All language subtitles for Joseph And His Brethren -Terence Hill

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:17,019 --> 00:00:21,110 JOSIP I NJEGOVA BRA�A 2 00:00:34,000 --> 00:00:37,000 Mario Girotti (TERENCE HILL) 3 00:00:49,000 --> 00:00:53,200 Preveo: Mario Sambolec 4 00:00:56,244 --> 00:01:01,357 Jakov je od svih svojih sinova najvi�e volio Josipa. 5 00:01:01,392 --> 00:01:05,347 jer ga je dobio kad je ve� bio jako star. 6 00:01:17,539 --> 00:01:20,700 Ilija! Ilija! 7 00:01:21,037 --> 00:01:24,048 Ilija! 8 00:01:45,000 --> 00:01:47,148 Ilija! 9 00:01:49,048 --> 00:01:51,348 Ilija! 10 00:01:54,554 --> 00:01:57,081 Ah, ovdje si! 11 00:01:58,334 --> 00:02:01,518 Pokazat �u ja tebi! 12 00:02:02,372 --> 00:02:05,512 Josipe! -�to je, Benjamine? 13 00:02:11,356 --> 00:02:14,200 Josipe! 14 00:02:23,371 --> 00:02:26,887 Zar ne mo�ete to rije�iti mirnim... -Samo �elim ono �to je moje! 15 00:02:27,022 --> 00:02:30,640 �eli� me prevariti! -Ne zna� brojiti! 16 00:02:30,675 --> 00:02:34,055 Kako mo�emo podijeliti petnaest ovaca, a da jednu ne ubijemo? 17 00:02:34,067 --> 00:02:37,102 Radije bi ubio njega nego ovcu? 18 00:02:37,137 --> 00:02:39,844 Na� pokojni otac ostavio nam je petnaest ovaca. 19 00:02:39,879 --> 00:02:43,654 Ja sam najstariji i �elio je da polovica ovaca pripadnu meni! 20 00:02:43,689 --> 00:02:47,570 A da od preostale polovice, polovica pripadne meni! -A od preostale polovice, 21 00:02:47,605 --> 00:02:51,546 pola pripadne meni! -A od preostale polovice, pola pripadne meni. �to zna�i 22 00:02:51,681 --> 00:02:55,551 da �e mi pripasti samo dio mrtve ovce! Ubijanje jedne ovce ni�ta ne poma�e. 23 00:02:55,586 --> 00:02:59,083 I, �to sad? -Nemogu�e je. Hajde, izra�unaj sam. 24 00:02:59,483 --> 00:03:02,079 Neizvedivo. 25 00:03:03,286 --> 00:03:07,761 Benjamine, �to ti misli�? 26 00:03:08,571 --> 00:03:15,510 Trebamo samo podijeliti petnaest ovaca, ali tako da se nitko ne smatra prevarenim. 27 00:03:15,545 --> 00:03:19,490 Benjamine, donesi jednu na�u ovcu. Ne, spusti to janje. 28 00:03:19,525 --> 00:03:23,690 Josipe, odvedu li ga ovi ljudi, Ilija �e umrijeti. 29 00:03:23,725 --> 00:03:26,033 Benjamine, spusti ga. 30 00:03:29,405 --> 00:03:34,818 Dakle, otac vam je umro i ostavio pola ovaca vama. 31 00:03:34,853 --> 00:03:36,917 Da. -Vi ste najstariji. -Upravo tako. 32 00:03:36,952 --> 00:03:41,328 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 33 00:03:42,048 --> 00:03:44,963 Uzmite 8 ovaca. 34 00:03:48,493 --> 00:03:52,015 A vi dobivate pola od onoga �to je ostalo. 35 00:03:52,050 --> 00:03:56,071 To�no. -Ove �etiri ovce su va�e. 36 00:03:59,115 --> 00:04:03,803 Ovo bi bio va� dio. Uzmite dvije ovce. 37 00:04:05,116 --> 00:04:09,595 A ovo je va�e. Jedna �iva ovca. 38 00:04:09,630 --> 00:04:12,253 Vidite, nitko nije prevaren. 39 00:04:12,288 --> 00:04:15,189 Benjamine, sad mo�e� uzeti Iliju. 40 00:04:19,350 --> 00:04:24,219 Josipe, kako si mudar! -Nisam, ve� su oni malo priglupi. 41 00:04:24,254 --> 00:04:26,270 Idemo. 42 00:04:27,995 --> 00:04:30,037 Hajde. 43 00:04:31,684 --> 00:04:34,373 �to je to? -Spremnik za vodu. 44 00:04:34,408 --> 00:04:37,473 Dobro �e nam poslu�iti kad budemo i�li kroz pustinju. 45 00:04:39,314 --> 00:04:44,468 Zna� li �to, Josipe? Od svih bra�a, ti si mi najdra�i. 46 00:04:44,503 --> 00:04:48,800 Ne bi trebao tako govoriti. Svu bra�u mora� jednako voljeti. �ak ih je i na�a majka 47 00:04:48,835 --> 00:04:52,419 voljela kao da ih je sama rodila. -Ali ti si druk�iji. Ti zna� sve! 48 00:04:52,420 --> 00:04:56,633 Josipe, mo�e� li me podu�iti kako da shvatim snove? 49 00:04:56,668 --> 00:04:59,523 Zatvori o�i i svjetlo �e zablistati. 50 00:04:59,558 --> 00:05:02,739 Ovako? -Da, ba� tako. 51 00:05:02,774 --> 00:05:04,909 Ne vidim nikakvu svjetlost. 52 00:05:05,260 --> 00:05:07,267 Kakvo svjetlo? 53 00:05:07,302 --> 00:05:12,649 Mo�da shvati� kad odraste�. -Nije to u pitanju. Ti si neki �arobnjak. 54 00:05:12,684 --> 00:05:15,370 Kad bih bar ja mogao biti �arobnjak. 55 00:05:15,405 --> 00:05:20,349 Zna�, �arobnjaci i vidovnjaci uvijek moraju slu�iti kralju. 56 00:05:20,384 --> 00:05:23,897 Stvarno? -Lude, tako�er. 57 00:05:23,932 --> 00:05:26,749 Za�to? -Zato �to su kraljevi uvijek u nekom strahu. 58 00:05:26,784 --> 00:05:31,877 Vidovnjaci im govore ono �to �ele �uti. Lude pak ih nasmijavaju. 59 00:05:31,912 --> 00:05:34,329 Onda �u ja biti luda! 60 00:05:38,788 --> 00:05:42,958 Hajde, okupite se! Pokret! 61 00:05:44,126 --> 00:05:50,421 Nakon godinu dana, ve� imamo petnaest ovaca. -Otac �e biti vrlo zadovoljan. 62 00:05:51,050 --> 00:05:53,720 Jesi li umoran? -Nisam. 63 00:05:54,011 --> 00:05:57,544 Benjamine, umoran si! 64 00:06:00,402 --> 00:06:04,950 Prisegni da �e� re�i kako sam hodao cijelim putem. -Naravno. 65 00:06:04,985 --> 00:06:07,909 Sutra u ovo doba, bit �emo doma. 66 00:06:18,321 --> 00:06:20,382 Josip dolazi! Josip dolazi! 67 00:06:20,417 --> 00:06:23,053 Josip i Benjamin su se vratili! 68 00:06:29,828 --> 00:06:32,610 O�e! -Josipe! 69 00:06:32,645 --> 00:06:35,831 Radosti moja, dobro do�ao doma. 70 00:06:39,400 --> 00:06:41,426 O�e! 71 00:06:43,554 --> 00:06:47,809 Benjamine, sine, kako li si samo narastao od lani. 72 00:06:47,844 --> 00:06:50,351 Imamo petnaest ovaca. 73 00:06:50,386 --> 00:06:54,770 Petnaest, ka�e�? Zar ve� zna� brojati? -Josip me nau�io. 74 00:06:55,363 --> 00:07:00,254 Blagoslovljen bio, Josipe. Sve si nas razvaselio �to si se vratio ku�i. 75 00:07:00,289 --> 00:07:02,932 Dobro do�ao, ku�i, sine, dobro do�ao ku�i. 76 00:07:03,469 --> 00:07:06,266 A�er... Dan... 77 00:07:07,483 --> 00:07:09,520 Josipe... 78 00:07:11,159 --> 00:07:13,566 Sinovi moji, no�as �emo imati gozbu. 79 00:07:13,601 --> 00:07:17,414 Pit �emo najkvalitetnije vino u �ast Josipovog povratka ku�i, 80 00:07:17,449 --> 00:07:20,964 te na njegovu �alost, po�astiti se janjetinom. 81 00:07:36,216 --> 00:07:41,889 Ne, Josip �e sjedjeti ovdje. Ipak ga nije bilo godinu dana. 82 00:07:49,715 --> 00:07:54,613 Zahvalimo Bogu koji nam je podario kruh na� svagda�nji. 83 00:07:58,613 --> 00:08:03,498 Zahvalimo Bogu koji nam je podario plodove koje mo�emo pretvoriti u vino. 84 00:08:06,566 --> 00:08:10,483 Sine, jedi iz moje posude. 85 00:08:15,783 --> 00:08:20,141 Zilpa, hrana koju si spremila je izvrsna. -Hvala. 86 00:08:20,360 --> 00:08:23,869 Bra�o, �to ima nova? -Ni�ta. 87 00:08:23,904 --> 00:08:27,948 Tvoja bra�a oku�ali su se na jugu. -I, kako je pro�lo? 88 00:08:27,983 --> 00:08:30,816 Stado se nije pove�alo. 89 00:08:30,851 --> 00:08:33,899 O�e, nismo mi krivi zbog su�e. -Niti zbog bolesti ovaca. 90 00:08:33,934 --> 00:08:39,547 To su jeftine isprike, sinovi moji. -Da, da te ovce umru bila je Bo�ja volja. 91 00:08:39,582 --> 00:08:43,323 Mi tu ni�ta ne mo�emo. -Ali Josipove ovce su se razmno�avale. 92 00:08:43,358 --> 00:08:47,198 Izgleda da Josip kod Boga ima poseban tretman. 93 00:08:48,369 --> 00:08:50,890 Ne govorite tako o Gospodinu. 94 00:08:50,925 --> 00:08:54,846 Nije po�teno da nas krivi�. �ak i sad, Ruben i njegova bra�a 95 00:08:54,946 --> 00:08:58,746 u potrazi su za boljim pa�njacima. Sutra �emo im se pridru�iti sa stadom. 96 00:08:58,781 --> 00:09:02,935 Da imalo cijeni� na� trud... -Ti�ina! 97 00:09:04,815 --> 00:09:07,434 O�e, ipak je bila su�a i ovce su se razboljele. 98 00:09:07,469 --> 00:09:11,347 Dobar pastir zna kad treba odvesti stado na bolje mjesto. 99 00:09:11,382 --> 00:09:15,578 Tada nema takvih problema. Treba �initi tako kako si to ti �inio. 100 00:09:15,977 --> 00:09:21,109 Bog me blagoslovio s dvanaest sinova. Da se mene pita imao bih jo� djece, 101 00:09:21,144 --> 00:09:24,218 ali ostario sam i mom srcu to nije lako. 102 00:09:24,253 --> 00:09:29,405 Sve svoju djecu po�tujem, no jedino ti Josipe i mali 103 00:09:29,440 --> 00:09:34,330 Benjamin, sinovi moje drage Rahaele mo�ete donijeti radost mom starom srcu. 104 00:09:34,365 --> 00:09:40,089 O�e, laska� mi. -Molio sam Boga da sve svoje sinove volim jednako. 105 00:09:40,247 --> 00:09:43,147 O�ito Bog nije �uo moj glas. 106 00:09:45,872 --> 00:09:49,504 Nisam ti imao namjeru re�i, ali sino� 107 00:09:49,539 --> 00:09:52,216 dok sam spavo pod mjese�inom, usnuo sam dva sna. 108 00:09:52,251 --> 00:09:54,546 Ja nemam vremena za snove. -Niti ja. 109 00:09:54,581 --> 00:09:59,020 Ali snovi dolaze od samog Boga. -Ili od prepunog �eluca! 110 00:09:59,055 --> 00:10:02,751 Kad legnem u krevet, najmanje su mi potrebni snovi. 111 00:10:06,376 --> 00:10:11,611 Bio sam s mojom bra�om na polju, gdje smo vezali �ito u snopove. 112 00:10:11,646 --> 00:10:16,726 Moj je snop stajao uspravno. Ostali snopovi stali su u krug i poklonili mu se. 113 00:10:17,159 --> 00:10:19,502 Naravno. 114 00:10:19,537 --> 00:10:26,497 U drugom snu klanjali su mu se sunce, mjesec i jedanaest zvijezda. 115 00:10:26,558 --> 00:10:28,558 Kako prigodno! 116 00:10:28,658 --> 00:10:32,243 O�e, za�to dopu�ta� Josipu da govori takve gluposti? 117 00:10:32,278 --> 00:10:38,612 Sine, shva�a� li zna�enja rije�i koje izgovora�? 118 00:10:38,647 --> 00:10:40,869 Da, o�e. 119 00:10:41,204 --> 00:10:48,142 Zar �emo do�i, ja, Jakov/Izrael, Zilpa i bra�a tvoja, pa ti se do zemlje klanjati? 120 00:10:49,770 --> 00:10:51,819 Govori. 121 00:10:51,854 --> 00:10:54,798 To su bili moji snovi. 122 00:10:54,833 --> 00:10:59,399 Svjestan si zna�enja tvog sna? -Jesam, o�e. 123 00:11:01,984 --> 00:11:05,399 Bio je to o�ito glas Bo�ji. 124 00:11:05,434 --> 00:11:07,625 Zilpa! -Da? 125 00:11:07,660 --> 00:11:10,545 Donesi ogrta�. 126 00:11:17,286 --> 00:11:23,179 Na�inila ga je Rahaela svojim blagoslovjenim rukama. 127 00:11:23,414 --> 00:11:30,403 Rekla je kad postane� mu�karac da ga odijene�. 128 00:11:32,480 --> 00:11:37,747 Volio bih da je sad ovdje i da te mo�e vidjeti. 129 00:11:37,782 --> 00:11:40,901 Sad znam za�to tebe volim vi�e od ostalih. 130 00:11:40,936 --> 00:11:44,219 Zato �to si ti, Josipe sam dar od Gospodina. 131 00:11:44,254 --> 00:11:48,212 Od sada pa nadalje, �to god vam Josip ka�e, tako �ete i postupiti. 132 00:11:48,247 --> 00:11:51,049 Tako vam nala�e Izrael. 133 00:11:53,376 --> 00:11:56,519 Za�to ne �eli� na spavanje, ti mali tvrdoglav�e? 134 00:11:59,109 --> 00:12:01,162 Josipe. -Ne, ne... 135 00:12:01,197 --> 00:12:05,521 Vrlo sam zabrinut. Tvoja su bra�a oti�la pridru�iti se Rubenu i ostalima. 136 00:12:05,556 --> 00:12:09,960 Uvjeren sam da �e prona�i pravo mjesto. -Ali �elio sam da odu s tobom do tr�nice. 137 00:12:09,995 --> 00:12:14,940 �eli� prodati ovce, zar ne? Bez brige, Ruben je trgovac i pol. 138 00:12:14,975 --> 00:12:20,595 Znam, ali nekako nemam povjerenja u njega. Vi�e bih volio da si ti tamo. 139 00:12:21,893 --> 00:12:28,443 Ali Ruben ti je najstariji sin, o�e. -To ne zna�i da je i najpo�teniji. 140 00:12:28,618 --> 00:12:32,813 U redu, oti�u �u tamo. Bra�a smo, stoga smatram da bi bilo dobro da smo �to vi�e 141 00:12:32,848 --> 00:12:36,442 zajedno. -Ali sav novac mora biti kod tebe. 142 00:12:36,477 --> 00:12:38,707 Shva�am, shva�am. 143 00:12:38,742 --> 00:12:44,448 Uvjeravam te da se Rubenu to ne�e nimalo dopasti. 144 00:12:44,483 --> 00:12:47,186 Samo tebi vjerujem. 145 00:12:47,221 --> 00:12:50,619 I jedino tebe smatram pouzdanim. 146 00:12:51,691 --> 00:12:57,752 Josipe, �im si se rodio, dragi Bog mi je podario viziju. 147 00:12:57,787 --> 00:13:03,279 O tebi �e se govoriti generacijama. 148 00:13:10,041 --> 00:13:14,393 Pogledajte, budu�i gospodar. 149 00:13:14,428 --> 00:13:17,520 Od klanjanja �emo si slomiti ki�mu. 150 00:13:18,126 --> 00:13:26,060 A �to mo�emo, takvi su mu snovi. �ak mu se sunce, mjesec i zvijezde klanjaju. 151 00:13:27,028 --> 00:13:32,064 Ja sam najstariji i stoga ima da ja prodam te ovce! 152 00:13:32,099 --> 00:13:36,356 Sanjao sam oluju! Mora da sam imao vjetrove od janjetine! 153 00:13:38,612 --> 00:13:40,738 Da ste ga samo vidjeli, draga bra�o. 154 00:13:40,773 --> 00:13:45,105 Sjedio je s o�eve desne strane i jeo iz njegove posude. 155 00:13:45,140 --> 00:13:49,669 Istina je, �imune. �ak je nosio onaj ogrta�. 156 00:13:49,704 --> 00:13:52,887 I sve to zbog snova. -Snova koji su nam uzrokovali probleme! 157 00:13:52,922 --> 00:13:56,396 Otac voli samo Rahaeline sinove. -Mi ostali kao da smo sluge. 158 00:13:56,431 --> 00:14:00,440 Zna�i, moramo slu�ati svog gospodara. -Gospodara s ogrta�em. 159 00:14:01,008 --> 00:14:06,806 Nosio ogrta� ili ne, odlu�io sam! O�evu zapovijed moramo izvr�iti! 160 00:14:06,841 --> 00:14:11,082 Sutra �emo prodati ovce, ali ja �u odrediti po kojoj cijeni. A novac �u ja 161 00:14:11,182 --> 00:14:13,182 donijeti ku�i, nitko drugi! 162 00:14:13,282 --> 00:14:15,282 O tome nema rasprave! 163 00:14:15,327 --> 00:14:17,904 Rubene, sanjar! 164 00:14:19,540 --> 00:14:23,180 Rubene, kre�emo �im svane. 165 00:14:23,215 --> 00:14:27,776 To kad kre�emo, tebe se ne ti�e! -I te kako me se ti�e. 166 00:14:27,811 --> 00:14:31,833 Slu�aj, uistinu cijenim �to �eli� pomo�i, ali tvoja pomo� nije nam potrebna. 167 00:14:31,868 --> 00:14:35,477 Rubene, otac me je zadu�io da pripazim na novac. 168 00:14:35,512 --> 00:14:39,718 Da pripazi� na novac? Na tre�inu, �etvrtinu, koliko? 169 00:14:40,478 --> 00:14:44,552 Na sav. -�to �eli� re�i? Da smo lopovi? 170 00:14:44,587 --> 00:14:47,476 Nisam ja taj koji tako misli. 171 00:14:48,872 --> 00:14:51,444 Pusti me! 172 00:15:00,595 --> 00:15:04,745 Rubene, po�tuj o�evu volju. 173 00:15:25,666 --> 00:15:31,715 Je li mrtav? -Nije. Taj kamen poslao ga je samo u svijet snova. 174 00:15:46,105 --> 00:15:48,463 Donesite malo vode! 175 00:15:49,244 --> 00:15:52,323 Rubene! Rubene, trgovci! 176 00:15:52,358 --> 00:15:55,707 Moramo se sakriti. Odnesimo ga u jamu. Hajde, brzo! 177 00:16:55,336 --> 00:16:58,489 Mohamet! Alija! 178 00:16:58,517 --> 00:17:01,254 Probudi se! 179 00:17:01,289 --> 00:17:06,911 Prona�li su Josipa. -Idemo. 180 00:17:20,002 --> 00:17:24,511 Da li ovaj �ovjek pripada va�oj dru�ini? -Da, ali radi nam vi�e �tete nego koristi. 181 00:17:24,546 --> 00:17:28,196 Rob? -Beskoristan rob. 182 00:17:28,737 --> 00:17:33,179 Ozlije�en je. -Napio se i pao je na kamen. 183 00:17:34,231 --> 00:17:37,557 Pa ste ga bacili u jamu? 184 00:17:37,982 --> 00:17:40,914 Samo na sat-dva dok se ne otrijezni. 185 00:17:40,949 --> 00:17:43,534 Ina�e bi nam samo stvarao probleme! 186 00:17:43,569 --> 00:17:48,348 U Egiptu takvi momci su vrlo tra�eni. 187 00:17:49,105 --> 00:17:51,681 Nije na prodaju! 188 00:17:52,070 --> 00:17:57,157 Mo�ete dobiti mnogo novaca, ukoliko se oporavi, naravno. 189 00:17:58,054 --> 00:18:02,516 Petnaest srebrnjaka, recimo. Zna li �itati ili pisati? 190 00:18:02,551 --> 00:18:06,980 Naravno. -Gledajte, ja sam poslovan �ovjek. 191 00:18:07,015 --> 00:18:10,892 Vama je beskoristan, a meni ipak ne�to malo vrijedi. 192 00:18:13,827 --> 00:18:17,314 Dvadeset srebrnjaka. Mo�e? 193 00:18:19,513 --> 00:18:21,544 Ili ne mo�e? 194 00:19:18,561 --> 00:19:22,326 A onda smo idu�eg jutra 195 00:19:22,826 --> 00:19:27,026 prona�li njegovo tijelo koje je rastrgala neka divlja zvijer. 196 00:19:46,191 --> 00:19:50,024 Pojedimo malo kruha. 197 00:19:54,163 --> 00:19:56,412 Popijmo gutljaj vina. 198 00:20:01,133 --> 00:20:07,389 Od danas �ete tako svaki dan. 199 00:20:08,485 --> 00:20:12,807 I tugovati zajedno sa mnom. 200 00:20:14,121 --> 00:20:17,412 I tako sve do smrti. 201 00:20:20,253 --> 00:20:25,058 Ne pla�i, Benjamine. Josip nije mrtav. 202 00:20:25,093 --> 00:20:29,288 On �ivi u na�im srcima. I tako �e biti sve dok ne umremo. 203 00:20:43,803 --> 00:20:47,803 Hajde, do�ite ovamo! 204 00:20:48,003 --> 00:20:50,503 Nao�trite svoje no�eve! 205 00:20:52,003 --> 00:20:55,152 Nao�trite ovdje svoje no�eve! 206 00:20:55,387 --> 00:20:58,282 Nao�trite ih ovdje, ljudi! 207 00:20:58,317 --> 00:21:00,557 Nao�trite no�eve! 208 00:21:01,028 --> 00:21:03,522 Nao�trite ih ovdje! 209 00:21:03,722 --> 00:21:06,222 Nao�trite svoje no�eve! 210 00:21:07,677 --> 00:21:11,015 Jesu li sve ovo va�a djeca? -Da, moj gospodaru. 211 00:21:11,050 --> 00:21:15,618 Kako li ih samo prehranjuje? Mi�i mi se s puta! 212 00:21:15,653 --> 00:21:17,848 Nao�trite svoje no�eve! 213 00:21:24,377 --> 00:21:27,566 Moj gospodaru, da vam proreknem budu�nost? 214 00:21:27,591 --> 00:21:32,982 Mo�e vidjeti va�u pro�lost, jednako kao i budu�nost. 215 00:21:33,017 --> 00:21:37,996 Moju pro�lost svi dobro poznaju, a �to se ti�e budu�nosti, znam kakva �e biti. 216 00:21:41,242 --> 00:21:48,110 Najbolji proizvodi na tr�nici! Sagovi, robovi... 217 00:21:48,445 --> 00:21:52,806 Robovi iz Sirije, Arabije, pa �ak iz i Judeje! 218 00:21:52,841 --> 00:21:57,615 Mo�ni Potifare, pozdravljam vas uz duboki naklon. 219 00:21:57,650 --> 00:21:59,903 �to vas zanima, moj gospodaru? 220 00:21:59,938 --> 00:22:06,141 Srebro, dragulji? Indijska ogrlica, mo�da? 221 00:22:06,176 --> 00:22:12,104 Vidi, crna ogrlica. -Prijatelju, ba� si romanti�an. 222 00:22:12,139 --> 00:22:15,554 Romanti�an? Mislite da �e se svidjeti mojoj �eni? 223 00:22:15,589 --> 00:22:17,689 Svidjela bi se svakoj �eni, moj gospodaru. 224 00:22:17,724 --> 00:22:21,593 Ali do�li smo po ljekovito bilje, moj gospodaru. -Ne zanima me nikakvo bilje! 225 00:22:21,628 --> 00:22:25,594 Biseri s ove ogrlice blistaju poput zvijezda. Od onog bilja mi se povra�a! 226 00:22:25,629 --> 00:22:29,048 Ali to bilje je dobro za va�e zdravlje, moj gospodaru. 227 00:22:29,083 --> 00:22:32,135 Moje zdravlje ne ovisi o nekom tamo korijenu! 228 00:22:32,230 --> 00:22:35,409 Vino je jedino �to poma�e da bude� zdrav. Vino, ni�ta drugo! 229 00:22:35,594 --> 00:22:38,662 Trgov�e, potvrdi moje rije�i. -Samo vino, moj gospodaru. 230 00:22:38,709 --> 00:22:42,668 To�no. Pametan si �ovjek. Pa, uzet �u ove bisere. 231 00:22:45,055 --> 00:22:49,899 Vidi ga samo. Rakmirah postado�e Potifarova sjenka. Nikad se ne odvaja od njega. 232 00:22:49,980 --> 00:22:55,461 Mo�da na prvi pogled izgleda da su prijatelji, ali �injenica da Rekmira 233 00:22:55,495 --> 00:22:58,427 iskori�tava staru budalu. -Ti�e, ovdje i kamenja imaju u�i. 234 00:22:58,462 --> 00:23:01,091 Neka �uju. Moj otac je u pravu. 235 00:23:01,126 --> 00:23:06,674 Dok god Egiptom budu hodali ljudi poput Rekmire, siromasima nikad ne�e biti lak�e. 236 00:23:06,700 --> 00:23:13,357 Upravo sam se sjetio da trebam robove za svoj novi vinograd. -Ovaj je najsna�niji. 237 00:23:16,539 --> 00:23:18,878 Odakle je ovaj? -Iz Sirije, moj gospodaru. 238 00:23:18,913 --> 00:23:25,177 Iz Sirije, ha? Vidi, o�ito je lijen! -A �to ka�ete na ovog? 239 00:23:28,000 --> 00:23:30,077 Pa... 240 00:23:31,238 --> 00:23:33,278 Ne zadovoljava. 241 00:23:33,313 --> 00:23:36,600 Ovaj je iz Kanaana. -Iz Kanaana, je li? 242 00:23:40,330 --> 00:23:46,079 Lo�a kvaliteta. -Ali ovaj rob zna �itati i pisati, moj gospodaru. 243 00:23:46,114 --> 00:23:51,130 Rob koji zna �itati i pisati? -Tako�er se razumije u vino. 244 00:23:51,165 --> 00:23:55,205 Je li? Da li je to istina? 245 00:23:56,384 --> 00:23:59,850 Nitko ne pravi vino kao �idovi. 246 00:24:00,221 --> 00:24:04,937 �idov? Svi su oni lopu�e! 247 00:24:09,196 --> 00:24:15,615 Kako se usu�uje�? Ti prljavi... Kako se usu�uje�? Nau�it �u ja tebe! 248 00:24:16,090 --> 00:24:20,732 Za takve prljave zvijeri... 249 00:24:23,132 --> 00:24:25,932 Pomozimo mu! 250 00:24:28,321 --> 00:24:30,394 Potifare! 251 00:24:30,429 --> 00:24:32,932 Odmaknite se! Odmaknite se! 252 00:24:33,032 --> 00:24:37,132 Dobio je napadaj. -Potifare! -Ne izgleda dobro. 253 00:24:37,332 --> 00:24:39,332 Potifare! 254 00:24:39,742 --> 00:24:43,511 Pustite mu krv ili �e umrijeti! 255 00:24:43,546 --> 00:24:46,780 Zbog tebe sve �e nas ubiti! Ali prije toga ja �u tebe! 256 00:24:50,226 --> 00:24:53,568 Rekoh vam, pustite mu krv ili �e umrijeti! 257 00:25:12,768 --> 00:25:14,768 Oh, ubi�e ga! 258 00:25:20,355 --> 00:25:22,627 Bit �e on u redu. 259 00:25:24,545 --> 00:25:31,357 On je ubojica! 260 00:25:40,074 --> 00:25:46,092 Vrati se ku�i. -Ne, �elim ovo vidjeti. �elim zapamtiti ovaj trenutak. 261 00:25:59,489 --> 00:26:04,942 �elim vidjeti onog roba. -Dovedite ga. 262 00:26:16,032 --> 00:26:19,903 Spasio si mi �ivot. Hvala. 263 00:26:30,764 --> 00:26:37,750 Pogledajte kako lijepo izgleda Potifarova �ena. Lijep�a je no ikad. 264 00:26:46,223 --> 00:26:49,975 Potifare! Potifare! 265 00:26:54,073 --> 00:26:57,725 Potifare... -Kako je bilo na putovanju? 266 00:26:57,760 --> 00:27:00,075 Nije bilo ba� udobno. 267 00:27:00,110 --> 00:27:04,485 Kad te nije bilo morao sam sam u krevet. Bio sam usamljen. 268 00:27:04,520 --> 00:27:08,370 Samo�a i nije tako lo�a. 269 00:27:08,405 --> 00:27:10,978 Josipe! -Da, moj gospodaru? 270 00:27:11,013 --> 00:27:14,181 Makni to, Josipe! Ne misli� valjda da �u to dr�ati cijeli dan! 271 00:27:15,345 --> 00:27:21,593 Zadovoljava li ovo tvoje o�tro oko? 272 00:27:22,079 --> 00:27:25,798 Da. -Nadam se da je tako! 273 00:27:28,334 --> 00:27:33,025 Faraon! Tko je uzeo mog faraona? Jesi li vidio mog faraona? 274 00:27:33,060 --> 00:27:36,326 Ovdje je, moj gospodaru. -Mislim, stvarno... 275 00:27:36,361 --> 00:27:40,532 Faraon mora sjedjeti ovdje kako bi dobro vidio vje�anje. 276 00:27:40,533 --> 00:27:44,196 Ali tako ljudi ne mogu vidjeti njega! Sad i ne izgleda tako dobro, zar ne? 277 00:27:44,231 --> 00:27:47,175 Smijem li vam ne�to predlo�iti, moj gospodaru? -Da, smije�. 278 00:27:47,210 --> 00:27:53,118 Bude li faraon sjedio ovdje, vidjet �e vje�anje, a ljudi �e vidjeti njega. 279 00:27:53,153 --> 00:27:59,499 Ponovno si se iskazao. Mo�e� i�i, Josipe. 280 00:28:04,781 --> 00:28:08,165 Draga, zna� li da izgleda� lijep�e no ikad? 281 00:28:08,184 --> 00:28:11,008 Do�i vidjeti moj novi raspored za vje�anje. 282 00:28:11,455 --> 00:28:14,756 Nitko ne�e biti zakinut za pogled niti na vje�ala, niti na faraona. 283 00:28:14,891 --> 00:28:18,104 �ak �e i onaj koji bude visio mo�i u�ivati u pogledu na faraona. 284 00:28:18,204 --> 00:28:20,417 Nedostajala si mi. -Naravno da jesam. 285 00:28:20,452 --> 00:28:23,353 Time sam si samo kratio vrijeme dok se ne vrati�. 286 00:28:23,388 --> 00:28:27,976 Jo� jedna igra�ka u tvojoj kolekciji, zar ne? 287 00:28:47,318 --> 00:28:51,156 Vidi, ovo je za tebe. 288 00:28:52,967 --> 00:28:56,700 Vrlo lijepo od tebe. 289 00:28:56,735 --> 00:29:01,799 No, da li ti se svi�a? -Da. 290 00:29:01,834 --> 00:29:04,973 Pa, onda me poljubi. 291 00:29:09,768 --> 00:29:14,262 Cvije�e, dragulji... Svi ti darovi... 292 00:29:14,297 --> 00:29:18,875 Potifarova �ena dobit �e �to god po�eli. Pa, �to �eli�, ljubavi? 293 00:29:19,621 --> 00:29:25,014 �elim biti voljena. -Ali ja te volim. Volim te iz sveg srca. 294 00:29:26,736 --> 00:29:32,351 Da, Potifare, vjerujem da me voli�. 295 00:29:32,751 --> 00:29:35,751 Da me voli� iz sveg srca. 296 00:29:36,393 --> 00:29:40,116 Ali pogledaj me! Tko sam ja? 297 00:29:41,302 --> 00:29:45,047 Najljep�a �ena u cijelom Egiptu. 298 00:29:45,852 --> 00:29:48,394 I najnesretnija. 299 00:29:48,429 --> 00:29:51,381 Jo� jedan ukras u ovoj pala�i. 300 00:29:51,416 --> 00:29:54,382 Jo� jedan trofej u tvojoj zbirci. 301 00:29:54,918 --> 00:29:58,914 Poklanja� mi skupocijene darove kako bih se osje�ala sretnom, Potifare. 302 00:30:00,869 --> 00:30:02,943 Ali to nije dovoljno. 303 00:30:02,978 --> 00:30:08,072 Sad kad si se vratila, priredit �u veliku zabavu u tvoju �ast. 304 00:30:08,923 --> 00:30:13,667 Sam faraon �e sjedjeti pored tebe. Pozvat �u sve tvoje prijatelje i... 305 00:30:13,702 --> 00:30:15,982 I primjetit �e moju tugu. 306 00:30:16,017 --> 00:30:19,697 Zar uvijek mora� govoriti tako depresivno? 307 00:30:19,732 --> 00:30:23,101 Sve sam ti dao. Ne znam �to bih ti jo� mogao dati. 308 00:30:23,606 --> 00:30:28,532 Znam. Zato sam i tako tu�na. 309 00:30:34,581 --> 00:30:38,836 Tko je ono? -Pa, Josip, rob. 310 00:30:38,871 --> 00:30:42,966 Josip mi je spasio �ivot. Zna �itati, pisati, pa �ak i ra�unati. 311 00:30:43,001 --> 00:30:45,530 Brine o mojoj knji�nici. Josip je vrlo koristan. 312 00:30:45,565 --> 00:30:48,099 Nije li to posao tvojih pisara ili ra�unovo�a? 313 00:30:48,134 --> 00:30:54,506 Ha! Josip vrijedi vi�e nego sve one lude zajedno! -To ti vjerujem. 314 00:30:54,885 --> 00:30:58,400 Stigao je ministar Rekmira, moj gospodaru. 315 00:31:00,487 --> 00:31:04,252 Dobro do�li natrag. -Hvala. 316 00:31:04,347 --> 00:31:07,135 Ovo vam �alje faraon. 317 00:31:07,170 --> 00:31:12,325 Potifare, prijatelju, ne zna� koliko si sretan �to ima� takvu ljepoticu kod ku�e. 318 00:31:12,360 --> 00:31:16,847 Sad kad je va�a prekrasna �ena ovdje, u ovoj pala�i �e sve sjesti na svoje mjesto. 319 00:31:16,982 --> 00:31:20,979 U ovoj pala�i ionako sve sjedi na svom mjestu. 320 00:31:21,079 --> 00:31:23,079 Oh, zaboravih na Josipa. 321 00:31:23,114 --> 00:31:28,858 Rob koji se brine o tvom zdravlju. Rob koji je ra�unovo�a i tvoj osobni savjetnik. 322 00:31:28,993 --> 00:31:34,068 Da ne povjeruje�! -Da li je to istina, Potifare? Uistinu da ne povjeruje�. 323 00:31:34,103 --> 00:31:38,801 No, sad kad ste se vi vratili, uvjeren sam da �e ga otpustiti. 324 00:31:38,836 --> 00:31:43,369 U svojoj ku�i sam �u donositi odluke! Pa, �elim ti ugodan dan! 325 00:31:44,641 --> 00:31:49,585 Pri�at �u faraonu o va�oj ljepoti, moja gospo. Zbogom! 326 00:31:49,820 --> 00:31:53,694 Jezik mu je preo�tar, a namjere preo�ite. 327 00:31:53,729 --> 00:31:56,913 Zanima me kakve su Josipove namjere. 328 00:31:56,948 --> 00:32:00,154 Malo osvje�enja nakon dugog putovanja, moja gospo? 329 00:32:00,189 --> 00:32:03,583 To vino napravio je sam Josip iz Kenaana. 330 00:32:07,783 --> 00:32:11,977 Odli�no je. -Nije li genij? 331 00:32:12,012 --> 00:32:17,851 Ja sam samo rob. -Da to vi�e nikad nisam �uo! Josipe, ti si mi spasio �ivot! 332 00:32:18,051 --> 00:32:20,051 Ti si moj prijatelj! 333 00:32:22,874 --> 00:32:25,136 Hvala, moj gospodaru. 334 00:33:20,611 --> 00:33:27,547 Ovo se ne vi�a svaki dan. Rob koji tu�e gospodara po le�ima. 335 00:33:28,991 --> 00:33:34,587 Draga, to je nova vrsta masa�e koju je osmislio sam Josip. 336 00:33:34,622 --> 00:33:38,657 Vrlo je opu�taju�e. Trebala bi probati. 337 00:33:40,330 --> 00:33:43,939 Jao! -Mislim da je dovoljno, moj gospodaru. 338 00:33:43,974 --> 00:33:47,605 I ja tako mislim. -Odmorite sad. 339 00:33:47,640 --> 00:33:50,013 Kad bih mogao. 340 00:33:58,604 --> 00:34:02,217 Josipe? -Da, moja gospo? 341 00:34:02,252 --> 00:34:04,505 I ja bih tu masa�u. 342 00:34:05,836 --> 00:34:07,855 Do�i. 343 00:34:15,037 --> 00:34:17,265 Do�i ovamo. 344 00:34:24,820 --> 00:34:29,635 Ne ogrebe li ovo ku�u? -Samo ako se ne koristi kako treba. 345 00:34:29,670 --> 00:34:32,765 Vjerujem da ti zna� kao treba. 346 00:34:36,692 --> 00:34:38,739 Hajde. 347 00:34:39,266 --> 00:34:43,756 �uo si �to je moj mu� rekao. 348 00:34:47,654 --> 00:34:51,253 Ne znam kako bi on bez tebe. 349 00:34:54,011 --> 00:34:59,705 Donio si mnoge promjene u ovoj ku�i. Josipe, otkad si ovdje sve je nekako mirno. 350 00:34:59,740 --> 00:35:03,876 Zna�, Potifar vi�e nije tako strog i to mi se sv... 351 00:35:03,911 --> 00:35:07,785 Kako se usu�uje�?! Tko ti je dozvolio kihnuti u mojoj ku�i?! 352 00:35:08,185 --> 00:35:12,985 Kako se uop�e usu�uje� kihnuti u mojoj ku�i?! 353 00:35:13,185 --> 00:35:15,285 Pokazat �u ja tebi! 354 00:35:15,485 --> 00:35:19,185 Prebit �u te na mrtvo, prokleti robe! 355 00:35:19,385 --> 00:35:21,385 Pokazat �u ja tebi! 356 00:35:21,785 --> 00:35:25,285 Prebit �u te, a onda �u ti staviti u�e preko vrata i... Jao! 357 00:35:28,161 --> 00:35:33,710 Kako se usu�uje�?! Kako se usu�uje�?! Ne dam se poni�avati od obi�nog roba! 358 00:35:33,745 --> 00:35:37,822 Odlazi! Vrati se na tr�nicu! Idi kamo i pripada�, robe! 359 00:35:38,030 --> 00:35:42,917 Potifare? -Josipe, vrati se! 360 00:35:49,067 --> 00:35:55,990 Ne misli� valjda da sam to mislio ozbiljno. Ti si mi spasio �ivot. Ti si moj prijatelj. 361 00:35:59,262 --> 00:36:03,931 Za�to nosi� tu odje�u? Za�to ne odijene� prikladnu odje�u? 362 00:36:03,966 --> 00:36:07,138 Idemo u lov! 363 00:36:07,173 --> 00:36:10,382 Sa faraonom! 364 00:36:10,417 --> 00:36:13,827 �to radi� tamo dolje? 365 00:37:00,398 --> 00:37:05,779 Vjetar pu�e ka nama. Ne�e nas mo�i namirisati. 366 00:37:58,802 --> 00:38:00,802 Pomozite mi! 367 00:38:01,302 --> 00:38:03,708 Pomozite mi! 368 00:38:04,872 --> 00:38:07,502 Josipe! 369 00:38:16,308 --> 00:38:21,217 Josipe, ne�to je upla�ilo konje. -Previ�e su se pribli�ili lovcima. 370 00:38:38,472 --> 00:38:42,833 Shva�am da je bolje da budemo �to dalje od lovaca, ali ne misli� li da smo se malo 371 00:38:42,868 --> 00:38:46,544 previ�e udaljili? Kamo me namjerava� odvesti? -Nikamo, moja gospo. -Je li? 372 00:38:46,644 --> 00:38:49,644 Ovdje smo jer ti tako �eli�. 373 00:38:49,744 --> 00:38:54,811 Moja gospo? -Mora da si bacio �ini na mene. 374 00:38:54,846 --> 00:38:58,571 Iskreno, uputila sam se ovamo kako bih bila s tobom. 375 00:38:58,606 --> 00:39:02,506 Josipe, za�to ne pobjegne�? 376 00:39:03,154 --> 00:39:08,778 Pa, zato �to nisam slobodan �ovjek. -Ali jesi. Vidi, tamo je Kanaan. 377 00:39:09,753 --> 00:39:13,442 �to je bilo? Zar ne voli� svoj dom? 378 00:39:15,574 --> 00:39:18,739 Radije bih da moj otac vjeruje kako sam mrtav. 379 00:39:18,774 --> 00:39:21,047 Ali za�to? Hajde, reci mi. 380 00:39:21,082 --> 00:39:26,480 Ne bih htio da zna kakva su uistinu moja bra�a. To bi mu slomilo srce. 381 00:39:26,515 --> 00:39:29,169 Ne mo�e� zbog toga sebe �rtvovati, Josipe. 382 00:39:29,737 --> 00:39:32,951 Moja je sudbina biti uz svoj narod. 383 00:39:32,986 --> 00:39:37,228 Ako je Bo�ja volja da to bude tako �to sam rob, onda �u biti rob. 384 00:39:40,183 --> 00:39:47,183 Josipe i ja sam rob... Potifarova ropkinja. 385 00:39:47,720 --> 00:39:50,076 �ena, a ne ropkinja. 386 00:39:50,111 --> 00:39:53,803 �eljela sam ljubav i djecu, ali to mi je uskra�eno. 387 00:39:53,838 --> 00:39:59,063 Zato bih trebala pobje�i od Potifara. Trebala bih u potragu za ljubavlju 388 00:39:59,163 --> 00:40:01,163 i utjehom. 389 00:40:01,245 --> 00:40:03,755 Na�i nekog drugog. 390 00:40:05,925 --> 00:40:09,662 Reci mi, zar to ne bi bilo najbolje za mene? 391 00:40:11,296 --> 00:40:16,033 Josipe... Josipe, kad bi barem ti... 392 00:41:27,371 --> 00:41:30,353 Ozlije�en je. 393 00:41:34,631 --> 00:41:37,389 Jadno stvorenje. 394 00:41:37,424 --> 00:41:39,659 Pre�ivjet �e. 395 00:41:45,694 --> 00:41:49,726 Draga, �to radi� ovdje? 396 00:41:51,558 --> 00:41:55,011 Potifare, bez tebe osje�ala sam se usamljeno u onoj pala�i. 397 00:41:55,046 --> 00:41:59,630 Josipe, nikad ne vjeruj �enama i ranjenim �ivotinjama. 398 00:41:59,665 --> 00:42:02,446 Ubijte je! -Potifare! 399 00:42:52,887 --> 00:42:57,552 Potifare, bog Horus danas je velikodu�an. 400 00:42:57,587 --> 00:43:02,103 Faraone, �ast mi je �to sjedite za mojim stolom. 401 00:43:03,285 --> 00:43:08,673 Kao i tebe pekare. I tebe tako�er, peharni�e. A i tebe, dragi prijatelju. 402 00:43:12,570 --> 00:43:15,851 Tra�im dopu�tenje za rije�, faraone. -Govori. 403 00:43:15,886 --> 00:43:21,307 Predla�em da se okrijepimo vinom iz Potifarovog podruma. 404 00:43:21,442 --> 00:43:24,190 Nazdravimo ugodnom �ivotu 405 00:43:24,390 --> 00:43:27,390 i dragom na�em Potifaru! 406 00:43:33,436 --> 00:43:35,722 Ovo je uvreda! 407 00:43:36,892 --> 00:43:39,182 Kako to mislite, moj gospodaru? 408 00:43:39,417 --> 00:43:45,225 Uvreda je da se takvo ukusno vino pije samo u ovoj pala�i. 409 00:43:47,475 --> 00:43:50,826 Svi�a mi se. -Naravno. 410 00:43:50,967 --> 00:43:55,154 Faraone, ne mislite li da je ovo vino najbolje koje ste ikad okusili? 411 00:43:55,221 --> 00:43:59,524 Jest. Tko ga je napravio? Pa? 412 00:43:59,559 --> 00:44:02,174 Ne mogu vam re�i. -Ho�ete re�i, ne �elite! 413 00:44:02,209 --> 00:44:06,719 Rob. -Zar robovi imaju takav talent? 414 00:44:06,754 --> 00:44:10,578 Potifare, da li je to to�no? -Pa, ja... Ovaj... 415 00:44:10,613 --> 00:44:13,983 Moj mu� ga je upravo htio osloboditi. 416 00:44:14,018 --> 00:44:15,758 Uistinu? -Da. 417 00:44:15,793 --> 00:44:18,491 Oh, da, da... Upravo tako. 418 00:44:18,526 --> 00:44:22,397 U�ini to odmah! -Da, u redu. Josipe, gdje si? 419 00:44:22,650 --> 00:44:29,253 Ah, eno ga! -Ovo je na� rob. Rob iz Kanaana. 420 00:44:29,476 --> 00:44:34,971 I? -Nemoj samo stajati tamo. Do�i ovamo. 421 00:44:37,891 --> 00:44:41,743 Ime? -Josip, moj gospodaru. 422 00:44:41,778 --> 00:44:47,869 Josipe, nazdravimo tvom talentu. Od sada, pa nadalje, slobodan si �ovjek. 423 00:44:47,904 --> 00:44:52,789 I mo�e� i�i kamo god �eli�. Kamo god �eli, Potifare. 424 00:44:52,824 --> 00:44:57,625 Nemoj samo stajati tamo. Hajde, pij vino koje si sam napravio. 425 00:44:58,556 --> 00:45:02,386 �eli� li ne�to, samo reci. Mo�e� me zatra�iti �to god po�eli�. 426 00:45:19,901 --> 00:45:21,917 Josipe... 427 00:45:27,581 --> 00:45:31,280 Ne, sad si slobodan �ovjek. 428 00:45:32,192 --> 00:45:34,660 Hvala vam na pomo�i, moja gospo. 429 00:45:34,695 --> 00:45:39,219 Josipe, �to �e� sad u�initi? 430 00:45:40,500 --> 00:45:44,394 Zatra�it �u da se oslobode svi robovi. 431 00:46:47,287 --> 00:46:49,995 Potifare! Potifare! 432 00:46:51,875 --> 00:46:57,417 Potifare, �ena te zove! Hajde, da vidimo �to �eli! 433 00:46:58,017 --> 00:47:00,017 Ispri�avam se. 434 00:47:11,370 --> 00:47:17,560 Zvala si me, draga? �to je bilo, ljubavi? 435 00:47:26,772 --> 00:47:30,791 Da, Josip je to u�inio! 436 00:47:34,375 --> 00:47:37,739 Eto �to je Josip po�elio. 437 00:47:39,395 --> 00:47:42,979 Zahvaljuju�i mojoj �eni postao si slobodan �ovjek, Josipe. 438 00:47:43,014 --> 00:47:46,099 A ti si joj zahvalio tako �to si je silovao. 439 00:47:51,569 --> 00:47:56,960 �elim da umre! U zatvor s njim! Odvedite ga! 440 00:47:59,170 --> 00:48:04,181 Vrijeme je da sad ja tebi poka�em svoju novu vrstu masa�e. 441 00:48:20,600 --> 00:48:24,879 Hej, br�e to malo! 442 00:48:25,179 --> 00:48:27,179 Hajde! Hajde! 443 00:48:27,379 --> 00:48:29,879 Br�e to! 444 00:48:33,661 --> 00:48:36,331 Vucite, vucite! 445 00:48:37,631 --> 00:48:42,131 Hajde! Hajde! Hajde! 446 00:48:43,561 --> 00:48:46,424 Hej, po�alji mi jo� dva �ovjeka! 447 00:49:02,299 --> 00:49:05,218 Josipe, jesi li to ti? 448 00:49:05,253 --> 00:49:08,324 U redu, na posao! 449 00:49:08,359 --> 00:49:12,115 Sad vas je dovoljno! 450 00:49:12,150 --> 00:49:15,627 Idemo! -Ali �uo sam vlastitim u�ima kako ti je faraon dao slobodu. 451 00:49:15,662 --> 00:49:20,533 Iz kojeg razloga ste vi ovdje? -U faraonovoj hrani i pi�u prona�en je otrov. 452 00:49:20,568 --> 00:49:22,833 Ali mi smo nevini. Rehmira je to u�inio. 453 00:49:22,868 --> 00:49:27,192 Taj �ovjek... -Ti�ina, robe! 454 00:49:30,917 --> 00:49:34,139 Hvala ti, sine. 455 00:49:35,004 --> 00:49:37,253 Na posao! 456 00:49:37,653 --> 00:49:39,753 Vuci! Vuci! Vuci! 457 00:50:26,580 --> 00:50:28,669 �to je bilo? 458 00:50:28,704 --> 00:50:33,355 Usnuo sam san. -Imao si no�nu moru? 459 00:50:33,390 --> 00:50:35,448 Ne. 460 00:50:37,256 --> 00:50:40,709 Ali bje�e tako �udan san. 461 00:50:40,744 --> 00:50:44,277 Zaboravi na to. Uskoro �e svanuti. Hajde, poku�aj se naspavati malo. 462 00:50:44,312 --> 00:50:47,294 Ne, poku�aj se sjetiti sna. Hajde, reci mi, peharni�e. 463 00:50:49,610 --> 00:50:54,500 Sanjao sam lozov trs na kojem bje�e tri mladice. 464 00:50:54,535 --> 00:51:00,059 Gledao sam kako sazrijeva. 465 00:51:00,094 --> 00:51:06,780 U ruci sam dr�ao faraonov pehar. Uzeo sam gro��e i icijedio ga u njega. 466 00:51:06,815 --> 00:51:09,228 A onda sam pehar predao faraonu. 467 00:51:09,263 --> 00:51:12,109 Bio je to prekrasan san. 468 00:51:12,144 --> 00:51:15,620 No �to taj san zna�i? 469 00:51:15,655 --> 00:51:19,509 Tri mladice predstavljaju tri dana. 470 00:51:19,544 --> 00:51:24,503 Za tri dana faraon �e vas vratiti na va� stari posao. 471 00:51:24,538 --> 00:51:28,639 Ponovno �e� slu�iti svom gospodaru. 472 00:51:28,674 --> 00:51:31,135 Mo�e li to biti istina? 473 00:51:31,170 --> 00:51:33,664 Bog vam se obra�a putem snova. 474 00:51:33,699 --> 00:51:36,598 I da, to je istina. 475 00:51:36,633 --> 00:51:41,719 Sino� sam i ja usnuo jedan san. I moj je san bio �udan. 476 00:51:42,306 --> 00:51:48,382 Na glavi sam imao tri ko�are pune peciva i ptice su se njime hranile. 477 00:51:48,417 --> 00:51:51,179 Kako �e� to protuma�iti, Josipe? 478 00:51:52,400 --> 00:51:56,052 Tri ko�are predstavljaju tri dana. 479 00:51:56,728 --> 00:51:58,791 Nastavi. 480 00:51:58,997 --> 00:52:01,252 Za tri dana... 481 00:52:01,287 --> 00:52:05,429 Faraon �e me vratiti na stari posao? 482 00:52:09,396 --> 00:52:12,577 Reci mi ve� jednom. 483 00:52:13,741 --> 00:52:17,491 Mo�da nisam ba� najbolje ispri�ao taj san. 484 00:52:18,010 --> 00:52:20,744 Jesi, dragi pekare. 485 00:52:24,432 --> 00:52:26,797 Danas �e ki�iti. 486 00:52:32,225 --> 00:52:35,541 Nitko ne mo�e ni�ta protiv volje Bo�je. 487 00:53:14,191 --> 00:53:16,291 U ime faraona, te kralja, 488 00:53:16,491 --> 00:53:22,064 ja Potifar, dvoranin faraonov i zapovijednik njegove tjelesne stra�e 489 00:53:22,099 --> 00:53:25,649 pro�itat �u presudu 490 00:53:25,684 --> 00:53:30,715 za neko� velikog peharnika i neko� velikog pekara. 491 00:53:30,815 --> 00:53:33,315 Obojica ste osu�eni na smrt vje�anjem. 492 00:53:33,550 --> 00:53:36,177 Donesena presuda izvr�it �e se odmah. 493 00:53:43,633 --> 00:53:49,330 Potifare, zapamti moje rije�i! Ovako �e� na kraju i ti zavr�iti, Potifare! 494 00:53:56,417 --> 00:54:03,024 �ekajte! Ne �elim umrijeti! �elim �ivjeti! �ekajte! 495 00:54:03,371 --> 00:54:06,321 Molim vas za milost! 496 00:54:10,521 --> 00:54:12,521 Bogovi su ga spasili! 497 00:54:21,096 --> 00:54:23,154 Oslobodite ga! 498 00:54:27,103 --> 00:54:31,729 O�ito nisi kriv kad su sami bogovi odlu�ili prerezati konop. 499 00:54:36,198 --> 00:54:40,200 Vrati se sa mnom u moju pala�u, prijatelju. 500 00:54:42,058 --> 00:54:45,672 Moram izraziti svoju zahvalnost. 501 00:54:57,995 --> 00:55:01,531 Hvala. Ba� je ispalo onako kako si rekao. Hvala ti, Josipe. 502 00:55:02,151 --> 00:55:04,395 Bila je to volja Bo�ja. 503 00:55:04,490 --> 00:55:06,999 Odnesite ga! 504 00:55:19,451 --> 00:55:22,750 O�e! O�e! 505 00:55:24,704 --> 00:55:27,373 Za�to su te morali ubiti? 506 00:55:28,208 --> 00:55:33,678 Mrzim vas! Mrzim vas! Mrzim vas, ubojice! 507 00:55:33,713 --> 00:55:38,101 Prokleti bili! Mrzim vas! 508 00:55:38,906 --> 00:55:45,581 Ne smije� mrziti. Svakog dana ne�to u nama �e umrijeti. 509 00:55:46,122 --> 00:55:49,326 Samo �e istinska ljubav pre�ivjeti. 510 00:55:49,361 --> 00:55:52,884 Ljudi koje volimo �ivjet �e kroz nas. 511 00:55:52,919 --> 00:55:56,890 Tko govori na takav na�in? -�ovjek s nadom. 512 00:57:36,933 --> 00:57:42,544 Ne mo�e� spavati? -Mo�e� li ti, Potifare? 513 00:57:42,579 --> 00:57:48,891 Ne. Prema faraonovoj zapovijedi danas sam morao izvr�iti dva pogubljenja. 514 00:57:50,638 --> 00:57:55,442 I ba� si morao do�i usred pola no�i pri�ati mi o grozotama koje si u�inio? 515 00:57:57,907 --> 00:58:01,944 Radilo se o mojim prijateljima. 516 00:58:01,979 --> 00:58:06,804 Nadam se da su prije smrti izrazili svoju zahvalnost �to si im tako dobar prijatelj! 517 00:58:06,939 --> 00:58:12,149 Danas su dvojica trebala visjeti na u�etu, draga moja. 518 00:58:12,184 --> 00:58:14,705 Jedan je spa�en. 519 00:58:14,740 --> 00:58:20,291 Peharnik i ja spa�eni smo od strane istog �ovjeka. Od Josipa. 520 00:58:21,563 --> 00:58:23,764 Vidio sam ga danas. 521 00:58:24,333 --> 00:58:29,231 I, da li je jo� u zatvoru? -Da. 522 00:58:29,366 --> 00:58:35,988 Zaslu�io je patnju. -Zar svi koji te vole zaslu�uju patnju? 523 00:58:37,813 --> 00:58:42,963 Ali Josip me nikad nije volio. -I zbog toga si mi slagala! 524 00:58:45,254 --> 00:58:48,672 Zbog tebe sam osudio nevinog �ovjeka! 525 00:58:48,707 --> 00:58:52,539 I, kako sad stoje stvari s njim? -Njegov Bog mu je dao snagu strpljenja. 526 00:58:52,574 --> 00:58:55,569 I sad vjerojatno razmi�lja kako �e se osvetiti. 527 00:58:55,604 --> 00:59:00,849 Osvetiti? Kome? -Pa, tebi, draga golubice. 528 00:59:00,884 --> 00:59:04,522 Ali ja volim Josipa! Uvijek sam ga voljela i uvijek �u ga voljeti! 529 00:59:04,557 --> 00:59:07,597 Josip je pravi mu�karac, a ti... Ti si obi�na luda! 530 00:59:07,636 --> 00:59:11,438 Mo�da izme�u nas nema istinske ljubavi, ali uvijek sam bio iskren prema tebi! 531 00:59:11,473 --> 00:59:17,530 Iskren i vjeran! A ti?! Ti nimalo! Zar ne misli� da imam pravo biti ljut?! 532 00:59:19,706 --> 00:59:26,369 Pogled na tvoje lice mi se gadi. �ak i kad si tako lijepo na�minkana, gadi mi se. 533 00:59:55,599 --> 00:59:58,206 Vrati se na spavanje, ljubavi moja. 534 01:01:20,874 --> 01:01:23,308 Rekmira! 535 01:01:25,365 --> 01:01:27,410 Rekmira! 536 01:01:32,677 --> 01:01:34,716 Rekmira! 537 01:01:35,051 --> 01:01:37,117 Rekmira! 538 01:01:37,452 --> 01:01:39,733 Rekmira! 539 01:01:49,500 --> 01:01:51,694 Tko me je zvao? -Faraon. 540 01:01:51,829 --> 01:01:53,903 Hajde! 541 01:02:02,949 --> 01:02:05,682 �to se dogodilo? 542 01:02:07,007 --> 01:02:09,632 �to vas mu�i, moj gospodaru? 543 01:02:13,198 --> 01:02:15,588 Usnuo sam san. 544 01:02:15,623 --> 01:02:18,796 Zapravo, dva zastra�uju�a sna. 545 01:02:18,831 --> 01:02:21,640 Ispri�ajte mi ih, moj gospodaru. 546 01:02:22,542 --> 01:02:24,781 U svom snu stojim na obali Nila. 547 01:02:24,981 --> 01:02:26,981 I gle! 548 01:02:27,181 --> 01:02:31,081 Iz Nila iza�u sedam debelih i lijepih krava. 549 01:02:31,510 --> 01:02:36,289 Pasle su po �a�u. Poslije njih iza�u sedam drugih krava. 550 01:02:36,324 --> 01:02:41,955 Sedam mr�avih krava. Bje�e vrlo ru�ne i ko�tunjave. 551 01:02:41,990 --> 01:02:46,229 A onda tih sedam mr�avih i ru�nih krava pro�dru prvih sedam debelih krava. 552 01:02:46,504 --> 01:02:50,916 Nakon �to sam se probudio i ponovno zaspao, usnuh i drugi san. Vidjeh kako na jednoj 553 01:02:51,016 --> 01:02:55,016 stabiljci uzrasta sedam punih i lijepih klasova. Ali poslije njih uzraste sedam 554 01:02:55,216 --> 01:02:58,016 klasova zgr�enih, �turih, 555 01:02:58,241 --> 01:03:04,713 isto�njakom opaljenih. I �turi klasovi 556 01:03:04,913 --> 01:03:08,613 pro�dru sedam jedrih klasova. 557 01:03:17,664 --> 01:03:21,245 Tuma�itelju snova, recite mi njihovo zna�enje! 558 01:03:23,236 --> 01:03:25,262 Recite mi! 559 01:03:25,629 --> 01:03:27,668 Recite mi! 560 01:03:27,803 --> 01:03:31,694 Faraone, snivate uistinu �udne snove. 561 01:03:31,729 --> 01:03:34,884 To znam i sam. �elim da mi ka�e� njihovo zna�enje! 562 01:03:35,099 --> 01:03:40,719 Slu�am! -Ja... Ne bih znao. 563 01:03:43,373 --> 01:03:47,623 Osje�am da Egiptu prijeti velika opasnost. 564 01:03:47,658 --> 01:03:51,509 Ja sam faraon i ja sam sudbina svog naroda. 565 01:03:52,717 --> 01:03:57,753 Sav smisao mog postojanja ovisi o ovom trenutku. Pomozite mi! 566 01:03:57,989 --> 01:04:00,049 Odmah mi pomozite! 567 01:04:00,300 --> 01:04:03,411 Ne�u mo�i biti miran, sve dok ne saznam zna�enja mojih snova. 568 01:04:03,511 --> 01:04:05,811 Neznanje me ubija! 569 01:04:08,295 --> 01:04:13,642 Dovedite mi sve tuma�itelje snova, proricatelje, pa �ak i �arobnjake! 570 01:04:13,677 --> 01:04:18,737 Netko od njih zasigurno �e znati zna�enja mojih snova. Krenite odmah. To je zapovijed! 571 01:04:24,373 --> 01:04:27,514 Moj gospodaru... -�to �eli�? 572 01:04:27,549 --> 01:04:31,302 Dopustite mi govoriti. -Govori. Zna� li mo�da ti zna�enja mojih snova? 573 01:04:31,337 --> 01:04:34,235 Ne, ali znam jednog �ovjeka... -Kakvog pak sad �ovjeka? 574 01:04:34,270 --> 01:04:37,678 Rije� je o Potifarovom robu kojem ste dali slobodu. -Jesam li? 575 01:04:37,813 --> 01:04:40,910 Da, a poslije je zavr�io u zatvoru, iako ni�ta nije skrivio. 576 01:04:41,045 --> 01:04:44,890 Nakon �to sam mu ispri�ao svoj san, protuma�io ga je kako �u biti oslobo�en 577 01:04:44,892 --> 01:04:47,505 i ponovno raditi za vas. 578 01:04:49,005 --> 01:04:51,105 Dovedite ga ovamo. 579 01:04:51,305 --> 01:04:53,305 Dovedite ga! 580 01:04:53,499 --> 01:04:56,828 Mo�da mi on mo�e re�i prava zna�enja mojih snova. 581 01:05:06,426 --> 01:05:11,638 Ovo je taj �ovjek, moj gospodaru. Ime mu je Josip. 582 01:05:11,673 --> 01:05:17,515 Govori. -Bog javlja faraonu �to kani u�initi. 583 01:05:17,550 --> 01:05:24,529 U Egiptu �e zavladati sedam godina obilja. Polja i vrtovi bit �e plodniji no ikada. 584 01:05:24,564 --> 01:05:27,411 A zatim �e zavladati sedam godina gladi. 585 01:05:28,006 --> 01:05:30,586 Ovo je smije�no, moj gospodaru! 586 01:05:30,621 --> 01:05:34,335 Tih sedam godina bit �e gladi i patnje kao nikad do sad. 587 01:05:34,370 --> 01:05:37,113 Je li to volja va�eg Boga? 588 01:05:37,148 --> 01:05:41,094 �to bih sad ja trebao u�initi? -Odmah osigurajte hranu za tih sedam godina. 589 01:05:41,129 --> 01:05:47,298 Za takvo �to potreban mi je sposoban �ovjek. I mudar. 590 01:05:52,488 --> 01:05:55,570 Da �ujem jo�. 591 01:05:55,688 --> 01:05:58,392 Neka faron postavi sposobna i mudra �ovjeka 592 01:06:00,327 --> 01:06:06,702 te ga postavi nad zemljom egipatskom. Nadalje, neka se faraon pobrine da postavi 593 01:06:06,737 --> 01:06:12,133 nadglednika u zemlji koji �e kupiti petinu sve �etve u zemlji egipatskoj 594 01:06:12,168 --> 01:06:15,451 za sedam godina obilja. 595 01:06:15,679 --> 01:06:20,041 Neka s ovla�tenjem faraonovim sabiru �ito za hranu i pohranjuju ga po gradovima. 596 01:06:20,328 --> 01:06:26,198 Morate se pobrinuti za pitku vodu. Napravite kanale 597 01:06:26,233 --> 01:06:29,948 kako bi se za vrijeme krize mogla koristiti voda iz Nila. 598 01:06:31,187 --> 01:06:34,714 To trebate u�initi, mo�ni kralju. 599 01:06:34,749 --> 01:06:38,595 U�inite li to, Egipat ne�e propasti. 600 01:06:40,554 --> 01:06:43,809 Svemogu�i Bog �e za�titi vas i va� narod. 601 01:06:45,213 --> 01:06:47,735 Zavr�io sam. 602 01:06:47,770 --> 01:06:50,046 Ustani. 603 01:06:50,704 --> 01:06:53,247 Pa, hvala ti. 604 01:06:55,028 --> 01:06:57,338 �ekaj! 605 01:07:13,088 --> 01:07:15,675 Tvoje su rije�i zvu�ale dobro. 606 01:07:17,604 --> 01:07:21,175 Ima li me�u mojim ljudima takva �ovjeka? 607 01:07:25,316 --> 01:07:30,445 Zar bismo mogli na�i drugoga kao �to je on, �ovjeka koji bi bio tako obdaren 608 01:07:30,645 --> 01:07:33,345 duhom Bo�jim? 609 01:07:35,467 --> 01:07:39,872 Tko od vas mo�e sa sigurno��u garantirati da je sposoban sprovesti potrebno? 610 01:07:41,706 --> 01:07:45,680 Otkako je sve to tvoj Bog tebi otkrio, 611 01:07:46,177 --> 01:07:51,710 nikoga nema sposobna i mudra kao �to si ti. 612 01:07:52,784 --> 01:07:57,641 Josipe, ti �e� biti upravitelj mog dvora. 613 01:08:14,544 --> 01:08:20,769 Zahvalimo bo�ici Bast na ovom blistavom trenutku. 614 01:09:41,227 --> 01:09:46,640 Po�a��eni smo tvojom prisustno��u u ovoj pala�i. 615 01:09:46,775 --> 01:09:50,098 Ovo �e biti znak tvog visokog plo�aja. 616 01:09:54,098 --> 01:09:57,161 Sav �e se moj narod pokoravati tvojim zapovijedima. 617 01:09:57,496 --> 01:10:03,068 Jedino prijestoljem ja �u biti ve�i od tebe. 618 01:10:35,829 --> 01:10:41,604 Kad je Josip postao upravitelj dvora 619 01:10:41,739 --> 01:10:46,103 putovao je diljem zemlje egipatske i govorio ljudima �to im je �initi 620 01:10:46,338 --> 01:10:50,358 ukoliko �ele da se za sedam godina izbjegne sedam godina gladi i patnje. 621 01:11:58,229 --> 01:12:01,405 Benjamine... -Da, o�e? 622 01:12:01,440 --> 01:12:06,992 Ta melodija podsje�a me na Josipa kad je vodio ovce na ispa�u. 623 01:12:07,027 --> 01:12:12,152 Pa, ponekad kad vodim ovce na ispa�u, kao da �ujem njegov glas. 624 01:12:14,097 --> 01:12:17,361 Oh, ispri�avam se �to sam ti prozro�io tugu, o�e. 625 01:12:17,396 --> 01:12:22,509 Ma, ne, ne... Samo ti sviraj. Uvijek se rado sjetim tih divnih dana. 626 01:12:31,292 --> 01:12:33,585 Prijatelju moj! 627 01:12:33,620 --> 01:12:39,040 Ne saginji se previ�e, nije dobro za ki�mu. Nego, za�to te nije bilo toliko dugo? 628 01:12:39,075 --> 01:12:41,837 Ti si taj koji stalno izbiva. 629 01:12:41,872 --> 01:12:44,810 Pa, moja putovanja oduzimaju mi svo moje vrijeme. 630 01:12:44,845 --> 01:12:48,585 Toliko toga je potrebno u�initi. Ponekad je uistinu vrlo te�ko, prijatelju. 631 01:12:48,620 --> 01:12:51,722 Da li ima� probleme s Rekmirom? 632 01:12:53,200 --> 01:12:57,492 Nikad se ne�e pomiriti �to on nije na tvom mjestu. Mora� ga se dobro paziti. 633 01:12:57,527 --> 01:13:00,421 Pekar je pogubljen zbog njega. 634 01:13:01,039 --> 01:13:05,085 Jadni pekar. Njegova sudbina i dan danas me rastu�uje. 635 01:13:05,120 --> 01:13:07,235 Jo� uvijek ga mogu vidjeti. 636 01:13:08,298 --> 01:13:12,678 I ja. I uvijek se sjetim njegove k�eri. 637 01:13:12,691 --> 01:13:14,737 Nikad je ne�u zaboraviti. 638 01:13:15,002 --> 01:13:19,169 Mislite na Asenatu? -Ime joj je Asenata? 639 01:13:20,687 --> 01:13:25,015 Jo� uvijek samuje i �aluje za svojim ocem. 640 01:13:25,050 --> 01:13:28,914 Samuje? -Da, s nikim se ne vi�a. 641 01:13:29,517 --> 01:13:31,884 Ne. 642 01:13:33,085 --> 01:13:39,183 Tamo u zatvoru, rekao mi je kako �e samo istinska ljubav pre�ivjeti. 643 01:13:39,218 --> 01:13:42,079 On vjeruje o snazi ljudskog roda. 644 01:13:42,114 --> 01:13:46,254 I mislila sam kako to nisu bile tek 645 01:13:46,289 --> 01:13:50,451 puke prazne rije�i, jer govorio je... Bio je tako samopuzdan. 646 01:13:51,027 --> 01:13:55,535 A sad sjedi tik uz faraona. Uz �ovjeka koji je ubio mog oca. 647 01:13:55,570 --> 01:13:57,619 Kako mu mogu vjerovati?! 648 01:13:57,654 --> 01:14:00,374 Nepravedno osu�uje� Josipa. 649 01:14:00,409 --> 01:14:04,350 Vjeruj mi, Asenata, on je jo� isti onaj �ovjek kakvog ga se sje�a�. 650 01:14:05,376 --> 01:14:08,769 Da, zamijenio je Rekmiru, te sad on sjedi s faraonove desne strane. 651 01:14:08,804 --> 01:14:13,000 Vidi, Josip daje sve od sebe kako bi spasio zemlju egipatsku od gladi i patnje. 652 01:14:13,035 --> 01:14:17,440 Josip je Rekmiri stao na put i zbog toga mu se �eli osvetiti, ba� kao i tvom ocu. 653 01:14:17,441 --> 01:14:21,468 Josip je sam. Moramo biti uz njega i pomo�i mu. 654 01:14:22,820 --> 01:14:26,114 Idi i ostavi me da i dalje tugujem u samo�i. 655 01:14:26,509 --> 01:14:28,993 Pro�itao sam tvoju peticiju. 656 01:14:29,193 --> 01:14:32,593 Vidim da si skupio potpise mnogo tvojih sljedbenika. 657 01:14:32,628 --> 01:14:37,120 Va�ih sljedbenika, mo�ni kralju. Samo smatraju kako bih ja bio bolji izbor. 658 01:14:37,255 --> 01:14:39,103 Ne�u promijeniti svoju odluku. 659 01:14:39,138 --> 01:14:41,908 Ali... -Josip �e i dalje biti upravitelj dvora. 660 01:14:41,943 --> 01:14:45,750 Smatram kako ste pogrije�ili u procjeni. Postaviv�i obi�nog roba... -Dosta! 661 01:14:45,885 --> 01:14:49,244 Odlazi! Isku�avao si moje strpljenje, kojemu je sad do�ao kraj! 662 01:14:49,279 --> 01:14:51,747 Ali... -Odlazi! 663 01:15:02,250 --> 01:15:04,943 Ne �eli popustiti. -Onda nam preostaje samo jedno. 664 01:15:04,978 --> 01:15:08,158 No�as �emo poslati glasnika do Sirijskog kralja. 665 01:15:17,555 --> 01:15:19,988 Josipe! 666 01:15:26,503 --> 01:15:29,039 Asenata. 667 01:15:46,982 --> 01:15:52,599 Bili smo u prolazu, pa smo pomislili da... 668 01:16:10,097 --> 01:16:13,772 Drago mi je �to si do�la ovamo. 669 01:16:13,807 --> 01:16:18,104 Iako sam bila uvjerena da te mrzim i kako te nikad vi�e ne �elim vidjeti, nisam te 670 01:16:18,139 --> 01:16:22,416 u potpunosti mogla izbaciti iz glave. Tvoje su rije�i bile moja jedina utjeha. 671 01:16:22,901 --> 01:16:25,733 Da samo zna� kako sam usamljena. 672 01:16:26,838 --> 01:16:28,929 Nisi. 673 01:16:32,335 --> 01:16:39,258 Postoje cvjetovi koji rastu u pustinji. I svaki cvijet je okru�en pijeskom. 674 01:16:41,223 --> 01:16:44,986 A ipak, no�u kad nema vjetra 675 01:16:45,718 --> 01:16:48,140 na neki tajanstveni na�in 676 01:16:48,340 --> 01:16:50,640 oni se dodiruju. 677 01:16:51,040 --> 01:16:53,240 I u tom trenutku 678 01:16:53,482 --> 01:16:55,882 njihov �ivot ima smisao. 679 01:17:02,143 --> 01:17:04,710 Pru�ite ruke ka meni. 680 01:17:09,205 --> 01:17:12,432 Od sada spojeni ste jedno za drugo zauvijek. 681 01:18:20,510 --> 01:18:22,907 Svi slu�ajte ovamo! 682 01:18:23,163 --> 01:18:26,011 Imamo vrlo ozbiljne vijesti za vas. 683 01:18:26,046 --> 01:18:29,810 Sirijski kralj napao je na�e granice. 684 01:18:30,449 --> 01:18:33,294 Kradu i uni�tavaju na�e usjeve. 685 01:18:33,329 --> 01:18:35,929 Tako�er uni�tavaju na�a sela. 686 01:18:35,964 --> 01:18:39,241 Faraone, gdje to�no napadaju? 687 01:18:39,276 --> 01:18:41,650 U dolini, kod brane. 688 01:18:48,231 --> 01:18:52,694 Zahva�eni o�ajem i gla�u, susjedni narodi 689 01:18:52,729 --> 01:18:57,007 uz pomo� ljudi koji su protiv Josipa prodrli su u zemlju egipatsku, 690 01:18:57,042 --> 01:19:01,936 te su uz nasilje uzimali usjeve i uni�tavali sve �to im se na�lo na putu. 691 01:19:27,741 --> 01:19:32,545 Bog je ponovno bio uz nas. Ponovno nam je pomogao. 692 01:19:32,580 --> 01:19:34,744 Kako nam je pomogao? 693 01:19:34,779 --> 01:19:39,104 Na�a sela uni�ti�e, a �ene i djecu pobi�e! U�ini�e to Sirijci i njihovi saveznici. 694 01:19:39,105 --> 01:19:41,115 Pogledajte, jo� su tamo dolje. 695 01:19:41,279 --> 01:19:46,288 Da, ali na kraju �e ma� pravde biti usmjeren ka njihovim glavama. 696 01:19:51,831 --> 01:19:55,055 Pomozite mi oko ovoga. 697 01:20:07,885 --> 01:20:10,683 Mo�ni kralju, ve� sutra �emo zavr�iti s ovim. 698 01:20:10,783 --> 01:20:13,283 Sutra u ovo doba nazdravljat �emo pobjedi! 699 01:20:13,318 --> 01:20:19,699 Napokon �emo se rije�iti prljavih Egip�ana. -Bilo je i vrijeme! 700 01:20:25,049 --> 01:20:29,669 A vi Rekmira... Pa, mo�i �ete ponovno biti faraonova desna ruka. 701 01:20:29,769 --> 01:20:31,769 Bude li pre�ivio. 702 01:20:31,819 --> 01:20:35,879 Jedno je sigurno. Dat �u ti Josipovu glavu. 703 01:20:41,613 --> 01:20:43,801 Daj znak. 704 01:20:50,394 --> 01:20:52,680 Otvorite branu! 705 01:22:07,609 --> 01:22:13,107 I ba� kao �to je Josip protuma�io faraonove snove, uslijedi�e su�ne godine. 706 01:22:13,142 --> 01:22:18,457 I dok jo� u Egiptu ima dovoljno kruha za sve, 707 01:22:18,492 --> 01:22:22,616 u ostalim zemljama �irila se glad. A sad je glad zahvatila i Kanaan. 708 01:22:32,719 --> 01:22:36,610 Bog je o�ito okrutan, kad je dopustio da na�e ovce tako pocrkaju. 709 01:22:36,645 --> 01:22:41,731 Sine, iako mi to ne razumijemo ba� uvijek najbolje, Bog ima razloga za sve. 710 01:22:41,931 --> 01:22:43,931 Pa �ak i za su�u i glad. 711 01:22:43,966 --> 01:22:48,928 O�e, uskra�eni smo za vodu, a i hranu tako�er. 712 01:22:48,963 --> 01:22:51,010 �to nam je �initi, o�e? 713 01:22:51,045 --> 01:22:55,721 Bog je milosrdan, sine. Pokazat �e nam pravi put. 714 01:22:57,628 --> 01:23:03,431 Mo�da bismo trebali po�i u Egipat. �uo sam da imaju gomilu zalihe hrane. 715 01:23:04,923 --> 01:23:06,993 Za�to se tako pogledavate? 716 01:23:07,028 --> 01:23:10,079 Egipat! I oni crkavaju od gladi! 717 01:23:10,179 --> 01:23:12,179 Osim ako ne beru kukuruz s mjeseca. 718 01:23:12,243 --> 01:23:17,164 Ako i ima tamo hrane, siguran sam da faraon zadr�i sve za sebe i svoje ljude. 719 01:23:17,199 --> 01:23:20,492 Ima dovoljno za sve ljude. 720 01:23:20,527 --> 01:23:24,360 O�e, jesi li siguran? -Jesam, dragi Benjamine. 721 01:23:26,494 --> 01:23:32,666 Faraonov upravitelj dvora je mudar �ovjek koji je predvidio ovakvu situaciju 722 01:23:32,701 --> 01:23:35,987 i osigurao da hrane i vode ima dovljno za jo� mnogo godina. 723 01:23:36,122 --> 01:23:38,757 No, za�to bi to dijelili s nama? 724 01:23:38,792 --> 01:23:43,668 Zato �to je upravitelj dvora dobar �ovjek i voli pomagati ljudima. Siguran sam da �e nam 725 01:23:43,703 --> 01:23:46,874 prodati ne�to hrane. Vidite, granice Egipta su otvorene. 726 01:23:47,009 --> 01:23:52,171 O�e, taj upravitelj... Mora da se radi o plemenitom �ovjeku. 727 01:23:52,206 --> 01:23:55,809 Da, sine, ka�u da je rije� o vrlo plemenitom �ovjeku. 728 01:23:56,009 --> 01:23:59,309 Nakon faraona, on je najobo�avaniji o zemlji egipatskoj. 729 01:23:59,425 --> 01:24:03,218 Vrijeme je da se i sami uvjerite u to. Hajde, uzmite srebrnjake 730 01:24:03,253 --> 01:24:08,193 i uputite se u Egipat. Predstavite se i recite mu odakle dolazite 731 01:24:08,228 --> 01:24:11,189 i on �e vam prodati sve �to nam je potrebno. 732 01:24:11,406 --> 01:24:14,132 Ali putovat �emo tjednima! 733 01:24:14,167 --> 01:24:18,457 Znam. Dok vi budete odsutni, Benjamin i ja molit �emo za vas. 734 01:24:18,492 --> 01:24:20,852 Hajde, Rubene. Hajde, pripremite se za put. 735 01:24:20,887 --> 01:24:23,361 �elim i ja s njima! -Benjamine! 736 01:24:24,602 --> 01:24:29,543 Ti ostaje� ovdje sa mnom. -O�e, �elim po�i sa svojom bra�om. 737 01:24:29,578 --> 01:24:36,423 Josip je mrtav i ti si jedini preostali sin moje drage Rahaele. 738 01:24:36,458 --> 01:24:39,141 Ne smijem riskirati da ti se �to dogodi. 739 01:24:39,688 --> 01:24:42,459 Hajde, idite se pripremiti za put. 740 01:25:28,476 --> 01:25:33,701 Razmotrio sam va� zahtjev. Mo�ete dobiti �to vam je potrebno. 741 01:25:33,736 --> 01:25:37,421 Vratite se u Siriju i nahranite svoje obitelji. 742 01:25:38,035 --> 01:25:40,100 I kad �ete pri�ati... 743 01:25:40,200 --> 01:25:46,100 Znajte da je to mala cijena s obzirom da nas je napao va� kralj. 744 01:25:58,578 --> 01:26:02,581 Mo�i upravitelju, usli�ite na� zahtjev. 745 01:26:03,576 --> 01:26:05,642 Dolazite iz Kanaana? 746 01:26:06,100 --> 01:26:09,488 Da i ovdje smo zbog hrane. -Vi ste uhode. 747 01:26:09,523 --> 01:26:13,887 Nismo vam nikakve uhode, mo�ni upravitelju. 748 01:26:15,612 --> 01:26:19,403 Do�li ste ovamo kako biste otkrili slabosti ove zemlje. 749 01:26:19,820 --> 01:26:24,969 Do�li smo ovamo zbog hrane. Mi smo bra�a, moj gospodaru. 750 01:26:25,004 --> 01:26:27,451 Platit �emo vam srebrnjacima. 751 01:26:27,486 --> 01:26:29,936 Ima li vas jo�? 752 01:26:30,383 --> 01:26:35,254 Na� otac je ostao kod ku�e, zajedno s na�im najmla�im bratom. 753 01:26:35,289 --> 01:26:38,021 Kako je ime va�e najmla�em bratu? 754 01:26:38,056 --> 01:26:40,729 Benjamin, moj gospodaru. 755 01:26:51,429 --> 01:26:54,191 �elim ga vidjeti. 756 01:26:55,512 --> 01:27:00,112 Otac ga ne�e pustiti. Da mu se �to dogodi, na� otac bi umro od tuge. 757 01:27:00,147 --> 01:27:02,819 �elim se uvjeriti da govorite istinu! 758 01:27:02,854 --> 01:27:07,160 Jedan od vas ostat �e ovdje, sve dok ne vidim va�eg najmla�eg brata. 759 01:27:07,195 --> 01:27:11,588 Tek onda �u vjerovati da niste uhode! 760 01:27:12,821 --> 01:27:17,653 Mo�ni upravitelju, bilo bi to vrlo okrutno od vas da jedan od nas ostane pritvoren 761 01:27:17,719 --> 01:27:22,454 ovdje tjednima! -Na tvom licu lako prepoznajem tvoju nasilnu narav. 762 01:27:22,489 --> 01:27:26,282 Ti �e� ostati ovdje! Vodite ga! 763 01:27:26,879 --> 01:27:29,863 Oslobodite ga, molim vas! 764 01:27:29,898 --> 01:27:33,340 Mo�ete kupiti hranu. 765 01:27:33,375 --> 01:27:39,953 Vratite se u Kanaan i nahranite svoju obitelj. 766 01:27:40,539 --> 01:27:44,231 A zatim mi dovedite Benjamina 767 01:27:44,531 --> 01:27:48,731 ili �e onaj kojeg su upravo odveli u zatvor umrijeti. 768 01:28:01,237 --> 01:28:04,768 Milostivi gospodine, 769 01:28:12,367 --> 01:28:14,887 molimo vas za pomo�. 770 01:29:08,537 --> 01:29:12,991 Ostadoh bez Josipa i �imuna. 771 01:29:13,026 --> 01:29:17,814 Za�to mi sad Bog �eli oduzeti i Benjamina? 772 01:29:19,352 --> 01:29:22,892 Benjamin ne�e po�i s tobom. 773 01:29:22,927 --> 01:29:26,786 Josip je mrtav i jedino mi je on ostao. 774 01:29:27,121 --> 01:29:29,521 Ali moramo pomo�i �imunu! 775 01:29:29,621 --> 01:29:33,046 Dopusti da povedem Benjamina i vratit �u ti ga zajedno sa �imunom. 776 01:29:33,931 --> 01:29:37,942 Ukoliko te razo�aram, neka me Bog kazni stra�nom smr�u! 777 01:29:40,489 --> 01:29:43,195 Da vidim �to ste donijeli. 778 01:29:43,230 --> 01:29:45,708 Odve�ite vre�e. 779 01:29:54,934 --> 01:30:00,243 Za�to su vam vratili srebrnjake? Za�to? 780 01:30:00,543 --> 01:30:02,543 Za�to? 781 01:30:03,446 --> 01:30:08,507 Bo�e, �to nam to �ini�? Iz kojih razloga su vam vra�eni srebrnjaci? 782 01:30:09,042 --> 01:30:12,844 Da nas prika�e lopovima i ima razlog objesti �imuna. 783 01:30:13,579 --> 01:30:16,804 Da ima opravdani razlog! 784 01:30:17,950 --> 01:30:21,895 Moramo mu dati ono �to �eli. 785 01:30:21,930 --> 01:30:25,717 Sine, po�i �e� u Egipat. 786 01:30:26,320 --> 01:30:28,421 I ja �u tako�er. 787 01:30:28,456 --> 01:30:32,207 Ali, o�e... -I�i �emo svi zajedno. 788 01:30:36,897 --> 01:30:39,451 Dosta! 789 01:30:42,819 --> 01:30:45,537 Iz kojih razloga ga ka�njava�? 790 01:30:45,572 --> 01:30:49,822 Hu�ka ostale zatvorenike na pobunu, moj ngospodaru. 791 01:31:41,847 --> 01:31:44,759 Josipe, prekini to! 792 01:31:45,407 --> 01:31:50,753 Molim te, Josipe! Ne�e� valjda dopustiti da tuku tvog vlastitog brata? 793 01:31:50,788 --> 01:31:53,984 �to li ti je skrivio da dopu�ta� ovakvo �to? 794 01:32:00,849 --> 01:32:03,690 Ne, pogledaj me! 795 01:32:03,725 --> 01:32:10,254 Pogledaj me u o�i, tako da budem sigurna u ono �to mislim o tebi u ovom trenutku. 796 01:32:10,477 --> 01:32:13,484 Da, ti nisi �ovjek u kojeg sam se zaljubila. 797 01:32:13,939 --> 01:32:18,389 �ovjek u kojeg sam se zaljubila nije imao nimalo mr�nje u sebi. Govorio je o nadi 798 01:32:18,424 --> 01:32:22,892 i ljubavi. Znam da to nisu bile tek puke prazne rije�i. 799 01:32:22,927 --> 01:32:27,840 Sjeti se tko si zapravo. Josipe, preklinjem te... 800 01:32:28,393 --> 01:32:33,856 Nau�io si me kalo voljeti. Dopusti mi da ja tebe nau�im kako pra�tati. 801 01:32:33,891 --> 01:32:40,468 Asenata, dobro znam �to radim. 802 01:33:29,119 --> 01:33:32,756 Pa, koji od vas se odaziva na ime Benjamin? 803 01:33:33,915 --> 01:33:38,034 Bog te blagoslovio, sine. 804 01:33:38,231 --> 01:33:40,932 Hvala vam, mo�ni gospodine. 805 01:33:49,089 --> 01:33:52,317 Je li to otac o kojem ste govorili? 806 01:33:52,352 --> 01:33:54,651 Da, moj gospodaru. 807 01:33:54,686 --> 01:33:57,450 Nije li malo prestar za ovakva putovanja? 808 01:33:57,485 --> 01:34:00,888 Nitko nije prestar kad je potreban svom sinu. 809 01:34:00,923 --> 01:34:05,353 �eljeli ste vidjeti mog najmla�eg sina. 810 01:34:05,388 --> 01:34:08,221 Pa, eto ga. Gledajte ga! 811 01:34:10,253 --> 01:34:13,136 Jeste li sad zadovoljni? 812 01:34:22,115 --> 01:34:26,360 Da, zadovoljan sam. 813 01:34:30,118 --> 01:34:34,915 Njegov brat je mrtav. Rastrga�e ga divlja zvijer. 814 01:34:34,950 --> 01:34:38,953 Ovaj ogrta� potvr�uje moje rije�i. 815 01:34:40,692 --> 01:34:44,734 Ako to ne dokazuje na�u iskrenost, ne znam �to drugo da vam ka�em. 816 01:34:57,521 --> 01:35:00,606 �imune, brate! 817 01:35:00,641 --> 01:35:02,163 �imune... 818 01:35:07,587 --> 01:35:09,844 O�e! 819 01:35:11,694 --> 01:35:14,386 Oh, �imune, sine moj! 820 01:35:16,534 --> 01:35:18,540 Brate moj! 821 01:35:18,575 --> 01:35:22,690 Odr�ali ste svoju rije� i vrlo vam zahvaljujem na tome. 822 01:35:22,725 --> 01:35:27,100 Godinama sam se pona�ao za�titni�ki prema Benjaminu, ba� kao i prema Josipu, 823 01:35:27,200 --> 01:35:29,300 jer sam mislio da ih volim vi�e od ostalih. 824 01:35:30,093 --> 01:35:35,295 No, sad kad se je jedan od mojih sinova na�ao u opasnosti, 825 01:35:35,330 --> 01:35:41,537 shvatio sam da ih sve volim jednako. 826 01:35:42,563 --> 01:35:44,795 Pri�ite mi bli�e. 827 01:35:47,850 --> 01:35:50,270 Pri�ite. 828 01:36:09,207 --> 01:36:11,774 Srebrnjaci, moj gospodaru. 829 01:36:12,304 --> 01:36:16,328 Moj otac ne tra�i milostinju. 830 01:36:19,184 --> 01:36:22,420 Daj mi taj ogrta�. 831 01:36:46,778 --> 01:36:49,105 Jakove! 832 01:37:01,096 --> 01:37:03,538 O�e! 833 01:37:04,269 --> 01:37:08,564 Da, to sam ja, Josip. 834 01:37:08,599 --> 01:37:11,876 Onaj koji bje�e prodan u Egipat. 835 01:37:17,240 --> 01:37:20,233 Oh, Josipe, sine moj! 836 01:37:37,494 --> 01:37:41,229 Ispri�avam se �to nisam odmah rekao tko sam zapravo. 837 01:37:45,639 --> 01:37:49,203 Nemojte se ljutiti na sebe. 838 01:37:49,238 --> 01:37:53,536 Niste vi ti koji ste me poslali na ovo mjesto, ve� Bog. 839 01:37:55,112 --> 01:37:58,339 Bog je samo djelovao kroz vas. 840 01:38:00,099 --> 01:38:06,074 Bog me je poslao ovdje s razlogom. A isto tako poslao je i vas. 841 01:38:07,089 --> 01:38:10,441 Ovdje �ete prona�i uto�i�te. 842 01:38:11,307 --> 01:38:16,783 Benjamine, jo� uvijek �eli� biti luda? 843 01:38:21,290 --> 01:38:25,315 Faraon �e se pobrinuti da budete sigurni. 844 01:38:26,748 --> 01:38:31,780 I neka se sjeme Izraelovo pove�ava i razmno�ava. 845 01:38:31,815 --> 01:38:38,784 I od nara�taja do nara�taja ponosno �uva svoju ba�tinu, 846 01:38:38,819 --> 01:38:43,299 tako da moji potomci mogu hodati ovim svijetom u miru. 847 01:38:43,334 --> 01:38:46,280 Zauvijek. 848 01:38:52,500 --> 01:38:55,500 K r a j 71183

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.