All language subtitles for Wanted XXX

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic Download
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional) Download
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English Download
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French Download
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi Download
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian Download
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean Download
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian Download
pl Polish Download
pt Portuguese Download
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese Download
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:37,329 --> 00:00:43,329 T�umaczenie ze s�uchu Suchy z pomoc� Sebstera 2 00:00:44,029 --> 00:00:48,029 dla u�ytkownik�w strony www.pornoonline.com.pl 3 00:00:50,297 --> 00:00:51,364 Mi�ego seansu :) 4 00:01:52,000 --> 00:01:54,000 Pachnie wspaniale! 5 00:01:54,002 --> 00:01:56,002 Dzi�kuj� Panie Garet. 6 00:02:07,090 --> 00:02:08,590 Dobrze si� czujesz kochanie? 7 00:02:11,674 --> 00:02:14,707 Przepraszam, apetyt nie dopisuje mi od kilku dni. 8 00:02:19,177 --> 00:02:22,110 Doktor Roberts m�g� by przywr�ci� Ci si�y 9 00:02:23,056 --> 00:02:24,056 Doktor Roberts to g�upiec 10 00:02:30,018 --> 00:02:32,118 Nie potrafi nawet powiedzie� co mi jest 11 00:02:36,012 --> 00:02:38,245 Mo�e gor�ca herbata pomo�e na twoje gard�o 12 00:02:41,263 --> 00:02:42,263 Ok, pewnie 13 00:03:02,309 --> 00:03:03,609 Pojad� jutro do miasta 14 00:03:06,431 --> 00:03:08,031 planuj� wys�a� wiadomo�� 15 00:03:09,968 --> 00:03:11,968 Mo�liwe, �e lepiej wyedukowany lekarz... 16 00:03:16,249 --> 00:03:18,682 ...b�dzie mia� bardziej u�yeczne rady. 17 00:03:36,069 --> 00:03:37,069 Po�lij po doktora! 18 00:03:59,086 --> 00:04:00,086 Jak on si� czuje? 19 00:04:02,082 --> 00:04:04,182 To tylko kolejny z jego atak�w. 20 00:04:04,246 --> 00:04:06,513 Wygl�da na to , �e teraz wygodnie odpoczywa 21 00:04:09,512 --> 00:04:10,512 S�ucham? 22 00:04:11,371 --> 00:04:12,904 Poda�em mu mocne �rodki 23 00:04:13,353 --> 00:04:15,020 i kaza�em si� oszcz�dza�. 24 00:04:16,759 --> 00:04:19,359 Ale nie spodziewam si� niczego dobrego. 25 00:04:21,908 --> 00:04:23,641 Musz� ju� i��, Pani Garet. 26 00:04:59,264 --> 00:05:00,264 BI�RO SZERYFA 27 00:05:16,104 --> 00:05:17,104 MISTRZOSTWA POKERA 28 00:05:34,285 --> 00:05:36,285 Nie wiedzia�em, �e Frank Garet jest hazadzist� 29 00:05:38,683 --> 00:05:39,816 Bo nie jest 30 00:05:46,351 --> 00:05:49,951 Wygl�da na to, �e przybyli�my za wcze�nie na spotkanie. 31 00:05:52,027 --> 00:05:54,294 Zatrzymajmy si� u Joany na chwil�. 32 00:05:55,894 --> 00:05:57,427 Tak my�la�em 33 00:05:57,494 --> 00:05:59,494 Znajdziesz mnie w saloonie jak sko�czysz 34 00:05:59,517 --> 00:06:00,517 Wporz�dku 35 00:06:12,050 --> 00:06:14,050 M�wi�am ci, �e sko�czy�am na dzisiaj 36 00:06:19,035 --> 00:06:20,035 Czym sobie zas�u�y�am? 37 00:06:21,002 --> 00:06:24,002 Wiesz, �e nie mog� trzyma� si� od ciebie z daleka. 38 00:06:26,088 --> 00:06:27,755 Jest z tob� coraz gorzej. 39 00:06:27,757 --> 00:06:29,957 Naprawd� powiniwne� le�e� w ��ku 40 00:06:29,977 --> 00:06:30,977 W�a�nie dlatego tu jestem 41 00:06:32,347 --> 00:06:33,347 Szalony Garet 42 00:06:33,402 --> 00:06:34,402 jeste� niepoprawny 43 00:06:34,545 --> 00:06:35,545 Kochasz to! 44 00:17:23,061 --> 00:17:24,061 Mog�aby� si� po�pieszy�? 45 00:17:24,502 --> 00:17:25,502 Staram si�! 46 00:17:35,505 --> 00:17:36,505 Wygl�dasz idiotycznie 47 00:17:38,071 --> 00:17:40,071 Mam by� cz�ci� imrezy, nie s�dzisz? 48 00:17:40,338 --> 00:17:41,405 Tak przypuszczam 49 00:17:45,573 --> 00:17:46,639 Masz wej�ci�wk�? 50 00:17:47,139 --> 00:17:48,206 Tak, jest tutaj. 51 00:17:51,022 --> 00:17:52,022 Jeste� tego pewna? 52 00:17:52,555 --> 00:17:54,555 Chcesz uratowa� ... , prawda? 53 00:17:54,623 --> 00:17:56,123 Wi�c to jest najlepsze wyj�cie 54 00:17:56,127 --> 00:17:57,127 Albo obrabowa� bank 55 00:17:57,648 --> 00:17:59,781 A ty mi obieca�a� tego nie robi�. 56 00:18:03,177 --> 00:18:04,210 Wybacz... 57 00:18:04,277 --> 00:18:06,177 ...ale mam turniej pokera do wygrania. 58 00:18:08,570 --> 00:18:09,570 Sk�d wzi�a� t� sukni�? 59 00:18:10,175 --> 00:18:11,175 Kupi�am 60 00:18:11,234 --> 00:18:13,434 znalaz�am sklep w Nowym Orleanie. 61 00:18:15,735 --> 00:18:16,735 Ukrad�a� j�! Czy� nie? 62 00:18:18,056 --> 00:18:19,056 Tak, ukrad�a j�. 63 00:18:20,371 --> 00:18:21,371 Wporz�dku. 64 00:18:23,079 --> 00:18:24,079 Poczekam tutaj z ko�mi. 65 00:18:24,536 --> 00:18:25,536 Znowu! 66 00:18:26,950 --> 00:18:27,950 Dzi�ki! 67 00:18:44,098 --> 00:18:45,098 Kto to jest? 68 00:18:46,641 --> 00:18:47,841 Nie mam najmniejszego poj�cia 69 00:18:49,662 --> 00:18:52,662 Na pewno kabieta taka jak ta jest w mie�cie z powodu turnieju. 70 00:18:56,583 --> 00:18:57,883 Albo przyjecha�a na zakupy. 71 00:19:00,027 --> 00:19:01,527 Takie jak ona nie s� tanie. 72 00:19:04,010 --> 00:19:06,010 Napewno ma bogatego m�a graj�cego w turnieju 73 00:19:07,568 --> 00:19:08,968 A teraz wejdzie i bedzie rozprasza� 74 00:19:11,573 --> 00:19:12,573 Zabawne 75 00:19:12,884 --> 00:19:14,384 Nie widz�, �eby mia�a nauczyciela 76 00:19:15,490 --> 00:19:16,890 Musia�a przyjecha� poci�giem. 77 00:19:18,941 --> 00:19:21,874 Tak czy inaczej, b�dzie potrzebowa�a ochrony 78 00:19:22,576 --> 00:19:24,709 A ja zaproponuj� jej moje us�ugi 79 00:19:27,869 --> 00:19:30,002 Zostaniesz ze mn� i b�dziesz obserwowa� to miejsce. 80 00:19:31,917 --> 00:19:35,717 Mam przeczucie, �e wydarzy si� co� bardzo interesuj�cego. 81 00:20:35,062 --> 00:20:36,062 W czym mog� Pani pom�c? 82 00:20:39,098 --> 00:20:40,631 Jestem tu dla turnieju. 83 00:21:03,537 --> 00:21:04,537 Joana 84 00:21:05,515 --> 00:21:07,015 Wiesz jak si� o ciebi� martwi�? 85 00:21:08,021 --> 00:21:09,021 Tak. 86 00:21:10,954 --> 00:21:12,954 Chc� tylko, �eby� mia�a wspania�e �ycie. 87 00:21:14,032 --> 00:21:16,532 �yczy� bym sobie tylko, �ebym ci� pozna� wcze�niej 88 00:21:17,626 --> 00:21:19,693 M�g�bym uczyni� Ci� swoj� �on�. 89 00:21:23,557 --> 00:21:24,557 Nie b�d� g�upi 90 00:21:24,988 --> 00:21:28,788 Kobieta taka jak ja nigdy nie dokonuje w�a�ciwych wybor�w 91 00:21:29,154 --> 00:21:30,754 je�li chodzi o m�czyzn. 92 00:21:31,563 --> 00:21:33,563 Nie dbam o �lubne przyrzeczenia. 93 00:21:35,438 --> 00:21:38,471 Ona jest jest zimna i nienawidzi Arizony. 94 00:21:40,191 --> 00:21:41,191 Nienawidzi mnie 95 00:21:43,164 --> 00:21:45,164 Nie mo�e si� doczeka� kiedy... 96 00:21:52,464 --> 00:21:53,797 Chc�, �eby� to mia�a 97 00:21:59,578 --> 00:22:00,578 Co to jest? 98 00:22:00,976 --> 00:22:03,043 Le�y na p�noc od mojego rancha 99 00:22:04,317 --> 00:22:06,317 To pi�kny kawa�ek ziemi, w mojej opini 100 00:22:07,071 --> 00:22:09,071 Ale najwa�niejsze - to mapa. 101 00:22:12,036 --> 00:22:13,036 Nie rozumiem. 102 00:22:14,373 --> 00:22:17,440 Chc�, �eby� si� tym zaopiekowa�a kiedy odejd�. 103 00:22:17,969 --> 00:22:20,036 O Frank, nie m�w takich rzeczy. 104 00:22:22,008 --> 00:22:23,141 By�em u 4 lekarzy 105 00:22:23,798 --> 00:22:25,598 i �aden nie wie co mi jest. 106 00:22:31,009 --> 00:22:32,509 M�j czas tutaj nied�ugo si� sko�czy 107 00:22:34,001 --> 00:22:35,001 O Frank! 108 00:22:35,729 --> 00:22:36,729 Obiecaj mi 109 00:22:37,335 --> 00:22:40,202 Pozw�l mi da� ci�ycie na jakie zas�ugujesz. 110 00:22:57,237 --> 00:23:00,571 Przykro mi odbiera� pieni�dze tak pi�knej kobiecie 111 00:23:00,609 --> 00:23:02,143 Ale takie s� zasady gry 112 00:23:04,564 --> 00:23:06,064 Nie martw si�, nie musisz. 113 00:23:09,379 --> 00:23:10,379 To oszustka! 114 00:23:10,395 --> 00:23:12,395 Jak �miesz m�wi� takie rzeczy! 115 00:23:12,659 --> 00:23:15,392 Spokojnie Billy, dlaczego tak twierdzisz? 116 00:23:15,435 --> 00:23:16,435 M�wi� wam, ona oszukuje. 117 00:23:16,524 --> 00:23:17,590 Uspok�j si� synu 118 00:23:17,657 --> 00:23:21,957 Masz z�� pass� ale nie mo�esz z tego powodu oskar�a� innych ludzi 119 00:23:23,237 --> 00:23:26,237 �i�gaj sukni�, m�wi� wam ona chowa tam karty! 120 00:23:26,667 --> 00:23:27,667 Nie! 121 00:23:28,053 --> 00:23:29,053 Sam sprawdz�! 122 00:23:29,652 --> 00:23:30,852 Nie dotykaj mnie 123 00:23:30,873 --> 00:23:33,406 Trzymaj brudne �apy z daleka ode mnie 124 00:23:33,502 --> 00:23:34,502 Sam, Sam... Chod� szybko 125 00:23:34,551 --> 00:23:37,051 To Joana, szeryf j� skrzywdzi! 126 00:24:02,016 --> 00:24:03,016 Co masz na swoj� obron�? 127 00:24:04,038 --> 00:24:05,038 Nie zabi�am go! 128 00:24:07,007 --> 00:24:08,007 Przesta� k�ama� dziwko! 129 00:24:08,083 --> 00:24:10,083 Wszyscy wiedz� , �e by� chory! 130 00:24:11,313 --> 00:24:14,446 A ty postanowi�a� pom�c mu zej�� z tego �wiata. 131 00:24:22,590 --> 00:24:23,590 Znala�em to 132 00:24:24,032 --> 00:24:25,232 Le�a�o przy ciele 133 00:24:33,082 --> 00:24:35,082 �aden m�czyzna nie odda� by tego dziwce. 134 00:24:39,570 --> 00:24:41,270 Czynisz to takim �atwym dla mnie 135 00:24:41,292 --> 00:24:42,292 Dzi�kuj� 136 00:24:43,273 --> 00:24:46,340 Za morderstwo na tle rabunkowym Franka Gareta 137 00:24:46,523 --> 00:24:48,323 skazuj� t� kobiet� na stryczek 138 00:24:48,484 --> 00:24:49,484 Nie! 139 00:24:50,880 --> 00:24:54,480 Jeste� pewien , �e nie powinni�my poczeka� na szeryfa? 140 00:24:54,492 --> 00:24:56,492 Szeryf ma wa�niejsze rzeczy do roboty 141 00:24:56,551 --> 00:24:57,551 Bierz si� do roboty! 142 00:24:59,053 --> 00:25:00,053 Bra� j�! 143 00:25:12,819 --> 00:25:14,752 Nie powinni�my czego� zrobi�? 144 00:25:14,762 --> 00:25:15,862 A co wed�ug ciebie powinienem zrobi�? 145 00:25:15,903 --> 00:25:16,903 Wiesz, �e go nie zabi�a! 146 00:25:18,536 --> 00:25:19,536 Oczywi�cie, �e to wiem. 147 00:25:20,068 --> 00:25:21,068 Ale jestem sam 148 00:25:21,123 --> 00:25:22,123 Napisz� do szeryfa. 149 00:25:22,380 --> 00:25:23,513 Sam, nie ma czasu 150 00:25:25,502 --> 00:25:27,002 Sk�d wiecie, �e jest niewinna? 151 00:25:28,050 --> 00:25:29,050 Co ty robisz? 152 00:25:30,918 --> 00:25:32,785 Pracowa�em dla franka Gareta 153 00:25:32,787 --> 00:25:34,787 Wiem , �e kocha� pann� Joana 154 00:25:36,130 --> 00:25:38,863 Chcia� , �eby to mia�a. Nie ukrad�a tego. 155 00:25:39,348 --> 00:25:40,348 Co to jest? 156 00:25:40,712 --> 00:25:42,312 To fragment jego rancha. 157 00:25:43,968 --> 00:25:46,101 I jeste� pewiem, �e je jej odda� 158 00:25:47,114 --> 00:25:49,647 Dla bezpiecze�stwa mam orgina� w domu. 159 00:25:50,723 --> 00:25:53,390 Cokolwiek sobie my��isz - nie r�b tego ! 160 00:25:55,723 --> 00:25:58,323 To wszystko co mog� zrobi�, jestem sam! 161 00:26:00,462 --> 00:26:01,462 Nie jeste� sam. 162 00:26:03,125 --> 00:26:04,125 Masz konie? 163 00:26:04,666 --> 00:26:05,666 Tak. 164 00:26:08,011 --> 00:26:09,011 Mam pomys�. 165 00:26:09,561 --> 00:26:12,028 A dlaczego do cholery mamy ci zaufa�? 166 00:26:13,008 --> 00:26:16,341 Nie powinni�cie, ale je�eli chcecie uratowa� przyjaci�k� 167 00:26:16,369 --> 00:26:17,369 nie macie wyboru. 168 00:26:20,051 --> 00:26:21,318 Przynie� moj� bro�. 169 00:26:21,976 --> 00:26:22,976 I spodnie. 170 00:26:26,518 --> 00:26:28,118 Chod�, idziemy po konie. 171 00:27:15,364 --> 00:27:16,764 Ostatnie s�owo Joana? 172 00:27:17,613 --> 00:27:18,613 Pierdol si�! 173 00:27:45,595 --> 00:27:46,595 Id�, 174 00:29:33,361 --> 00:29:34,428 Tylko dra�ni�cie 175 00:29:35,812 --> 00:29:37,145 Jeste� szcz�ciarzem 176 00:29:37,859 --> 00:29:39,792 Tak, cholernym szcz�ciarzem! 177 00:29:44,594 --> 00:29:45,861 Do cholery kobieto! 178 00:29:55,952 --> 00:29:56,952 Zostawisz mnie? 179 00:29:58,514 --> 00:29:59,514 Tak po prostu? 180 00:30:01,047 --> 00:30:02,914 Jeste� okropn� piel�gniark�. 181 00:30:03,998 --> 00:30:05,731 Wi�c co radzisz mi zrobi�? 182 00:30:07,937 --> 00:30:09,604 Mog�a by� ul�y� mi w b�lu 183 00:30:10,027 --> 00:30:11,027 W�a�nie pijesz 184 00:30:13,016 --> 00:30:14,016 No w�a�nie 185 00:30:15,261 --> 00:30:17,727 Nie wiem co mog� zrobi� z twoim b�lem 186 00:30:17,896 --> 00:30:19,962 ale, mog� odwr�ci� twoj� uwag�. 187 00:30:22,027 --> 00:30:23,027 Bior� i to 188 00:43:34,032 --> 00:43:36,032 Ch� t� morderczyni� i dziwk� sprowwadzi� spowrotem 189 00:43:36,414 --> 00:43:38,547 i powiesi� razem z przyjaci�mi. 190 00:43:39,978 --> 00:43:41,711 Kto rusza ze mn� w po�cig? 191 00:43:43,525 --> 00:43:44,525 Ja wchodz� 192 00:43:49,639 --> 00:43:50,639 Kto jeszcze? 193 00:43:52,520 --> 00:43:53,520 Ktokolwiek 194 00:43:57,073 --> 00:43:58,073 Ja p�jd� 195 00:43:59,772 --> 00:44:01,172 Masz imi� nieznajomy? 196 00:44:01,413 --> 00:44:02,413 Morgan 197 00:44:10,387 --> 00:44:11,921 Gdzie do cholery by�e�? 198 00:44:13,122 --> 00:44:14,389 Opatrywa�a mi nog�. 199 00:44:37,982 --> 00:44:39,315 Musimy si� zatrzyma� 200 00:44:46,410 --> 00:44:47,410 Umar�a? 201 00:44:47,455 --> 00:44:48,455 Jeszcze nie 202 00:44:48,660 --> 00:44:49,860 Straci�a du�o krwi 203 00:44:51,886 --> 00:44:53,752 Jest lekarz dzie� drogi st�d 204 00:44:55,814 --> 00:44:57,947 Znamy kogo� , kto mo�e jej pom�c 205 00:44:58,568 --> 00:44:59,568 Nie, Dany nie 206 00:45:00,116 --> 00:45:01,116 Pu��my ich 207 00:45:01,492 --> 00:45:03,025 Musimy si� st�d wynosi� 208 00:45:03,340 --> 00:45:05,407 Wiesz , �e ruszy� za ni� po�cig 209 00:45:05,436 --> 00:45:06,736 Po�cig ruszy� za nami wszystkimi 210 00:45:06,785 --> 00:45:10,052 I to jest najlepszy pow�d, �eby�my jechali szybko 211 00:45:10,139 --> 00:45:11,139 W�a�nie tearaz! 212 00:45:11,906 --> 00:45:14,106 Nie mo�esz po prostu nas zostawi� 213 00:45:15,692 --> 00:45:17,092 Nie mog�, do cholery? 214 00:45:19,037 --> 00:45:21,104 Uratowali�my ju� j� raz dzisiaj 215 00:45:22,140 --> 00:45:23,540 Dam ci, cokolwiek zechcesz 216 00:45:25,588 --> 00:45:27,055 Tak, a jak to zrobisz? 217 00:45:28,533 --> 00:45:30,399 Ziemia, kt�r� odda� mi Frank 218 00:45:30,588 --> 00:45:31,655 jest du�o warta. 219 00:45:33,034 --> 00:45:34,701 Sprzedam j� i Ci zap�ac�. 220 00:45:38,276 --> 00:45:40,209 Gdyby� nie straci�a pieni�dzy 221 00:45:40,572 --> 00:45:42,972 nie mi�li by�my teraz tego problemu! 222 00:45:44,578 --> 00:45:45,578 Jest te� mapa. 223 00:45:46,500 --> 00:45:47,500 Jaka mapa? 224 00:45:49,010 --> 00:45:50,143 Frank da� mi map� 225 00:45:51,319 --> 00:45:52,319 Map� czego? 226 00:45:52,980 --> 00:45:53,980 Nie wiem 227 00:45:54,480 --> 00:45:56,480 Ale jestem pewna, �e jest warta fortun� 228 00:45:56,548 --> 00:45:59,482 Szeryf by� szcz�liwy gdy wpad�a w jego r�ce 229 00:46:00,707 --> 00:46:01,907 Sam, ty co� wiesz? 230 00:46:02,167 --> 00:46:03,167 Nie 231 00:46:03,243 --> 00:46:05,510 Nigdy mi nie powiedzia� co to jest 232 00:46:05,803 --> 00:46:08,070 Jestem pewna, �e cokolwiek to jest 233 00:46:08,109 --> 00:46:09,309 Podziel� si� z wami 234 00:46:10,055 --> 00:46:11,055 Tak? 235 00:46:12,097 --> 00:46:13,830 A co je�li tam nic nie ma? 236 00:46:13,902 --> 00:46:15,302 A co je�eli co� jest? 237 00:46:22,286 --> 00:46:26,219 Je�li nas wyko�ujesz, obiecuj� �e zabij� ci� go�ymi r�kami. 238 00:46:29,064 --> 00:46:30,064 Za mn�. 239 00:47:58,389 --> 00:47:59,723 Jak ona ich pozna�a? 240 00:48:04,554 --> 00:48:07,020 Byli czasmi... bardzo blisko ze sob�. 241 00:48:08,598 --> 00:48:09,665 Zabrali mi bro�! 242 00:48:11,671 --> 00:48:12,871 Nie martw si� o to 243 00:48:15,578 --> 00:48:17,911 Jeste� pewna, �e on mo�e pom�c Lilah? 244 00:48:21,030 --> 00:48:22,963 Nie ale jego siostra Anawoo tak. 245 00:48:24,522 --> 00:48:26,322 Jest bardzo dobr� medyczk�. 246 00:48:33,625 --> 00:48:34,625 Co z Lilah? 247 00:48:37,362 --> 00:48:38,862 Anawoo i ja, usun�y�my kul� 248 00:48:40,494 --> 00:48:44,360 Ale bedzie potrzebowa�a troch� wi�cej czasu �eby odpocz��. 249 00:48:44,544 --> 00:48:46,044 Da�a jej co� �eby przy�pieszy� gojenie 250 00:48:46,124 --> 00:48:47,124 To dobrze 251 00:48:50,848 --> 00:48:53,648 Szeryf nie spocznie dopoki nie b�de martwa 252 00:48:55,184 --> 00:48:56,584 Pewnie ju� tu zmierza 253 00:48:58,414 --> 00:49:01,281 Pewnie ju� wyznaczyli nagrode za moj� g�ow� 254 00:49:02,047 --> 00:49:05,047 Jestem pewna, �e wszyscy jeste�my poszukiwani 255 00:49:05,486 --> 00:49:08,486 I dlatego potrzebujemy kopi aktu notarialnego 256 00:49:09,448 --> 00:49:11,848 Moje ranczo jest p� dnia drogi st�d 257 00:49:13,612 --> 00:49:16,012 B�de potrzebowa� pomocy szeryfa Lane 258 00:49:16,448 --> 00:49:19,215 Je�li Clayton dowie si� ze jest inna kopia tego aktu 259 00:49:19,285 --> 00:49:20,285 Dorwie nas wszystkich 260 00:49:20,915 --> 00:49:22,715 Tak, jest z�y jak nikt inny 261 00:49:25,542 --> 00:49:29,509 S�uchaj, przyjd� rano, pojade na ranczo, zabiore dokumenty i po�le po szeryfa 262 00:49:32,199 --> 00:49:33,599 Birdie pojedzie z Tob�. 263 00:49:35,599 --> 00:49:37,999 Po tym wszystkim dalej mi nie ufasz? 264 00:49:38,565 --> 00:49:39,565 Nie ufam nikomu 265 00:49:40,201 --> 00:49:41,201 A co z nami? 266 00:49:42,092 --> 00:49:45,759 Ty i ja pojedziemy wolniej, ze wzgl�du na Lilah, pojedziemy na ranczo Birdie 267 00:49:54,057 --> 00:49:56,257 Przepraszam, Taza mnie potrzebuje 268 00:50:04,343 --> 00:50:06,943 Jeste� pewna, �e jest bezbieczna z nim? 269 00:50:08,345 --> 00:50:10,345 Na twoim miejscu, bardziej martwi�abym si� o niego 270 00:50:12,290 --> 00:50:13,890 Bierdie z�ama�e jego serce ju� nie raz 271 00:50:16,903 --> 00:50:19,437 Ale czy ta kobieta nie by�a jego �on�? 272 00:50:19,561 --> 00:50:22,161 Tak. To zwyczaj Apacz�w by mie� wi�cej niz jedn� �on� 273 00:50:23,734 --> 00:50:25,934 Zaraz m�wisz �e Birdie jest jego... 274 00:50:28,149 --> 00:50:29,749 Nie, nic z tych rzeczy 275 00:50:30,801 --> 00:50:32,701 S� zwi�zani, czym� silniejszym ni� mi�o�� 276 00:50:35,379 --> 00:50:37,512 Co jest silniejsze od mi�o�ci? 277 00:50:39,223 --> 00:50:40,223 Nienawi�� 278 01:06:45,372 --> 01:06:46,505 Dzie� dobry Dani 279 01:06:46,978 --> 01:06:48,244 Jak mnie znalaz�e�? 280 01:06:50,843 --> 01:06:54,043 Us�ysza�em o ma�ym turnieju pokera w Diablo City 281 01:06:55,112 --> 01:06:57,212 Wiem �e takie rzeczy przyci�gaj� r�znych ludzi 282 01:07:01,277 --> 01:07:04,877 Liczy�em, �e ciebie te� to wywabi z dziury w kt�rej chowasz ostatnimi czasy... 283 01:07:05,788 --> 01:07:08,321 I uda mi si� zgarn�� nagrod� za ciebie 284 01:07:08,863 --> 01:07:10,396 Szcz�ciarz z Ciebie... 285 01:07:21,069 --> 01:07:22,536 No co ty nie t�ski�a�? 286 01:07:23,697 --> 01:07:24,697 Nie! 287 01:07:26,807 --> 01:07:28,674 Wiesz, bijesz jak dzie.... 288 01:07:33,846 --> 01:07:38,913 Wiesz co jest dobre dla Ciebie? Wsi�� na tego Konia i jed� st�d Rozumiesz? 289 01:07:40,467 --> 01:07:41,734 Co cie tak �mieszy? 290 01:07:43,113 --> 01:07:46,613 Jeste� strasznie s�odka, gdzy sie z�o�cisz... 291 01:07:53,247 --> 01:07:54,247 Nie musia�a� tego robi� 292 01:07:55,174 --> 01:07:56,474 Nie 293 01:07:57,062 --> 01:07:58,062 Ale musz� zrobi� to 294 01:08:04,848 --> 01:08:06,048 To wygl�da znajomo 295 01:09:04,633 --> 01:09:05,633 Gdzie by�a�? 296 01:09:06,115 --> 01:09:07,382 Musimy jecha�, ju�. 297 01:09:07,803 --> 01:09:08,803 Mo�esz jecha�? 298 01:09:09,085 --> 01:09:10,218 Tak mi si� wydaje 299 01:09:10,430 --> 01:09:12,230 Ona potrzebuje jeszcze dnia 300 01:09:12,372 --> 01:09:13,905 Nie mamy kolejnego dnia 301 01:09:14,924 --> 01:09:15,924 To Morgan 302 01:09:19,491 --> 01:09:24,358 -Kim do cholery jest Morgan? -To �owca nagr�d -I szuka zdobyczy, musimy jecha� ju�! 303 01:09:49,039 --> 01:09:50,039 Pani Garret 304 01:09:50,838 --> 01:09:54,005 Przykro mi z powodu pani straty. Czemu zawdzi�czam Pani wizyt�? 305 01:09:55,414 --> 01:09:56,480 Znalaz� ich pan? 306 01:10:00,798 --> 01:10:03,098 Tropili�my ich a� do obozu Apacz�w 307 01:10:05,065 --> 01:10:06,065 Apacze... 308 01:10:07,422 --> 01:10:11,422 Wydaje si� �e te g�upie dziwki same zap�dzi�y sie do rze�ni. 309 01:10:15,220 --> 01:10:17,320 Zgodnie z twoim planem idealne miejsce. 310 01:10:21,491 --> 01:10:23,691 M�wi�c o... Masz akt notarialny? 311 01:10:25,000 --> 01:10:26,000 Mam. 312 01:10:37,920 --> 01:10:40,120 Zniszcz� go, a potem ty zajmiesz si� sprzedarz�. 313 01:10:53,081 --> 01:10:54,081 To za fatyg� 314 01:10:59,548 --> 01:11:05,081 Mam nadziej� �e ten idiota, asystent mojego m�za, nigdy nie dostanie kopii aktu. 315 01:11:38,062 --> 01:11:39,195 Jak si� trzymasz? 316 01:11:39,200 --> 01:11:40,900 Nadspodziewanie dobrze 317 01:11:41,990 --> 01:11:45,557 -Czego na mnie u�yli tak wog�le? -Apacze nigdy nie zdradzaj� swoich sekret�w. 318 01:11:47,126 --> 01:11:48,926 To jeziorko wygl�da mi�o... 319 01:11:55,078 --> 01:11:56,078 �cigajmy si�... 320 01:12:05,350 --> 01:12:07,450 Musisz to wzi�� i jecha� do miasta, OK? 321 01:12:08,726 --> 01:12:10,826 Znajd� marsza�ka mieszka na obrze�ach miasta. 322 01:12:11,243 --> 01:12:12,643 Nie masz du�o czasu... 323 01:12:12,861 --> 01:12:15,485 ...je�li szeryf dowie si� ze ta kopia isnieje 324 01:12:15,510 --> 01:12:18,418 b�dzie chcia� domkn�� wszystkie sprawy, rozumiesz? 325 01:12:19,400 --> 01:12:20,933 A co ty bedziesz robi�? 326 01:12:22,675 --> 01:12:26,842 Ja wezm� map�, spotkam sie z reszt� i spr�bujemy si� wymy�le� dok�d prowadzi. 327 01:12:26,896 --> 01:12:28,896 A co je�li co� ci si� stanie? Co ja zrobi�? 328 01:12:32,683 --> 01:12:36,683 Kochanie, wiem �e si� martwisz... Ale to co�, co musz� zrobi� 329 01:12:39,121 --> 01:12:43,121 Musz� spe�ni� ostatni� wol� Franka Gareta by pom�c Joannie 330 01:12:43,215 --> 01:12:47,082 Bez jego szczodro�ci, nie mieliby�my tego co mamy... 331 01:12:47,204 --> 01:12:49,871 Wiem... rozumiem... poprostu si� boj�... 332 01:12:50,478 --> 01:12:51,478 Wiem... 333 01:25:45,502 --> 01:25:46,635 Najwy�szy czas... 334 01:25:48,330 --> 01:25:51,430 Siod�aj konia i jed�.. Kocham Cie 335 01:26:26,280 --> 01:26:28,780 Jak to si� sta�o, �e �ciga cie �owca nagr�d? 336 01:26:30,432 --> 01:26:31,565 D�uga historia... 337 01:26:32,606 --> 01:26:34,873 No dalej... Nam mo�esz powiedzie� 338 01:26:36,003 --> 01:26:42,003 Ok, mia�am 15 lat, gdy �o�nie�e unii spalili plantacj� rodzic�w, zaraz za miastem 339 01:26:45,935 --> 01:26:47,435 Tylko ja ocala�am 340 01:26:49,181 --> 01:26:50,914 Uciek�am do Nowego Orleanu 341 01:26:52,213 --> 01:26:54,213 I wiele lat i prac po�niej 342 01:26:54,701 --> 01:27:00,401 Zaj�am si� bran�� rozrywkow�, wzd�� Burbon Street ;) 343 01:27:01,438 --> 01:27:03,738 Dawa�am sobie rad� ale... 344 01:27:03,790 --> 01:27:07,790 nigdy nie zarobi�am tyle by wyjecha� z Luizjany 345 01:27:07,874 --> 01:27:09,574 Zawsze marzy�am o Kaliforni 346 01:27:15,190 --> 01:27:19,190 By� sobie kowboj z Kanzas, kt�ry uwa�a� si� za �owce nagr�d. 347 01:27:26,593 --> 01:27:28,593 Wpada� od czasu do czasu... 348 01:27:28,597 --> 01:27:31,397 ale nie sp�dza� czasu z �adn� z dziewczyn. 349 01:27:31,406 --> 01:27:32,406 By� karcianym expetrem. 350 01:27:33,695 --> 01:27:36,729 Wydawa�o si� ze nikt nie mo�e go pokona�. 351 01:38:43,892 --> 01:38:47,392 Gdy wr�ci�am na d�, Morgan by� g�r� i to o du�o... 352 01:38:47,589 --> 01:38:50,589 Patrzy�am jak odebra� wszystkim pieni�dze tamtej nocy 353 01:38:50,935 --> 01:38:53,668 Nigdy nie widzia�am na raz tyle pieni�dzy 354 01:38:53,711 --> 01:38:56,211 Jak m�wi�am, nikt go nie mo�e pokona�... 355 01:38:57,343 --> 01:38:58,876 c�, opr�cz mnie. 356 01:39:02,025 --> 01:39:06,025 Wygl�da �e to tyle ch�opaki dobrze robi� z wami interesy. 357 01:39:26,727 --> 01:39:28,627 Gratulej dzisiejszego sukcesu Panie...? 358 01:39:30,787 --> 01:39:31,787 Morgan 359 01:39:32,085 --> 01:39:33,085 Tylko Morgan? 360 01:39:33,761 --> 01:39:35,228 Poprostu Morgan, a Ty? 361 01:39:36,575 --> 01:39:37,642 Daniel Doweguard 362 01:39:38,792 --> 01:39:40,726 To przyjemno�� Pani Doweguard 363 01:39:41,202 --> 01:39:42,402 Prosz� m�w mi Dani 364 01:39:44,380 --> 01:39:46,647 By�am ciekawa, czy mo�e chcia�by� p�j�c ze mn� do pokoju? 365 01:39:47,899 --> 01:39:48,899 Ja... nie... 366 01:39:48,961 --> 01:39:49,961 Dla kart... 367 01:39:52,257 --> 01:39:53,257 Kart? 368 01:39:54,449 --> 01:39:57,449 Wiem, �e to ma�o kobiece ale lubie gra� w pokera 369 01:39:58,624 --> 01:39:59,624 Grasz? 370 01:39:59,717 --> 01:40:01,284 -Tak -Naprawd�? 371 01:40:02,179 --> 01:40:05,179 Tak. I musz� ci� ostrzec, jestem ca�kiem dobra 372 01:40:05,554 --> 01:40:09,087 Dziewczyny i ja lubimy gra� gdy interes sie nie kr�ci 373 01:40:09,249 --> 01:40:12,449 Mam wi�kszo�� wygranych w pokoju by to udowodni� 374 01:40:14,011 --> 01:40:17,511 Wi�c jak? Do��czysz do mnie na rozdanie lub dwa? 375 01:40:27,538 --> 01:40:29,938 Chcia�am mie� pewno�� nie tylko �e wygram... 376 01:40:30,315 --> 01:40:34,315 ale te� �e on nie obudzi si� dop�ki nie opuszcz� miasta 377 01:43:30,796 --> 01:43:32,096 Co� nie tak z Tob�? 378 01:43:35,930 --> 01:43:38,930 Zastanawiam si� jak powiedzie� pi�knej kobiecie �e jest pi�kna... 379 01:43:39,587 --> 01:43:43,320 w spos�b w jakie nie s�ysza�a tego wcze�niej ju� 100 razy. 380 01:43:43,757 --> 01:43:45,090 W�a�nie to zrobi�e�. 381 01:43:48,251 --> 01:43:51,551 I musze jej te� powiedzie�, �e zabieram wszystkie jej pieni�dze 382 01:43:52,630 --> 01:43:55,097 Oh, jeste� poprostu za dobry dla mnie 383 01:43:56,334 --> 01:43:57,334 Zn�w wygra�e� 384 01:43:57,934 --> 01:43:58,934 Ano tak :) 385 01:44:09,363 --> 01:44:12,763 Nie dasz mi szansy odzyskania cz�ci moich pieni�dzy? 386 01:44:15,242 --> 01:44:17,675 Wgl�da �e nie masz z czym zacz�� 387 01:44:21,207 --> 01:44:24,207 Jestem pewna, �e mo�emy o czym� pomy�le�... 388 01:44:28,132 --> 01:44:31,632 -Wszystko albo nic? -Jasne 389 01:44:33,846 --> 01:44:37,546 Postawie szystko co mam w sakiewce, za tw�j naszyjnik 390 01:44:39,932 --> 01:44:43,399 Nale�a� do mojej matki, tylko to mi po niej zosta�o 391 01:44:46,317 --> 01:44:47,317 Rozumiem 392 01:44:49,030 --> 01:44:50,030 Wchodz� 393 01:44:54,074 --> 01:44:55,074 A wi�c... 394 01:45:02,802 --> 01:45:03,802 Dobierasz? 395 01:45:05,017 --> 01:45:06,017 Sprawdzam 396 01:45:08,280 --> 01:45:10,347 Moje szcz�cie sie odmieni�o 397 01:45:12,608 --> 01:45:14,375 Jestem pewny �e tak... 398 01:45:17,004 --> 01:45:18,004 Wygra�am 399 01:45:23,022 --> 01:45:24,022 Spojrz tylko... 400 01:45:34,383 --> 01:45:35,383 Uff nareszcie 401 01:45:55,132 --> 01:45:56,199 Ty ma�a diablico 402 01:45:57,346 --> 01:46:00,313 Pu�� mnie Ty wredny draniu pope�niasz b��d 403 01:46:00,354 --> 01:46:01,354 B��d. Serio b��d? 404 01:46:03,529 --> 01:46:04,929 My�l� �e to jest b��d 405 01:46:05,928 --> 01:46:09,095 Oszukiwa�a�, wi�c to tak�e jest moje. 406 01:46:11,300 --> 01:46:12,300 To moje, oddawaj 407 01:46:13,188 --> 01:46:14,588 Co zamierzasz zrobi�? 408 01:46:16,936 --> 01:46:17,936 Wszystko. 409 01:46:18,488 --> 01:46:20,955 -Wszystko? -Tak 410 01:46:45,414 --> 01:46:48,714 Za pieni�dze kupi�am przyzwoite ubranie i bilet na zach�d 411 01:46:48,844 --> 01:46:50,344 Tak pozna�am Birdie 412 01:46:52,560 --> 01:46:56,027 Pozna�y�my si� w poci�gu i zosta�y�my przyjaci�kami 413 01:46:56,244 --> 01:46:59,544 Zaprosi�a mnie na swoje ranczo Jej rodzina by�a dla mnie mi�a 414 01:46:59,981 --> 01:47:02,114 Traktowali mnie jak jedn� z nich 415 01:47:03,213 --> 01:47:05,346 Ostatniej zimy zmarli na gor�czk� 416 01:47:07,150 --> 01:47:10,083 I to w�a�nie robi�am w Diablo City 417 01:47:10,359 --> 01:47:14,359 Chcia�am wygra� tyle pieni�dzy �eby pom�c Birdie ocali� rodzinne ranczo 418 01:47:16,012 --> 01:47:19,279 -A co z Morganem? -Nie widzia�am go nigdy wi�cej 419 01:47:19,957 --> 01:47:22,157 S�ysza�am �e mia� nakaz i tropi� mnie 420 01:47:24,016 --> 01:47:27,749 Pewnie mia� nadzieje ze te pieni�dze pokryj� jego starty 421 01:47:34,883 --> 01:47:35,883 Co ty robisz? 422 01:47:36,377 --> 01:47:37,377 Nie wiem.. 423 01:47:37,473 --> 01:47:38,740 Ale po tej histori jestem... 424 01:47:42,152 --> 01:47:44,019 -Ale jeste� ranna -No i...? 425 01:47:44,917 --> 01:47:48,184 Nie mo�esz zaczyna� czego� czego nie sko�czysz... 426 01:47:59,918 --> 01:48:02,718 Bedziesz tam siedzie� czy si� przy��czysz? 427 01:48:07,034 --> 01:48:09,701 -Boisz si�? -Niczego si� nie boje 428 01:56:29,128 --> 01:56:32,295 O prosz�, dzie� dobry paniom... 429 01:56:38,082 --> 01:56:39,815 Uwa�asz mnie za szalonego? 430 01:56:40,398 --> 01:56:44,865 Morgan prosz�, pozw�l mi to doko�czy� a p�jd� spokojnie z Tob� 431 01:56:46,093 --> 01:56:47,493 A co z tego dla mnie? 432 01:56:48,987 --> 01:56:50,887 Joanna ma akt w�asno�ci i map� 433 01:56:51,208 --> 01:56:52,208 Map� do czego? 434 01:56:53,494 --> 01:56:54,494 Nie mam poj�cia 435 01:56:55,087 --> 01:56:59,087 Po tym jak bardo che jej szeryf s�dze ze jest ca�kiem warto�ciowe 436 01:56:59,615 --> 01:57:02,615 Tak ale ju� jej nie macie i jeste� poszukiwana za morderstwo 437 01:57:02,636 --> 01:57:05,836 Tak ale jest inna kopia i jeste�my w drodze po ni� 438 01:57:07,617 --> 01:57:11,117 Joanna powiedzia�a �e podzieli si� z nami, Birdie ocali swoje ranczo 439 01:57:11,471 --> 01:57:13,471 Ja podziel� si� z Tob� moj� cz�ci� 440 01:57:14,198 --> 01:57:15,198 Godne podziwu 441 01:57:15,982 --> 01:57:19,316 Powiedzmy �e mam s�abo�� do niezrozumianych kobiet 442 01:57:21,034 --> 01:57:25,234 Prosz� poprostu pozw�l mi zrobic to co musz� i jestem cala twoja 443 01:57:27,060 --> 01:57:29,060 Tylko pozw�l odej�� pozosta�ym 444 01:57:29,784 --> 01:57:33,917 Dani zastrzeli�a� zast�pce szeryfa jeste� poszukiwna za morderstwo 445 01:57:36,016 --> 01:57:38,949 W takim razie nagroda za mnie bedzie wi�ksza 446 01:57:39,222 --> 01:57:41,955 -Wiesz, �e ci� powiesz�? -Martwi ci� to? 447 01:57:43,024 --> 01:57:44,024 Mamy umow�? 448 01:57:47,681 --> 01:57:49,148 W takim razie ustalone 449 01:58:18,001 --> 01:58:21,601 -Dzie� dobry pani -Co mog� dla pana zrobi�, szeryfie? 450 01:58:21,695 --> 01:58:24,695 C�, musz� porozmawia� z twoim m�em 451 01:58:24,756 --> 01:58:27,756 Nie ma go tu teraz, jest poza domem od kilku dni 452 01:58:28,732 --> 01:58:32,432 Na pewno nie zostawi�by tutaj takiej m�odej �licznotki ca�kiem samej 453 01:58:33,662 --> 01:58:35,662 Pojecha� do Diablo City na kilka dni 454 01:58:37,813 --> 01:58:38,813 Diablo City...? 455 01:58:41,670 --> 01:58:44,670 W takim razie nie masz nic przeciwko �e moi ch�opcy wejd� i si� rozejrz� 456 01:58:48,617 --> 01:58:50,017 Przejrzyjcie wszystko 457 01:58:52,295 --> 01:58:53,295 Czego szukacie? 458 01:58:53,333 --> 01:58:55,866 My�l� �e wiesz dok�adnie czego szukamy 459 01:58:55,869 --> 01:58:58,936 Gdzie Tw�j m�� trzyma najwa�niejsze dokumenty? 460 01:58:59,030 --> 01:59:00,230 Sk�d mam wiedzie�? 461 01:59:01,244 --> 01:59:03,244 Nie pogrywaj sobie za mn� 462 01:59:05,227 --> 01:59:06,894 Gdzie jest akt w�asno�ci? 463 01:59:09,879 --> 01:59:11,412 -Zlale�li�cie to? -Nie 464 01:59:12,357 --> 01:59:13,357 Znalaz�em to: 465 01:59:15,050 --> 01:59:17,983 Wygl�da, �e szykowa�a si� do ma�ej wycieczki 466 01:59:19,872 --> 01:59:21,839 Spokojnie, teraz... 467 01:59:23,898 --> 01:59:25,298 dok�d si� wybiera�a�? 468 01:59:26,245 --> 01:59:29,112 Zamierza��m odwiedzi� siostr� na kilka dni. 469 01:59:29,970 --> 01:59:33,970 W�a�nie powiedzia�a� mi �e twojego m�a nie ma od kilku dni... 470 01:59:34,663 --> 01:59:38,763 i teraz s�dzisz �e uwierz�, �e wyje�d�asz stad nie m�wi�c mu o tym? 471 01:59:42,127 --> 01:59:48,127 Ch�opaki, poka�my Pani co dzieje si� z tymi kt�rzy staj� na drodze prawu 472 01:59:59,998 --> 02:00:03,731 My�l�, �e potwierdzisz �e wszystko tutaj jest w porz�dku 473 02:00:03,736 --> 02:00:05,836 Potrzebuj� tylko twojego podpisu 474 02:00:07,722 --> 02:00:11,722 A gdy to miejsce si� sprzeda, pieni�dze mo�asz przela� prosto na moje konto 475 02:00:17,296 --> 02:00:20,163 Wypijesz ze mn� drinka za sukces, szeryfie? 476 02:00:21,617 --> 02:00:22,617 Jasne 477 02:00:33,340 --> 02:00:35,707 Nie martw si�, nie jest zatruty 478 02:00:37,093 --> 02:00:41,093 Nie chcia�bym sko�czy� jak twoj niedawno zmar�y m�� 479 02:00:43,729 --> 02:00:50,829 Tak, chyba powinnam podzi�kowa� za twoj� pomoc przy tym "nieszcz�liwym" wypadku 480 02:00:56,379 --> 02:01:00,379 Przepraszam �e to ja m�wi� ci o jego wizytach w burdelu 481 02:01:02,323 --> 02:01:03,323 Niepotrzebnie 482 02:01:03,885 --> 02:01:06,952 Uwa�am wyst�pki Franka... 483 02:01:08,195 --> 02:01:09,528 za b�ogos�awie�stwo. 484 02:01:14,627 --> 02:01:19,060 -A co z tob�? -Pod koniec tygodnia b�d� w Filadelfii 485 02:01:28,323 --> 02:01:30,323 Planujesz wyjecha� z miasta... 486 02:01:31,176 --> 02:01:33,176 ...bez po�egnania... 487 02:01:39,357 --> 02:01:41,290 Oczywi�cie �e nie szeryfie... 488 02:14:44,910 --> 02:14:46,910 Mo�e b�dziesz pr�bowa�a uciec? 489 02:14:47,754 --> 02:14:50,021 Nie martw si� dotrzymuj� obietnic. 490 02:14:51,338 --> 02:14:54,205 Doko�cz tutaj, ja p�jd� obudzi� pozosta�ych 491 02:14:54,772 --> 02:14:56,039 Musimy st�d jechac. 492 02:14:57,208 --> 02:14:59,741 Wiesz, mog�aby� powiedzie� �e �a�ujesz. 493 02:15:00,467 --> 02:15:01,667 Czego? 494 02:15:03,215 --> 02:15:07,815 No nie wiem, odurzy�a� mnie, okrad�a�, uderzy��� w g�ow�, wybieraj... 495 02:15:12,223 --> 02:15:16,223 Sprawi�a�, �e chce Cie tak bardzo, �e jad� za tob� przez cztery stany 496 02:15:16,256 --> 02:15:17,989 Zrobi�e� to dla pieni�dzy. 497 02:15:18,311 --> 02:15:19,311 Tak my�lisz? 498 02:15:21,278 --> 02:15:25,278 I ze wszystkich bar�w na Burbon Street zawsze wraca�em do jednego... 499 02:15:25,835 --> 02:15:27,835 ...pewnie dla za drogiej whisky? 500 02:15:29,027 --> 02:15:30,027 Tak my�lisz. 501 02:16:24,040 --> 02:16:25,940 Co ty wyprawiasz z t� broni�? 502 02:16:29,647 --> 02:16:32,647 Nie wiem. My�l� �e wygl�da lepiej na mnie. 503 02:16:34,033 --> 02:16:35,700 Nie b�d� si� o to spiera� 504 02:16:38,310 --> 02:16:40,310 My�l� �e by�abym wspania�ym szeryfem 505 02:16:43,728 --> 02:16:47,995 Mo�e podejdziesz do mnie i poka�esz jak poradzi� sobie z bandyt� 506 02:16:56,684 --> 02:16:57,884 Jeste� aresztowany 507 02:16:59,475 --> 02:17:02,675 Trzymaj to tak a sko�czysz na moich kolanach 508 02:17:04,903 --> 02:17:06,903 My�l� �e bym troch� tego chcia�a 509 02:31:03,421 --> 02:31:05,354 -O co chodzi? -O moj Bo�e... 510 02:31:15,437 --> 02:31:16,770 Wszystko w porzadku? 511 02:32:06,125 --> 02:32:09,125 -Birdie... to jest... -Morgan 512 02:32:11,048 --> 02:32:14,048 -Macie kopie mapy? -Jasne 513 02:32:16,196 --> 02:32:17,196 Odstawmy konie 514 02:32:25,091 --> 02:32:26,891 Jak my�lisz dok�d prowadzi? 515 02:32:27,783 --> 02:32:28,783 Nie jestem pewien. 516 02:32:29,562 --> 02:32:32,562 Dom franka i zabudowania s� po jednej stronie 517 02:32:34,278 --> 02:32:36,278 Dobre pastwiska po�rodku 518 02:32:37,217 --> 02:32:40,950 Ale tutaj s� tylko kamienie, �adnej wody w promieniu kilku mill 519 02:32:42,293 --> 02:32:43,626 Yeah, niez�y prezent 520 02:32:45,176 --> 02:32:46,976 Wi�c czemu Fark jej go da�? 521 02:32:47,411 --> 02:32:51,611 W�a�nie, dlaczego powiedzia� �e to najpi�kniejszy kawa�ek ziemi 522 02:32:51,700 --> 02:32:54,700 Nie jestem pewny, nigdy mi nie powiedzia� 523 02:32:54,874 --> 02:32:57,607 Jest tylko jeden spos�b by si� dowiedzie� 524 02:32:57,887 --> 02:32:59,287 Wyje�dzamy za godzin� 525 02:33:00,042 --> 02:33:03,309 -My�l� �e powinna� tutaj zosta� -Co? Nie ma mowy 526 02:33:03,361 --> 02:33:06,561 Jeste� wci�� za s�aba, ju� raz cie postrzelili. 527 02:33:06,570 --> 02:33:10,570 -Co je�li szery nas tam dogoni? -W�a�nie dlatego jad� z wami. 528 02:33:10,693 --> 02:33:14,526 Ona ma racj�. Musisz tu zosta�. Ta rana bedzie ci przeszkadza� 529 02:33:45,990 --> 02:33:48,057 Wiedzia�am, �e cie tutaj znajd� 530 02:33:49,631 --> 02:33:53,364 Chcia�am odda� cze�� twojej rodzinie... 531 02:33:53,732 --> 02:33:55,032 Po�egna� si� 532 02:33:56,926 --> 02:33:57,926 Po�egna�? 533 02:34:00,077 --> 02:34:01,544 Wiesz, �e nie wr�c�... 534 02:34:03,930 --> 02:34:06,930 -Przesz�o�� w ko�cu mnie dopad�a -Morgan? 535 02:34:07,984 --> 02:34:11,051 Pr�dzej go zastrzel� ni� pozwole mu ci� zabra� 536 02:34:12,615 --> 02:34:14,115 Z�o�y�am obietnice 537 02:34:15,264 --> 02:34:19,997 M�g� zabra� mnie wczoraj i zostawi� Joanne i Lilah same z ich problemem 538 02:34:20,522 --> 02:34:21,522 Dobi�am targu 539 02:34:23,861 --> 02:34:24,861 Ale dlaczego? 540 02:34:26,087 --> 02:34:27,087 Bo to w�a�ciwe 541 02:34:28,415 --> 02:34:31,482 I cho� raz chce post�pi� dobrze 542 02:34:35,051 --> 02:34:37,785 I chcai�am by� pewna �e o ciebie zadba�am 543 02:34:40,289 --> 02:34:44,356 Teraz masz wi�cej pieni�dzy niz potrzeba by uratowa� ranczo 544 02:34:54,521 --> 02:34:55,521 Kocham ci� 545 02:35:00,737 --> 02:35:02,537 Te� cie kocham ma�y ptaszku 546 02:35:29,029 --> 02:35:32,029 Wed�ug mapy, cokolwiek to jest, powinno by� na wprost 547 02:35:34,331 --> 02:35:35,331 Nie ma �lad�w 548 02:35:37,545 --> 02:35:40,545 Nikt tu jeszcze nie by�, powinni�my by� bezpieczni 549 02:35:40,555 --> 02:35:41,955 We� Dani i Joanne i sprawd�cie 550 02:35:42,027 --> 02:35:47,527 Ja zostan� z Birdie,zobaczymy czy nie jad� za nami, wystrzelimy jak co� zobaczymy 551 02:36:09,750 --> 02:36:11,350 Czy to jest to co my�l�? 552 02:36:12,341 --> 02:36:16,208 Je�li tak, to ten go�� dos�ownie siedzia� na kopalni z�ota 553 02:36:16,219 --> 02:36:20,219 Spokojnie, nie podniecajmy si�, tam mog� by� tylko kamienie 554 02:36:21,971 --> 02:36:22,971 Albo nied�wied� 555 02:36:24,580 --> 02:36:25,580 �wietnie 556 02:36:26,623 --> 02:36:27,623 Daj mi to 557 02:36:41,309 --> 02:36:42,309 Jasna cholera 558 02:36:48,273 --> 02:36:49,407 C�, to nie z�oto 559 02:36:53,261 --> 02:36:54,261 Czy to srebro? 560 02:36:54,406 --> 02:36:55,406 Tak 561 02:36:56,370 --> 02:37:00,303 Patrz�c na ilo��, sta�a� si� najbogatsz� kobiet� w Arizonie 562 02:37:04,066 --> 02:37:06,066 -S�ysza�e� to? -Tak 563 02:37:17,771 --> 02:37:19,771 Mamy towarzystwo, z�apali Birdie 564 02:37:23,987 --> 02:37:26,054 Prosz�, prosz�, kogo my tu mamy? 565 02:37:27,656 --> 02:37:29,523 Mi�o ci� zn�w widzie� Joanna 566 02:37:30,369 --> 02:37:33,902 Niestety sprawiedliwo�ci nie stanie si� za do�� 567 02:37:34,358 --> 02:37:36,824 Jest prawie tak pi�kna jak twoja �ona 568 02:37:37,167 --> 02:37:39,433 Ale jestem pewny �e nie tak s�odka 569 02:37:39,440 --> 02:37:41,040 Sally, co jej zrobi�e�?! 570 02:38:36,488 --> 02:38:37,488 Nie masz naboi 571 02:38:43,754 --> 02:38:45,754 Naj�atwiej zarobione 100 dolar�w 572 02:39:02,068 --> 02:39:06,002 Daniel Doweguard, wygl�da �e to bedzie m�j szcz�liwy dzie� 573 02:39:56,493 --> 02:39:58,293 Dzi�kuj� za wszystko, 574 02:39:58,520 --> 02:40:03,187 To powinno Ci wystarczy� dop�ki nie dostaniesz swojej cz�ci pieni�dzy 575 02:40:03,197 --> 02:40:05,730 Dziekuje pani, i powodzenia wszystkim. 576 02:40:27,723 --> 02:40:29,823 -Prosz�, prosz� nie... 577 02:40:30,147 --> 02:40:31,747 Musz�... 578 02:41:26,206 --> 02:41:27,873 Mam dobr� i z�� wiadomo�� 579 02:41:30,200 --> 02:41:31,667 Kt�r� chcesz najpierw? 580 02:41:31,964 --> 02:41:33,297 Czy to ma znaczenie? 581 02:41:33,860 --> 02:41:37,860 Z�a jest taka �e nie maj� tam pokoi, dobra, �e mo�emy spa� tutaj. 582 02:41:41,834 --> 02:41:42,834 Tu jest stajnia 583 02:41:44,702 --> 02:41:45,702 Tu �pi� konie 584 02:41:47,106 --> 02:41:49,173 Jestem pewnien �e bywa�o gorzej 585 02:41:49,756 --> 02:41:50,756 Nienawidz� ci� 586 02:41:53,186 --> 02:41:55,586 Czemu wog�le zgodzi�e� si� mi pom�c? 587 02:41:57,885 --> 02:42:00,885 Zbyt du�o pieni�dzy by powiedzie� nie. 588 02:42:01,491 --> 02:42:06,224 Srebro w twojej torbie jest warte wi�cej od nagrody, kt�r� dostaniesz 589 02:42:06,906 --> 02:42:07,906 No i? 590 02:42:12,421 --> 02:42:14,155 Mo�e mnie wypu�cisz? 591 02:42:15,640 --> 02:42:19,440 I bedziesz cieszy� sie pieni�dzmi kt�re przy�le ci Joanna 592 02:42:20,733 --> 02:42:22,866 -Luizjana jest na wschodzie -Tak.. 593 02:42:25,966 --> 02:42:29,099 Zauwa�y�a�, �e ca�y dzie� jechali�my na zach�d? 594 02:42:31,365 --> 02:42:32,365 Ale dlaczego? 595 02:42:37,506 --> 02:42:40,006 Powiedzmy, �e ja... 596 02:42:41,546 --> 02:42:44,279 ...mam s�abo�� do niezrozumianych kobiet. 597 02:42:46,749 --> 02:42:49,382 Nie mog� znie�� twojego widoku 598 02:42:50,823 --> 02:42:53,156 Lepiej miej oczy zamkni�te kochana, 599 02:42:53,650 --> 02:42:57,650 bo jestem pewny ze nie my�lisz w ten spos�b gdy ci� dotykam 600 02:43:05,756 --> 02:43:11,223 Naprawd� my�lisz �e spedzi�em 5 lat przemierzaj�c 4 stany dla 100 dolar�w nagrody? -To po co? 601 02:43:12,616 --> 02:43:13,816 Bo ci� kocham Dany 602 02:43:15,048 --> 02:43:16,181 Prosz� 603 02:43:21,840 --> 02:43:24,373 Od pierwszej chwili gdy ci� zobaczy�em... 604 02:43:27,146 --> 02:43:28,413 ...poprostu wiedzia�em. 45216

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.