00:41:38,833 Versterking. 452 00:41:39,750 --> 00:41:42,750 Technologie-specialist van terrorismebestrijding. 453 00:41:43,750 --> 00:41:46,291 Aanbevolen door de commissaris. 454 00:41:47,166 --> 00:41:48,125 Fijn. 455 00:41:51,750 --> 00:41:53,750 Sal, Cyrus Frear. 456 00:41:58,125 --> 00:42:00,958 CYRUS FREAR, 29, BEVEILIGINGSEXPERT 457 00:42:11,000 --> 00:42:11,958 We zijn binnen. 458 00:42:29,291 --> 00:42:30,750 Wat nu? 459 00:42:31,750 --> 00:42:36,666 We gaan kijken. -We kunnen alleen zien wat ze nu ziet. 460 00:42:37,125 --> 00:42:40,625 We kunnen niet terugkijken tot we haar proxyketting hebben. 461 00:42:41,041 --> 00:42:43,166 Concentreer je. Zoek een aanwijzing. 462 00:42:43,500 --> 00:42:46,416 Zij gebruikt de zoeker niet, maar wij wel. 463 00:42:49,916 --> 00:42:53,375 Eclectische smaak. Modern uit de jaren 50, dure segment. 464 00:42:54,125 --> 00:42:57,541 En het gebouw? -Een loft in het centrum. 465 00:43:02,791 --> 00:43:06,291 We kunnen haar bestand alleen vinden als ze in de Ether is. 466 00:43:06,750 --> 00:43:08,875 Met de laatste proxy vinden we haar. 467 00:43:10,875 --> 00:43:14,041 CHIVAS REGAL 25 JAAR BLENDED WHISKY 468 00:43:14,166 --> 00:43:16,083 VINTAGE ITALIAANSE KURKENTREKKER 469 00:43:25,083 --> 00:43:26,625 Komt overeen met de dader. 470 00:43:30,041 --> 00:43:33,166 Een wapen herlaad je meestal omdat je geschoten hebt. 471 00:43:42,041 --> 00:43:43,500 Niets in de Mind's Eye. 472 00:43:44,250 --> 00:43:46,583 Volgens mij doet ze niet aan netwerken. 473 00:44:04,958 --> 00:44:06,791 Ze weet waar ze moet kijken. 474 00:44:24,583 --> 00:44:26,000 Ze zit in de Ether. 475 00:44:26,500 --> 00:44:28,333 Hoe omzeilt ze de protocollen? 476 00:44:28,416 --> 00:44:30,041 Dat lijkt geen probleem. 477 00:44:30,125 --> 00:44:32,125 Ze logt in in een bestand. 478 00:44:33,250 --> 00:44:35,250 Door wiens ogen kijkt ze? 479 00:44:36,458 --> 00:44:39,375 Jesper Nix, een kunstdealer die op geld uit is. 480 00:44:39,458 --> 00:44:41,791 Twee gallerieën aan de Upper East Side. 481 00:44:48,625 --> 00:44:49,500 Wie is hij? 482 00:44:50,041 --> 00:44:51,708 Max Keener, 45. 483 00:44:52,291 --> 00:44:54,041 Strafblad voor vervalsing. 484 00:44:55,458 --> 00:44:58,416 De schilderijen? -Ik weet wat het moeten zijn. 485 00:45:04,250 --> 00:45:05,541 IDENTITEIT NIET BEVESTIGD 486 00:45:05,625 --> 00:45:07,041 Stoute Jesper. 487 00:45:12,125 --> 00:45:14,500 Ze wist z'n ontmoeting met de vervalser. 488 00:45:25,625 --> 00:45:30,083 Dat wordt nu Jesper die doet alsof hij deze schatten ontdekt. 489 00:45:33,958 --> 00:45:36,083 Mijn god, schitterend. 490 00:45:43,708 --> 00:45:44,833 Ze is al uitgelogd. 491 00:45:45,291 --> 00:45:46,583 Heb je haar getraceerd? 492 00:45:47,416 --> 00:45:48,333 Twaalf proxies. 493 00:45:49,250 --> 00:45:50,708 De laatste is anoniem. 494 00:45:51,416 --> 00:45:53,500 Proxies die hackers gebruikten. 495 00:45:55,541 --> 00:45:57,458 Goed speurwerk. 496 00:45:59,708 --> 00:46:00,833 Niet tot het einde. 497 00:46:03,083 --> 00:46:05,500 Wat doet Nix nu? -Die heeft 't overleefd. 498 00:46:07,625 --> 00:46:10,083 Hij probeert de vervalsingen te verkopen. 499 00:46:10,250 --> 00:46:12,208 Volg hem. 500 00:46:12,291 --> 00:46:15,833 Laat het me weten als onze dame met pleinvrees op stap gaat. 501 00:47:08,833 --> 00:47:15,250 ZOEKEN 502 00:47:21,125 --> 00:47:22,625 De hele nacht gevolgd. 503 00:47:23,416 --> 00:47:25,416 Nog steeds geen locatie. 504 00:47:32,041 --> 00:47:33,583 Dat moet ik haar nageven. 505 00:47:35,125 --> 00:47:36,666 Ze is wel echt analoog. 506 00:48:11,833 --> 00:48:13,666 Keek ze maar eens uit het raam. 507 00:48:14,958 --> 00:48:15,833 Eindelijk. 508 00:48:21,125 --> 00:48:22,458 GEEN SIGNAAL 509 00:48:22,666 --> 00:48:23,708 Waar is ze? 510 00:48:24,208 --> 00:48:25,375 We zijn haar kwijt. 511 00:48:25,458 --> 00:48:27,083 De proxyketting? 512 00:48:28,000 --> 00:48:29,416 De links zijn verbroken. 513 00:48:29,875 --> 00:48:31,291 Voor een nieuwe ketting. 514 00:48:31,666 --> 00:48:32,916 Dat doet men vaak. 515 00:48:34,416 --> 00:48:35,416 Zag ze ons? 516 00:48:36,333 --> 00:48:37,166 Nee. 517 00:48:48,916 --> 00:48:51,875 We weten in elk geval hoe ze haar eieren eet. 518 00:48:56,666 --> 00:48:59,333 Wat is er? Heeft Nix een schilderij verkocht? 519 00:48:59,458 --> 00:49:01,833 Dat gaat niet meer gebeuren. 520 00:49:01,916 --> 00:49:02,750 Nix is dood. 521 00:49:03,416 --> 00:49:04,416 Zelfde werkwijze? 522 00:49:05,416 --> 00:49:07,166 POV van de moordenaar. 523 00:49:19,666 --> 00:49:21,291 Wat wil je? 524 00:49:25,583 --> 00:49:27,583 Ben je gestoord? 525 00:49:30,458 --> 00:49:31,750 Wat wil je? 526 00:49:42,791 --> 00:49:44,750 EINDE BESTAND 527 00:49:49,333 --> 00:49:51,666 Dit komt van de plaats delict. 528 00:49:58,333 --> 00:49:59,416 Deze zaak... 529 00:50:02,083 --> 00:50:04,083 ...heeft nu de hoogste prioriteit. 530 00:50:06,333 --> 00:50:08,125 Dat weten we, commissaris. 531 00:50:09,083 --> 00:50:11,083 Is dat zo, rechercheur? 532 00:50:13,958 --> 00:50:15,208 Vijf moorden. 533 00:50:16,041 --> 00:50:17,375 Daar gaat het niet om. 534 00:50:20,875 --> 00:50:24,166 Sorry, dit is wel een moordzaak. 535 00:50:30,541 --> 00:50:33,291 Door zulke anonimiteit... 536 00:50:34,083 --> 00:50:37,000 ...worden alle vormen van misdaad mogelijk. 537 00:50:38,000 --> 00:50:40,083 Daardoor kunnen we niet uitbreiden. 538 00:50:43,333 --> 00:50:46,333 Dat tuig kreeg wat ze... -Slachtoffers. 539 00:50:48,083 --> 00:50:49,916 We krijgen elke dag berichten. 540 00:50:50,166 --> 00:50:52,083 Geesten, raadsels... 541 00:50:52,166 --> 00:50:53,666 ...noem ze wat je wil. 542 00:50:53,875 --> 00:50:56,000 De integriteit van het systeem loopt gevaar. 543 00:50:56,083 --> 00:50:57,375 De integriteit? 544 00:51:00,458 --> 00:51:02,166 Transparantie is essentieel. 545 00:51:02,916 --> 00:51:05,541 Wat we niet zien, kunnen we niet bestrijden. 546 00:51:05,833 --> 00:51:09,125 Iedereen moet een permanente identiteit hebben. 547 00:51:10,500 --> 00:51:12,791 Dit is geen op zichzelf staand geval. 548 00:51:13,166 --> 00:51:15,583 We geloven dat er een groep is... 549 00:51:15,875 --> 00:51:17,708 ...die elkaar al dan niet kent. 550 00:51:18,041 --> 00:51:22,041 Ze anonimiseren zichzelf en anderen. 551 00:51:27,666 --> 00:51:29,250 Het kan me niet schelen... 552 00:51:29,625 --> 00:51:32,041 ...dat de slachtoffers er niet meer zijn. 553 00:51:34,166 --> 00:51:35,875 Maar dat zij er niet meer is. 554 00:51:37,333 --> 00:51:40,000 In mijn ogen heeft ze zichzelf vermoord. 555 00:51:42,083 --> 00:51:42,958 Ik snap het. 556 00:51:44,000 --> 00:51:47,958 Een leven nemen is niet belangrijk. Maar dat zij er geen heeft, wel. 557 00:51:51,208 --> 00:51:52,416 Nu begrijp je het. 558 00:52:07,333 --> 00:52:09,666 We hebben de nieuwe eerste proxy nodig. 559 00:52:11,583 --> 00:52:13,250 Je moet weer undercover. 560 00:52:13,333 --> 00:52:17,041 In een politiebureau zitten met de commissaris... 561 00:52:17,125 --> 00:52:20,750 ...is de manier om je dekmantel te verknoeien. 562 00:52:20,833 --> 00:52:22,791 We zijn hier nog maar drie dagen. 563 00:52:23,125 --> 00:52:24,375 We maken een patch. 564 00:52:24,458 --> 00:52:27,125 We laten het lijken alsof je op kantoor was. 565 00:52:27,208 --> 00:52:31,041 Als ze, zoals je zegt, niet terugkijkt, trapt ze er vast in. 566 00:52:31,125 --> 00:52:32,166 Een trouwe klant. 567 00:52:32,250 --> 00:52:34,083 Misschien vindt ze je leuk. 568 00:52:34,166 --> 00:52:37,083 Ze vindt het ook leuk om mensen dood te schieten. 569 00:52:37,166 --> 00:52:41,791 Je hebt Kenik gehoord. Er staan veel commerciële belangen op het spel. 570 00:52:41,875 --> 00:52:43,708 Dat gaat ons ver boven de pet. 571 00:52:45,750 --> 00:52:47,458 Anonimiteit is de vijand. 572 00:52:48,833 --> 00:52:51,125 We moeten ontdekken hoe ze het doet... 573 00:52:52,791 --> 00:52:54,416 ...en haar de-anonimiseren. 574 00:52:55,458 --> 00:52:56,750 Dezelfde deal. 575 00:52:57,458 --> 00:53:00,208 We blijven ver uit de buurt. 576 00:53:00,791 --> 00:53:01,625 Heren... 577 00:53:03,125 --> 00:53:04,750 ...maak de patch.... 578 00:53:05,333 --> 00:53:07,833 ...minstens half zo goed als die van haar. 579 00:53:33,000 --> 00:53:35,208 FORUM 580 00:53:35,458 --> 00:53:38,916 SOL: Ik zoek Anon. 581 00:53:41,666 --> 00:53:43,583 ANON: 582 00:53:44,958 --> 00:53:45,791 Hallo, Sol. 583 00:54:08,583 --> 00:54:10,458 ONBEKENDE FOUT 584 00:54:14,083 --> 00:54:16,708 COCAÏNE - 3,57g / OOK WEL 8-Ball 585 00:54:18,458 --> 00:54:21,125 Is dit geen excuus om me nog eens te zien? 586 00:54:22,291 --> 00:54:24,500 Hou je niet van terugkerende klanten? 587 00:54:25,250 --> 00:54:26,916 Waarom heb je niet gebruikt? 588 00:54:27,541 --> 00:54:29,458 Ik wacht op een speciaal moment. 589 00:54:32,000 --> 00:54:33,875 Maak alvast wat lijntjes. 590 00:54:40,125 --> 00:54:42,250 Ik kan een hoer van de dealer maken. 591 00:54:44,750 --> 00:54:46,750 Honden. -Daar hou ik niet van. 592 00:54:47,750 --> 00:54:48,833 Of helemaal niets. 593 00:54:49,166 --> 00:54:52,250 Heb je ooit een ander ontmoet die doet wat jij doet? 594 00:54:53,416 --> 00:54:54,875 Die niet bestaat? 595 00:54:55,958 --> 00:54:57,291 Hoe moet ik dat doen? 596 00:55:36,916 --> 00:55:38,458 De dealer kan ik zo laten. 597 00:55:40,916 --> 00:55:42,625 Die heeft je niet aangekeken. 598 00:55:43,125 --> 00:55:45,125 Geweldig als ze niet kijken. 599 00:55:49,416 --> 00:55:53,041 We sluiten onze ogen om te bidden, huilen, kussen, dromen... 600 00:55:54,000 --> 00:55:55,625 ...of de wet te overtreden. 601 00:55:59,041 --> 00:56:00,625 Je kunt anoniem blijven. 602 00:56:02,583 --> 00:56:04,291 Het is wel verdomde moeilijk. 603 00:56:05,250 --> 00:56:07,708 Waarom doe je dit? Om rond te komen? 604 00:56:08,541 --> 00:56:09,500 Waarom anders? 605 00:56:11,000 --> 00:56:13,416 Misschien heb je een plan. 606 00:56:14,583 --> 00:56:16,708 Daar moet je mij niet voor hebben. 607 00:56:17,541 --> 00:56:18,500 Het is simpel. 608 00:56:19,250 --> 00:56:21,958 Ze willen kijken en ik wil niet gezien worden. 609 00:56:23,458 --> 00:56:27,125 Maar als je wil weten of ik het gestoord vind, dat klopt. 610 00:56:27,208 --> 00:56:31,500 Het zou voor onze veiligheid zijn. -Waarom voel ik me dan niet veilig? 611 00:56:36,250 --> 00:56:38,125 Hoelang besta je al niet meer? 612 00:56:39,625 --> 00:56:41,291 Je stelt wel veel vragen. 613 00:56:41,375 --> 00:56:42,833 Jij geeft geen antwoord. 614 00:56:53,000 --> 00:56:54,041 Achttien. 615 00:56:54,125 --> 00:56:56,833 Vaders, zoons, broers, vrienden, noch rijk, noch wijs 616 00:57:00,458 --> 00:57:02,208 Een eenmalige kans. 617 00:57:03,375 --> 00:57:06,416 Ik begon met wissen en stopte pas toen ik weg was. 618 00:57:08,750 --> 00:57:13,083 Analoog bewijs is veel lastiger om op te sporen en vernietigen. 619 00:57:15,916 --> 00:57:16,958 HBW. 620 00:57:19,000 --> 00:57:20,750 De hele bende wissen. 621 00:57:23,666 --> 00:57:25,958 Ik hield nooit van de grote kamer. 622 00:57:26,041 --> 00:57:27,083 De grote kamer? 623 00:57:27,166 --> 00:57:28,333 De buitenwereld. 624 00:57:29,666 --> 00:57:30,791 De fysieke wereld. 625 00:57:32,041 --> 00:57:34,833 Dat deel van de planeet dat geen cyberspace is. 626 00:57:43,875 --> 00:57:45,333 Dat is illegaal. 627 00:57:50,291 --> 00:57:52,416 Heb je echt een vriendin? 628 00:57:53,541 --> 00:57:55,541 Je gedraagt je als een vrijgezel. 629 00:58:32,833 --> 00:58:35,041 Wil je nog iets anders doen? 630 00:58:37,250 --> 00:58:38,500 Dat ik kan wissen? 631 00:59:37,041 --> 00:59:38,750 Dit moet ik laten verdwijnen. 632 00:59:42,083 --> 00:59:43,875 De hele bende wissen. 633 00:59:45,125 --> 00:59:46,708 Vooral deze bende. 634 00:59:49,916 --> 00:59:52,083 Je kijkt echt niet graag terug, hè? 635 00:59:55,125 --> 00:59:55,958 Net als jij. 636 01:00:41,583 --> 01:00:43,291 E. PAZOS Agent 637 01:00:50,083 --> 01:00:52,708 SAL FRIELAND 46, Rechercheur 638 01:01:24,541 --> 01:01:27,041 VERZOEK OM VERSTERKING 639 01:01:27,125 --> 01:01:29,083 GEEN HERSENACTIVITEIT 640 01:01:47,083 --> 01:01:49,083 INKOMEND GESPREK ANON 641 01:01:49,166 --> 01:01:51,166 TOESTAAN 642 01:01:53,500 --> 01:01:56,500 Hallo, Sal Frieland. Rechercheur. 643 01:01:58,208 --> 01:01:59,458 Wat heb je gedaan? 644 01:01:59,833 --> 01:02:03,166 Het gaat niet om willen, je kunt niet terugkijken. 645 01:02:03,583 --> 01:02:06,125 Niet zonder weg te geven wie je bent. 646 01:02:06,708 --> 01:02:08,041 Hij is dood, verdomme. 647 01:02:08,541 --> 01:02:10,125 Had dat eerder bedacht. 648 01:02:13,041 --> 01:02:14,333 Zoek me niet. 649 01:02:15,041 --> 01:02:16,583 Als je kijkt, ga je eraan. 650 01:02:35,833 --> 01:02:36,958 EINDE BESTAND 651 01:02:40,166 --> 01:02:41,958 Je hebt haar laten ontsnappen. 652 01:02:43,416 --> 01:02:45,291 En Lester laten doden. 653 01:02:48,416 --> 01:02:51,083 Ik weet niet of je dat kunt wegnemen. 654 01:02:54,250 --> 01:02:55,916 Ze zag door onze muur heen. 655 01:02:58,375 --> 01:02:59,625 Haar eigen bestanden. 656 01:03:06,083 --> 01:03:07,041 Ga naar huis. 657 01:03:09,625 --> 01:03:10,958 Neem tijd voor jezelf. 658 01:03:53,000 --> 01:03:56,083 SLOT OPENEN 659 01:04:58,666 --> 01:04:59,833 FORUM 660 01:04:59,916 --> 01:05:03,500 ANON: Drank, dat helpt altijd. 661 01:05:06,291 --> 01:05:09,833 ANON: Ik kan nu door jouw ogen zien. 662 01:05:12,583 --> 01:05:17,333 ANON: Je echte appartement past beter bij je. 663 01:05:19,958 --> 01:05:23,666 SAL: Hoe weet ik met wie ik praat? 664 01:05:24,083 --> 01:05:26,250 ANON: Niet. Dat is nou zo leuk. 665 01:05:28,458 --> 01:05:31,541 SAL: Ik zal je stoppen. 666 01:05:32,125 --> 01:05:34,333 ANON: Je hebt nog niets gezien. 667 01:06:42,916 --> 01:06:43,875 Het spijt me. 668 01:06:55,041 --> 01:06:57,666 Ik keek één tel niet. 669 01:07:12,000 --> 01:07:13,125 Eén tel. 670 01:07:14,041 --> 01:07:15,458 Hoe gaat het? 671 01:07:24,875 --> 01:07:27,041 EINDE BESTAND 672 01:08:15,625 --> 01:08:16,791 BESTAND NIET GEVONDEN 673 01:08:26,250 --> 01:08:27,208 BESTAND NIET GEVONDEN 674 01:09:02,750 --> 01:09:05,791 KRISTEN BELLEN 675 01:09:12,666 --> 01:09:14,291 Kristen. -Hoi, Sal. 676 01:09:14,958 --> 01:09:17,291 Stuur je me herinneringen van Salvador. 677 01:09:18,083 --> 01:09:18,916 Wat? 678 01:09:19,708 --> 01:09:20,541 Nee. 679 01:09:21,208 --> 01:09:26,041 Ik wil daar niet heen, dat doet pijn. -Stuur me gewoon een foto. Wat dan ook. 680 01:09:26,791 --> 01:09:28,000 Hoezo? 681 01:09:28,708 --> 01:09:29,833 De mijne zijn weg. 682 01:09:30,500 --> 01:09:31,375 Weg? 683 01:09:34,833 --> 01:09:35,708 Goed. 684 01:09:44,708 --> 01:09:45,833 Sal, hij is weg. 685 01:09:49,041 --> 01:09:49,875 Hij is weg. 686 01:09:52,333 --> 01:09:54,041 Wat is dit? 687 01:09:55,166 --> 01:09:56,000 Sal? 688 01:10:34,166 --> 01:10:35,291 Ik ben het, Thomas. 689 01:10:40,333 --> 01:10:41,333 Thomas DeVry. 690 01:10:52,166 --> 01:10:55,125 LIFT OMHOOG 691 01:10:55,291 --> 01:10:56,750 GEARRIVEERD 692 01:11:32,041 --> 01:11:35,541 Kruising over 30 meter. Remmen. 693 01:11:35,625 --> 01:11:37,208 Stop hier. 694 01:11:40,208 --> 01:11:42,458 Kijk of het veilig is. 695 01:11:49,875 --> 01:11:51,875 Geen verkeer. Ga verder. 696 01:11:59,916 --> 01:12:02,083 Ik zei dat je even vrij moest nemen. 697 01:12:02,750 --> 01:12:03,750 Laat het rusten. 698 01:12:03,833 --> 01:12:05,375 Ze laat me niet met rust. 699 01:12:05,541 --> 01:12:07,208 Ze hackt steeds mijn zicht. 700 01:12:10,333 --> 01:12:12,041 Ik weet niet meer wat ik zie. 701 01:12:14,791 --> 01:12:16,833 'Ik kan mijn ogen niet geloven'... 702 01:12:17,541 --> 01:12:19,208 ...is geen uitdrukking meer. 703 01:12:22,000 --> 01:12:23,375 Ik durf niet te slapen. 704 01:12:24,083 --> 01:12:26,500 Ik kan nergens heen. Ze weet waar ik ben. 705 01:12:28,416 --> 01:12:29,250 Alles. 706 01:12:32,958 --> 01:12:34,375 Mijn zoon, Salvador... 707 01:12:38,708 --> 01:12:40,916 ...alle mooie herinneringen zijn weg. 708 01:12:44,125 --> 01:12:45,166 Het ongeluk? 709 01:12:51,333 --> 01:12:53,750 Dat moet ik steeds weer terugkijken. 710 01:12:55,583 --> 01:12:57,125 Zie je niet gewoon spoken? 711 01:12:57,208 --> 01:13:02,041 Natuurlijk, maar dat is het probleem. 712 01:13:04,625 --> 01:13:06,166 We huren meer hackers in. 713 01:13:06,833 --> 01:13:07,875 Zoals zij. 714 01:13:08,583 --> 01:13:10,291 Wat moeten we anders? 715 01:13:11,041 --> 01:13:12,250 Het is zoals je zei. 716 01:13:13,208 --> 01:13:16,125 Alles is verbonden en alles is kwetsbaar. 717 01:13:19,375 --> 01:13:21,750 Ik neem niet op als de commissaris belt. 718 01:13:21,833 --> 01:13:23,750 Wij kijken en zij niet naar ons. 719 01:13:24,750 --> 01:13:27,375 We weten waar ze zijn, wij zijn onzichtbaar. 720 01:13:30,250 --> 01:13:32,166 Hoe kan ik het stoppen, Charlie? 721 01:13:33,041 --> 01:13:34,250 Als je haar vindt... 722 01:13:34,875 --> 01:13:35,833 ...stopt het. 723 01:13:38,041 --> 01:13:39,666 Ik wou dat Lester hier was. 724 01:13:40,833 --> 01:13:42,125 Bericht in de Ether. 725 01:13:43,041 --> 01:13:45,416 Arrestatiebevel voor rechercheur Frieland. 726 01:13:45,750 --> 01:13:47,666 Voor de dood van Thomas DeVry. 727 01:13:47,750 --> 01:13:50,750 ER IS EEN ONRECHTMATIGE DAAD WAARGENOMEN GEEF U OVER 728 01:13:51,875 --> 01:13:53,625 Dat is mijn buurman. 729 01:13:59,250 --> 01:14:00,708 EINDE BESTAND 730 01:14:03,083 --> 01:14:05,625 Ik heb geschoten, maar niet op hem. 731 01:14:05,708 --> 01:14:07,583 Daar lijkt het anders wel op. 732 01:14:07,666 --> 01:14:10,375 Wist je niet dat schijn bedriegt? 733 01:14:10,458 --> 01:14:13,125 Er zat een kogel uit jouw wapen in de muur. 734 01:14:13,208 --> 01:14:14,750 Het bewijs wijst naar jou. 735 01:14:14,833 --> 01:14:16,416 Bekijk de lijkschouwing. 736 01:14:16,500 --> 01:14:17,625 LIJKSCHOUWER #8166 737 01:14:18,541 --> 01:14:21,333 Een negen millimeter-kogel maakt niet zo'n gat. 738 01:14:21,833 --> 01:14:23,250 Onduidelijk, staat er. 739 01:14:23,333 --> 01:14:27,125 Het is bewerkt en in scène gezet. Het is nep. 740 01:14:27,625 --> 01:14:30,541 Er is geen bewijs dat ermee geknoeid is. 741 01:14:30,625 --> 01:14:32,791 Ook niet dat het echt is. 742 01:14:34,625 --> 01:14:37,541 We kunnen niet aannemen dat alles nep is. 743 01:14:38,791 --> 01:14:40,583 We moeten onze ogen geloven... 744 01:14:40,791 --> 01:14:42,750 ...anders werkt dit systeem niet. 745 01:14:42,833 --> 01:14:43,875 Zij doet dit.. 746 01:14:43,958 --> 01:14:47,166 Ze wil me pakken om me van de zaak krijgen. 747 01:14:48,500 --> 01:14:49,625 Dat is haar gelukt. 748 01:14:52,833 --> 01:14:55,416 Je bent geschorst gedurende het onderzoek. 749 01:14:56,250 --> 01:14:57,333 Huisarrest. 750 01:14:58,208 --> 01:15:00,583 Vierentwintiguurs-toezicht. 751 01:15:29,708 --> 01:15:30,875 Het voelt vreemd. 752 01:15:31,916 --> 01:15:32,833 U observeren. 753 01:15:33,416 --> 01:15:34,583 Doe het dan niet. 754 01:17:45,583 --> 01:17:48,416 METROPOLITAN LIFE-TOREN 755 01:18:58,458 --> 01:18:59,958 Je bent echt een agent. 756 01:19:01,625 --> 01:19:05,458 Toen jullie mij hackten, bekeek iedereen me. 757 01:19:05,541 --> 01:19:07,541 Je leidt nogal af. 758 01:19:09,583 --> 01:19:10,833 Wist je het nog? 759 01:19:13,125 --> 01:19:15,291 Er was nog iets in de reflectie. 760 01:19:18,333 --> 01:19:19,458 Blijf waar je bent. 761 01:19:20,125 --> 01:19:21,666 Doe je wapen omlaag. 762 01:19:22,166 --> 01:19:24,291 Ik zie toch wat jij ziet. 763 01:19:29,125 --> 01:19:32,041 Ik zou je rondleiden, maar je hebt het al gezien. 764 01:19:34,333 --> 01:19:35,208 Hoe was het? 765 01:19:36,541 --> 01:19:38,458 Hebben jullie fijn gekeken? 766 01:19:39,750 --> 01:19:41,458 Laat je jezelf nog zien? 767 01:19:42,041 --> 01:19:43,875 Dan wordt het te veel werk. 768 01:19:45,458 --> 01:19:46,291 Waarom? 769 01:19:48,500 --> 01:19:50,500 Waarom doe je me dit aan? 770 01:19:51,708 --> 01:19:53,166 De eer is niet aan mij. 771 01:19:54,041 --> 01:19:57,416 Iemand doodt mijn klanten en laat mij ervoor opdraaien. 772 01:19:58,041 --> 01:19:59,166 Ik kan niets doen. 773 01:20:00,250 --> 01:20:02,125 Ik wil je wat laten zien. 774 01:20:05,208 --> 01:20:06,166 Mijn bestand. 775 01:20:07,458 --> 01:20:09,125 Het tijdstip van de moorden. 776 01:20:09,666 --> 01:20:10,708 Lester. 777 01:20:15,708 --> 01:20:16,750 BESTAND VERZENDEN 778 01:20:34,916 --> 01:20:37,166 Iemand liet het lijken dat ik het was. 779 01:20:38,125 --> 01:20:40,125 Is de hacker gehackt? 780 01:20:40,833 --> 01:20:44,333 Ze kunnen nu ook meekijken door onze ogen. 781 01:20:45,875 --> 01:20:47,541 Ik ben nergens veilig. 782 01:20:48,291 --> 01:20:49,250 Jij ook niet. 783 01:20:50,125 --> 01:20:52,875 Jij bent de laatste bij wie ik was die nog leeft. 784 01:20:54,875 --> 01:20:56,750 Hoe weet ik dat je niet liegt? 785 01:20:57,750 --> 01:21:01,875 Dat wat je liet zien echt was? 786 01:21:02,583 --> 01:21:03,583 Dat weet je niet. 787 01:21:15,875 --> 01:21:18,833 Sinds wanneer is 'geschorst' onduidelijk? 788 01:21:19,375 --> 01:21:22,375 Je hebt je meta verstoord. Een andere agent aangevallen. 789 01:21:22,875 --> 01:21:26,166 Charlie, het DNA dat we niet konden identificeren... 790 01:21:26,583 --> 01:21:28,541 ...misschien is het niet corrupt. 791 01:21:29,833 --> 01:21:31,291 Maar niet geregistreerd. 792 01:21:32,625 --> 01:21:33,583 Nog een raadsel. 793 01:21:33,666 --> 01:21:35,500 Of het is gewoon corrupt. 794 01:21:35,875 --> 01:21:39,250 Ze liet me haar bestand zien van toen Lester werd gedood. 795 01:21:40,458 --> 01:21:44,000 Ze is er niet als er geschoten wordt. -En nu? 796 01:21:44,333 --> 01:21:46,291 Je hebt haar ondervraagd. 797 01:21:50,500 --> 01:21:51,958 Ik verdenk haar niet. 798 01:21:52,041 --> 01:21:53,083 Hoezo? 799 01:21:53,375 --> 01:21:55,083 Omdat je haar geneukt hebt? 800 01:21:56,958 --> 01:22:00,208 Haar alibi kan vervalst zijn, net als haar hacks. 801 01:22:00,291 --> 01:22:01,250 Dat bewijst niets. 802 01:22:01,333 --> 01:22:04,208 Dat is het probleem. Niets bewijst iets. 803 01:22:05,291 --> 01:22:07,666 Ze solt met je, Sal. 804 01:22:09,416 --> 01:22:14,000 Je bent van je taak ontheven tot er een hoorzitting is geweest. 805 01:22:14,625 --> 01:22:17,208 Alle toegangsprivileges ingetrokken. 806 01:22:20,250 --> 01:22:21,750 We houden je in de gaten. 807 01:22:23,333 --> 01:22:24,916 Je mag ons dankbaar zijn. 808 01:22:46,166 --> 01:22:47,291 Wat doet hij? 809 01:22:48,750 --> 01:22:50,166 Helemaal niets. 810 01:23:15,666 --> 01:23:16,791 LOOP CREËREN 811 01:23:30,041 --> 01:23:30,875 FORUM 812 01:23:31,000 --> 01:23:34,625 ANON: Hoi Sal, ik wil je... 813 01:23:34,708 --> 01:23:35,750 Vanavond. 814 01:23:37,875 --> 01:23:40,708 SAL: Ze kijken mee. 815 01:23:40,791 --> 01:23:44,875 ANON: Dat denken ze. 816 01:23:46,708 --> 01:23:49,541 SAL: Ze staan voor de ingang. 817 01:23:49,958 --> 01:23:53,000 ANON: Niet lang meer. 818 01:23:59,958 --> 01:24:02,375 AGENT NEERGESCHOTEN 819 01:24:03,000 --> 01:24:04,833 Alle eenheden eropaf. 820 01:24:05,916 --> 01:24:07,791 VERDACHTE IS GEVAARLIJK 821 01:24:43,250 --> 01:24:44,166 Verdomme. 822 01:24:44,416 --> 01:24:45,750 Waarom deed je dat? 823 01:24:56,125 --> 01:24:57,333 Ik ben erin getrapt. 824 01:24:58,708 --> 01:25:01,291 Ik keek door zijn ogen en vergat de jouwe. 825 01:25:01,625 --> 01:25:03,958 Nu kijken jullie beiden door de mijne. 826 01:25:08,666 --> 01:25:09,500 Waarom? 827 01:25:10,000 --> 01:25:11,125 Waarom deed je dit? 828 01:25:13,750 --> 01:25:14,791 Het was perfect. 829 01:25:16,708 --> 01:25:18,416 We mochten elkaar nooit zien. 830 01:25:18,875 --> 01:25:20,041 Wie ben je? 831 01:25:20,625 --> 01:25:22,083 Ik weet wie jij bent. 832 01:25:23,916 --> 01:25:28,083 Heb je me in de Ether gevonden? -Nee, jij mij. 833 01:25:29,041 --> 01:25:30,916 Ben jij de anonieme proxy? 834 01:25:31,708 --> 01:25:33,333 De laatste in de ketting. 835 01:25:33,791 --> 01:25:35,083 Je hield me veilig. 836 01:25:35,750 --> 01:25:38,166 Ik werd aangenomen om je op te sporen. 837 01:25:38,750 --> 01:25:40,083 Maar ik leidde ze weg. 838 01:25:41,541 --> 01:25:44,791 Je hebt mijn bestand gezien. Je weet hoe ik me verstop. 839 01:25:44,875 --> 01:25:46,625 Het algoritme is perfect. 840 01:25:47,083 --> 01:25:48,125 Echt. 841 01:25:49,250 --> 01:25:51,708 Ik weet hoe graag je wilt verdwijnen. 842 01:25:53,708 --> 01:25:55,208 Je wist bestanden... 843 01:25:55,958 --> 01:25:58,541 ...maar je kunt geen herinneringen wissen. 844 01:26:00,458 --> 01:26:01,375 Ik wel. 845 01:26:02,416 --> 01:26:03,416 Nee. 846 01:26:04,333 --> 01:26:07,541 We kunnen dit eruit hacken. Alsof er niets gebeurd is. 847 01:26:07,708 --> 01:26:08,958 Je kunt verdwijnen. 848 01:26:09,416 --> 01:26:10,333 Wij beiden. 849 01:26:15,791 --> 01:26:16,625 Nee. 850 01:26:18,708 --> 01:26:19,916 Het is nu anders. 851 01:26:24,333 --> 01:26:26,625 Waarom maakte je mij verdacht? 852 01:26:29,416 --> 01:26:30,666 We horen bij elkaar. 853 01:27:06,125 --> 01:27:08,416 EINDE BESTAND 854 01:27:49,541 --> 01:27:51,166 Zijn bestand is weg. 855 01:27:55,750 --> 01:27:58,708 Had je geen idee wie Cyrus Frear was? 856 01:27:59,125 --> 01:28:00,833 Hij werkte voor je. 857 01:28:03,916 --> 01:28:05,541 Jij had hem aanbevolen. 858 01:28:06,583 --> 01:28:07,416 Ik? 859 01:28:11,625 --> 01:28:13,500 Zo liet hij het lijken. 860 01:28:19,375 --> 01:28:20,375 De meid? 861 01:28:23,125 --> 01:28:24,083 Waar is ze? 862 01:28:26,250 --> 01:28:27,625 Wie is ze? 863 01:28:29,541 --> 01:28:31,291 Ga je niet zoeken? 864 01:29:09,916 --> 01:29:10,750 Kijk me aan. 865 01:29:16,000 --> 01:29:17,083 Sorry. 866 01:29:18,500 --> 01:29:21,125 Als ik je had gewaarschuwd had hij dat door. 867 01:29:21,583 --> 01:29:24,541 Ik kon hem alleen vinden als hij jou vond. 868 01:29:25,708 --> 01:29:27,583 Je moet aan je timing werken. 869 01:29:28,291 --> 01:29:29,500 Het scheelde weinig. 870 01:29:32,458 --> 01:29:34,083 Dus hij had je gevonden. 871 01:29:35,041 --> 01:29:36,041 Jouw leven. 872 01:29:37,541 --> 01:29:38,875 Dat was het begin. 873 01:29:40,000 --> 01:29:41,625 Iedereen met wie ik sliep. 874 01:29:45,166 --> 01:29:47,083 Hij wilde me niet op die manier. 875 01:29:49,166 --> 01:29:51,458 Dus mocht niemand me zo hebben. 876 01:29:52,916 --> 01:29:55,333 Je gaat vast niet zeggen hoe je het doet. 877 01:29:56,500 --> 01:29:58,291 Hoe je verdwijnt. 878 01:29:59,333 --> 01:30:01,958 Iedereen kan het zien als je weet hoe. 879 01:30:04,458 --> 01:30:06,083 Je hebt mijn bestand al. 880 01:30:08,708 --> 01:30:09,583 Zij ook. 881 01:30:13,083 --> 01:30:14,625 Ik heb het jullie gegeven. 882 01:30:17,041 --> 01:30:18,083 Het algoritme... 883 01:30:19,041 --> 01:30:21,791 Verdeelt m'n leven in fracties van seconden... 884 01:30:21,875 --> 01:30:25,125 ...en bewaart alles in de bestanden van iedereen. 885 01:30:25,416 --> 01:30:30,666 Maar als je dat moment van me zoekt, gaat het voorbij zonder dat je het weet. 886 01:30:33,166 --> 01:30:37,000 Je hebt het algoritme nodig om de puzzel in elkaar te zetten. 887 01:30:38,250 --> 01:30:39,791 Als je wilt terugkijken. 888 01:30:43,833 --> 01:30:47,583 Ik kan alle aanklachten laten verdwijnen, sneller dan jij. 889 01:30:48,625 --> 01:30:50,791 Je schendt mijn privacy en dat mag. 890 01:30:50,875 --> 01:30:53,416 Als ik het terug wil, is dat een misdaad. 891 01:30:54,291 --> 01:30:55,375 Snap je het niet? 892 01:30:56,500 --> 01:30:59,125 Hoe meer je je verbergt, hoe meer je opvalt. 893 01:30:59,750 --> 01:31:02,583 Waarom is het zo belangrijk dat niemand je kent? 894 01:31:04,416 --> 01:31:07,750 Je verdoezelt de geheimen van anderen. Wat is het jouwe? 895 01:31:08,916 --> 01:31:10,750 Moet er een zijn? 896 01:31:12,000 --> 01:31:14,291 Iedereen heeft iets te verbergen. 897 01:31:15,583 --> 01:31:16,791 Dat is jouw werk. 898 01:31:18,833 --> 01:31:21,250 Dat is wat je elke dag zoekt. 899 01:31:22,125 --> 01:31:24,166 Daarom zul je het nooit begrijpen. 900 01:31:27,541 --> 01:31:29,875 Ik heb niet iets te verbergen. 901 01:31:32,291 --> 01:31:35,208 Maar ik heb niets wat ik wil dat je ziet. 902 01:39:39,458 --> 01:39:41,958 Ondertiteld door: Wietske de Vries 61304

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.